^
Република България
Начало>>>>

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Дирекция "Пълноправно включване на хората с увреждания"

Директор: Йоанна Станиславова Колдова

тел. 02/931 80 95

E-mail: ahu@mlsp.government.bg