Република България
АХУ Инфо Списък на одобрените организации

Пореден Номер Наименование ЕИК Адрес Лице за контакт Телефон Предназначение за използване на знака Форма на използване на знака
1 "Райна Княгиня- П" ЕООД 112667846 Ул.Нистор Ружеков №1 Атанас Иванов Раленков 0357 62142 0357 63078;0887877663-Раленеков 0884400623 -Калагларска/регистър Специализирано предприятие на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат
2 Обретенов и Ко ЕООД 204065353 Боян Христов Обретенов 0897891201 Лице осъществяващо самостоятелна стопанска дейност Стикер
3 ТПКИ "Иглика" 837066397 гр. Шумен, ул."Райна княгиня" № 8 Галина Недкова Миразчийска 054/800265;054/800549,0885688855 Кооперация на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат
4 ТПКИ "РОДИНА" 000070792 гр.Варна, ул."Тролейна" № 36 Йовка Василева Гайкова 052 746045;052/740697;0888439353 - Гайкова Кооперация на хора с увреждания Стикер
5 Национален съюз на трудово-производителните кооперации 000696508 бул. "Дондуков" № 11 Стилиян Скулиев Баласопунов 0888401440, 0888401266 Обичаен работодател на хора с увреждания
6 ПКИ "Царевец" 000111036 Гр. Велико Тьрново; ул. "Мармарлийска" N 39 п.к. 145 Дочка Павлова Баева - Хаджимаринска 062/ 62 26 76; 062621643] 0882543455- Илиева Кооперация на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат
7 " ТП Сладкарска Кооперация Освобождение-45" 824128137 ул."Гренадерска"№93а Пенчо Стойчев Карагьозов 0888755827; 064836013 Кооперация на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат
8 "Момтрейд Русе" ООД 202770457 ул."Ив.Вазов"24,вх.1 Минчо Лазаров Минчев 0988344255 Лице осъществяващо самостоятелна стопанска дейност Стикер;Етикет
9 "ДИБИКО"EООД 201825107 бул."Княз Ал.Дондуков"№11, ет.4 Мариана Стефанова Димитрова 02 987 35 97; 0878719618 - управител; 02 9879001 - Гочева;Пенева - 029877220 ВО Специализирано предприятие на хора с увреждания Етикет;Плакат
10 "Мир-И" ЕООД 122078951 ул. "Батак " №2 Мими Йончева Иванова 0720/6 50-40;0879403335 ; Атанасова -0879403339 справки Специализирано предприятие на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат
11 "Лозана" ЕАД 121003449 ул. "Страхил Войвода" №2 Юли Благоев Андреев 02/ 948 60 18; 0896 752 720- офис;0892410981-Атанасов ; 0896752720 Таня Специализирано предприятие на хора с увреждания Стикер;Етикет
12 ЕТ "РУМЕЛИН - РУМЕЛИН ПЕТКОВ" 123683830 Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 93, ет.2, ап.8 Румелин Петков Петков 0899928680; 0895/050 176; 0897/400 343; 042/652 641; 042/603 576 Лице осъществяващо самостоятелна стопанска дейност Стикер;Плакат
13 СДРУЖЕНИЕ ЗА ДЕЦАТА - 2017 177232069 гр. Божурище, бул. Европа 8 Милена Боева 0885162902 Специализирано предприятие на хора с увреждания Стикер;Етикет;Плакат