Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МЕЧЕВИ ГРУП" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, ж.к. "Дружба - 1", бл. 4, вх. "Г", ет. 3, ап. 79
Адрес за кореспонденция:гр.София, ж.к. "Дружба - 1", бл. 4, вх. "Г", ет. 3, ап. 79
Телефон:02/8313109
Факс:
E-mail:renimecheva@abv.bg
Представляващ:Ирена Григорова Мечева
Удостоверение:275 / 14.03.2013
Статус: Регистриран
В сила от:


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. София ул. "Иларион Макариополски" № 6 02/8313109 Ирена Мечева НЕ 14.03.2013 29.05.2019 29.05.2019
гр. София бул."Хр.Ботев" 128 0895 604690 Ирена Григорова Мечева НЕ 29.05.2019 29.05.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Сливен ул. "Попска" № 1 044/637177 факс: 044/622552 Стефан Таушанов 14.03.2013