^
Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
02.09.2022
Съобщение

   

Кооперативен фестивал за хора с увреждания - „КООП ФЕСТ БАНКЯ 2022“ се провежда в периода 1 – 4 септември с цел създаване на благоприятна среда за изява на хората с увреждания и активното им включване в обществени инициативи. Негови организатори са Националният съюз на трудово-производителните кооперации в България с финансовата подкрепа на Агенцията за хората с увреждания  и с партньорството на Столична община район „Банкя“.

31.08.2022
Съобщение

Агенцията за хората с увреждания (АХУ) ще финансира 7 проекта за стимулиране на заетостта на хора с трайни увреждания в специализирана работна среда. В присъствието на министъра на труда и социалната политика Лазар Лазаров и заместник-министър Надя Клисурска, изпълнителният директор на АХУ доц. д-р Георги Йорданов и управителите на класираните специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания подписаха договорите за изпълнение.

„Хората с увреждания са ценен капитал и трябва да бъдат интегрирани на пазара на труда. Министерството на труда и социалната политика ще продължи своите усилия за подкрепа както на работодателите, така и на хората с увреждания по отношение на тяхната заетост и грижите, които получават, отбеляза министър Лазаров.

Общата стойност на одобрените проекти със стопанска насоченост е в размер на 470 561 лв. като максималната субсидия за всяко одобрено предложение е 80 000 лв. Субсидията се отпуска за разкриване и оборудване на нови работни места, както и за финансиране на дейности за повишаване на конкурентоспособността на работодателите чрез изграждане на нови производствени линии.

С реализацията на проектите ще се оборудват работни места за дълготрайно безработни хора с трайни увреждания чрез технологично оборудване за шивашкото и печатарското производство, както и в сферата на туристическите, транспортните и авторемонтните услуги.

През 2022 г. по програмата бяха проведени два конкурса за финансиране на проекти със стопанска насоченост, в които участваха 25 специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания. Одобрени за финансиране бяха общо 16 проекта на обща стойност над 1,3 млн. лв., по които бяха създадени нови работни места за хора с трайни увреждания.

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ