Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
31.07.2018
Съобщение

Британски съвет търси един човек с увреждания на пълен или двама души с увреждания на половин работен ден в отдел „Обслужване на клиенти“.

Работата е подходяща за лица с намалена подвижност.

Обявата можете да намерите на електронната страница www.britishcouncil.bg

27.07.2018
Съобщение

В рубриката „Проекти и програми”- е публикуван ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ- СтН/2018 г. за оценка на проекти по методика за отпускане на средства за финансиране на целеви проекти, на основание чл. 20, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания във връзка с чл.28, ал.2 от Закона за интеграция на хората с увреждания

03.07.2018
Съобщение

В рубриката ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ е публикуван ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ на ПРОТОКОЛ за оценка на проекти по Методика за отпускане на средства за финансиране на проекти по чл. 25, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания

Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv