Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ЯМБОЛСКА ЧАСТНА ОБУЩАРСКА РАБОТИЛНИЦА - 2008" ООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:гр.Ямбол, ул.Емине 16
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Надежда Николаева Колева и Бончо Атанасов Колев
Удостоверение:108-I / 19.11.2008
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ 310 19.11.2008
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 306 19.11.2008
3 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа 101 - 102 19.11.2008
4 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа 101 - 102 19.11.2008
5 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 309 19.11.2008
6 Ортопедични обувки към шина на Томас 311 19.11.2008
7 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа 103,104,201,202,203,204,205,206. 19.11.2008
8 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа 103,104,201,202,203,204,205,206. 19.11.2008
9 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа 201,202,203,204,204,205,206,301,302,303,304,305 19.11.2008
10 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа 201,202,203,204,204,205,206,301,302,303,304,305 19.11.2008
11 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 307 19.11.2008
12 Ортопедични обувки с тип "Налъм" с микропореста гума 308 19.11.2008
13 Резервни части 19.11.2008