Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛЪКИ ЛАУРА" ООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр.Пловдив, ул. полк. Сава Муткуров № 37
Адрес за кореспонденция:
Телефон:032/968830
Факс:
E-mail:
Представляващ:Весела Светославова Танева и Лъчезар Иванов Ангелов
Удостоверение:101 / 11.02.2008
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 27.11.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 27.11.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 27.11.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 27.11.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 27.11.2017
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 27.11.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 27.11.2017
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 27.11.2017
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 27.11.2017
10 Акумулаторна инвалидна количка CS800 11.02.2008
11 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 11.02.2008
12 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 11.02.2008
13 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 11.02.2008
14 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 11.02.2008
15 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 11.02.2008
16 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 11.02.2008
17 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 11.02.2008
18 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 27.11.2017
19 Акумулаторна инвалидна количка EWC100 12 13.02.2019
20 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 27.11.2017
21 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 27.11.2017
22 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 27.11.2017
23 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 12 27.11.2017
24 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 27.11.2017
25 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 11.02.2008
26 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 11.02.2008
27 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 11.02.2008
28 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 11.02.2008
29 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 11.02.2008
30 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 11.02.2008
31 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 11.02.2008
32 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 11.02.2008
33 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 11.02.2008
34 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 11.02.2008
35 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 11.02.2008
36 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 11.02.2008
37 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 11.02.2008
38 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 27.11.2017
39 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 27.11.2017
40 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 27.11.2017
41 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 12 27.11.2017
42 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 27.11.2017
43 Акумулаторни батерии 27.11.2017
44 Антидекубитален дюшек AD100 12 06.12.2018
45 Антидекубитален дюшек ADM 1000 12 27.11.2017
46 Антидекубитален дюшек ADM 2000 12 27.11.2017
47 Антидекубитален дюшек AIS - AE5 12 27.11.2017
48 Антидекубитален дюшек ALESE 12 27.11.2017
49 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 27.11.2017
50 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 27.11.2017
51 Антидекубитален дюшек Academy 12 27.11.2017
52 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 27.11.2017
53 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 27.11.2017
54 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 27.11.2017
55 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 27.11.2017
56 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 27.11.2017
57 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 12 27.11.2017
58 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 31.08.2018
59 Антидекубитален дюшек LIBER 12 27.11.2017
60 Антидекубитален дюшек LTM602 11.02.2008
61 Антидекубитален дюшек LTM661 11.02.2008
62 Антидекубитален дюшек LTM662 11.02.2008
63 Антидекубитален дюшек LTM663 11.02.2008
64 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 27.11.2017
65 Антидекубитален дюшек OASIS 12 27.11.2017
66 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 27.11.2017
67 Антидекубитален дюшек OSD-4100 11.02.2008
68 Антидекубитален дюшек OSD-4101 11.02.2008
69 Антидекубитален дюшек OSD-4200 11.02.2008
70 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 11.02.2008
71 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 11.02.2008
72 Антидекубитален дюшек RC-202 12 27.11.2017
73 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 27.11.2017
74 Антидекубитален дюшек RICANT 12 27.11.2017
75 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 27.11.2017
76 Антидекубитален дюшек ST100 12 27.11.2017
77 Антидекубитален дюшек ST50 12 27.11.2017
78 Антидекубитален дюшек ST725 11.02.2008
79 Антидекубитален дюшек ST728 11.02.2008
80 Антидекубитален дюшек ST730 11.02.2008
81 Антидекубитален дюшек ST732 11.02.2008
82 Антидекубитален дюшек ST80 12 27.11.2017
83 Антидекубитален дюшек SY300 12 27.11.2017
84 Антидекубитален дюшек SY400 12 27.11.2017
85 Антидекубитален дюшек TKS2012 12 27.11.2017
86 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 27.11.2017
87 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 31.08.2018
88 Антидекубитален дюшек ДЛЛ.01.00.00 26.07.2010
89 Антидекубитален дюшек Н-15 12 27.11.2017
90 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 31.08.2018
91 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 31.08.2018
92 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 31.08.2018
93 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 31.08.2018
94 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 31.08.2018
95 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 31.08.2018
96 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD110P 12 13.02.2019
97 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD120P 12 13.02.2019
98 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD130P 12 13.02.2019
99 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери AD140P 12 13.02.2019
100 Антидекубитален дюшек-с помпа и въздушни камери SY200 12 13.02.2019
101 Антидекубитална възглавница AD200 12 06.12.2018
102 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 27.11.2017
103 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 27.11.2017
104 Антидекубитална възглавница KY564 31.08.2018
105 Антидекубитална възглавница KY564 12 27.11.2017
106 Антидекубитална възглавница KY567 12 27.11.2017
107 Антидекубитална възглавница OSD-4000 11.02.2008
108 Антидекубитална възглавница OSD-4001 11.02.2008
109 Антидекубитална възглавница OSD-4016 11.02.2008
110 Антидекубитална възглавница OSD-4017 11.02.2008
111 Антидекубитална възглавница OSD-4018 11.02.2008
112 Антидекубитална възглавница ST304 11.02.2008
113 Антидекубитална възглавница ST305 11.02.2008
114 Антидекубитална възглавница ST306 11.02.2008
115 Антидекубитална възглавница ST310 11.02.2008
116 Антидекубитална възглавница ST318 11.02.2008
117 Антидекубитална възглавница ST319 11.02.2008
118 Антидекубитална възглавница ST323 11.02.2008
119 Антидекубитална възглавница ST324 11.02.2008
120 Антидекубитална възглавница ST700 11.02.2008
121 Антидекубитална възглавница ST703 11.02.2008
122 Антидекубитална възглавница ST705 11.02.2008
123 Антидекубитална възглавница ST710 11.02.2008
124 Антидекубитална възглавница ST720 11.02.2008
125 Антидекубитална възглавница Twin 12 27.11.2017
126 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 31.08.2018
127 Антидекубитална възглавница ВЛЛ.01.00.00 11.02.2008
128 Антидекубитална възглавница Н-6 12 27.11.2017
129 Антидекубитална възглавница Н-9 12 27.11.2017
130 Бастун нерегулируем 120 11.02.2008
131 Бастун регулируем 100 11.02.2008
132 Бастун регулируем 110 11.02.2008
133 Бастун триопорен 130 11.02.2008
134 Бастун четириопорен 140 11.02.2008
135 Батерии за слухов апарат 10PA 27.11.2017
136 Батерии за слухов апарат 13PA 27.11.2017
137 Батерии за слухов апарат 312PA 27.11.2017
138 Батерии за слухов апарат 675PA 27.11.2017
139 Батерии за слухов апарат LR6 27.11.2017
140 Батерии за слухов апарат ZA10DP 27.11.2017
141 Батерии за слухов апарат ZA13DP 27.11.2017
142 Батерии за слухов апарат ZA312DP 27.11.2017
143 Батерии за слухов апарат ZA675DP 27.11.2017
144 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 27.11.2017
145 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 31.08.2018
146 Говорен апарат AMPLICORD-55X 12 27.11.2017
147 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 27.11.2017
148 Говорен апарат AMPLICORD-D1 12 27.11.2017
149 Детска инвалидна количка MC160CP 12 13.02.2019
150 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 31.08.2018
151 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 31.08.2018
152 Детска рингова инвалидна количка MC161 12 13.02.2019
153 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 31.08.2018
154 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 31.08.2018
155 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 24 27.11.2017
156 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 24 27.11.2017
157 Инвалидна количка 250 12 24.02.2017
158 Инвалидна количка 260 12 24.02.2017
159 Инвалидна количка - рингова 102 23.06.2008
160 Инвалидна количка - рингова 103 23.06.2008
161 Инвалидна количка - рингова 104 23.06.2008
162 Инвалидна количка - рингова 105 23.06.2008
163 Инвалидна количка - рингова 107 23.06.2008
164 Инвалидна количка - рингова 112 23.06.2008
165 Инвалидна количка - рингова 91 23.06.2008
166 Инвалидна количка - рингова 92 23.06.2008
167 Инвалидна количка - рингова 94 23.06.2008
168 Инвалидна количка - рингова 95 23.06.2008
169 Инвалидна количка - рингова 96 23.06.2008
170 Инвалидна количка - рингова CA100 11.02.2008
171 Инвалидна количка - рингова CA103 11.02.2008
172 Инвалидна количка - рингова CA110 11.02.2008
173 Инвалидна количка - рингова CA113 11.02.2008
174 Инвалидна количка - рингова CA120 11.02.2008
175 Инвалидна количка - рингова CA123 11.02.2008
176 Инвалидна количка - рингова CA130 11.02.2008
177 Инвалидна количка - рингова CA133 11.02.2008
178 Инвалидна количка - рингова CA140 11.02.2008
179 Инвалидна количка - рингова CA143 11.02.2008
180 Инвалидна количка - рингова CA150 11.02.2008
181 Инвалидна количка - рингова CA153 11.02.2008
182 Инвалидна количка - рингова CA160 11.02.2008
183 Инвалидна количка - рингова CA163 11.02.2008
184 Инвалидна количка - рингова CA170 11.02.2008
185 Инвалидна количка - рингова CA173 11.02.2008
186 Инвалидна количка - рингова OSD-LWA-*-E 11.02.2008
187 Инвалидна количка - рингова OSD-LWA-*-T 11.02.2008
188 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-*-E 11.02.2008
189 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-*-T 11.02.2008
190 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2D-* 11.02.2008
191 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2L-* 11.02.2008
192 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2D-* 11.02.2008
193 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2L 11.02.2008
194 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 11.02.2008
195 Инвалидна количка - рингова ProLife/CL 23.06.2008
196 Инвалидна количка - рингова ProLife/SL 23.06.2008
197 Инвалидна количка - рингова А100 23.06.2008
198 Инвалидна количка - рингова А110 23.06.2008
199 Инвалидна количка - рингова А120 23.06.2008
200 Инвалидна количка - рингова СА700 11.02.2008
201 Инвалидна количка - рингова СА703 11.02.2008
202 Инвалидна количка - рингова СА710 11.02.2008
203 Инвалидна количка - рингова СА713 11.02.2008
204 Инвалидна количка - рингова СВ100 11.02.2008
205 Инвалидна количка - рингова СВ103 11.02.2008
206 Инвалидна количка - рингова СВ110 11.02.2008
207 Инвалидна количка - рингова СВ113 11.02.2008
208 Инвалидна количка - рингова СВ120 11.02.2008
209 Инвалидна количка - рингова СВ123 11.02.2008
210 Инвалидна количка - рингова СВ130 11.02.2008
211 Инвалидна количка - рингова СВ133 11.02.2008
212 Инвалидна количка - рингова СВ140 11.02.2008
213 Инвалидна количка - рингова СВ143 11.02.2008
214 Инвалидна количка - рингова СВ150 11.02.2008
215 Инвалидна количка - рингова СВ153 11.02.2008
216 Инвалидна количка - рингова СВ160 11.02.2008
217 Инвалидна количка - рингова СВ163 11.02.2008
218 Инвалидна количка - рингова СВ170 11.02.2008
219 Инвалидна количка - рингова СВ173 11.02.2008
220 Инвалидна количка - рингова СВ220 11.02.2008
221 Инвалидна количка - рингова СВ223 11.02.2008
222 Инвалидна количка - рингова СВ230 11.02.2008
223 Инвалидна количка - рингова СВ233 11.02.2008
224 Инвалидна количка - рингова СВ260 11.02.2008
225 Инвалидна количка - рингова СВ263 11.02.2008
226 Инвалидна количка - рингова СВ270 11.02.2008
227 Инвалидна количка - рингова СВ273 11.02.2008
228 Инвалидна количка - рингова СВ300 11.02.2008
229 Инвалидна количка - рингова СВ310 11.02.2008
230 Инвалидна количка - рингова СВ320 11.02.2008
231 Инвалидна количка - рингова СВ330 11.02.2008
232 Инвалидна количка - рингова СВ400 11.02.2008
233 Инвалидна количка - рингова СВ403 11.02.2008
234 Инвалидна количка - рингова СВ405 11.02.2008
235 Инвалидна количка - рингова СВ408 11.02.2008
236 Инвалидна количка - рингова СВ410 11.02.2008
237 Инвалидна количка - рингова СВ413 11.02.2008
238 Инвалидна количка - рингова СВ415 11.02.2008
239 Инвалидна количка - рингова СВ418 11.02.2008
240 Инвалидна количка - рингова СВ420 11.02.2008
241 Инвалидна количка - рингова СВ423 11.02.2008
242 Инвалидна количка - рингова СВ425 11.02.2008
243 Инвалидна количка - рингова СВ428 11.02.2008
244 Инвалидна количка - рингова СВ430 11.02.2008
245 Инвалидна количка - рингова СВ433 11.02.2008
246 Инвалидна количка - рингова СВ435 11.02.2008
247 Инвалидна количка - рингова СВ438 11.02.2008
248 Инвалидна количка - рингова СВ440 11.02.2008
249 Инвалидна количка - рингова СВ443 11.02.2008
250 Инвалидна количка - рингова СВ450 11.02.2008
251 Инвалидна количка - рингова СВ453 11.02.2008
252 Инвалидна количка - рингова СВ460 11.02.2008
253 Инвалидна количка - рингова СВ463 11.02.2008
254 Инвалидна количка - рингова СВ470 11.02.2008
255 Инвалидна количка - рингова СВ473 11.02.2008
256 Инвалидна количка - рингова СВ700 11.02.2008
257 Инвалидна количка - рингова СВ703 11.02.2008
258 Инвалидна количка - рингова СВ710 11.02.2008
259 Инвалидна количка - рингова СВ713 11.02.2008
260 Инвалидна количка - рингова СВ800 11.02.2008
261 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 27.11.2017
262 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 27.11.2017
263 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 27.11.2017
264 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 27.11.2017
265 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 27.11.2017
266 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 27.11.2017
267 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 27.11.2017
268 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 27.11.2017
269 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 27.11.2017
270 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 27.11.2017
271 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 27.11.2017
272 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 27.11.2017
273 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 27.11.2017
274 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 27.11.2017
275 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 27.11.2017
276 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 27.11.2017
277 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 27.11.2017
278 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 27.11.2017
279 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 27.11.2017
280 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 27.11.2017
281 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 27.11.2017
282 Инвалидна количка - рингова XLT 12 27.11.2017
283 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 27.11.2017
284 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 27.11.2017
285 Инвалидна количка - с чужда помощ 100 23.06.2008
286 Инвалидна количка - с чужда помощ 101 23.06.2008
287 Инвалидна количка - с чужда помощ 106 23.06.2008
288 Инвалидна количка - с чужда помощ 108 23.06.2008
289 Инвалидна количка - с чужда помощ B100 23.06.2008
290 Инвалидна количка - с чужда помощ B200 23.06.2008
291 Инвалидна количка - с чужда помощ B300 23.06.2008
292 Инвалидна количка - с чужда помощ B600 23.06.2008
293 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD-* 11.02.2008
294 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL-* 11.02.2008
295 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 11.02.2008
296 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 11.02.2008
297 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 11.02.2008
298 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 11.02.2008
299 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 11.02.2008
300 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 11.02.2008
301 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 11.02.2008
302 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 11.02.2008
303 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 11.02.2008
304 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 11.02.2008
305 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 11.02.2008
306 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 11.02.2008
307 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 11.02.2008
308 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 11.02.2008
309 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 11.02.2008
310 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 11.02.2008
311 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки BATA 12 27.11.2017 26.01.2018
312 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MEDI 12 27.11.2017 26.01.2018
313 Индивидуални ортопедични стелки 2087 1 27.11.2017 26.01.2018
314 Индивидуални ортопедични стелки 2088 1 27.11.2017 26.01.2018
315 Индивидуални ортопедични стелки 2095 1 27.11.2017 26.01.2018
316 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2387 1 27.11.2017 26.01.2018
317 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2395 1 27.11.2017 26.01.2018
318 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Sensitive 158 1 27.11.2017 26.01.2018
319 Комбиниран стол за баня и тоалет 200 12 24.02.2017
320 Комбиниран стол за баня и тоалет 210 12 24.02.2017
321 Комбиниран стол за баня и тоалет 220 12 24.02.2017
322 Комбиниран стол за баня и тоалет 230 12 24.02.2017
323 Комбиниран стол за тоалет и баня 100/WC 23.06.2008
324 Комбиниран стол за тоалет и баня 23A 11.02.2008
325 Комбиниран стол за тоалет и баня 51 11.02.2008
326 Комбиниран стол за тоалет и баня 51A 11.02.2008
327 Комбиниран стол за тоалет и баня 51B 11.02.2008
328 Комбиниран стол за тоалет и баня 51H 11.02.2008
329 Комбиниран стол за тоалет и баня 55 23.06.2008
330 Комбиниран стол за тоалет и баня 56 23.06.2008
331 Комбиниран стол за тоалет и баня 57 23.06.2008
332 Комбиниран стол за тоалет и баня 58 23.06.2008
333 Комбиниран стол за тоалет и баня 95/T 23.06.2008
334 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 31.08.2018
335 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 27.11.2017
336 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 31.08.2018
337 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 27.11.2017
338 Комбиниран стол за тоалет и баня MC200 12 06.12.2018
339 Комбиниран стол за тоалет и баня MC210 12 06.12.2018
340 Комбиниран стол за тоалет и баня MC220 12 06.12.2018
341 Комбиниран стол за тоалет и баня MC230 12 06.12.2018
342 Комбиниран стол за тоалет и баня MC240 12 13.02.2019
343 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-2004101 11.02.2008
344 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-2005245-2P 11.02.2008
345 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 11.02.2008
346 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 11.02.2008
347 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 11.02.2008
348 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 11.02.2008
349 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 11.02.2008
350 Комбиниран стол за тоалет и баня RC120 11.02.2008
351 Комбиниран стол за тоалет и баня RC125 11.02.2008
352 Комбиниран стол за тоалет и баня RC127 11.02.2008
353 Комбиниран стол за тоалет и баня RC130 11.02.2008
354 Комбиниран стол за тоалет и баня RC132 11.02.2008
355 Комбиниран стол за тоалет и баня RC140 11.02.2008
356 Комбиниран стол за тоалет и баня RC142 11.02.2008
357 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 11.02.2008
358 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 11.02.2008
359 Комбиниран стол за тоалет и баня RP761 11.02.2008
360 Комбиниран стол за тоалет и баня RP762 11.02.2008
361 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 11.02.2008
362 Комбиниран стол за тоалет и баня TS-1 12 27.11.2017
363 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 31.08.2018
364 Комбиниран стол за тоалет и баня С100 23.06.2008
365 Комбиниран стол за тоалет и баня С110 23.06.2008
366 Комбиниран стол за тоалет и баня С120 23.06.2008
367 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 27.11.2017
368 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 27.11.2017
369 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 27.11.2017
370 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 27.11.2017
371 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 27.11.2017
372 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 27.11.2017
373 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 27.11.2017
374 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 31.08.2018
375 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 31.08.2018
376 Консумативи акумулаторни батерии 12 24.02.2017
377 Консумативи акумулаторни батерии, батерии за слухов апарат 11.02.2008
378 Консумативи батерии за слухов апарат 11.03.2008
379 Консумативи гуми, лагери 11.02.2008
380 Консумативи гуми, лагери 12 24.02.2017
381 Масичка за инвалидна количка 170 11.02.2008
382 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 27.11.2017
383 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.11.2017
384 Нерегулируем бастун KY910L 12 27.11.2017
385 Основен ремонт на инвалидна количка 31.08.2018
386 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 31.08.2018
387 Очила по костен път B112ENERGY 11.02.2008
388 Очила по костен път B112SMT 11.02.2008
389 Очила по костен път B16SMT 11.02.2008
390 Очила по костен път Energy@digit 11.02.2008
391 Патереца - канадка Advantic 27.11.2017
392 Патерица - канадка 1 23.06.2008
393 Патерица - канадка 1/А 23.06.2008
394 Патерица - канадка 1/Е 23.06.2008
395 Патерица - канадка 150 11.02.2008
396 Патерица - канадка 160 11.02.2008
397 Патерица - канадка 2 23.06.2008
398 Патерица - канадка 2/А 23.06.2008
399 Патерица - канадка 2/Е 23.06.2008
400 Патерица - канадка 42 23.06.2008
401 Патерица - канадка 42/А 23.06.2008
402 Патерица - канадка 43 23.06.2008
403 Патерица - канадка 43/А 23.06.2008
404 Патерица - канадка 46 23.06.2008
405 Патерица - канадка 49 23.06.2008
406 Патерица - подмишечна ПО-01 11.02.2008
407 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 27.11.2017
408 Патерици тип „Канадка” KY923L 12 27.11.2017
409 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 27.11.2017
410 Патерици тип „Канадка” KY937L 12 27.11.2017
411 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 27.11.2017
412 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 27.11.2017
413 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 27.11.2017
414 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 27.11.2017
415 Проходилка Foria 12 27.11.2017
416 Проходилка / Ходилка KY912L 12 27.11.2017
417 Проходилка / Ходилка KY9143 12 27.11.2017
418 Проходилка / Ходилка KY9146L 12 27.11.2017
419 Проходилка / Ходилка KY919L 12 27.11.2017
420 Проходилка / Ходилка KY963L 12 27.11.2017
421 Проходилка / Ходилка KY970 12 27.11.2017
422 Проходилка / Ходилка KY9701 12 27.11.2017
423 Проходилка / Ходилка KY9702 12 27.11.2017
424 Проходилка / Ходилка KY971 12 27.11.2017
425 Проходилка / Ходилка KY972R 12 27.11.2017
426 Проходилка / Ходилка LK 3003 12 27.11.2017
427 Проходилка / Ходилка LK 3003 W 12 27.11.2017
428 Проходилка / Ходилка LK 3004 12 27.11.2017
429 Проходилка / Ходилка LK 3004 W 12 27.11.2017
430 Проходилка / Ходилка LK 7010 U 12 27.11.2017
431 Проходилка / Ходилка LK 7030 U 12 27.11.2017
432 Регулируем бастун KY9201L 12 27.11.2017
433 Регулируем бастун KY920L 12 27.11.2017
434 Регулируем бастун KY927L 12 27.11.2017
435 Регулируем бастун KY9282L 12 27.11.2017
436 Регулируем бастун KY928L 12 27.11.2017
437 Регулируем бастун KY929L 12 27.11.2017
438 Регулируем бастун KY930L 12 27.11.2017
439 Регулируем бастун KY938L 12 27.11.2017
440 Регулируем бастун KY939L 12 27.11.2017
441 Регулируем бастун LK 3013 27.11.2017
442 Регулируем бастун LK 3015 27.11.2017
443 Регулируем бастун Silencio 27.11.2017
444 Регулируем триопорен бастун KY926 12 27.11.2017
445 Регулируем четириупорен бастун KY922 12 27.11.2017
446 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 12 27.11.2017
447 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 27.11.2017
448 Резервни части За всички модели 12 27.11.2017
449 Резервни части 11.02.2008
450 Резервни части 12 24.02.2017
451 Резервни части и консумативи 27.11.2017
452 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 31.08.2018
453 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 31.08.2018
454 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC100 12 06.12.2018
455 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC101 12 13.02.2019
456 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC110 12 06.12.2018
457 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC120 12 06.12.2018
458 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC130 12 06.12.2018
459 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC140 12 13.02.2019
460 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC150 12 13.02.2019
461 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC180 12 13.02.2019
462 Рингова инвалидна количка с чужда помощ,с едностранно задвижване,с регулиращ се гръб и /или др. MC190 12 13.02.2019
463 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 31.08.2018
464 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 31.08.2018
465 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 31.08.2018
466 Слухов апарат конвенционален BRIO PP 11.02.2008
467 Слухов апарат конвенционален TWIST E 11.02.2008
468 Слухов апарат конвенционален VoX 11.02.2008
469 Слухов апарат конвенционален - цифров BRIO PP 11.02.2008
470 Слухов апарат конвенционален - цифров TWIST E 11.02.2008
471 Слухов апарат конвенционален - цифров VoX 11.02.2008
472 Слухов апарат програмируем TWIST DYNAMIC 2 PRO 11.02.2008
473 Стол за баня ALIZE 12 27.11.2017
474 Стол за баня DH-40 L 12 27.11.2017
475 Стол за баня GALAXI 12 27.11.2017
476 Стол за баня KY791 12 27.11.2017
477 Стол за баня KY796L 12 27.11.2017
478 Стол за баня KY798LQ 12 27.11.2017
479 Стол за баня L-FIT 12 27.11.2017
480 Стол за баня OSD-RPM-68030 11.02.2008
481 Стол за баня RS927 11.02.2008
482 Стол за баня RS929 11.02.2008
483 Стол за баня RS931 11.02.2008
484 Стол за баня RS933 11.02.2008
485 Тоалетен стол Aquatec 90 12 27.11.2017
486 Тоалетен стол Aquatec 900 12 27.11.2017
487 Тоалетен стол Cascata 12 27.11.2017
488 Тоалетен стол Izzo 12 27.11.2017
489 Тоалетен стол KY810 12 27.11.2017
490 Тоалетен стол KY811 12 27.11.2017
491 Тоалетен стол KY893 12 27.11.2017
492 Тоалетен стол KY896 12 27.11.2017
493 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 11.02.2008
494 Тоалетен стол Omega Pliante 12 27.11.2017
495 Тоалетен стол Omega classique 12 27.11.2017
496 Тоалетен стол RP760 11.02.2008
497 Тоалетен стол Styxo 12 27.11.2017
498 Тоалетен стол TS-Care 12 27.11.2017
499 Ходилка /проходилка/ 180 11.02.2008
500 Ходилка /проходилка/ 71 23.06.2008
501 Ходилка /проходилка/ 71/R 23.06.2008
502 Ходилка /проходилка/ R77 23.06.2008
503 Ходилка /проходилка/ R77/E 23.06.2008
504 Ходилка /проходилка/ R78 23.06.2008