^
Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
09.08.2022
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е публикуван препис-извлечение на  Протокол №  3 - СтН - 2  /01.08.2022 г. за оценка и класиране на проектни предложения по Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)

29.07.2022
Съобщение

На 29.07.2022 г. в Агенцията за хората с увреждания се проведе среща на новоназначеният изпълнителен директор доц. Д-р Георги Йорданов д. м. с представители на национално представителните неправителствени организации на и за хора с увреждания. На срещата присъства и министърът на труда и социалната политика в оставка г-н Георги Гьоков.

На срещата бяха разгледани въпроси относно евентуални промени в нормативната уредба по изпълнението на държавната политика за хората с увреждания, включително преобразуването на АХУ в държавна агенция.

Засегната беше и темата за промени в методиките за финансираните от Агенцията програми, с цел намаляване на административната тежест и улесняване достъпа до тях на евентуални бенефициенти – хора с увреждания.

Обсъди се новия ред от 01.07.2022 г. за предоставяне на помощни средства и медицински изделия за хората с увреждания от Националната здравноосигурителна каса и възможните проблеми, които биха могли да възникнат.

Представителите на организациите взеха живо участие в дискусиите и дадоха своите предложения и препоръки за подобряване работата на Агенцията.

28.07.2022
Съобщение

В рубрика "Проекти и програми" е публикуван Препис - извлечение на Протокол № 2-ССД/13.07.2022 за оценка и класиране на пректни предложения по Методика за финансиране на проекти за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на основание чл.46 от ЗХУ
 

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ