Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"Меди Мар" ЕООД
Населено място:гр. Добрич
Седалище:ул. Ясна поляна № 2, ет. 4, ап. 12
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Мария Златанова Николова
Удостоверение:345 / 30.10.2014
Статус: Регистриран
В сила от:03.02.2015


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул. Панайот Хитов № 3 0882 30 46 57 Мария Златанова Николова НЕ 30.10.2014
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Плевен ул.Кирил и Методий №21 064 80 71 70 Борислав Здравков Наков Ивайло Бориславов Христов 30.10.2014
гр. Пловдив ул. Драва № 1 032/ 96 84 73 Иван Владимиров Касабов Светозар Йоцов,Камен Станчовски 30.10.2014 13.03.2017 13.03.2017
гр. Сливен ул. Попска №1 044 63 71 77 Стоил Динев Стефан Таушанов 30.10.2014 27.01.2016 27.01.2016
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Добрич ул. Панайот Хитов № 3 0882 30 46 57 Мария Златанова Николова Мария Златанова Николова 30.10.2014