Република България
Регистър МИПС>>

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ИНВАМЕД - МК 2018" ЕООД
Населено място:гр. Шумен
Седалище:ул."Васил Априлов" №63
Адрес за кореспонденция:гр.Шумен, ул."Граф Игнатиев" №22, ет.2
Телефон:0888 700 158
Факс:
E-mail:mihaelaeneva@gmail.com
Представляващ:Крум Желев Желев
Удостоверение:600 / 26.10.2018
Статус: Регистриран
В сила от:26.10.2018


Търговски обекти:
Населено място Адрес Телефон Представител Дрогерия/Аптека Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 08886 608 861, 0888 700 158 Михаела Желева, Соня Йорданова, Крум Желев НЕ 19.03.2019 02.08.2019 19.03.2019
гр. Шумен гр.Шумен, ул.Васил Априлов № 30 0886 608861 / 0888 700158 Крум Желев, Ферихан Мехмедова, Михаела Желева,(Соня Йорданова-до 30.05.2019г) НЕ 02.08.2019 02.08.2019
Сервизни бази:
Населено място Адрес Телефон Представител Сервизен техник Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 0899 813 497 Михаела Желева инж.Георги Георгиев 26.10.2018 02.08.2019 26.10.2018
гр. Шумен гр.Шумен, ул.Васил Априлов № 30 0899 813497 Михаела Желева инж.Георги Георгиев 02.08.2019 02.08.2019
Центрове за слухопротезиране:
Населено място Адрес Телефон Представител Слухопротезист Дата на вписване Дата на заличаване В сила от
гр. Шумен ул."Васил Априлов" №63 08886 608 861, 0888 700 158 Михаела Желева Михаела Желева, Соня Йорданова, Крум Желев 19.03.2019 02.08.2019 19.03.2019
гр. Шумен гр.Шумен, ул.Васил Априлов № 30 0886 608861 ; 0888 700158 Крум Желев, Ферихан Мехмедова, Михаела Желева,(Соня Йорданова- до 30.05.2019г) 02.08.2019 02.08.2019