Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ЛЕГИС - ВАНЯ МАНКОВА" ЕООД
Населено място:гр. Монтана
Седалище:гр.Монтана, ул.Черковна №35, ет.1, ап.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Ваня Георгиева Манкова - Василева
Удостоверение:104-I / 30.01.2012
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Очила бинокулярни Clarlet Trifokal S728 30.01.2012
2 Очила бинокулярни Gradal RD 30.01.2012
3 Очила бинокулярни Gradal Top E 30.01.2012
4 Очила бинокулярни Lantal 1.8 Gradal Top 30.01.2012
5 Очила бинокулярни Tri-Punktal C828 30.01.2012
6 Очила бифокални Clarlet Aphal R22 30.01.2012
7 Очила бифокални Clarlet Duopal C25 30.01.2012
8 Очила бифокални Duopal 1.6 C25 30.01.2012
9 Очила бифокални Duopal 1.6 C30 30.01.2012
10 Очила бифокални Duopal C25 30.01.2012
11 Очила бифокални Duopal C28 30.01.2012
12 Очила обикновени Clarlet 1.5 30.01.2012
13 Очила обикновени Lantal 1.9 30.01.2012
14 Очила обикновени Punktal 1.5 30.01.2012
15 Очила обикновени Tital 1.7 Lenticular 30.01.2012
16 Очила обикновени Uropal 1.6 30.01.2012
17 Очила тъмни Umbramatic 1.5 Braun 30.01.2012
18 Очила тъмни Umbramatic 1.5 Grau 30.01.2012
19 Очила тъмни Umbramatic 1.6 Braun 30.01.2012
20 Очила тъмни Umbramatic 1.6 Grau 30.01.2012
21 Очила тъмни Umbramatic Tital 1.7 Equitint 30.01.2012