Република България

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Търговецът е заличен от регистъра

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АЛЕК И КО" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, бул. "Марица" № 16, вх. Б, ет. 6, ап. 44
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888/701196
Факс:
E-mail:
Представляващ:Алекджеймс Раймонд Тимурян
Удостоверение:231-I / 29.07.2013
Статус: Заличен служебно
Критерии за филтриране на списъка:
Група изделия:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки по медицински индикации при „диабетно стъпало“ „Кенгуру“ 1-Д 29.07.2013 29.03.2018
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки по медицински индикации при „диабетно стъпало“ „Кенгуру“ 2-Д 29.07.2013 29.03.2018
3 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки по медицински индикации при „диабетно стъпало“ „Кенгуру“ 3-Д 29.07.2013 29.03.2018
4 Обувки при наличие на протеза „Кенгуру“ 4-1,2,3 29.07.2013 29.03.2018
5 Ортопедични обувки и приспособления за корекция „Кенгуру“ 1-101 1-102 1-103 29.07.2013 29.03.2018
6 Ортопедични обувки и приспособления за корекция „Кенгуру“ 2-201 2-202 2-203 29.07.2013 29.03.2018
7 Ортопедични обувки и приспособления за корекция „Кенгуру“ 3-301 3-302 3-303 29.07.2013 29.03.2018