Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
10.10.2016
Съобщение

Моля кандидатите за длъжността „Държавен инспектор“ в дирекция „Интеграция на хората с увреждания“ да имат в предвид, че тези кандидати, които са издържали теста, следва да се явят на 18.10.2016 г. от 14.30 ч. за провеждането на практически казус .

06.10.2016
Съобщение

Публикуван е списъкът на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността „Държавен инспектор“ в дирекция „Интеграция на хората с увреждания“, Агенция за хората с увреждания. Можете да го видите в рубриката „Бюлетин“

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки

     

 

 

ВИДЕО

/uploaded_files/file/video/DVD_Title_1.flv

/uploaded_files/file/video/SO2015LosAngelisdraft2.flv