Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДАЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Оборище, ул.Стара планина № 84, ет.2, ап. 6а
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/8438882; 0887937668
Факс:
E-mail:
Представляващ:Атанас Станчев Кюркчиев
Удостоверение:100 / 11.02.2008
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Kомпресор-EUROCARE ECP808.2 01.08.2012 24.02.2017
2 Kомпресор-EUROCARE ECP808.3 01.08.2012 24.02.2017
3 Kомпресор-EUROCARE ECP818.2 01.08.2012 24.02.2017
4 Kомпресор-EUROCARE ECP818.3 01.08.2012 24.02.2017
5 Kомпресор-EUROCARE ECP821.2 01.08.2012 24.02.2017
6 Kомпресор-EUROCARE ECP821.3 01.08.2012 24.02.2017
7 Kомпресор-EUROCARE ECP823.3 01.08.2012 24.02.2017
8 Kомпресор-EUROCARE ECP831.2 01.08.2012 24.02.2017
9 Kомпресор-EUROCARE ECP831.3 01.08.2012 24.02.2017
10 Аксесоари и резервни части-MPM Кутии, четки, зарядни 01.08.2012 24.02.2017
11 Аксесоари-Fountain Head Marketing Inc. орални адаптери 01.08.2012 24.02.2017
12 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 11.02.2008
13 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 29.01.2019
14 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 24.09.2010
15 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 17.02.2015
16 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 17.02.2015
17 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 17.02.2015
18 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 17.02.2015
19 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 17.02.2015
20 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 17.02.2015
21 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 17.02.2015
22 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 29.01.2019
23 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 29.01.2019
24 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 29.01.2019
25 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 29.01.2019
26 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 29.01.2019
27 Акумулаторна инвалидна количка CS800 11.02.2008
28 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 11.02.2008 24.02.2017
29 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 11.02.2008 24.02.2017
30 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 11.02.2008 24.02.2017
31 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 11.02.2008 24.02.2017
32 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 11.02.2008 24.02.2017
33 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 11.02.2008 24.02.2017
34 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 11.02.2008
35 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 29.01.2019
36 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 29.01.2019
37 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 24.09.2010
38 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 29.01.2019
39 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 29.01.2019
40 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 11.02.2008
41 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 11.02.2008 24.02.2017
42 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 11.02.2008 24.02.2017
43 Акумулаторна инвалидна количка FS121 11.02.2008 24.02.2017
44 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 11.02.2008 24.02.2017
45 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 11.02.2008 24.02.2017
46 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 29.01.2019
47 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 29.01.2019
48 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 29.01.2019
49 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 29.01.2019
50 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 29.01.2019
51 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 11.02.2008
52 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 11.02.2008 24.02.2017
53 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 11.02.2008 24.02.2017
54 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 11.02.2008 24.02.2017
55 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 11.02.2008 24.02.2017
56 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 11.02.2008 24.02.2017
57 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 11.02.2008 24.02.2017
58 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 11.02.2008 24.02.2017
59 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 11.02.2008 24.02.2017
60 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 11.02.2008 24.02.2017
61 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 11.02.2008 24.02.2017
62 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 11.02.2008 24.02.2017
63 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 11.02.2008 24.02.2017
64 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 29.01.2019
65 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 29.01.2019
66 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 29.01.2019
67 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 11.02.2008
68 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 29.01.2019
69 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Acky 6.011 01.08.2012 24.02.2017
70 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Bondo 6.012 01.08.2012 24.02.2017
71 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Bondo Pas 6.112 01.08.2012 24.02.2017
72 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Clip 6.013 01.08.2012 24.02.2017
73 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Clip Pas 6.113 01.08.2012 24.02.2017
74 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Diamond 6.014 01.08.2012 24.02.2017
75 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Easy Pas 6.019 01.08.2012 24.02.2017
76 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Nindo 6.021 01.08.2012 24.02.2017
77 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Nindo Too 6.025 01.08.2012 24.02.2017
78 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Champi 1.594 01.08.2012 24.02.2017
79 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Nemo Alpha Junior 1.596 01.08.2012 24.02.2017
80 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Nemo Vertikal Junior 1.595 01.08.2012 24.02.2017
81 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Power Tommy 1.440 01.08.2012 24.02.2017
82 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Champ 01.08.2012 24.02.2017
83 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Champ Lift 01.08.2012 24.02.2017
84 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 306 01.08.2012 24.02.2017
85 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 310+ 01.08.2012 24.02.2017
86 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 315 01.08.2012 24.02.2017
87 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 406 01.08.2012 24.02.2017
88 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 408 01.08.2012 24.02.2017
89 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 410+ 01.08.2012 24.02.2017
90 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 415 01.08.2012 24.02.2017
91 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Clou 01.08.2012 24.02.2017
92 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Compact 905 01.08.2012 24.02.2017
93 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Optimus 2 01.08.2012 24.02.2017
94 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Optimus 2S 01.08.2012 24.02.2017
95 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Ortocar 315 SP 01.08.2012 24.02.2017
96 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Ortocar 415 SP 01.08.2012 24.02.2017
97 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Power Primus 2 01.08.2012 24.02.2017
98 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Smart 01.08.2012 24.02.2017
99 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Sprint GT 01.08.2012 24.02.2017
100 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia iCHAIR 01.08.2012 24.02.2017
101 Акумулаторни батерии-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
102 Антидекубиталeн дюшек AIS - AE5 12 17.02.2015
103 Антидекубитален дюшек ALESE 24.09.2010
104 Антидекубитален дюшек ATMOS 24.09.2010
105 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 24.09.2010
106 Антидекубитален дюшек CLINIC 24.09.2010
107 Антидекубитален дюшек EA-001/A 24.09.2010
108 Антидекубитален дюшек ESCAL 24.09.2010
109 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 11.02.2008
110 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 11.02.2008
111 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 11.02.2008
112 Антидекубитален дюшек GM 3000 24.09.2010
113 Антидекубитален дюшек LIBER 24.09.2010 24.02.2017
114 Антидекубитален дюшек LTM602 11.02.2008
115 Антидекубитален дюшек LTM661 11.02.2008
116 Антидекубитален дюшек LTM662 11.02.2008
117 Антидекубитален дюшек LTM663 11.02.2008
118 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 17.02.2015
119 Антидекубитален дюшек OASIS 24.09.2010
120 Антидекубитален дюшек OSD-4100 11.02.2008 24.02.2017
121 Антидекубитален дюшек OSD-4101 11.02.2008 24.02.2017
122 Антидекубитален дюшек OSD-4200 11.02.2008 24.02.2017
123 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 11.02.2008 24.02.2017
124 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 11.02.2008 24.02.2017
125 Антидекубитален дюшек RC-202 24.09.2010 24.02.2017
126 Антидекубитален дюшек RESPOS 24.09.2010 24.02.2017
127 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 24.09.2010
128 Антидекубитален дюшек ST725 11.02.2008
129 Антидекубитален дюшек ST728 11.02.2008
130 Антидекубитален дюшек ST730 11.02.2008
131 Антидекубитален дюшек ST732 11.02.2008
132 Антидекубитален дюшек WMS-100 24.09.2010
133 Антидекубитален дюшек Н-15 24.09.2010
134 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034A 01.08.2012 24.02.2017
135 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034AL 01.08.2012 24.02.2017
136 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034B 01.08.2012 24.02.2017
137 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034BL 01.08.2012 24.02.2017
138 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034C 01.08.2012 24.02.2017
139 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034CL 01.08.2012 24.02.2017
140 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM250 01.08.2012 24.02.2017
141 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM412SF 01.08.2012 24.02.2017
142 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512OT 01.08.2012 24.02.2017
143 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512OTL 01.08.2012 24.02.2017
144 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512ST 01.08.2012 24.02.2017
145 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512STF 01.08.2012 24.02.2017
146 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512STL 01.08.2012 24.02.2017
147 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512XT 01.08.2012 24.02.2017
148 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623OT 01.08.2012 24.02.2017
149 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623OTL 01.08.2012 24.02.2017
150 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623ST 01.08.2012 24.02.2017
151 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623STL 01.08.2012 24.02.2017
152 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623XT 01.08.2012 24.02.2017
153 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934OT 01.08.2012 24.02.2017
154 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934OTL 01.08.2012 24.02.2017
155 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934ST 01.08.2012 24.02.2017
156 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934STL 01.08.2012 24.02.2017
157 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934XT 01.08.2012 24.02.2017
158 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECP806 01.08.2012 24.02.2017
159 Антидекубитален дюшек с компресор-MEYRA Ortopedia AP 205000 01.08.2012 24.02.2017
160 Антидекубитален дюшек с компресор-MEYRA Ortopedia AP 206000 01.08.2012 24.02.2017
161 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Combo Basic 01.08.2012 24.02.2017
162 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Combo Xcell 01.08.2012 24.02.2017
163 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Sistema Air-care 01.08.2012 24.02.2017
164 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Sistema Air-soft 01.08.2012 24.02.2017
165 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 10.07.2018
166 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери Optimal 12 10.07.2018
167 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери RICANT 12 10.07.2018
168 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY-300 12 10.07.2018
169 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY-400 12 10.07.2018
170 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери WB-M01 12 10.07.2018
171 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери WT-M02 12 10.07.2018
172 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 29.01.2019
173 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We care 12 10.07.2018
174 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 24.09.2010 24.02.2017
175 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 24.09.2010 24.02.2017
176 Антидекубитална възглавница FS520 11.02.2008
177 Антидекубитална възглавница Kalli 12 10.07.2018
178 Антидекубитална възглавница Kalli Visco 12 10.07.2018
179 Антидекубитална възглавница Matrx 12 29.01.2019
180 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 29.01.2019
181 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 29.01.2019
182 Антидекубитална възглавница OSD-4000 11.02.2008 24.02.2017
183 Антидекубитална възглавница OSD-4001 11.02.2008 24.02.2017
184 Антидекубитална възглавница OSD-4016 11.02.2008 24.02.2017
185 Антидекубитална възглавница OSD-4017 11.02.2008 24.02.2017
186 Антидекубитална възглавница OSD-4018 11.02.2008 24.02.2017
187 Антидекубитална възглавница ST700 11.02.2008
188 Антидекубитална възглавница ST703 11.02.2008
189 Антидекубитална възглавница ST705 11.02.2008
190 Антидекубитална възглавница ST710 11.02.2008
191 Антидекубитална възглавница ST720 11.02.2008
192 Антидекубитална възглавница W-P-4040-1 12 10.07.2018
193 Антидекубитална възглавница W-P-4045-1 12 10.07.2018
194 Антидекубитална възглавница Н-6 24.09.2010
195 Антидекубитална възглавница Н-9 24.09.2010
196 Антидекубитална възглавница CERVICAL EXTRA-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012
197 Антидекубитална възглавница CERVICAL MED-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
198 Антидекубитална възглавница CERVICAL MEMORY-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
199 Антидекубитална възглавница за сядане без отвор-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
200 Антидекубитална възглавница за сядане без отвор-водна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
201 Антидекубитална възглавница за сядане с отвор-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
202 Антидекубитална възглавница за сядане с отвор-водна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012 24.02.2017
203 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC16 01.08.2012 24.02.2017
204 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC18 01.08.2012 24.02.2017
205 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC20 01.08.2012 24.02.2017
206 Антидекубитална възглавница-MEYRA Ortopedia Kineris 01.08.2012 24.02.2017
207 Антидекубитална възглавница-MEYRA Ortopedia Silikon-Kissen 01.08.2012 24.02.2017
208 Антидекубитална възглавница-SYSTAM DUOFORM® 01.08.2012
209 Антидекубитална възглавница-SYSTAM MIXTE® 01.08.2012
210 Антидекубитална възглавница-SYSTAM POLYAIR® 60 01.08.2012
211 Антидекубитална възглавница-SYSTAM SYSTAM® 01.08.2012
212 Антидекубитална възглавница-SYSTAM VISCOFLEX® 01.08.2012
213 Антидекубитална дюшек-SYSTAM POLYMULTI® 01.08.2012
214 Антидекубитална дюшек-SYSTAM POLYPLOT® 01.08.2012
215 Антидекубитална дюшек-SYSTAM VISCOFLEX® 01.08.2012
216 Бастун - регулируем KY9201L 12 29.01.2019
217 Бастун - регулируем KY920L 12 29.01.2019
218 Бастун - регулируем KY927L 12 29.01.2019
219 Бастун - регулируем KY9282L 12 29.01.2019
220 Бастун - регулируем KY9283L 12 29.01.2019
221 Бастун - регулируем KY9288L 12 29.01.2019
222 Бастун - регулируем KY928L 12 29.01.2019
223 Бастун - регулируем KY929L 12 29.01.2019
224 Бастун - регулируем KY930L 12 29.01.2019
225 Бастун - регулируем KY938L 12 29.01.2019
226 Бастун - регулируем KY939L 12 29.01.2019
227 Бастун - регулируем Rebotec 12 29.01.2019
228 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 29.01.2019
229 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 29.01.2019
230 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 29.01.2019
231 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 29.01.2019
232 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 29.01.2019
233 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 29.01.2019
234 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 29.01.2019
235 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 29.01.2019
236 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 29.01.2019
237 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 29.01.2019
238 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 29.01.2019
239 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 29.01.2019
240 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 29.01.2019
241 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 29.01.2019
242 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 29.01.2019
243 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 29.01.2019
244 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 29.01.2019
245 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 29.01.2019
246 Бастун за незрящи лица FS936L 12 29.01.2019
247 Бастун за незрящи лица KY936L 12 29.01.2019
248 Бастун нерегулируем FS910L 11.02.2008
249 Бастун нерегулируем RP144 11.02.2008
250 Бастун регулируем FS9206L 11.02.2008
251 Бастун регулируем FS920L 11.02.2008
252 Бастун регулируем FS927L 11.02.2008 24.02.2017
253 Бастун регулируем FS928L 11.02.2008 24.02.2017
254 Бастун регулируем FS9296L 11.02.2008 24.02.2017
255 Бастун регулируем FS929L 11.02.2008 24.02.2017
256 Бастун регулируем FS9306L 11.02.2008 24.02.2017
257 Бастун регулируем FS930L 11.02.2008 24.02.2017
258 Бастун регулируем FS9386L 11.02.2008 24.02.2017
259 Бастун регулируем FS938L 11.02.2008 24.02.2017
260 Бастун регулируем FS939L 11.02.2008 24.02.2017
261 Бастун регулируем OSD-8110 11.02.2008 24.02.2017
262 Бастун регулируем OSD-8700 11.02.2008 24.02.2017
263 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 11.02.2008 24.02.2017
264 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 11.02.2008 24.02.2017
265 Бастун регулируем Otto 12 10.07.2018
266 Бастун регулируем RP145NC 11.02.2008 24.02.2017
267 Бастун регулируем RP145NL 11.02.2008 24.02.2017
268 Бастун регулируем RP146 11.02.2008
269 Бастун регулируем RP147 11.02.2008
270 Бастун регулируем RP148 11.02.2008 24.02.2017
271 Бастун регулируем RP149 11.02.2008 24.02.2017
272 Бастун регулируем W927 12 10.07.2018
273 Бастун регулируем триопорен Otto 12 10.07.2018
274 Бастун регулируем триопорен W911 12 10.07.2018
275 Бастун регулируем триопорен W926 12 10.07.2018
276 Бастун регулируем четириопорен Otto 12 10.07.2018
277 Бастун с фиксирана дължина-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
278 Бастун триопорен FS926 11.02.2008
279 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 11.02.2008
280 Бастун триопорен RP715 11.02.2008
281 Бастун триопорен RP720 11.02.2008
282 Бастун триопорен RP721 11.02.2008 24.02.2017
283 Бастун четириопорен FS921 11.02.2008 24.02.2017
284 Бастун четириопорен FS924 11.02.2008 24.02.2017
285 Бастун четириопорен FS931 11.02.2008 24.02.2017
286 Бастун четириопорен FS932 11.02.2008 24.02.2017
287 Бастун четириопорен FS934 11.02.2008 24.02.2017
288 Бастун четириопорен FS942 11.02.2008
289 Бастун четириопорен FS944 11.02.2008
290 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 11.02.2008
291 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 11.02.2008
292 Бастун четириопорен RP723 11.02.2008
293 Бастун четириопорен RP724 11.02.2008
294 Бастун четириопорен RP726 11.02.2008 24.02.2017
295 Батерии 10 24.09.2010
296 Батерии 13 24.09.2010
297 Батерии 312 24.09.2010
298 Батерии 675 24.09.2010
299 Батерии A 10 27.04.2012
300 Батерии A 13 27.04.2012
301 Батерии A 312 27.04.2012
302 Батерии A 675 27.04.2012
303 Батерии за говорни апарати 9 V литево-йонни-Fountain Head Marketing Inc. презареждаеми 01.08.2012
304 Батерии за говорни апарати 9 V-MPM презареждаеми 01.08.2012
305 Батерии – алкални 9 V-Fountain Head Marketing Inc. незареждаеми 01.08.2012
306 Батерии – алкални 9 V-MPM незареждаеми 01.08.2012
307 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 200 A 01.08.2012
308 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 300 A 01.08.2012
309 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 355 CP 01.08.2012
310 Говорни апарати-MPM NU-VOIS I 01.08.2012
311 Говорни апарати-MPM NU-VOIS III Digital 01.08.2012
312 Говорни апарати-MPM XTRA-VOIS 01.08.2012
313 Детска инвалидна количка 8001-12 12 10.07.2018
314 Детска инвалидна количка AIS 958LBHP 12 10.07.2018
315 Детска инвалидна количка AIS 985LBJ 12 10.07.2018
316 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 29.01.2019
317 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 29.01.2019
318 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 29.01.2019
319 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 29.01.2019
320 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 29.01.2019
321 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 29.01.2019
322 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 29.01.2019
323 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 29.01.2019
324 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 29.01.2019
325 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 29.01.2019
326 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 29.01.2019
327 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 29.01.2019
328 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 29.01.2019
329 Детска инвалидна количка W958 12 10.07.2018
330 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.082 01.08.2012 24.02.2017
331 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.083 01.08.2012 24.02.2017
332 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.088 01.08.2012 24.02.2017
333 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia Kids 01.08.2012 24.02.2017
334 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 29.01.2019
335 Детска рингова инвалидна количка AIS 6565 12 10.07.2018
336 Детска рингова инвалидна количка AIS 980LA-35 12 10.07.2018
337 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 29.01.2019
338 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 29.01.2019
339 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 29.01.2019
340 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 29.01.2019
341 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 29.01.2019
342 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 29.01.2019
343 Детска рингова инвалидна количка W258 12 10.07.2018
344 Джобен слухов апарат BA 3000PP 24.09.2010 24.02.2017
345 Джобен слухов апарат BA 3000S 24.09.2010 24.02.2017
346 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 27.04.2012 24.02.2017
347 Зарядни за говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. за 220 V 01.08.2012 24.02.2017
348 Зарядни за говорни апарати-MPM за 220 V 01.08.2012 24.02.2017
349 Инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Mikka 01.08.2012 24.02.2017
350 Инвалидна количка - рингова CA100 11.02.2008
351 Инвалидна количка - рингова CA103 11.02.2008
352 Инвалидна количка - рингова CA110 11.02.2008
353 Инвалидна количка - рингова CA113 11.02.2008 24.02.2017
354 Инвалидна количка - рингова CA120 11.02.2008 24.02.2017
355 Инвалидна количка - рингова CA123 11.02.2008 24.02.2017
356 Инвалидна количка - рингова CA130 11.02.2008 24.02.2017
357 Инвалидна количка - рингова CA133 11.02.2008 24.02.2017
358 Инвалидна количка - рингова CA140 11.02.2008 24.02.2017
359 Инвалидна количка - рингова CA143 11.02.2008 24.02.2017
360 Инвалидна количка - рингова CA150 11.02.2008 24.02.2017
361 Инвалидна количка - рингова CA153 11.02.2008 24.02.2017
362 Инвалидна количка - рингова CA160 11.02.2008 24.02.2017
363 Инвалидна количка - рингова CA163 11.02.2008 24.02.2017
364 Инвалидна количка - рингова CA170 11.02.2008 24.02.2017
365 Инвалидна количка - рингова CA173 11.02.2008 24.02.2017
366 Инвалидна количка - рингова FS802-35 11.02.2008 24.02.2017
367 Инвалидна количка - рингова FS802C 11.02.2008
368 Инвалидна количка - рингова FS809 11.02.2008
369 Инвалидна количка - рингова FS809B 11.02.2008 24.02.2017
370 Инвалидна количка - рингова FS809Y 11.02.2008 24.02.2017
371 Инвалидна количка - рингова FS846L 11.02.2008 24.02.2017
372 Инвалидна количка - рингова FS864LY 11.02.2008 24.02.2017
373 Инвалидна количка - рингова FS871 11.02.2008 24.02.2017
374 Инвалидна количка - рингова FS872L 11.02.2008 24.02.2017
375 Инвалидна количка - рингова FS873 11.02.2008 24.02.2017
376 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 11.02.2008 24.02.2017
377 Инвалидна количка - рингова FS874 11.02.2008 24.02.2017
378 Инвалидна количка - рингова FS874-51 11.02.2008 24.02.2017
379 Инвалидна количка - рингова FS874A 11.02.2008 24.02.2017
380 Инвалидна количка - рингова FS874B 11.02.2008 24.02.2017
381 Инвалидна количка - рингова FS874L 11.02.2008 24.02.2017
382 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 11.02.2008 24.02.2017
383 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 11.02.2008 24.02.2017
384 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 11.02.2008 24.02.2017
385 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 11.02.2008 24.02.2017
386 Инвалидна количка - рингова FS874LX 11.02.2008 24.02.2017
387 Инвалидна количка - рингова FS874Y 11.02.2008 24.02.2017
388 Инвалидна количка - рингова FS875 11.02.2008 24.02.2017
389 Инвалидна количка - рингова FS901 11.02.2008 24.02.2017
390 Инвалидна количка - рингова FS901B 11.02.2008 24.02.2017
391 Инвалидна количка - рингова FS902GC 11.02.2008 24.02.2017
392 Инвалидна количка - рингова FS903 11.02.2008 24.02.2017
393 Инвалидна количка - рингова FS903L 11.02.2008 24.02.2017
394 Инвалидна количка - рингова FS903LB 11.02.2008 24.02.2017
395 Инвалидна количка - рингова FS903LC 11.02.2008 24.02.2017
396 Инвалидна количка - рингова FS908A 11.02.2008 24.02.2017
397 Инвалидна количка - рингова FS908L 11.02.2008 24.02.2017
398 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 11.02.2008 24.02.2017
399 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 11.02.2008 24.02.2017
400 Инвалидна количка - рингова FS909 11.02.2008 24.02.2017
401 Инвалидна количка - рингова FS909B 11.02.2008 24.02.2017
402 Инвалидна количка - рингова FS950LB 11.02.2008 24.02.2017
403 Инвалидна количка - рингова FS951B 11.02.2008 24.02.2017
404 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 11.02.2008 24.02.2017
405 Инвалидна количка - рингова FS952LC 11.02.2008 24.02.2017
406 Инвалидна количка - рингова FS954GC 11.02.2008 24.02.2017
407 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 11.02.2008 24.02.2017
408 Инвалидна количка - рингова FS955L 11.02.2008 24.02.2017
409 Инвалидна количка - рингова FS971LB 11.02.2008 24.02.2017
410 Инвалидна количка - рингова FS972 11.02.2008
411 Инвалидна количка - рингова FS974L 11.02.2008 24.02.2017
412 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 11.02.2008 24.02.2017
413 Инвалидна количка - рингова FS975-51 11.02.2008 24.02.2017
414 Инвалидна количка - рингова FS980LA 11.02.2008 24.02.2017
415 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 11.02.2008 24.02.2017
416 Инвалидна количка - рингова FS983 11.02.2008 24.02.2017
417 Инвалидна количка - рингова FS983L 11.02.2008 24.02.2017
418 Инвалидна количка - рингова NE-28093 11.02.2008 24.02.2017
419 Инвалидна количка - рингова NE-28094 11.02.2008 24.02.2017
420 Инвалидна количка - рингова NE-28095 11.02.2008 24.02.2017
421 Инвалидна количка - рингова NE-28096 11.02.2008 24.02.2017
422 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 11.02.2008 24.02.2017
423 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 11.02.2008 24.02.2017
424 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 11.02.2008 24.02.2017
425 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 11.02.2008 24.02.2017
426 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 11.02.2008 24.02.2017
427 Инвалидна количка - рингова СА700 11.02.2008
428 Инвалидна количка - рингова СА703 11.02.2008
429 Инвалидна количка - рингова СА710 11.02.2008 24.02.2017
430 Инвалидна количка - рингова СА713 11.02.2008 24.02.2017
431 Инвалидна количка - рингова СВ100 11.02.2008 24.02.2017
432 Инвалидна количка - рингова СВ103 11.02.2008 24.02.2017
433 Инвалидна количка - рингова СВ110 11.02.2008 24.02.2017
434 Инвалидна количка - рингова СВ113 11.02.2008 24.02.2017
435 Инвалидна количка - рингова СВ120 11.02.2008 24.02.2017
436 Инвалидна количка - рингова СВ123 11.02.2008 24.02.2017
437 Инвалидна количка - рингова СВ130 11.02.2008 24.02.2017
438 Инвалидна количка - рингова СВ133 11.02.2008 24.02.2017
439 Инвалидна количка - рингова СВ140 11.02.2008 24.02.2017
440 Инвалидна количка - рингова СВ143 11.02.2008 24.02.2017
441 Инвалидна количка - рингова СВ150 11.02.2008 24.02.2017
442 Инвалидна количка - рингова СВ153 11.02.2008 24.02.2017
443 Инвалидна количка - рингова СВ160 11.02.2008
444 Инвалидна количка - рингова СВ163 11.02.2008
445 Инвалидна количка - рингова СВ170 11.02.2008 24.02.2017
446 Инвалидна количка - рингова СВ173 11.02.2008 24.02.2017
447 Инвалидна количка - рингова СВ220 11.02.2008 24.02.2017
448 Инвалидна количка - рингова СВ223 11.02.2008 24.02.2017
449 Инвалидна количка - рингова СВ230 11.02.2008 24.02.2017
450 Инвалидна количка - рингова СВ233 11.02.2008 24.02.2017
451 Инвалидна количка - рингова СВ260 11.02.2008 24.02.2017
452 Инвалидна количка - рингова СВ263 11.02.2008 24.02.2017
453 Инвалидна количка - рингова СВ270 11.02.2008 24.02.2017
454 Инвалидна количка - рингова СВ273 11.02.2008 24.02.2017
455 Инвалидна количка - рингова СВ300 11.02.2008 24.02.2017
456 Инвалидна количка - рингова СВ310 11.02.2008 24.02.2017
457 Инвалидна количка - рингова СВ320 11.02.2008 24.02.2017
458 Инвалидна количка - рингова СВ330 11.02.2008 24.02.2017
459 Инвалидна количка - рингова СВ400 11.02.2008 24.02.2017
460 Инвалидна количка - рингова СВ403 11.02.2008 24.02.2017
461 Инвалидна количка - рингова СВ405 11.02.2008 24.02.2017
462 Инвалидна количка - рингова СВ408 11.02.2008 24.02.2017
463 Инвалидна количка - рингова СВ410 11.02.2008 24.02.2017
464 Инвалидна количка - рингова СВ413 11.02.2008 24.02.2017
465 Инвалидна количка - рингова СВ415 11.02.2008 24.02.2017
466 Инвалидна количка - рингова СВ418 11.02.2008 24.02.2017
467 Инвалидна количка - рингова СВ420 11.02.2008 24.02.2017
468 Инвалидна количка - рингова СВ423 11.02.2008 24.02.2017
469 Инвалидна количка - рингова СВ425 11.02.2008 24.02.2017
470 Инвалидна количка - рингова СВ428 11.02.2008 24.02.2017
471 Инвалидна количка - рингова СВ430 11.02.2008 24.02.2017
472 Инвалидна количка - рингова СВ433 11.02.2008 24.02.2017
473 Инвалидна количка - рингова СВ435 11.02.2008 24.02.2017
474 Инвалидна количка - рингова СВ438 11.02.2008 24.02.2017
475 Инвалидна количка - рингова СВ440 11.02.2008 24.02.2017
476 Инвалидна количка - рингова СВ443 11.02.2008 24.02.2017
477 Инвалидна количка - рингова СВ450 11.02.2008 24.02.2017
478 Инвалидна количка - рингова СВ453 11.02.2008 24.02.2017
479 Инвалидна количка - рингова СВ460 11.02.2008 24.02.2017
480 Инвалидна количка - рингова СВ463 11.02.2008 24.02.2017
481 Инвалидна количка - рингова СВ470 11.02.2008 24.02.2017
482 Инвалидна количка - рингова СВ473 11.02.2008 24.02.2017
483 Инвалидна количка - рингова СВ700 11.02.2008 24.02.2017
484 Инвалидна количка - рингова СВ703 11.02.2008 24.02.2017
485 Инвалидна количка - рингова СВ710 11.02.2008 24.02.2017
486 Инвалидна количка - рингова СВ713 11.02.2008 24.02.2017
487 Инвалидна количка - рингова СВ800 11.02.2008 24.02.2017
488 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 11.02.2008
489 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 24.09.2010
490 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 24.09.2010
491 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 24.09.2010
492 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 24.09.2010
493 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 24.09.2010
494 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 13.03.2014 22.08.2018
495 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 13.03.2014 22.08.2018
496 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 13.03.2014 22.08.2018
497 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 24.09.2010
498 Инвалидна количка - рингова BKE-3 24.09.2010
499 Инвалидна количка - рингова BKE-4 24.09.2010
500 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 24.09.2010
501 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 24.09.2010
502 Инвалидна количка - рингова LEO 08.07.2009
503 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 29.01.2019
504 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 24.09.2010
505 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 29.01.2019
506 Инвалидна количка - рингова S-Top 24.09.2010
507 Инвалидна количка - рингова SPIN 24.09.2010
508 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 24.09.2010
509 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 24.09.2010 24.02.2017
510 Инвалидна количка - рингова XLT 24.09.2010 24.02.2017
511 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 11.02.2008
512 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 11.02.2008
513 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 11.02.2008
514 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 11.02.2008 24.02.2017
515 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 11.02.2008 24.02.2017
516 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 11.02.2008 24.02.2017
517 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 11.02.2008 24.02.2017
518 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 11.02.2008 24.02.2017
519 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 11.02.2008 24.02.2017
520 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 11.02.2008 24.02.2017
521 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 11.02.2008 24.02.2017
522 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 11.02.2008 24.02.2017
523 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 11.02.2008 24.02.2017
524 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 11.02.2008 24.02.2017
525 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 11.02.2008 24.02.2017
526 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 11.02.2008 24.02.2017
527 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 11.02.2008 24.02.2017
528 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 11.02.2008 24.02.2017
529 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 11.02.2008 24.02.2017
530 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 11.02.2008 24.02.2017
531 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 11.02.2008 24.02.2017
532 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 11.02.2008 24.02.2017
533 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 11.02.2008 24.02.2017
534 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 11.02.2008 24.02.2017
535 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 11.02.2008 24.02.2017
536 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 11.02.2008 24.02.2017
537 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 11.02.2008 24.02.2017
538 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 11.02.2008
539 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 11.02.2008
540 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Brix 1.123 01.08.2012 24.02.2017
541 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Brix Maxi 1.123 01.08.2012 24.02.2017
542 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia FX-One Junior 1.150-351 01.08.2012 24.02.2017
543 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Lucca 1.825 01.08.2012 24.02.2017
544 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Mex-S 1.134 01.08.2012 24.02.2017
545 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Mex-X 1.130 01.08.2012 24.02.2017
546 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia X2-Junior 3.351-351 01.08.2012 24.02.2017
547 Инвалидна количка за пътуване-MEYRA Ortopedia Trip 01.08.2012 24.02.2017
548 Инвалидна количка с чужда помощ-MEYRA Ortopedia SERVICE 01.08.2012 24.02.2017
549 Инвалидна количка с чужда помощ-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER TRANSIT 01.08.2012 24.02.2017
550 Инвалидна количка – рингова AIS 6565 20.12.2012
551 Инвалидна количка-транспортна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012
552 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 07.04.2008 26.01.2018
553 Колесна проходилка с долно рамо-MEYRA Ortopedia Kinder 01.08.2012 24.02.2017
554 Комбиниран стол за баня и тоалет 139B 12 10.07.2018
555 Комбиниран стол за баня и тоалет 9042 12 10.07.2018
556 Комбиниран стол за баня и тоалет 9062 12 10.07.2018
557 Комбиниран стол за баня и тоалет Kali Dos 12 10.07.2018
558 Комбиниран стол за баня и тоалет Otto 12 10.07.2018
559 Комбиниран стол за баня и тоалет VERMEIREN 12 10.07.2018
560 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Punto Blu 01.08.2012 24.02.2017
561 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Roady 01.08.2012 24.02.2017
562 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Tobi 01.08.2012 24.02.2017
563 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Woody 01.08.2012 24.02.2017
564 Комбиниран стол за баня и тоалет - статичен-MEYRA Ortopedia 1120 01.08.2012 24.02.2017
565 Комбиниран стол за баня и тоалет - статичен-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
566 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia HCDA 01.08.2012 24.02.2017
567 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia HCDA XXL 01.08.2012 24.02.2017
568 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia McWet 01.08.2012 24.02.2017
569 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ Hydros 01.08.2012 24.02.2017
570 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
571 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ Travel 01.08.2012 24.02.2017
572 Комбиниран стол за баня и тоалетна - детски-MEYRA Ortopedia Tripp 01.08.2012 24.02.2017
573 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - 4747 12 29.01.2019
574 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - COMPACT 12 29.01.2019
575 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - Premium 12 29.01.2019
576 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS - Есо 74 12 29.01.2019
577 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 29.01.2019
578 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 29.01.2019
579 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 29.01.2019
580 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 29.01.2019
581 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 29.01.2019
582 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 29.01.2019
583 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 29.01.2019
584 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 29.01.2019
585 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 29.01.2019
586 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 29.01.2019
587 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 29.01.2019
588 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 29.01.2019
589 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 29.01.2019
590 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 29.01.2019
591 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 29.01.2019
592 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 29.01.2019
593 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 29.01.2019
594 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 29.01.2019
595 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 29.01.2019
596 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 29.01.2019
597 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 29.01.2019
598 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 29.01.2019
599 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 29.01.2019
600 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 29.01.2019
601 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 29.01.2019
602 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 29.01.2019
603 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 11.02.2008
604 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 11.02.2008
605 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 11.02.2008 24.02.2017
606 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 11.02.2008 24.02.2017
607 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 11.02.2008 24.02.2017
608 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 11.02.2008 24.02.2017
609 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 11.02.2008 24.02.2017
610 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 11.02.2008 24.02.2017
611 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 11.02.2008 24.02.2017
612 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 29.01.2019
613 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 29.01.2019
614 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 29.01.2019
615 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 29.01.2019
616 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 29.01.2019
617 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 29.01.2019
618 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 29.01.2019
619 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 29.01.2019
620 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 29.01.2019
621 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 29.01.2019
622 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 29.01.2019
623 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 29.01.2019
624 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 29.01.2019
625 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 29.01.2019
626 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 29.01.2019
627 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 29.01.2019
628 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 29.01.2019
629 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 29.01.2019
630 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 29.01.2019
631 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 29.01.2019
632 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 29.01.2019
633 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 29.01.2019
634 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 29.01.2019
635 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 29.01.2019
636 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 29.01.2019
637 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 29.01.2019
638 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 11.02.2008
639 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 11.02.2008 24.02.2017
640 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 11.02.2008 24.02.2017
641 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 11.02.2008
642 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 11.02.2008
643 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 11.02.2008 24.02.2017
644 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 11.02.2008 24.02.2017
645 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 11.02.2008
646 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 29.01.2019
647 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 29.01.2019
648 Комбиниран стол за тоалет и банят 9060 12 10.07.2018
649 Комбиниран стол за тоалет и банят AIS 8005 12 10.07.2018
650 Комбиниран стол за тоалет и банят AIS 8005 W 12 10.07.2018
651 Комбиниран стол за тоалет и банят OH-CC 012 12 10.07.2018
652 Комбиниран стол за тоалет и банят W689 12 10.07.2018
653 Комбиниран стол за тоалет и банят WG-M699 12 10.07.2018
654 Комбиниран стол за тоалет и банят We care 12 10.07.2018
655 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 13.03.2014
656 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 13.03.2014
657 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 20.12.2012
658 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 24.09.2010
659 Комбиниран тоалетен стол Cascade 24.09.2010
660 Комбиниран тоалетен стол Iagon 24.09.2010
661 Комбиниран тоалетен стол TS-1 24.09.2010
662 Консумативи акумулаторни батерии 11.02.2008
663 Консумативи гуми и лагери 11.02.2008
664 Консумативи гуми, лагери 11.02.2008 24.02.2017
665 Консумативи-EUROCARE Eurocare 01.08.2012 24.02.2017
666 Консумативи-MEYRA Ortopedia Гуми и лагери 01.08.2012 24.02.2017
667 Консумативи-MOVI SPA/WIMED division/ Гуми и лагери 01.08.2012 24.02.2017
668 Масичка за инвалидна количка 170 12 29.01.2019
669 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 24.09.2010
670 Масичка за инвалидна количка FS505 12 29.01.2019
671 Масичка за инвалидна количка FS506 12 29.01.2019
672 Масичка за инвалидна количка FS560 11.02.2008 24.02.2017
673 Масичка за инвалидна количка FS561 12 29.01.2019
674 Масичка за инвалидна количка FS561 11.02.2008 24.02.2017
675 Масичка за инвалидна количка FS562 11.02.2008 24.02.2017
676 Масичка за инвалидна количка FS563 11.02.2008
677 Масичка за инвалидна количка KY561 12 29.01.2019
678 Масичка за инвалидна количка KY574 12 29.01.2019
679 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 29.01.2019
680 Масичка за инвалидна количка KY577 12 29.01.2019
681 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 11.02.2008
682 Масичка за инвалидна количка RS988 11.02.2008
683 Масичка за инвалидна количка RS990 11.02.2008 24.02.2017
684 Многофункционална акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Nemo Alpha 1.596 01.08.2012 24.02.2017
685 Многофункционална акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Nemo Vertikal 1.595 01.08.2012 24.02.2017
686 Опорна система-MEYRA Ortopedia Ben 01.08.2012 24.02.2017
687 Опорна система-MEYRA Ortopedia Mike 01.08.2012 24.02.2017
688 Ортеза за горен крайник -пластмасова 70319 24.09.2010 18.12.2017
689 Ортеза за колянна става - пластмасова без движение 70317 24.09.2010 18.12.2017
690 Ортеза за колянна става - пластмасова с движение 70318 24.09.2010 18.12.2017
691 Ортеза корекционна за "О" Байне 70315 24.09.2010 18.12.2017
692 Ортеза корекционна за "Х" Байне 70316 24.09.2010 18.12.2017
693 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 228 D 27.04.2012 24.02.2017
694 Очила по костен път за очила по костен път за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи F 229 D 27.04.2012 24.02.2017
695 Патереца - канадка Advantic 24.09.2010
696 Патерица - канадка FS923L 11.02.2008
697 Патерица - канадка FS933L 11.02.2008
698 Патерица - канадка FS937L 11.02.2008
699 Патерица - канадка OSD-8005(BK,BL,GR) 11.02.2008
700 Патерица - канадка OSD-8006(BK,BL,GR) 11.02.2008 24.02.2017
701 Патерица - канадка RP700(B,G,R) 11.02.2008
702 Патерица - канадка RP701(V,R,B,A,N) 11.02.2008 24.02.2017
703 Патерица - канадка RP705A 11.02.2008 24.02.2017
704 Патерица - подмишечна FS925L(S,M,L) 11.02.2008 24.02.2017
705 Патерица - подмишечна FS935 11.02.2008
706 Патерица - подмишечна FS935L 11.02.2008
707 Патерица - подмишечна FS935S 11.02.2008 24.02.2017
708 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86001 11.02.2008
709 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86002 11.02.2008 24.02.2017
710 Патерица - подмишечна RP710 11.02.2008
711 Патерица - подмишечна RP713 11.02.2008 24.02.2017
712 Патерица при артрит-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
713 Патерици - канадки 200910 12 10.07.2018
714 Патерици - канадки FDI 12 10.07.2018
715 Патерици - канадки OH-GC 020 12 10.07.2018
716 Патерици - канадки Otto 12 10.07.2018
717 Патерици - подмишечни AIS3010 12 29.01.2019
718 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 24.09.2010
719 Патерици - подмишечни Otto 12 10.07.2018
720 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 24.09.2010
721 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 24.09.2010
722 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 17.02.2015
723 Подлакътна патерица-канадка с анатомична дръжка-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
724 Подлакътна патерица-канадка с анатомична дръжка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
725 Подлакътна патерица-канадка-MEYRA Ortopedia 1400 01.08.2012 24.02.2017
726 Подлакътна патерица-канадка-MEYRA Ortopedia 1410 01.08.2012 24.02.2017
727 Подлакътна патерица-канадка-MEYRA Ortopedia 1410К 01.08.2012 24.02.2017
728 Подлакътна патерица-канадка-MEYRA Ortopedia XXL 01.08.2012 24.02.2017
729 Подлакътна патерица-канадка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
730 Подмишечна панерица-MEYRA Ortopedia 1315/2 01.08.2012 24.02.2017
731 Подмишечна патерица-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
732 Подмишечни патерици W925 12 10.07.2018
733 Помощник за стоене-MEYRA Ortopedia Move 01.08.2012 24.02.2017
734 Помощник за стоене-MEYRA Ortopedia Prone 01.08.2012 24.02.2017
735 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Aspect 27.04.2012 24.02.2017
736 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Axent 27.04.2012 24.02.2017
737 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Mesa MM 27.04.2012 24.02.2017
738 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Sequel MM 27.04.2012 24.02.2017
739 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J675 DaVinci PxP 27.04.2012 24.02.2017
740 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 DaVinci Mesa 27.04.2012 24.02.2017
741 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1200 27.04.2012 24.02.2017
742 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1600 27.04.2012 24.02.2017
743 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 200 Standard 27.04.2012 24.02.2017
744 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 400 27.04.2012 24.02.2017
745 Програмируем за осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 800 27.04.2012 24.02.2017
746 Проходилка AIS3003 12 29.01.2019
747 Проходилка AIS3003W 12 29.01.2019
748 Проходилка AIS3004 12 29.01.2019
749 Проходилка AIS3004W 12 29.01.2019
750 Проходилка FS9125L 12 29.01.2019
751 Проходилка FS9126L 12 29.01.2019
752 Проходилка FS919L 12 29.01.2019
753 Проходилка FS9632L 12 29.01.2019
754 Проходилка FS963L 12 29.01.2019
755 Проходилка FS967L 12 29.01.2019
756 Проходилка Foria 24.09.2010 24.02.2017
757 Проходилка KY912L 12 29.01.2019
758 Проходилка KY913L 12 29.01.2019
759 Проходилка KY914L 12 29.01.2019
760 Проходилка KY915 12 29.01.2019
761 Проходилка KY962L 12 29.01.2019
762 Проходилка Walk On 12 29.01.2019
763 Проходилка - ролаторна-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
764 Проходилка - фиксирана-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
765 Проходилка с 2 колела-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
766 Проходилка с 4 колела-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
767 Проходилка с колела-MEYRA Ortopedia 6 AWL 01.08.2012 24.02.2017
768 Проходилка с колела-MEYRA Ortopedia Mobilus 01.08.2012 24.02.2017
769 Проходилка сгаваема и за изправяне “stand-up”-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
770 Проходилка – вървяща, фиксирана, сгъваема-MEYRA Ortopedia meyra 01.08.2012 24.02.2017
771 Проходилка – вървяща, фиксирана-MEYRA Ortopedia beweglich 01.08.2012 24.02.2017
772 Проходилка – носеща ходилка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
773 Проходилка – подвижна, сгъваема-MEYRA Ortopedia 645 01.08.2012 24.02.2017
774 Проходилка – сгаваема и крачеща-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
775 Проходилка-MEYRA Ortopedia faltbar 01.08.2012 24.02.2017
776 Проходилка-MEYRA Ortopedia starr 01.08.2012 24.02.2017
777 Проходилка-ролатор-MEYRA Ortopedia City 01.08.2012 24.02.2017
778 Проходилка-ролатор-MEYRA Ortopedia Ideal 01.08.2012 24.02.2017
779 Проходилка-ролатор-MEYRA Ortopedia Rollator 01.08.2012 24.02.2017
780 Проходилка-ролатор-MEYRA Ortopedia meyra 01.08.2012 24.02.2017
781 Проходилка-ролатор-ходилка-MEYRA Ortopedia Delta 430 01.08.2012 24.02.2017
782 Проходилки LK 3003 24.09.2010
783 Проходилки LK 3003 W 24.09.2010
784 Проходилки LK 3004 24.09.2010
785 Проходилки LK 3004 W 24.09.2010
786 Проходилки LK 7010 U 24.09.2010
787 Проходилки LK 7030 U 24.09.2010
788 Регулируем бастун LK 3013 24.09.2010
789 Регулируем бастун LK 3015 24.09.2010
790 Регулируем бастун Silencio 24.09.2010 24.02.2017
791 Регулируем бастун (76-98 см)-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
792 Регулируем бастун (76-98 см)-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
793 Регулируем бастун с анатомична дръжка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
794 Регулируем бастун-MEYRA Ortopedia 1412 01.08.2012 24.02.2017
795 Регулируем бастун-MEYRA Ortopedia Fischer 01.08.2012 24.02.2017
796 Резервни части 11.02.2008
797 Резервни части и консумативи 28.09.2009
798 Резервни части-EUROCARE Eurocare 01.08.2012
799 Резервни части-Fountain Head Marketing Inc. по каталог 01.08.2012 24.02.2017
800 Резервни части-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
801 Резервни части-MOVI SPA/WIMED division/ 01.08.2012 24.02.2017
802 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 29.01.2019
803 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 29.01.2019
804 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 29.01.2019
805 Рингова инвалидна количка AIS868 12 29.01.2019
806 Рингова инвалидна количка AIS875 12 29.01.2019
807 Рингова инвалидна количка AIS875-А-46 12 29.01.2019
808 Рингова инвалидна количка AIS901 12 29.01.2019
809 Рингова инвалидна количка KY809 12 29.01.2019
810 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 29.01.2019
811 Рингова инвалидна количка KY901 12 29.01.2019
812 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia Avanti 1.836 01.08.2012 24.02.2017
813 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia Avanti XXL 1.836-353 01.08.2012 24.02.2017
814 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia Primus 2 3.310 01.08.2012 24.02.2017
815 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia Primus 2 XXL 3.310-903 01.08.2012 24.02.2017
816 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia Primus 2-Extral 3.310-299 01.08.2012 24.02.2017
817 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia X1 3.350 01.08.2012 24.02.2017
818 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia X2 3.351 01.08.2012 24.02.2017
819 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia X3 3.352 01.08.2012 24.02.2017
820 Рингова инвалидна количка - активна и приспособяема-MEYRA Ortopedia ZX1 01.08.2012 24.02.2017
821 Рингова инвалидна количка - активна-MEYRA Ortopedia FX ONE 1.150 01.08.2012 24.02.2017
822 Рингова инвалидна количка - активна-MEYRA Ortopedia Hurricane 1.880 01.08.2012 24.02.2017
823 Рингова инвалидна количка - активна-MEYRA Ortopedia Offence 1.879 01.08.2012 24.02.2017
824 Рингова инвалидна количка - активна-MEYRA Ortopedia Offence Pro 1.879 01.08.2012 24.02.2017
825 Рингова инвалидна количка - активна-MEYRA Ortopedia Profi 3 T 2.874 01.08.2012 24.02.2017
826 Рингова инвалидна количка - многофункционална с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Motivo 2.250 01.08.2012 24.02.2017
827 Рингова инвалидна количка - олекотена-MEYRA Ortopedia Eurochair 1.850 01.08.2012 24.02.2017
828 Рингова инвалидна количка - олекотена-MEYRA Ortopedia Eurochair Basic 1.751 01.08.2012 24.02.2017
829 Рингова инвалидна количка - олекотена-MEYRA Ortopedia Eurochair Vario 1.750 01.08.2012 24.02.2017
830 Рингова инвалидна количка - олекотена-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER LIGHT 01.08.2012 24.02.2017
831 Рингова инвалидна количка за пациенти с хемиплегия-MEYRA Ortopedia Eurochair Hemi-Special 1.840 01.08.2012 24.02.2017
832 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 29.01.2019
833 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 29.01.2019
834 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 29.01.2019
835 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 29.01.2019
836 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 29.01.2019
837 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 29.01.2019
838 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 29.01.2019
839 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 29.01.2019
840 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 29.01.2019
841 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 29.01.2019
842 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 29.01.2019
843 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 29.01.2019
844 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 29.01.2019
845 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 29.01.2019
846 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 29.01.2019
847 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 29.01.2019
848 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-MEYRA Ortopedia SERVICE 3.604 01.08.2012 24.02.2017
849 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 29.01.2019
850 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 29.01.2019
851 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 29.01.2019
852 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 29.01.2019
853 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 29.01.2019
854 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 29.01.2019
855 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 29.01.2019
856 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 29.01.2019
857 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 29.01.2019
858 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 29.01.2019
859 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 29.01.2019
860 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We care - AIS901 12 29.01.2019
861 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 29.01.2019
862 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 29.01.2019
863 Рингова инвалидна количка – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Eurochair-Polaro II 1.745 01.08.2012 24.02.2017
864 Рингова инвалидна количка – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Solero 2 9.072 01.08.2012 24.02.2017
865 Рингова инвалидна количка – икономичен модел-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER ONE 01.08.2012 24.02.2017
866 Рингова инвалидна количка – многофункционална с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Motivo 2.251 01.08.2012 24.02.2017
867 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб AIS Atlas 12 10.07.2018
868 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб AIS Economic 12 10.07.2018
869 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб Action 2 12 10.07.2018
870 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб Action 3 12 10.07.2018
871 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб Action 4 12 10.07.2018
872 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб Action 5 12 10.07.2018
873 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб W213 12 10.07.2018
874 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб W311 12 10.07.2018
875 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб W312 12 10.07.2018
876 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб WG-M314-18 12 10.07.2018
877 Рингова инвалидна количка, с регулиращ се гръб We care 12 10.07.2018
878 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ AIS 6565 12 10.07.2018
879 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ AIS A6565 12 10.07.2018
880 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ AIS Atlas 12 10.07.2018
881 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ AIS Economic 12 10.07.2018
882 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ Action 1 12 10.07.2018
883 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ Action 2 12 10.07.2018
884 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ Action 3 12 10.07.2018
885 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ Action 4 12 10.07.2018
886 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ Action 5 12 10.07.2018
887 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ EXP19BL 12 10.07.2018
888 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ INVACARE 12 10.07.2018
889 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ JAZZ 12 10.07.2018
890 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W205 12 10.07.2018
891 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W210 12 10.07.2018
892 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W213 12 10.07.2018
893 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W216 12 10.07.2018
894 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W217 12 10.07.2018
895 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W311 12 10.07.2018
896 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W312 12 10.07.2018
897 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W466 12 10.07.2018
898 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W730 12 10.07.2018
899 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W734 12 10.07.2018
900 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W805 12 10.07.2018
901 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W809 12 10.07.2018
902 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W809-E 12 10.07.2018
903 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W903 12 10.07.2018
904 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W951 12 10.07.2018
905 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W954 12 10.07.2018
906 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W959 12 10.07.2018
907 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ W980 12 10.07.2018
908 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M313-14 12 10.07.2018
909 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M313-16 12 10.07.2018
910 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M313-18 12 10.07.2018
911 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M313-20 12 10.07.2018
912 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M314-18 12 10.07.2018
913 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M735 12 10.07.2018
914 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ WG-M863 12 10.07.2018
915 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ We care 12 10.07.2018
916 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване V100 12 10.07.2018
917 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване V200 12 10.07.2018
918 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване V300 12 10.07.2018
919 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване VERMEIREN 12 10.07.2018
920 Рингова инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Budget 2 01.08.2012 24.02.2017
921 Рингова инвалидна количка-MEYRA Ortopedia PRIMAT 3.400 01.08.2012 24.02.2017
922 Рингова инвалидна количка-MEYRA Ortopedia SERVICE 3.600 01.08.2012 24.02.2017
923 Рингова инвалидна количка-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER EXCEL 01.08.2012 24.02.2017
924 Рингова инвалидна количка-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER ONE 01.08.2012 24.02.2017
925 Сгъваем бастун (73-95 см)-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
926 Сгъваем бастун (84-94 см)-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
927 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10762 01.08.2012 24.02.2017
928 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10762L 01.08.2012 24.02.2017
929 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10764 01.08.2012 24.02.2017
930 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10764L 01.08.2012 24.02.2017
931 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10766 01.08.2012 24.02.2017
932 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV10766L 01.08.2012 24.02.2017
933 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV67223 01.08.2012 24.02.2017
934 Седалка за тоалетна-Sahara-EUROCARE ECTV67223-1 01.08.2012 24.02.2017
935 Слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX 27.04.2012 24.02.2017
936 Слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX AGC 27.04.2012 24.02.2017
937 Слухов апарат за практическа глухота - цифров B13 DX AGCH 27.04.2012 24.02.2017
938 Слухов апарат за практическа глухота - цифров J13 Endeavour MM 27.04.2012 24.02.2017
939 Слухов апарат за практическа глухота - цифров K13 DP7 27.04.2012 24.02.2017
940 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 + 27.04.2012 24.02.2017
941 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 3rd Trimm. 27.04.2012 24.02.2017
942 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 110 24 13.03.2014 24.02.2017
943 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 110-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
944 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 70 24 13.03.2014 24.02.2017
945 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 70-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
946 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 90 24 13.03.2014 24.02.2017
947 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series 90-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
948 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i110 24 13.03.2014 24.02.2017
949 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i110-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
950 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i70 24 13.03.2014 24.02.2017
951 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i70-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
952 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i90 24 13.03.2014 24.02.2017
953 Слухов апарат цифров/ програмируем 3 Series i90-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
954 Слухов апарат цифров/ програмируем AMP 24 13.03.2014 24.02.2017
955 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
956 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries Pro BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
957 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 27.04.2012 24.02.2017
958 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Mini 27.04.2012 24.02.2017
959 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Power 27.04.2012 24.02.2017
960 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
961 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 Power 24 13.03.2014 24.02.2017
962 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 RIC 27.04.2012 24.02.2017
963 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 RIC 24 13.03.2014 24.02.2017
964 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 mini 24 13.03.2014 24.02.2017
965 Слухов апарат цифров/ програмируем IIC 24 13.03.2014 24.02.2017
966 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
967 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 CIC 24 13.03.2014 24.02.2017
968 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 HS 24 13.03.2014 24.02.2017
969 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITC 24 13.03.2014 24.02.2017
970 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITE 24 13.03.2014 24.02.2017
971 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Mini BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
972 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
973 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power Plus BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
974 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
975 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 312 24 13.03.2014 24.02.2017
976 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
977 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 CIC 24 13.03.2014 24.02.2017
978 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 HS 24 13.03.2014 24.02.2017
979 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITC 24 13.03.2014 24.02.2017
980 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITE 24 13.03.2014 24.02.2017
981 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Mini BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
982 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
983 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power Plus BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
984 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
985 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 312 24 13.03.2014 24.02.2017
986 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 27.04.2012 24.02.2017
987 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 RIC 27.04.2012 24.02.2017
988 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 27.04.2012 24.02.2017
989 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 CIC 27.04.2012 24.02.2017
990 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 ITC 27.04.2012 24.02.2017
991 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Mini 27.04.2012 24.02.2017
992 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Power 27.04.2012 24.02.2017
993 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 RIC 27.04.2012 24.02.2017
994 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 27.04.2012 24.02.2017
995 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 RIC 27.04.2012 24.02.2017
996 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 27.04.2012 24.02.2017
997 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 RIC 27.04.2012 24.02.2017
998 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 27.04.2012 24.02.2017
999 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 CIC 27.04.2012 24.02.2017
1000 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 IIC 27.04.2012 24.02.2017
1001 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 ITC 27.04.2012 24.02.2017
1002 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Mini 27.04.2012 24.02.2017
1003 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Power 27.04.2012 24.02.2017
1004 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 RIC 27.04.2012 24.02.2017
1005 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 27.04.2012 24.02.2017
1006 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 CIC 27.04.2012 24.02.2017
1007 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 IIC 27.04.2012 24.02.2017
1008 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 ITC 27.04.2012 24.02.2017
1009 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Mini 27.04.2012 24.02.2017
1010 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Power 27.04.2012 24.02.2017
1011 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 RIC 27.04.2012 24.02.2017
1012 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 27.04.2012 24.02.2017
1013 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 CIC 27.04.2012 24.02.2017
1014 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 IIC 27.04.2012 24.02.2017
1015 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 ITC 27.04.2012 24.02.2017
1016 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Mini 27.04.2012 24.02.2017
1017 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Power 27.04.2012 24.02.2017
1018 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 RIC 27.04.2012 24.02.2017
1019 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour 20 24 13.03.2014 24.02.2017
1020 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour 20-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
1021 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour 30 24 13.03.2014 24.02.2017
1022 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour 30-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
1023 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour i20 24 13.03.2014 24.02.2017
1024 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour i20-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
1025 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour i30 24 13.03.2014 24.02.2017
1026 Слухов апарат цифров/ програмируем Tour i30-Mini 24 13.03.2014 24.02.2017
1027 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 27.04.2012 24.02.2017
1028 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1029 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 27.04.2012 24.02.2017
1030 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1031 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 27.04.2012 24.02.2017
1032 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1033 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1034 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 CIC 24 13.03.2014 24.02.2017
1035 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 HS 24 13.03.2014 24.02.2017
1036 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITC 24 13.03.2014 24.02.2017
1037 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITE 24 13.03.2014 24.02.2017
1038 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Mini BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1039 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1040 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power Plus BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1041 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1042 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 312 24 13.03.2014 24.02.2017
1043 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1044 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 CIC 24 13.03.2014 24.02.2017
1045 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 HS 24 13.03.2014 24.02.2017
1046 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITC 24 13.03.2014 24.02.2017
1047 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITE 24 13.03.2014 24.02.2017
1048 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Mini BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1049 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1050 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power Plus BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1051 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1052 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 312 24 13.03.2014 24.02.2017
1053 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1054 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 CIC 24 13.03.2014 24.02.2017
1055 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 HS 24 13.03.2014 24.02.2017
1056 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITC 24 13.03.2014 24.02.2017
1057 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITE 24 13.03.2014 24.02.2017
1058 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Mini BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1059 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1060 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power Plus BTE 24 13.03.2014 24.02.2017
1061 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 RIC 13 24 13.03.2014 24.02.2017
1062 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 110 24 13.03.2014 24.02.2017
1063 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 20 24 13.03.2014 24.02.2017
1064 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 30 24 13.03.2014 24.02.2017
1065 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 70 24 13.03.2014 24.02.2017
1066 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 90 24 13.03.2014 24.02.2017
1067 Слухов апарат – програмируем EnigmA-2 11.02.2008 24.02.2017
1068 Слухов апарат – програмируем Neon VC 11.02.2008 24.02.2017
1069 Стол за баня ALIZE 24.09.2010
1070 Стол за баня DH-40 L 24.09.2010
1071 Стол за баня FS796L 11.02.2008
1072 Стол за баня FS797L 11.02.2008 24.02.2017
1073 Стол за баня FS798L 11.02.2008 24.02.2017
1074 Стол за баня GALAXI 24.09.2010 24.02.2017
1075 Стол за баня L-FIT 24.09.2010
1076 Стол за баня OSD-RPM-68030 11.02.2008
1077 Стол за баня RS929 11.02.2008
1078 Стол за баня без облегалка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1079 Стол за баня за вана-неподвижен-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1080 Стол за баня за вана-подвижен-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1081 Стол за баня с гръбна облегалка- сгъваем-MEYRA Ortopedia Dubastar 01.08.2012 24.02.2017
1082 Стол за баня с гръбна облегалка-MEYRA Ortopedia Dubastar 01.08.2012 24.02.2017
1083 Стол за баня с дръжки-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1084 Стол за баня с облегалка-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
1085 Стол за баня с облегалка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1086 Стол за баня с подложка за ръце-MEYRA Ortopedia Dubastar 01.08.2012 24.02.2017
1087 Стол за баня – XXL-MEYRA Ortopedia Duschklappsitz XXL 01.08.2012 24.02.2017
1088 Стол за баня – сгъваем-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1089 Стол за баня – телескопичена-MEYRA Ortopedia Mobalux 01.08.2012 24.02.2017
1090 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 4050 01.08.2012 24.02.2017
1091 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 4090 PS 01.08.2012 24.02.2017
1092 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 4510 01.08.2012 24.02.2017
1093 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 4515 01.08.2012 24.02.2017
1094 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 4560 PS 01.08.2012 24.02.2017
1095 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 79er 01.08.2012 24.02.2017
1096 Стол за баня-MEYRA Ortopedia Dubastar 01.08.2012 24.02.2017
1097 Стол за баня-MEYRA Ortopedia Duschklappsitz 01.08.2012 24.02.2017
1098 Стол за баня-MEYRA Ortopedia Mobalux 01.08.2012 24.02.2017
1099 Стол за баня-MEYRA Ortopedia Simplex 01.08.2012 24.02.2017
1100 Стол за баня-MEYRA Ortopedia Simplex PS 01.08.2012 24.02.2017
1101 Стол за баня-MEYRA Ortopedia XXL 01.08.2012 24.02.2017
1102 Стол за баня-MEYRA Ortopedia ХХL 01.08.2012 24.02.2017
1103 Стол за баня-MEYRA Ortopedia 01.08.2012 24.02.2017
1104 Стол за баня-табуретка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1105 Тоалетен стол Aquatec 90 12 17.02.2015 22.08.2018
1106 Тоалетен стол Aquatec 90 24.09.2010 24.02.2017
1107 Тоалетен стол Aquatec 900 24.09.2010 24.02.2017
1108 Тоалетен стол Cascata 24.09.2010
1109 Тоалетен стол FS696 11.02.2008
1110 Тоалетен стол FS893 11.02.2008 24.02.2017
1111 Тоалетен стол Izzo 24.09.2010 24.02.2017
1112 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 11.02.2008
1113 Тоалетен стол Omega Pliante 24.09.2010
1114 Тоалетен стол Omega classique 24.09.2010 24.02.2017
1115 Тоалетен стол RP760 11.02.2008
1116 Тоалетен стол RP761 11.02.2008
1117 Тоалетен стол Styxo 24.09.2010
1118 Тоалетен стол TS-Care 24.09.2010
1119 Тоалетен стол 3 в 1-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1120 Тоалетен стол при износване на тазобедрената става-MEYRA Ortopedia Toilet 01.08.2012 24.02.2017
1121 Тоалетен стол-MEYRA Ortopedia XXL 01.08.2012 24.02.2017
1122 Тоалетен стол-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012
1123 Три-опорен бастун-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1124 Ходилка (проходилка) Otto 12 10.07.2018
1125 Ходилка (проходилка) W913 12 10.07.2018
1126 Ходилка /проходилка/ FS912L 11.02.2008 24.02.2017
1127 Ходилка /проходилка/ FS913L 11.02.2008
1128 Ходилка /проходилка/ FS915L 11.02.2008
1129 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 11.02.2008
1130 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 11.02.2008 24.02.2017
1131 Ходилка /проходилка/ RP730 11.02.2008
1132 Ходилка /проходилка/ RP734 11.02.2008 24.02.2017
1133 Ходилка /проходилка/ RP735 11.02.2008 24.02.2017
1134 Ходилка /проходилка/ RP740 11.02.2008 24.02.2017
1135 Ходилка /проходилка/ RP744 11.02.2008 24.02.2017
1136 Ходилка /проходилка/ RP745 11.02.2008 24.02.2017
1137 Ходилка /проходилка/ RP750 11.02.2008 24.02.2017
1138 Ходилки (проходилки) ACTIO/2 12 29.01.2019
1139 Ходилки (проходилки) ALPHA 12 29.01.2019
1140 Ходилки (проходилки) BANJO 12 29.01.2019
1141 Ходилки (проходилки) FUTURA 12 29.01.2019
1142 Ходилки (проходилки) Fixi 12 29.01.2019
1143 Ходилки (проходилки) Fox 12 29.01.2019
1144 Ходилки (проходилки) JAZZ 12 29.01.2019
1145 Ходилки (проходилки) LEGACY 12 29.01.2019
1146 Ходилки (проходилки) LK7023 12 29.01.2019
1147 Ходилки (проходилки) MAXI+ 12 29.01.2019
1148 Ходилки (проходилки) MELODY 12 29.01.2019
1149 Ходилки (проходилки) Pluto 12 29.01.2019
1150 Ходилки (проходилки) SOPRANO 12 29.01.2019
1151 Ходилки (проходилки) SYMPHONY 12 29.01.2019
1152 Ходилки (проходилки) UN3001 12 29.01.2019
1153 Ходилки (проходилки) UN3002 12 29.01.2019
1154 Ходилки (проходилки) UN3007 12 29.01.2019
1155 Ходилки (проходилки) UN3010 12 29.01.2019
1156 Цифров слухов апарат PT-1 PPS 24.09.2010 24.02.2017
1157 Цифров слухов апарат PT-7 AGC 24.09.2010 24.02.2017
1158 Цифров слухов апарат PT-7 P 24.09.2010 24.02.2017
1159 Цифров слухов апарат PT-9PP AGC 24.09.2010 24.02.2017
1160 Четири-опорен бастун (73-88 см)-MEYRA Ortopedia 1413 К 01.08.2012 24.02.2017
1161 Четири-опорен бастун с подложка-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1162 Четири-опорен бастун-MEYRA Ortopedia 1413 01.08.2012 24.02.2017
1163 Четири-опорен бастун-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 01.08.2012 24.02.2017
1164 Четириопорен бастун LK 3021 24.09.2010
1165 Четириопорен бастун LK 3023 24.09.2010
1166 Щипка за захващане от разстояние-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 01.08.2012
1167 Щипки за захапване на предмети от разстояние FS583 12 29.01.2019
1168 Щипки за захващане на предмети от разстояние VERMEIREN 12 10.07.2018
1169 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 24.09.2010
1170 марка „ We Care „ 20.12.2012