Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ФУУТ КЕЪР Медико-техническа лаборатория" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:район Витоша, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек № 53, партер
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Лилия Цветкова Иванова
Удостоверение:142-II / 31.10.2013
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ АО311 11.03.2011
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ИКПС312 11.03.2011
3 Обувки за протеза ОП 1 27.11.2017
4 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа ОДО31 11.03.2011
5 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа ОДО32 11.03.2011
6 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ООДС310 11.03.2011
7 Ортопедични обувки към шина на Томас ООТ35 11.03.2011
8 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа ОО33 11.03.2011
9 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа ОО34 11.03.2011
10 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа ОО36 11.03.2011
11 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа ОО37 11.03.2011
12 Ортопедични обувки с корково легло с продължение ООКЛ38 11.03.2011
13 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума ООН39 11.03.2011