Република България
Начало>>ДОКУМЕНТИ>>

ДОКУМЕНТИ

Уважаеми граждани,

В тази секция на страницата ни публикуваме Годишни доклади за оценка на удовлетвореността на потребителите, както и анализи и доклади по административното обслужване.

ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ В АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ ЗА 2020г.