Република България
Начало>>ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ>>

ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

  • 2  Предоставяне на достъп до обществена информация
  • 2133  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3)
  • 2134  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2)