Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:ЕТ "ЩЕДЪР ЖИВОТ - ХРИСТИНА КАРАНИКОВА"
Населено място:гр. София
Седалище:гр.София, район Младост, ж.к. Младост 3, бл. 314, вх. 4, ет. 3, ап. 5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Христина Методиева Караникова
Удостоверение:127-I / 30.01.2012
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Безцветна корнеосклерална индивидуална профилактична очна протеза 30.01.2012
2 Индивидуална дебелостенна козметична очна протеза 30.01.2012
3 Индивидуална тънкостенна козметична очна протеза 30.01.2012
4 Светлочувствителна индивидуална козметична очна протеза 30.01.2012