Република България

Национална програма за заетост на хората с увреждания по чл.44, ал.1 от ЗХУ