Република България
Начало>>Списък на преводачите на български жестов език>>

Списък на преводачите на български жестов език

Критерии за филтриране на списъка:
Текст за търсене:
/Търсенето се извършва по име и предпочитани области на жестов превод/
Статус:
№ по ред Заповед №/Дата Дата на вписване Име и фамилия на преводача Настоящ адрес Телефонен номер Електронен адрес Часови диапазон, през който услугата може да бъде предоставена Предпочитани области на жестов превод Забележка