^
Република България
Начало>>Списък на преводачите на български жестов език>>

Списък на преводачите на български жестов език

Критерии за филтриране на списъка:
Текст за търсене:
/Търсенето се извършва по име и предпочитани области на жестов превод/
Статус:
Идентификационен номер Заповед №/Дата Дата на вписване Име Населено място Телефонен номер Електронен адрес Часови диапазон, през който услугата може да бъде предоставена Предпочитани области на жестов превод Забележка
1 0023-0565/08.02.2022 25.02.2022 Лора Атанасова гр. Пловдив 0886388286 lora_slavova@abv.bg 09:00ч. - 12:00ч. Образование
2 0023-0852/18.02.2022 04.03.2022 Галина Генчева гр. Перник 0879496370 (вайбър!) genchevagalina378@gmail.com 00:00ч. - 00:00ч. Без предпочитани области Услугата се предлага неограничено време - 24 часа
3 0023-1615/05.04.2022 20.04.2022 Мирослава Данева с. Лозен 0876290911 m.a.aleksandrova933@gmail.com 09:00ч. - 00:00ч. Всякакви области
5 0023-1632/06.04.2022 21.04.2022 Силвана Павлова гр. София 0897912719 silvanapavlova7@gmail.com 09:00ч. - 20:00ч. Без ограничение на областите Извън посочения часови диапазон услугата се предоставя и в извънредни случаи (112, МВР, болнични ситуации) на живо и чрез онлайн връзка.
4 0023-1633/06.04.2022 21.04.2022 Росица Караджова гр. София 0884650340 rosiinfo7@gmail.com 09:00ч. - 20:00ч. Без ограничение на областите Извън посочения часови диапазон услугата се предоставя и в извънредни случаи (112, МВР, болнични ситуации) на живо и чрез онлайн връзка.
6 0023-5055/08.09.2022 23.09.2022 Благовест Захов гр. София 0879024835 bl.zahov@outlook.com 08:00ч. - 20:00ч. Без ограничения
7 0023-5357/26.09.2022 10.10.2022 Елка Стефанова гр. Перник 0885293090 ellistefanovam@gmail.com 08:00ч. - 20:00ч. Без изисквания