Република България
SpeechLab 2.0 SpeechLab 2.0 е синтезатор на българска реч, постигащ забележително естествено и гладко звучене, в пълно съответствие с българските езикови норми. Високата разбираемост е успешно тествана от хора със зрителни увреждания. За целта, наред с интонационно модулирания глас, са използвани усъвършенствани методи за фонетизация на текста, пълен речник на ударения, граматики за определяне частите на речта и правила за анотация на прозодията.
Последни новини:
31.12.2021
На вниманието на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания и заинтересованите лица

Уведомяваме Ви, че считано от 01.01.2022 г. Регистърът по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) се води и поддържа от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). В тази връзка заявления за вписване, заличаване и промяна в обстоятелствата следва да се подават в ИАЛ. Прилагаме линк: https://mips.bda.bg

30.12.2021
Весели празници

Уважаеми колеги, партньори и приятели

Желая Ви успешна и плодотворна 2022 година. Нека тя да донесе радост и щастие на Вас и Вашите семейства.

Пожелавам Ви успешна работа с новото ръководство на Агенция за хората с увреждания и благодаря за ползотворното ни сътрудничество през последните 16 години.

                                                               С уважение,

                                                                                      Минчо Коралски

09.12.2021
На вниманието на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хора с увреждания

Във връзка с предаването на Изпълнителната агенция по лекарствата на Регистъра по чл. 88, ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ), Ви уведомяваме, че последното заседание на комисията по чл. 89, ал. 1, назначена със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания (АХУ) ще се проведе на 20.12.2021 г. АХУ преустановява приемането на заявления по чл. 88, ал. 4 от ЗХУ, считано от 10.12.2021 г. Подадените след тази дата заявления ще бъдат изпратени служебно в ИАЛ за довършване по реда на § 22, ал. 3 от ЗИД на ЗХУ.

30.11.2021
Съобщение

В РУБРИКА "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" Е ПУБЛИКУВАН ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ  ЦЗЗ № 3 /12.11. 2021 г. ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО МЕТОДИКА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЗАЩИТЕНА ЗАЕТОСТ

26.11.2021
Съобщение

В рубрика "ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ" е качен ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ №2 - ДС/2 от 12.11.2021 г. за оценка на проекти по Методика за финансиране на проекти за изграждане на достъпна архитектурна среда за хората с увреждания на културни, исторически,  спортни обекти

Виж всички...
Последни публикации в бюлетина:
Виж всички...
Полезни връзки:

    

Видео:

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ