Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
18.03.2015
Призив

По инициатива на съпругата на Генералния секретар на ООН и на организацията „Аутизмът говори“, Агенция за хората с увреждания  ще се присъедини към инициативата за осветяване в синьо на планетата на 2 април 2015 г., когата се чества международния ден за осведоменост по аутизма.

Агенция за хората с увреждания активно работи по изпълнение на политиките за интеграция на хората с увреждания. Усилията ни са насочени към създаване на условия и гаранции за равнопоставеност и пълноценно включване на хората с увреждания, включително и лицата с аутизъм във всички области на обществения живот, осигуряване на социално-икономическа защита на тях и техните семейства и интегриране в обща или специализирана работна среда.

Агенция за хората с увреждания отправя призив за подкрепа на инициативата към неправителствените организации и нашите партньори заедно да отбележим този ден и да осветим планета в синьо.

04.02.2015
Съобщение

Във връзка със зачестилите запитвания до Агенция за хората с увреждания (АХУ), свързани с въпроси,  относно  консултантски фирми – „лицензирани” и „специализирани” в написване на проекти  по програмите  на АХУ, уведомяваме всички заинтересовани страни и потенциални Бенефициенти за следното:

  1. Агенция за хората с увреждания  не е обвързана и не е делегирала права на консултантски и други организации по разработката  на проекти.
  2. Оценката на проектите  се осъществява въз основа на съответствието им с изискванията на Методиките за тяхното съставяне, публикувани на сайта на АХУ, а не въз основа на това кой ги е изработил.

 

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv