^
Република България
Начало>>Списък на преводачите на български жестов език>>

Списък на преводачите на български жестов език

Критерии за филтриране на списъка:
Текст за търсене:
/Търсенето се извършва по име и предпочитани области на жестов превод/
Статус:
Идентификационен номер Заповед №/Дата Дата на вписване Име Населено място Телефонен номер Електронен адрес Часови диапазон, през който услугата може да бъде предоставена Предпочитани области на жестов превод Забележка
1 0023-0565/08.02.2022 25.02.2022 Лора Атанасова гр. Пловдив 0886388286 lora_slavova@abv.bg 09:00ч. - 12:00ч. Образование
2 0023-0852/18.02.2022 04.03.2022 Галина Генчева гр. Перник 0879496370 (вайбър!) genchevagalina378@gmail.com 08:30ч. - 20:00ч. Без предпочитани области
3 0023-1615/05.04.2022 20.04.2022 Мирослава Данева с. Лозен 0876290911 miroslava.daneva@deaf.bg 09:00ч. - 00:00ч. Всякакви области
4 0023-1633/06.04.2022 21.04.2022 Росица Караджова гр. София 0884650340 rosiinfo7@gmail.com 09:00ч. - 20:00ч. Без ограничение на областите Извън посочения часови диапазон услугата се предоставя и в извънредни случаи (112, МВР, болнични ситуации) на живо и чрез онлайн връзка.
5 0023-1632/06.04.2022 21.04.2022 Силвана Павлова гр. София 0897912719 silvanapavlova7@gmail.com 09:00ч. - 20:00ч. Без ограничение на областите Извън посочения часови диапазон услугата се предоставя и в извънредни случаи (112, МВР, болнични ситуации) на живо и чрез онлайн връзка.
6 0023-5055/08.09.2022 23.09.2022 Благовест Захов гр. София 0879024835 bl.zahov@outlook.com 08:00ч. - 20:00ч. Без ограничения
7 0023-5357/26.09.2022 10.10.2022 Елка Стефанова гр. Перник 0885293090 elli.stefanova@deaf.bg 08:00ч. - 20:00ч. Без изисквания
8 0023-7046/07.12.2022 22.12.2022 Камелия Панайотова гр. Сливен 0894670426 kameliyageorgieva94@abv.bg 08:00ч. - 12:00ч. НАП, НОИ, Общинска администрация, Бюро по труда, Банки, Болнични заведения, Социални центрове
9 0023-2081/17.03.2023 03.04.2023 Татяна Тошкова гр. Лом 0892966174 tanzeto319@gmail.com 14:00ч. - 18:00ч. ДСП, АСП, МВР, Образователна система - ДГ, училище
10 0023-2340/28.03.2023 12.04.2023 Кремена Берберова гр. Пловдив 0876240001 kremena.d.berberova@gmail.com 14:30ч. - 22:00ч. Всички области
11 0023-2393/30.03.2023 18.04.2023 Снежана Георгиева гр. Добрич 0885362846 snejin62@gmail.com 00:00ч. - 00:00ч. Всички области
12 0023-2392/30.03.2023 18.04.2023 Петя Митева гр. Добрич 0897903604 (SMS) petq__bg@abv.bg 08:00ч. - 20:00ч. Всички области с изключение на превод в големи зали, театри и други
13 0023-2749/11.04.2023 26.04.2023 Кирил Славов гр. София 0884616552 (viber) kiril.slavov@deaf.bg 09:00ч. - 17:30ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи липа, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
14 0023-2750/11.04.2023 26.04.2023 Силвия Чапкънова гр. София 0896276167 (viber,видеоразговор) silviya.chapkanova@deaf.bg 09:00ч. - 17:30ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи липа, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
15 0023-2751/11.04.2023 26.04.2023 Ашод Дерандонян гр. София 0878509526 ashod.derandonyan@deaf.bg 09:00ч. - 18:00ч. превод от български писмен език към български жестов език и обратно; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод от и на български жестов език чрез видео-връзка за индивидуални нужди на глухи лица; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук.
16 0023-2856/13.04.2023 28.04.2023 Иван Бургов гр. Пловдив 0888737666(viber, видеоразговор) ivan.burgov@deaf.bg 09:00ч. - 17:30ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи лица, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
17 0023-2984/19.04.2023 04.05.2023 Дочка Велева гр. София 0882838025 dochka.veleva@deaf.bg 09:00ч. - 17:30ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи лица, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
18 0023-2986/19.04.2023 04.05.2023 Александър Иванов гр. София 0879048373 (SMS,видеоразговор) alexander.ivanov@deaf.bg 09:00ч. - 18:00ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи лица, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
19 0023-2985/19.04.2023 04.05.2023 Христина Капициду с. Чепинци 0885353805 (SMS, видеоразговор) hristina.katsipidou@deaf.bg 09:00ч. - 17:30ч. превод от български писмен език към български жестов език; превод в екип от глухи и чуващи преводачи от и на български жестов език за срещи, събития на живо, семинари, уебинари и други; превод на български жестов език, съобразен с различните нива на езиково развитие сред лицата със слухова загуба; превод на място или чрез видео-връзка, изискващи чуждоезикова жестова компетентност; превод, който подкрепя комуникацията на глухи и сляпо-глухи лица, ползващи различни системи за комуникация, произхождащи от българския жестов език; превод при работа с непълнолетни лица в правна и образователна среда, включващи чувствителни теми; превод при работа с непълнолетни и възрастни глухи или сляпо-глухи лица в медицински заведения, където те могат да бъдат непоследователни или засегнати от операции или лекарства; превод от текстово съдържание в реално време на български жестов език; превод от текстове на български и английски словесни езици към български жестов език в образователни институции; превод от автоматично генериран текст или субтитри в реално време на български жестов език без наличие на звук; превод на български жестов език на вече създадени видео ресурси с звук и субтитри.
20 0023-7798/11.10.2023 27.10.2023 Гергана Димова гр. Бургас 0876557206 (SMS, Viber) gergana.dimova@deaf.bg 13:00ч. - 18:00ч. Без ограничение на областите
21 0023-8170/24.10.2023 08.11.2023 Венислава Алексиева с. Мадан 0899821944 georgi81_marinov@abv.bg 08:00ч. - 17:00ч. Всички области - МВР, болници, училища и други в област Монтана
23 0023-8779/13.11.2023 28.11.2023 Диянка Василева гр. Русе 0899086939 didiss77@gmail.com 08:00ч. - 20:00ч. Всички области
24 0023-9463/06.12.2023 21.12.2023 Иванка Атанасова гр. Ямбол 0885624299 08:00ч. - 18:00ч. Без ограничения, всички области
25 0023-9718/14.12.2023 29.12.2023 Марияна Станчева гр. Горна Оряховица 0885921391 marians1150@abv.bg 08:00ч. - 22:00ч. Без ограничения на областите. Извън посочения часови диапазон, услугата се предоставя и в извънредни случаи (112, МВР, болнични ситуации) на живо.
26 0023-9904/21.12.2023 05.01.2024 Юлия Станкова гр. Русе 0886616337 viber, видеоразговори stankiva14@gmail.com 08:00ч. - 20:00ч. Всички области
27 0023-0667/24.01.2024 09.02.2024 Силвия Георгиева гр. София 0888591907 silviamarinova1967@gmail.com 12:00ч. - 16:00ч. Всички области Услугата се предоставя с предварителна уговорка на часовия диапазон.
28 0023-0753/29.01.2024 13.02.2024 Мария Зайкова гр. Пловдив 0877 999 232, 0884 871 999 mariazaikova@abv.bg 10:00ч. - 17:30ч. Образование, НАП, НОИ, Бюро по труда, Банки, Социални центрове.
29 0023-3074/09.04.2024 24.04.2024 Събина Караджова-Атанасова гр. Варна 00359887883253 (смс) sabi_83@abv.bg 08:30ч. - 17:00ч. Всички области
30 0023-3281/16.04.2024 30.04.2024 Марина Пенева гр. София 0884310179 marinaib@abv.bg 08:00ч. - 22:00ч. Всички области