Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
19.06.2018
Съобщение

В рубриката проекти и програми е публикуван Препис - извлечение от заключителен протокол по Методика за финансиране на проекти, стимулиращи трудовата заетост и самостоятелната стопанска дейност на хората с увреждания и предоставяни за финансиране със средства на Агенция за хората с увреждания на основание чл. 19, ал.1 от ППЗИХУ във връзка с чл.8, т.5 и чл.31 от ЗИХУ

04.06.2018
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за свободната длъжност „старши експерт“ в дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“". Информация и документация може да намерите в рубрика БЮЛЕТИН.

26.04.2018
Съобщение

В рубриката проекти и програми е публикуван ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за кандидатстване, отпускане на средства, наблюдение и отчетност на конкурсни предложения, финансирани от Агенцията за хората с увреждания ( АХУ ), за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти на основание чл. 8, т.6 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)

Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv