^
Република България
Начало>>>>

РЪКОВОДСТВО НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ)

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АХУ
Свилен Йорданов Пенков

Съгласно заповед № РД-01-89/04.04.2022г.

тел. 02/931 80 95

E-mail:ahu@mlsp.government.bg
 

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АХУ
Йоанна Станиславова Колдова

Съгласно заповед № 0023-6089/29.12.2021г.

тел. 02/931 80 95

E-mail: ahu@mlsp.government.bg