^
Република България
Начало>>>>

РЪКОВОДСТВО НА АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (АХУ)

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АХУ
ПРОФ. Д-Р ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ Д.М.

тел. 02/931 80 95

E-mail: ahu@mlsp.government.bg
 

 

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА АХУ
СВИЛЕН ЙОРДАНОВ ПЕНКОВ 

тел. 02/931 80 95

E-mail: ahu_apfio@mlsp.government.bg