Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕЧЕВИ ГРУП" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, ж.к. "Дружба - 1", бл. 4, вх. "Г", ет. 3, ап. 79
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/8313109
Факс:
E-mail:renimecheva@abv.bg
Представляващ:Ирена Григорова Мечева
Удостоверение:275 / 14.03.2013
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Aнтидекубитален дюшек AIS-AE5 12 04.07.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 14.03.2013
3 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 01.10.2014
4 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 01.10.2014
5 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 14.03.2013
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS-2850 12 04.07.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS-300E 12 04.07.2017
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS-558 12 04.07.2017
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS-588&589 12 04.07.2017
10 Акумулаторна инвалидна количка AIS-6100 12 04.07.2017
11 Акумулаторна инвалидна количка AIS-6500 12 04.07.2017
12 Акумулаторна инвалидна количка AIS-898 12 04.07.2017
13 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 27.07.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 27.07.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 27.07.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 27.07.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 27.07.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 14.03.2013
19 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 01.10.2014
20 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 27.07.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 01.10.2014
22 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 14.03.2013
23 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 27.07.2018
24 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 27.07.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 27.07.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 27.07.2018
27 Акумулаторна инвалидна количка LEO 14.03.2013
28 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 01.10.2014
29 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 27.07.2018
30 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 27.07.2018
31 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 27.07.2018
32 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 27.07.2018
33 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 27.07.2018
34 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 27.07.2018
35 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 14.03.2013
36 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 01.10.2014
37 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 27.07.2018
38 Акумулаторна инвалидна количка TE-888SL 12 04.07.2017
39 Акумулаторна инвалидна количка TE-889NR 12 04.07.2017
40 Акумулаторна инвалидна количка TE-889SLBF 12 04.07.2017
41 Акумулаторна инвалидна количка TE-889XLSBN 12 04.07.2017
42 Акумулаторна инвалидна количка TE-9AS 12 04.07.2017
43 Акумулаторна инвалидна количка TE-GK10 12 04.07.2017
44 Антидекубитален дюшек ALESE 12 01.10.2014
45 Антидекубитален дюшек ALESE 14.03.2013
46 Антидекубитален дюшек ATMOS 14.03.2013
47 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 01.10.2014
48 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 01.10.2014
49 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 14.03.2013
50 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 01.10.2014
51 Антидекубитален дюшек CLINIC 14.03.2013
52 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 01.10.2014
53 Антидекубитален дюшек EA-001/A 14.03.2013
54 Антидекубитален дюшек ESCAL 14.03.2013
55 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 01.10.2014
56 Антидекубитален дюшек GM 3000 14.03.2013
57 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 01.10.2014
58 Антидекубитален дюшек LIBER 14.03.2013
59 Антидекубитален дюшек LIBER 12 01.10.2014
60 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 01.10.2014
61 Антидекубитален дюшек MB - 300 14.03.2013
62 Антидекубитален дюшек OASIS 14.03.2013
63 Антидекубитален дюшек OASIS 12 01.10.2014
64 Антидекубитален дюшек RC-202 14.03.2013
65 Антидекубитален дюшек RC-202 12 01.10.2014
66 Антидекубитален дюшек RESPOS 14.03.2013
67 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 01.10.2014
68 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 01.10.2014
69 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 14.03.2013
70 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 01.10.2014
71 Антидекубитален дюшек WMS-100 14.03.2013
72 Антидекубитален дюшек Н-15 12 01.10.2014
73 Антидекубитален дюшек Н-15 14.03.2013
74 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 27.07.2018
75 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 27.07.2018
76 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 27.07.2018
77 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 27.07.2018
78 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 14.03.2013
79 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 01.10.2014
80 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 01.10.2014
81 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 14.03.2013
82 Антидекубитална възглавница Matrx 12 27.07.2018
83 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 27.07.2018
84 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 27.07.2018
85 Антидекубитална възглавница Н-6 14.03.2013
86 Антидекубитална възглавница Н-6 12 01.10.2014
87 Антидекубитална възглавница Н-9 14.03.2013
88 Антидекубитална възглавница Н-9 12 01.10.2014
89 Бастун - регулируем KY9201L 12 27.07.2018
90 Бастун - регулируем KY920L 12 27.07.2018
91 Бастун - регулируем KY927L 12 27.07.2018
92 Бастун - регулируем KY9282L 12 27.07.2018
93 Бастун - регулируем KY9283L 12 27.07.2018
94 Бастун - регулируем KY9288L 12 27.07.2018
95 Бастун - регулируем KY928L 12 27.07.2018
96 Бастун - регулируем KY929L 12 27.07.2018
97 Бастун - регулируем KY930L 12 27.07.2018
98 Бастун - регулируем KY938L 12 27.07.2018
99 Бастун - регулируем KY939L 12 27.07.2018
100 Бастун - регулируем Rebotec 12 27.07.2018
101 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 27.07.2018
102 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 27.07.2018
103 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 27.07.2018
104 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 27.07.2018
105 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 27.07.2018
106 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 27.07.2018
107 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 27.07.2018
108 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 27.07.2018
109 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 27.07.2018
110 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 27.07.2018
111 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 27.07.2018
112 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 27.07.2018
113 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 27.07.2018
114 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 27.07.2018
115 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 27.07.2018
116 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 27.07.2018
117 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 27.07.2018
118 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 27.07.2018
119 Бастун за незрящи лица FS936L 12 27.07.2018
120 Бастун за незрящи лица KY936L 12 27.07.2018
121 Бастун нерегулируем 120 24 27.01.2016
122 Бастун регулируем 100 24 27.01.2016
123 Бастун регулируем 110 24 27.01.2016
124 Бастун регулируем триопорен 130 24 27.01.2016
125 Бастун регулируем четириопорен 140 24 27.01.2016
126 Батерии 10 14.03.2013
127 Батерии 13 14.03.2013
128 Батерии 312 14.03.2013
129 Батерии 675 14.03.2013
130 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 27.07.2018
131 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 27.07.2018
132 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 27.07.2018
133 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 27.07.2018
134 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 27.07.2018
135 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 27.07.2018
136 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 27.07.2018
137 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 27.07.2018
138 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 27.07.2018
139 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 27.07.2018
140 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 27.07.2018
141 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 27.07.2018
142 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 27.07.2018
143 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 27.07.2018
144 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 27.07.2018
145 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 27.07.2018
146 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 27.07.2018
147 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 27.07.2018
148 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 27.07.2018
149 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 27.07.2018
150 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 14.03.2013
151 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 01.10.2014
152 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 14.03.2013
153 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 01.10.2014
154 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 01.10.2014
155 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 14.03.2013
156 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 01.10.2014
157 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 14.03.2013
158 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 14.03.2013
159 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 01.10.2014
160 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 14.03.2013
161 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 01.10.2014
162 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 01.10.2014
163 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 14.03.2013
164 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 01.10.2014
165 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 14.03.2013
166 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 01.10.2014
167 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 14.03.2013
168 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 14.03.2013
169 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 01.10.2014
170 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 14.03.2013
171 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 01.10.2014
172 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 14.03.2013
173 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 01.10.2014
174 Инвалидна количка - рингова BKE-3 14.03.2013
175 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 01.10.2014
176 Инвалидна количка - рингова BKE-4 14.03.2013
177 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 01.10.2014
178 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 14.03.2013
179 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 01.10.2014
180 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 14.03.2013
181 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 01.10.2014
182 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 14.03.2013
183 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 01.10.2014
184 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 01.10.2014
185 Инвалидна количка - рингова S-Top 14.03.2013
186 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 01.10.2014
187 Инвалидна количка - рингова SPIN 14.03.2013
188 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 14.03.2013
189 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 01.10.2014
190 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 01.10.2014
191 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 14.03.2013
192 Инвалидна количка - рингова XLT 12 01.10.2014
193 Инвалидна количка - рингова XLT 14.03.2013
194 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Ben 4 Plus 12 04.07.2017
195 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Corzino Basic 12 04.07.2017
196 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Corzino Classic 12 04.07.2017
197 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Corzino Xcountry 12 04.07.2017
198 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Dixie Plus 12 04.07.2017
199 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Jacko Clipper 12 04.07.2017
200 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Jacko Streeter 12 04.07.2017
201 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Tom 4 Classic 12 04.07.2017
202 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Tom 5 Clipper 12 04.07.2017
203 Инвалидни колички с чужда помощ,многофункционални,за ДЦП Tom 5 Streeter 12 04.07.2017
204 Индивидуални ортопедични стелки 2087 1 18.07.2014 18.12.2017
205 Индивидуални ортопедични стелки 2088 1 18.07.2014 18.12.2017
206 Индивидуални ортопедични стелки 2095 1 18.07.2014 18.12.2017
207 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2387 1 17.07.2015 18.12.2017
208 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2387 1 18.07.2014 18.12.2017
209 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2395 1 18.07.2014 18.12.2017
210 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2395 1 17.07.2015 18.12.2017
211 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Sensitive 158 1 17.07.2015 18.12.2017
212 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Sensitive 158 1 18.07.2014 18.12.2017
213 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 27.07.2018
214 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 27.07.2018
215 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 27.07.2018
216 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 27.07.2018
217 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 27.07.2018
218 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 27.07.2018
219 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 27.07.2018
220 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 27.07.2018
221 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 27.07.2018
222 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 27.07.2018
223 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 27.07.2018
224 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 27.07.2018
225 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 27.07.2018
226 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 27.07.2018
227 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 27.07.2018
228 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 27.07.2018
229 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 27.07.2018
230 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 27.07.2018
231 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 27.07.2018
232 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 27.07.2018
233 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 27.07.2018
234 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 27.07.2018
235 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 27.07.2018
236 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 27.07.2018
237 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 27.07.2018
238 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 27.07.2018
239 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 27.07.2018
240 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 27.07.2018
241 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 27.07.2018
242 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 27.07.2018
243 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 27.07.2018
244 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 27.07.2018
245 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 27.07.2018
246 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 27.07.2018
247 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 27.07.2018
248 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 27.07.2018
249 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 27.07.2018
250 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 27.07.2018
251 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 27.07.2018
252 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 27.07.2018
253 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 27.07.2018
254 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 27.07.2018
255 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 27.07.2018
256 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 27.07.2018
257 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 27.07.2018
258 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 27.07.2018
259 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 27.07.2018
260 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 27.07.2018
261 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 27.07.2018
262 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 27.07.2018
263 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 27.07.2018
264 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 27.07.2018
265 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 27.07.2018
266 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 27.07.2018
267 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 27.07.2018
268 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 27.07.2018
269 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 27.07.2018
270 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 27.07.2018
271 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 27.07.2018
272 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 27.07.2018
273 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 14.03.2013
274 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 01.10.2014
275 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 01.10.2014
276 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 29.07.2013
277 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 01.10.2014
278 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 14.03.2013
279 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 01.10.2014
280 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 01.10.2014
281 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 14.03.2013
282 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 01.10.2014
283 Комбиниран тоалетен стол Cascade 14.03.2013
284 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 01.10.2014
285 Комбиниран тоалетен стол Iagon 14.03.2013
286 Комбиниран тоалетен стол TS-1 14.03.2013
287 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 01.10.2014
288 Консумативи Гуми и лагери 14.03.2013
289 Консумативи акумулаторни батерии 14.03.2013
290 Масичка за инвалидна количка 170 24 27.01.2016
291 Масичка за инвалидна количка 170 12 27.07.2018
292 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 14.03.2013
293 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 01.10.2014
294 Масичка за инвалидна количка FS505 12 27.07.2018
295 Масичка за инвалидна количка FS506 12 27.07.2018
296 Масичка за инвалидна количка FS561 12 27.07.2018
297 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.07.2018
298 Масичка за инвалидна количка KY574 12 27.07.2018
299 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 27.07.2018
300 Масичка за инвалидна количка KY577 12 27.07.2018
301 Ортопедични обувки МПГ 4044 3 24.01.2017 18.12.2017
302 Ортопедични обувки МПГ 4065 3 24.01.2017 18.12.2017
303 Ортопедични обувки МПГ 4068 3 24.01.2017 18.12.2017
304 Ортопедични обувки МПГ 4074 3 24.01.2017 18.12.2017
305 Ортопедични обувки МПГ 4116 3 24.01.2017 18.12.2017
306 Ортопедични обувки МПГ 4117 3 24.01.2017 18.12.2017
307 Ортопедични обувки МПГ 4122 3 24.01.2017 18.12.2017
308 Ортопедични обувки МПГ 4124 3 24.01.2017 18.12.2017
309 Ортопедични обувки МПГ 4125 3 24.01.2017 18.12.2017
310 Ортопедични обувки МПГ 4201.01.01.5 3 24.01.2017 18.12.2017
311 Ортопедични обувки МПГ 4201.01.01.6 3 24.01.2017 18.12.2017
312 Ортопедични обувки МПГ 4201.01.01.7 3 24.01.2017 18.12.2017
313 Ортопедични обувки МПГ 637 3 24.01.2017 18.12.2017
314 Ортопедични обувки МПГ 638 3 24.01.2017 18.12.2017
315 Ортопедични обувки МПГ 639 3 24.01.2017 18.12.2017
316 Ортопедични обувки МПГ 640 3 24.01.2017 18.12.2017
317 Ортопедични обувки МПГ 641 3 24.01.2017 18.12.2017
318 Ортопедични обувки МПГ 642 3 24.01.2017 18.12.2017
319 Ортопедични обувки МПГ 643 3 24.01.2017 18.12.2017
320 Ортопедични обувки МПГ 644 3 24.01.2017 18.12.2017
321 Ортопедични обувки МПГ 645 3 24.01.2017 18.12.2017
322 Ортопедични обувки МПГ 646 3 24.01.2017 18.12.2017
323 Ортопедични обувки МПГ 647 3 24.01.2017 18.12.2017
324 Ортопедични обувки МПГ 650 3 24.01.2017 18.12.2017
325 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0274 3 17.07.2015 18.12.2017
326 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0481 3 17.07.2015 18.12.2017
327 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0572 3 17.07.2015 18.12.2017
328 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0573 3 17.07.2015 18.12.2017
329 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0613 3 09.03.2016 18.12.2017
330 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0005 3 18.07.2014 18.12.2017
331 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0006 3 18.07.2014 18.12.2017
332 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0007 3 18.07.2014 18.12.2017
333 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0008 3 18.07.2014 18.12.2017
334 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0252 3 18.07.2014 18.12.2017
335 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0281 3 18.07.2014 18.12.2017
336 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0422 3 18.07.2014 18.12.2017
337 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0452 3 18.07.2014 18.12.2017
338 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0488 3 18.07.2014 18.12.2017
339 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0489 3 18.07.2014 18.12.2017
340 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0504 3 18.07.2014 18.12.2017
341 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0505 3 18.07.2014 18.12.2017
342 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0506 3 18.07.2014 18.12.2017
343 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0507 3 18.07.2014 18.12.2017
344 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0508 3 18.07.2014 18.12.2017
345 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0509 3 18.07.2014 18.12.2017
346 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0510 3 18.07.2014 18.12.2017
347 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0566 3 18.07.2014 18.12.2017
348 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0567 3 18.07.2014 18.12.2017
349 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0568 3 18.07.2014 18.12.2017
350 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2044 3 18.07.2014 18.12.2017
351 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2089 3 18.07.2014 18.12.2017
352 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2090 3 18.07.2014 18.12.2017
353 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2091 3 18.07.2014 18.12.2017
354 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2092 3 18.07.2014 18.12.2017
355 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2093 3 18.07.2014 18.12.2017
356 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2095 3 18.07.2014 18.12.2017
357 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2098 3 18.07.2014 18.12.2017
358 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2099 3 18.07.2014 18.12.2017
359 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2101 3 18.07.2014 18.12.2017
360 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2102 3 18.07.2014 18.12.2017
361 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2103 3 18.07.2014 18.12.2017
362 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2104 3 18.07.2014 18.12.2017
363 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2112 3 18.07.2014 18.12.2017
364 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2113 3 18.07.2014 18.12.2017
365 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0551 3 17.07.2015 18.12.2017
366 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0553 3 17.07.2015 18.12.2017
367 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0611 3 09.03.2016 18.12.2017
368 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0633 3 09.03.2016 18.12.2017
369 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0634 3 09.03.2016 18.12.2017
370 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0635 3 09.03.2016 18.12.2017
371 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0636 3 09.03.2016 18.12.2017
372 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2125 3 17.07.2015 18.12.2017
373 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2126 3 17.07.2015 18.12.2017
374 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2127 3 17.07.2015 18.12.2017
375 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2128 3 17.07.2015 18.12.2017
376 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2129 3 17.07.2015 18.12.2017
377 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2130 3 17.07.2015 18.12.2017
378 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2131 3 17.07.2015 18.12.2017
379 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2132 3 17.07.2015 18.12.2017
380 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2134 3 09.03.2016 18.12.2017
381 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2135 3 09.03.2016 18.12.2017
382 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2137 3 09.03.2016 18.12.2017
383 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2140 3 09.03.2016 18.12.2017
384 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2141 3 09.03.2016 18.12.2017
385 Ортопедични обувки към шина на Томас 4004 3 18.07.2014 18.12.2017
386 Ортопедични обувки към шина на Томас 4014 3 18.07.2014 18.12.2017
387 Ортопедични обувки към шина на Томас 4037 3 18.07.2014 18.12.2017
388 Ортопедични обувки към шина на Томас 4044 3 18.07.2014 18.12.2017
389 Ортопедични обувки към шина на Томас 4045 3 18.07.2014 18.12.2017
390 Ортопедични обувки към шина на Томас 4046 3 18.07.2014 18.12.2017
391 Ортопедични обувки към шина на Томас 4065 3 18.07.2014 18.12.2017
392 Ортопедични обувки към шина на Томас 4066 3 18.07.2014 18.12.2017
393 Ортопедични обувки към шина на Томас 4067 3 18.07.2014 18.12.2017
394 Ортопедични обувки към шина на Томас 4068 3 18.07.2014 18.12.2017
395 Ортопедични обувки към шина на Томас 4074 3 18.07.2014 18.12.2017
396 Ортопедични обувки към шина на Томас 4098 3 18.07.2014 18.12.2017
397 Ортопедични обувки към шина на Томас 4104 3 18.07.2014 18.12.2017
398 Ортопедични обувки към шина на Томас 4106 3 18.07.2014 18.12.2017
399 Ортопедични обувки към шина на Томас 4107 3 18.07.2014 18.12.2017
400 Ортопедични обувки към шина на Томас 4116 3 18.07.2014 18.12.2017
401 Ортопедични обувки към шина на Томас 4117 3 18.07.2014 18.12.2017
402 Ортопедични обувки към шина на Томас 4121 3 18.07.2014 18.12.2017
403 Ортопедични обувки към шина на Томас 4122 3 18.07.2014 18.12.2017
404 Ортопедични обувки към шина на Томас 4124 3 18.07.2014 18.12.2017
405 Ортопедични обувки към шина на Томас 4125 3 18.07.2014 18.12.2017
406 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4005 3 17.07.2015 18.12.2017
407 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4006 3 17.07.2015 18.12.2017
408 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4099 3 17.07.2015 18.12.2017
409 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4130 3 17.07.2015 18.12.2017
410 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4131 3 17.07.2015 18.12.2017
411 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4133 3 17.07.2015 18.12.2017
412 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0190 3 18.07.2014 18.12.2017
413 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0272 3 18.07.2014 18.12.2017
414 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0302 3 18.07.2014 18.12.2017
415 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0306 3 18.07.2014 18.12.2017
416 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0339 3 18.07.2014 18.12.2017
417 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0362 3 18.07.2014 18.12.2017
418 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0363 3 18.07.2014 18.12.2017
419 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0417 3 18.07.2014 18.12.2017
420 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0438 3 18.07.2014 18.12.2017
421 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0439 3 18.07.2014 18.12.2017
422 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0447 3 18.07.2014 18.12.2017
423 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0448 3 18.07.2014 18.12.2017
424 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0475 3 18.07.2014 18.12.2017
425 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0476 3 18.07.2014 18.12.2017
426 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0477 3 18.07.2014 18.12.2017
427 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0479 3 18.07.2014 18.12.2017
428 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0491 3 18.07.2014 18.12.2017
429 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0497 3 18.07.2014 18.12.2017
430 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0499 3 18.07.2014 18.12.2017
431 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0511 3 18.07.2014 18.12.2017
432 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0515 3 18.07.2014 18.12.2017
433 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0516 3 18.07.2014 18.12.2017
434 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0542 3 18.07.2014 18.12.2017
435 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0543 3 18.07.2014 18.12.2017
436 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0544 3 18.07.2014 18.12.2017
437 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0545 3 18.07.2014 18.12.2017
438 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0548 3 18.07.2014 18.12.2017
439 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2007 3 18.07.2014 18.12.2017
440 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2008 3 18.07.2014 18.12.2017
441 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2040 3 18.07.2014 18.12.2017
442 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2067 3 18.07.2014 18.12.2017
443 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2081 3 18.07.2014 18.12.2017
444 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2082 3 18.07.2014 18.12.2017
445 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2100 3 18.07.2014 18.12.2017
446 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2107 3 18.07.2014 18.12.2017
447 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2109 3 18.07.2014 18.12.2017
448 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2110 3 18.07.2014 18.12.2017
449 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2118 3 18.07.2014 18.12.2017
450 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2119 3 18.07.2014 18.12.2017
451 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2120 3 18.07.2014 18.12.2017
452 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2121 3 18.07.2014 18.12.2017
453 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2124 3 18.07.2014 18.12.2017
454 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4002 3 18.07.2014 18.12.2017
455 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0492 3 17.07.2015 18.12.2017
456 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0538 3 09.03.2016 18.12.2017
457 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0560 3 17.07.2015 18.12.2017
458 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0561 3 17.07.2015 18.12.2017
459 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0563 3 17.07.2015 18.12.2017
460 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0587 3 09.03.2016 18.12.2017
461 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0588 3 17.07.2015 18.12.2017
462 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0590 3 17.07.2015 18.12.2017
463 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0595 3 17.07.2015 18.12.2017
464 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0596 3 17.07.2015 18.12.2017
465 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0596N 3 09.03.2016 18.12.2017
466 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0597 3 17.07.2015 18.12.2017
467 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0598 3 17.07.2015 18.12.2017
468 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0600 3 09.03.2016 18.12.2017
469 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0601 3 09.03.2016 18.12.2017
470 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0603 3 09.03.2016 18.12.2017
471 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0604 3 09.03.2016 18.12.2017
472 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0605 3 09.03.2016 18.12.2017
473 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0606 3 09.03.2016 18.12.2017
474 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0612 3 09.03.2016 18.12.2017
475 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0614 3 09.03.2016 18.12.2017
476 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0615 3 09.03.2016 18.12.2017
477 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0616 3 09.03.2016 18.12.2017
478 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0620 3 09.03.2016 18.12.2017
479 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0621 3 09.03.2016 18.12.2017
480 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0625 3 09.03.2016 18.12.2017
481 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0627 3 09.03.2016 18.12.2017
482 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0629 3 09.03.2016 18.12.2017
483 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0631 3 09.03.2016 18.12.2017
484 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0632 3 09.03.2016 18.12.2017
485 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2000 3 17.07.2015 18.12.2017
486 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2001 3 17.07.2015 18.12.2017
487 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2108 3 17.07.2015 18.12.2017
488 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2115 3 17.07.2015 18.12.2017
489 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2116 3 17.07.2015 18.12.2017
490 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2117 3 17.07.2015 18.12.2017
491 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2125 3 17.07.2015 18.12.2017
492 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4127 3 17.07.2015 18.12.2017
493 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4128 3 17.07.2015 18.12.2017
494 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4129 3 17.07.2015 18.12.2017
495 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4132 3 17.07.2015 18.12.2017
496 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.01.01.7 3 17.07.2015 18.12.2017
497 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.0101.5 3 17.07.2015 18.12.2017
498 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.0101.6 3 17.07.2015 18.12.2017
499 Ортопедични обувки тип "Налъм" 3.9. CALZAMEDI 4126 3 17.07.2015 18.12.2017
500 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4118 3 18.07.2014 18.12.2017
501 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4119 3 18.07.2014 18.12.2017
502 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4123 3 18.07.2014 18.12.2017
503 Патереца - канадка Advantic 14.03.2013
504 Патерица канадка 150 24 27.01.2016
505 Патерица подмишечна ПО-01 24 27.01.2016
506 Патерици - подмишечни AIS3010 12 27.07.2018
507 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 14.03.2013
508 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 14.03.2013
509 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 14.03.2013
510 Проходилка 180 24 27.01.2016
511 Проходилка AIS3003 12 27.07.2018
512 Проходилка AIS3003W 12 27.07.2018
513 Проходилка AIS3004 12 27.07.2018
514 Проходилка AIS3004W 12 27.07.2018
515 Проходилка FS9125L 12 27.07.2018
516 Проходилка FS9126L 12 27.07.2018
517 Проходилка FS912L 12 27.07.2018
518 Проходилка FS9131L 12 27.07.2018
519 Проходилка FS913L 12 27.07.2018
520 Проходилка FS915L 12 27.07.2018
521 Проходилка FS919L 12 27.07.2018
522 Проходилка FS9632L 12 27.07.2018
523 Проходилка FS963L 12 27.07.2018
524 Проходилка FS967L 12 27.07.2018
525 Проходилка Foria 14.03.2013
526 Проходилка Foria 12 01.10.2014
527 Проходилка KY912L 12 27.07.2018
528 Проходилка KY913L 12 27.07.2018
529 Проходилка KY914L 12 27.07.2018
530 Проходилка KY915 12 27.07.2018
531 Проходилка KY962L 12 27.07.2018
532 Проходилка Walk On 12 27.07.2018
533 Проходилки LK 3003 12 01.10.2014
534 Проходилки LK 3003 14.03.2013
535 Проходилки LK 3003 W 14.03.2013
536 Проходилки LK 3003 W 12 01.10.2014
537 Проходилки LK 3004 14.03.2013
538 Проходилки LK 3004 12 01.10.2014
539 Проходилки LK 3004 W 12 01.10.2014
540 Проходилки LK 3004 W 14.03.2013
541 Проходилки LK 7010 U 12 01.10.2014
542 Проходилки LK 7010 U 14.03.2013
543 Проходилки LK 7030 U 14.03.2013
544 Проходилки LK 7030 U 12 01.10.2014
545 Регулируем бастун LK 3013 14.03.2013
546 Регулируем бастун LK 3015 14.03.2013
547 Регулируем бастун Silencio 14.03.2013
548 Резервни части и консумативи 14.03.2013
549 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 27.07.2018
550 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 27.07.2018
551 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 27.07.2018
552 Рингова инвалидна количка AIS868 12 27.07.2018
553 Рингова инвалидна количка AIS875 12 27.07.2018
554 Рингова инвалидна количка AIS901 12 27.07.2018
555 Рингова инвалидна количка KY809 12 27.07.2018
556 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 27.07.2018
557 Рингова инвалидна количка KY901 12 27.07.2018
558 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 27.07.2018
559 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 27.07.2018
560 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
561 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 27.07.2018
562 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 27.07.2018
563 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 27.07.2018
564 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 27.07.2018
565 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 27.07.2018
566 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 27.07.2018
567 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 27.07.2018
568 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 27.07.2018
569 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 27.07.2018
570 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 27.07.2018
571 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 27.07.2018
572 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 27.07.2018
573 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 27.07.2018
574 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 27.07.2018
575 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 27.07.2018
576 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 27.07.2018
577 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 27.07.2018
578 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 27.07.2018
579 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 27.07.2018
580 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 27.07.2018
581 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 27.07.2018
582 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 27.07.2018
583 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 27.07.2018
584 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 27.07.2018
585 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 27.07.2018
586 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 27.07.2018
587 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 27.07.2018
588 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 27.07.2018
589 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 27.07.2018
590 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 27.07.2018
591 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
592 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 27.07.2018
593 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 27.07.2018
594 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 27.07.2018
595 Стол за баня ALIZE 12 01.10.2014
596 Стол за баня ALIZE 14.03.2013
597 Стол за баня DH-40 L 14.03.2013
598 Стол за баня DH-40 L 12 01.10.2014
599 Стол за баня GALAXI 14.03.2013
600 Стол за баня GALAXI 12 01.10.2014
601 Стол за баня L-FIT 12 01.10.2014
602 Стол за баня L-FIT 14.03.2013
603 Тоалетен стол Aquatec 90 12 01.10.2014
604 Тоалетен стол Aquatec 90 14.03.2013
605 Тоалетен стол Aquatec 900 14.03.2013
606 Тоалетен стол Aquatec 900 12 01.10.2014
607 Тоалетен стол Cascata 12 01.10.2014
608 Тоалетен стол Cascata 14.03.2013
609 Тоалетен стол Izzo 14.03.2013
610 Тоалетен стол Izzo 12 01.10.2014
611 Тоалетен стол Omega Pliante 12 01.10.2014
612 Тоалетен стол Omega Pliante 14.03.2013
613 Тоалетен стол Omega classique 12 01.10.2014
614 Тоалетен стол Omega classique 14.03.2013
615 Тоалетен стол Styxo 14.03.2013
616 Тоалетен стол Styxo 12 01.10.2014
617 Тоалетен стол TS-Care 12 01.10.2014
618 Тоалетен стол TS-Care 14.03.2013
619 Ходилки (проходилки) ACTIO/2 12 27.07.2018
620 Ходилки (проходилки) ALPHA 12 27.07.2018
621 Ходилки (проходилки) BANJO 12 27.07.2018
622 Ходилки (проходилки) FUTURA 12 27.07.2018
623 Ходилки (проходилки) Fixi 12 27.07.2018
624 Ходилки (проходилки) Fox 12 27.07.2018
625 Ходилки (проходилки) JAZZ 12 27.07.2018
626 Ходилки (проходилки) LEGACY 12 27.07.2018
627 Ходилки (проходилки) LK7023 12 27.07.2018
628 Ходилки (проходилки) MAXI+ 12 27.07.2018
629 Ходилки (проходилки) MELODY 12 27.07.2018
630 Ходилки (проходилки) Pluto 12 27.07.2018
631 Ходилки (проходилки) SOPRANO 12 27.07.2018
632 Ходилки (проходилки) SYMPHONY 12 27.07.2018
633 Ходилки (проходилки) UN3001 12 27.07.2018
634 Ходилки (проходилки) UN3002 12 27.07.2018
635 Ходилки (проходилки) UN3007 12 27.07.2018
636 Ходилки (проходилки) UN3010 12 27.07.2018
637 Четириопорен бастун LK 3021 14.03.2013
638 Четириопорен бастун LK 3023 14.03.2013
639 Щипки за захапване на предмети от разстояние FS583 12 27.07.2018
640 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 14.03.2013
641 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 01.10.2014