Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
28.11.2018
Съобщение

"НАД ДИЗАЙН" ООД във връзка с  изпълнението на  проект "Създаване на социално предприятие и осигуряване на възможности за  социализация и професионална интеграцияна на лица от уязвими социални групи  " търси да назначи 3 безработни лица от целевите групи: лица с увреждания . Пълният текст на обявата ще намерите в рубрика ВАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ .

15.11.2018
Съобщение

"АС" ООД във връзка с  изпълнението на  проект "Ново социално предприятие  в сферата на производство на облекло и текстилни изделия с етномотиви" търси да назначи 5 безработни лица от целевите групи: хора с увреждания и лица в неравностойно положение. Пълният текст на обявата ще намерите в рубрика ВАШИТЕ СЪОБЩЕНИЯ .

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv