Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
14.09.2016
Съобщение

Агенция за хората с увреждания ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР“  в дирекция "Интеграция на хората с увреждания". Информация и документация може да намерите в рубрика БЮЛЕТИН.

23.08.2016
Съобщение

TELENOR стартира втората кампания от програма за професионално развитие и социална интеграция на хора с увреждания. В рубриката Вашите съобщения е  публикувана обявата за работа.

28.07.2016
Съобщение

Стартира конкурс за европейска награда за достъпен град

Градове от Европейския съюз могат да участват в традиционния конкурс за Европейската награда за достъпен град за хора с увреждания и възрастни хора. Състезанието се организира за седма поредна година от Европейската комисия.

Всички градове с над 50 000 жители имат възможност да представят своите дейности и стратегии за преодоляване на съществуващите бариери пред хората с увреждания с цел да се превърнат в по-добро място за живеене и за работа за всеки един човек.

Кандидатстващите градове следва да представят своите инициативи за осигуряване на достъпна градска среда, които да бъдат подкрепени с факти и цифри, качествени и количествени данни, примери, подходи, стратегии, иновативни практики.

Крайният срок за кандидатстване е 8 септември 2016 г. Формулярите могат да се подават и по електронен път.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата на Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1141&eventsId=1113&furtherEvents=yes

Официалната церемония по връчването на наградите ще се състои на 29 ноември  в Брюксел, Белгия, по време на Конференция по случай европейския ден за хората с увреждания. Ще бъдат връчени награди за първо, второ и трето място. Ще има специално споменаване на градове, които имат принос в осигуряването на достъпна среда и транспорт за хората с увреждания.

 
Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv