^
Република България
Начало>>Публичен регистър на центрове за защитена заетост>>

Списък на центрове за защитена заетост към специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания

Критерии за филтриране на списъка:
ЕИК:
Име на организацията:
Адрес на организацията:
Наименование на проекта:
Адрес на центъра за защитена заетост:
Описание на подкрепящи услуги:

Наименование на цзз ЕИК Населено място Адрес Дейности Договор/дата Брой хора с увреждания / брой персонал Специализирано предприятие / основание
1 Създаване на достъпна опитна градина за трудова рехабилитация и интеграция на хора с увреждания 177232069 гр. Божурище гр. Божурище, бул. Европа 8 » Растениевъдни услуги и други в сферата 1-ЦЗЗ / 07.11.2019 15/5 "ТОТАЛ ЕЛ СИ" ЕООД / Договор от 23.09.2019 г.
2 Клуб за устойчиво хранене и защитена заетост "Кредо" 206061243 гр. Варна р-н Одесос, ул. Оборище № 13 А » Ресторантьорски услуги 1-ЦЗЗ / 03.08.2020 15/10 "Е-ТУРС" ООД / Договор за сътрудничество от 10.01.2021г.
9 ЕКО Център за защитена заетост 206911396 гр. Варна р-н Приморски, ж.к. Чайка, бл. 67, вх. В/Г » Градинарство 1-ЦЗЗ / 11.07.2022 15/3 "ТИХ ТРУД - ХАСКОВО" ЕООД / Договор за съвместна дейност 20.04.2022
11 Създаване и оборудване на Център за защитена заетост във филиал "СВ Наум" за обучение и заетост в книговезка дейност на лица с множество трайни увреждания, психични разстройства и/или интелектуални затруднения 207415442 гр. София бул. "Цариградско шосе IV-ти км." » Картонаж
» Книговезки услуги
1-ЦЗЗ / 10.07.2023 15/3 "ТРУДОВО - ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО" ЕООД