Република България
Регистър на декларациите по Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси
    По чл. 12, т. 1 По чл. 12, т. 2 По чл. 12, т. 4
1. Мариана Кърковска да да  
2. Орлина Апостолова да да  
3. Нели Веселинова да да  
4. Свилен Пенков да да да
5. Ирина Даскалова да да  
6. Еница Пчеларова да да  
7.  Пенка Маркова да да  
8. Ангел Мигаров да да  
9. Людмил Илиев да да  
10. Екатерина Ташкова да да  
11. Йоанна Колдова да да  
12. Жулиета Стаменова да да  
13. Красимира Николова да да  
14. Тони Николова да да  
15. Жасмина Петкова да да  
16. Стефка Захариева да да  
17. Мила Вукова да да  
18. Наталия Рангелова да да  
19. Димитър Ников да да  
20. Теодора Синджирлиева да да  
21. Валентин Дамянов да да  
22. Сийка Лалова да да  
23. Евдокия Ташева да да