Република България

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Интеграция на хората с увреждания"

Директор: 

тел. 02/931 80 95

E-mail: ahu@mlsp.government.bg