Република България
Начало>>>>

РЪКОВОДСТВО НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ)

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АХУ
Минчо Боев Коралски 

Роден в София през 1951 г. Магистър по право от СУ "Св. Климент Охридски". Заемал е длъжности и е работил като: специалист в ГУ "Социално осигуряване" (1980-1989г.); председател на Централната комисия по социално осигуряване (1989-1990); зам.-председател на Комитета по труда и социалните дейности и зам.-министър на Министерство на труда и социалната политика (1990-1992); експерт в социалната комисия към Народно събрание на Република България (1992-1993); секретар на Съюза за стопанска инициатива (1993-1994); народен представител в 37-то Народно събрание (1994-1995); министър на труда и социалните грижи (1995-1997); главен директор в Националния осигурителен институт (1997-1998). Член на Надзорния съвет на НИПА (2001–2003).".

Ползва руски и английски език.

От м. януари 2006 г. е изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания.

 

тел. 02/931 80 95
E-mail: koralski@mlsp.government.bg
 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АХУ
Мариана Василева Кърковска 

тел. 02/931 80 95
E-mail: karkovska@mlsp.government.bg