Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
17.07.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 17.07.2014 г., в Агенция за хората с увреждания се получи писмо от Министерство на труда и социалната политика, с което се съобщава, че се набират творби за участие в международна изложба за автори с увреждания, която ще се проведе в периода от 25 октомври до 3 ноември 2014 г. в Tottori Prefectural Museum в префектура Тоттори, Япония.

Изложбата ще се проведе в рамките на 14-тия фестивал на изкуството и културата за хора с увреждания, организиран от Министерството на здравеопазването, труда и социалното благоденствие на Япония, префектура Тоттори, община Тоттори.

Срокът за изпращане на творбите е 1 август – 22 септември 2014 г.

Подробности и формуляр за участие желаещите могат да намерят в сканирания файл.

11.07.2014
Конкурс "Достъпен град",

На 05.06.2014 г. Европейската комисия обяви началото на конкурса за петото издание на наградата „Достъпен град“ за 2015 г. – европейската награда за достъпни градове. 

За по-подробна информация натиснете ТУК

Приложение 1

Приложение 2

01.07.2014
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На 04.07.2014 година от 11,00 часа в зала № 2 на Министерство на труда и социалната политика, ще се  състои пресконференция по проект BG 051PO001-7.0.02-0009 „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“.

Проектът се изпълнява от Агенция за хората с увреждания с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv