Република България
Регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
    По чл. 12, т. 1 По чл. 12, т. 2 По чл. 12, т. 4
1. Мариана Кърковска да да  
2. Орлина Апостолова да да  
3. Нели Веселинова да да  
4. Свилен Пенков да да да
5. Ирина Даскалова да да  
6. Еница Пчеларова да да  
7. Ивелин Маркова да да  
8. Милена Димитрова да да  
9. Йоанна Колдова да да  
10. Жулиета Стаменова да да  
11. Красимира Николова да да  
12. Тони Николова да да  
13. Жасмина Петкова да да  
14. Стефка Захариева да да  
15. Мила Вукова да да  
16. Наталия Рангелова да да  
17. Димитър Ников да да  
18. Теодора Синджирлиева да да  
19. Валентин Дамянов да да  
20. Нина Петрова да да  
21. Евдокия Ташева да да