Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ИЛМЕД" ООД
Населено място:с. Рогош
Седалище:с. Рогош, област Пловдив, община Марица, Васил Левски № 74
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0886181088
Факс:
E-mail:
Представляващ:Мирослава Стефанова Илиева, Илиян Иванов Илиев
Удостоверение:147 / 27.02.2009
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка CS800 27.02.2009
2 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 27.02.2009
3 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 27.02.2009
4 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 27.02.2009
5 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 27.02.2009
6 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 27.02.2009
7 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 27.02.2009
8 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 27.02.2009
9 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 27.02.2009
10 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 27.02.2009
11 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 27.02.2009
12 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 27.02.2009
13 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 27.02.2009
14 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 27.02.2009
15 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 27.02.2009
16 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 27.02.2009
17 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 27.02.2009
18 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 27.02.2009
19 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 27.02.2009
20 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 27.02.2009
21 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 27.02.2009
22 Акумулаторна инвалидна количка-Fazzini FS 110 27.04.2012
23 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY110A 27.04.2012
24 Акумулаторна инвалидна количка-Kaiyang KY120 27.04.2012
25 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 1018 27.04.2012
26 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4028 27.04.2012
27 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4029 27.04.2012
28 Акумулаторна инвалидна количка-MDH 4030 27.04.2012
29 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 110 27.04.2012
30 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux CPW - 120 27.04.2012
31 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux Gepard - 1 27.04.2012
32 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 100 27.04.2012
33 Акумулаторна инвалидна количка-Mobilux SPW - 110 27.04.2012
34 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE Gazelle S420XR 27.04.2012
35 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE PCO 1600 27.04.2012
36 Акумулаторна инвалидна количка-VITEA CARE S344 27.04.2012
37 Акумулаторна инвалидна количка-Vermeiren Express 2009 27.04.2012
38 Акумулаторни батерии за инвалидни колички 27.02.2009
39 Антидекубиталeн дюшек-Reha Fund BioFlote 2000 27.04.2012
40 Антидекубитален дюшек LTM602 27.02.2009
41 Антидекубитален дюшек LTM661 27.02.2009
42 Антидекубитален дюшек LTM662 27.02.2009
43 Антидекубитален дюшек LTM663 27.02.2009
44 Антидекубитален дюшек OSD-4100 27.02.2009
45 Антидекубитален дюшек OSD-4101 27.02.2009
46 Антидекубитален дюшек OSD-4200 27.02.2009
47 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 27.02.2009
48 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 27.02.2009
49 Антидекубитален дюшек ST725 27.02.2009
50 Антидекубитален дюшек ST728 27.02.2009
51 Антидекубитален дюшек ST730 27.02.2009
52 Антидекубитален дюшек ST732 27.02.2009
53 Антидекубитален дюшек ДЛЛ.01.00.00 27.02.2009
54 Антидекубитален дюшек с компресор SY 200 24 14.06.2016
55 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 27.04.2012
56 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 F 27.04.2012
57 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 V 27.04.2012
58 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 2500 VF 27.04.2012
59 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5000 27.04.2012
60 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5200 27.04.2012
61 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5400 27.04.2012
62 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 5600 27.04.2012
63 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8200 27.04.2012
64 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8400 27.04.2012
65 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRCELL 8600 27.04.2012
66 Антидекубитален дюшек-BZN Medical AIRPAD 27.04.2012
67 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 100 27.04.2012
68 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 200 27.04.2012
69 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 300 27.04.2012
70 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 400 27.04.2012
71 Антидекубитален дюшек-BZN Medical ORTHOPLOT 500 27.04.2012
72 Антидекубитален дюшек-Days Casa Solo 27.04.2012
73 Антидекубитален дюшек-Days Casaflex 27.04.2012
74 Антидекубитален дюшек-Eurocare Eazyflow 250 09.05.2011
75 Антидекубитален дюшек-Eurocare Eazyflow 412-S 09.05.2011
76 Антидекубитален дюшек-Mobilex E250 27.04.2012
77 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 1000 27.04.2012
78 Антидекубитален дюшек-Mobilux AIRLUX 2000 27.04.2012
79 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 100 27.04.2012
80 Антидекубитален дюшек-Mobilux FLEXLUX 200 27.04.2012
81 Антидекубитален дюшек-Organika T 6036 27.04.2012
82 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynacell 27.04.2012
83 Антидекубитален дюшек-ProMedis Dynapad 27.04.2012
84 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote 100 27.04.2012
85 Антидекубитален дюшек-Reha Fund BioFlote TMS 300 27.04.2012
86 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3000 27.04.2012
87 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3001 27.04.2012
88 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3006 27.04.2012
89 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3009 27.04.2012
90 Антидекубитален дюшек-Thuasne W3015 27.04.2012
91 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 202 27.04.2012
92 Антидекубитален дюшек-VITEA CARE VCM 502 27.04.2012
93 Антидекубитална възглавница OSD-4000 24 06.12.2018
94 Антидекубитална възглавница OSD-4000 27.02.2009
95 Антидекубитална възглавница OSD-4001 27.02.2009
96 Антидекубитална възглавница OSD-4001 24 06.12.2018
97 Антидекубитална възглавница OSD-4016 27.02.2009
98 Антидекубитална възглавница OSD-4016 24 06.12.2018
99 Антидекубитална възглавница OSD-4017 24 06.12.2018
100 Антидекубитална възглавница OSD-4017 27.02.2009
101 Антидекубитална възглавница OSD-4018 27.02.2009
102 Антидекубитална възглавница OSD-4018 24 06.12.2018
103 Антидекубитална възглавница ST304 27.02.2009
104 Антидекубитална възглавница ST305 27.02.2009
105 Антидекубитална възглавница ST306 27.02.2009
106 Антидекубитална възглавница ST310 27.02.2009
107 Антидекубитална възглавница ST318 27.02.2009
108 Антидекубитална възглавница ST319 27.02.2009
109 Антидекубитална възглавница ST323 27.02.2009
110 Антидекубитална възглавница ST324 27.02.2009
111 Антидекубитална възглавница ST700 27.02.2009
112 Антидекубитална възглавница ST703 27.02.2009
113 Антидекубитална възглавница ST705 27.02.2009
114 Антидекубитална възглавница ST710 27.02.2009
115 Антидекубитална възглавница ST720 27.02.2009
116 Антидекубитална възглавница ВЛЛ.01.00.00 27.02.2009
117 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 001 27.04.2012
118 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 002 27.04.2012
119 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 003 27.04.2012
120 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 004 27.04.2012
121 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 005 27.04.2012
122 Антидекубитална възглавница-BZN Medical ORTHOFLEX 006 27.04.2012
123 Антидекубитална възглавница-Grand Healthcare SEAT CUSHION 27.04.2012
124 Антидекубитална възглавница-MED STAR Butterfly Pillow 27.04.2012
125 Антидекубитална възглавница-MED STAR Chair Cushion 27.04.2012
126 Антидекубитална възглавница-MED STAR Comfort Pillow 27.04.2012
127 Антидекубитална възглавница-MED STAR Contour Pillow 27.04.2012
128 Антидекубитална възглавница-MED STAR Convoluted Ring Cushion 27.04.2012
129 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Pillow 27.04.2012
130 Антидекубитална възглавница-MED STAR Health Shoulder Pillow 27.04.2012
131 Антидекубитална възглавница-MED STAR Lumbar Cushion 27.04.2012
132 Антидекубитална възглавница-MED STAR Neck Support Pillow 27.04.2012
133 Антидекубитална възглавница-MED STAR U-Shape Traveling Pillow 27.04.2012
134 Антидекубитална възглавница-MED STAR О – Shape Cushion 27.04.2012
135 Антидекубитална възглавница-Mobilux LUMBOSTAR 27.04.2012
136 Антидекубитална възглавница-Mobilux MEMOSTAR 27.04.2012
137 Антидекубитална възглавница-Mobilux SEATSTAR 27.04.2012
138 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQE0D 27.04.2012
139 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQЕ0C 27.04.2012
140 Антидекубитална възглавница-Qmed DRQК0А 27.04.2012
141 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001104 27.04.2012
142 Антидекубитална възглавница-Qmed MDQ001105 27.04.2012
143 Антидекубитална възглавница-Qmed UNIWERSAL 27.04.2012
144 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4115 27.04.2012
145 Антидекубитална възглавница-Reha Fund SuperJez 4117 27.04.2012
146 Антидекубитална възглавница-Thuasne W0465 27.04.2012
147 Бастун нерегулируем 120 27.02.2009
148 Бастун ортопедичен нерегулируем 120 27.02.2009
149 Бастун регулируем 100 27.02.2009
150 Бастун регулируем 110 27.02.2009
151 Бастун регулируем триопорен 130 27.02.2009
152 Бастун регулируем четириопорен 140 27.02.2009
153 Бастун триопорен 130 27.02.2009
154 Бастун четириопорен 140 27.02.2009
155 Бял и сензорен бастун за незрящи лица-Kaiyang KY936L 27.04.2012
156 Инвалидна количка 250 24 14.06.2016
157 Инвалидна количка 260 24 06.12.2018
158 Инвалидна количка 260 24 14.06.2016 06.12.2018
159 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Uniforce RPM - SBCW1001S-14 27.04.2012
160 Инвалидна количка - рингова 102 27.02.2009
161 Инвалидна количка - рингова 103 27.02.2009
162 Инвалидна количка - рингова 104 27.02.2009
163 Инвалидна количка - рингова 105 27.02.2009
164 Инвалидна количка - рингова 107 27.02.2009
165 Инвалидна количка - рингова 112 27.02.2009
166 Инвалидна количка - рингова 91 27.02.2009
167 Инвалидна количка - рингова 92 27.02.2009
168 Инвалидна количка - рингова 94 27.02.2009
169 Инвалидна количка - рингова 95 27.02.2009
170 Инвалидна количка - рингова 96 27.02.2009
171 Инвалидна количка - рингова CA100 27.02.2009
172 Инвалидна количка - рингова CA100 24 06.12.2018
173 Инвалидна количка - рингова CA103 24 06.12.2018
174 Инвалидна количка - рингова CA103 27.02.2009
175 Инвалидна количка - рингова CA110 27.02.2009
176 Инвалидна количка - рингова CA110 24 06.12.2018
177 Инвалидна количка - рингова CA113 24 06.12.2018
178 Инвалидна количка - рингова CA113 27.02.2009
179 Инвалидна количка - рингова CA120 27.02.2009
180 Инвалидна количка - рингова CA120 24 06.12.2018
181 Инвалидна количка - рингова CA123 27.02.2009
182 Инвалидна количка - рингова CA123 24 06.12.2018
183 Инвалидна количка - рингова CA130 27.02.2009
184 Инвалидна количка - рингова CA130 24 06.12.2018
185 Инвалидна количка - рингова CA133 27.02.2009
186 Инвалидна количка - рингова CA133 24 06.12.2018
187 Инвалидна количка - рингова CA140 27.02.2009
188 Инвалидна количка - рингова CA140 24 06.12.2018
189 Инвалидна количка - рингова CA143 27.02.2009
190 Инвалидна количка - рингова CA143 24 06.12.2018
191 Инвалидна количка - рингова CA150 24 06.12.2018
192 Инвалидна количка - рингова CA150 27.02.2009
193 Инвалидна количка - рингова CA153 27.02.2009
194 Инвалидна количка - рингова CA153 24 06.12.2018
195 Инвалидна количка - рингова CA160 27.02.2009
196 Инвалидна количка - рингова CA160 24 06.12.2018
197 Инвалидна количка - рингова CA163 24 06.12.2018
198 Инвалидна количка - рингова CA163 27.02.2009
199 Инвалидна количка - рингова CA170 27.02.2009
200 Инвалидна количка - рингова CA170 24 06.12.2018
201 Инвалидна количка - рингова CA173 24 06.12.2018
202 Инвалидна количка - рингова CA173 27.02.2009
203 Инвалидна количка - рингова OSD-LWA-*-E 27.02.2009
204 Инвалидна количка - рингова OSD-LWA-*-T 27.02.2009
205 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-*-E 27.02.2009
206 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-*-T 27.02.2009
207 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2D- 09.05.2011
208 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2D-* 27.02.2009
209 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2L- 09.05.2011
210 Инвалидна количка - рингова OSD-STB2L-* 27.02.2009
211 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2D- 09.05.2011
212 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2D-* 27.02.2009
213 Инвалидна количка - рингова OSD-STC2L 27.02.2009
214 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 27.02.2009
215 Инвалидна количка - рингова ProLife/CL 27.02.2009
216 Инвалидна количка - рингова ProLife/SL 27.02.2009
217 Инвалидна количка - рингова А100 27.02.2009
218 Инвалидна количка - рингова А110 27.02.2009
219 Инвалидна количка - рингова А120 27.02.2009
220 Инвалидна количка - рингова СА700 27.02.2009
221 Инвалидна количка - рингова СА700 24 06.12.2018
222 Инвалидна количка - рингова СА703 27.02.2009
223 Инвалидна количка - рингова СА703 24 06.12.2018
224 Инвалидна количка - рингова СА710 24 06.12.2018
225 Инвалидна количка - рингова СА710 27.02.2009
226 Инвалидна количка - рингова СА713 27.02.2009
227 Инвалидна количка - рингова СА713 24 06.12.2018
228 Инвалидна количка - рингова СВ100 27.02.2009
229 Инвалидна количка - рингова СВ100 24 06.12.2018
230 Инвалидна количка - рингова СВ103 24 06.12.2018
231 Инвалидна количка - рингова СВ103 27.02.2009
232 Инвалидна количка - рингова СВ110 27.02.2009
233 Инвалидна количка - рингова СВ110 24 06.12.2018
234 Инвалидна количка - рингова СВ113 27.02.2009
235 Инвалидна количка - рингова СВ113 24 06.12.2018
236 Инвалидна количка - рингова СВ120 24 06.12.2018
237 Инвалидна количка - рингова СВ120 27.02.2009
238 Инвалидна количка - рингова СВ123 27.02.2009
239 Инвалидна количка - рингова СВ123 24 06.12.2018
240 Инвалидна количка - рингова СВ130 24 06.12.2018
241 Инвалидна количка - рингова СВ130 27.02.2009
242 Инвалидна количка - рингова СВ133 24 06.12.2018
243 Инвалидна количка - рингова СВ133 27.02.2009
244 Инвалидна количка - рингова СВ140 27.02.2009
245 Инвалидна количка - рингова СВ140 24 06.12.2018
246 Инвалидна количка - рингова СВ143 24 06.12.2018
247 Инвалидна количка - рингова СВ143 27.02.2009
248 Инвалидна количка - рингова СВ150 24 06.12.2018
249 Инвалидна количка - рингова СВ150 27.02.2009
250 Инвалидна количка - рингова СВ153 27.02.2009
251 Инвалидна количка - рингова СВ153 24 06.12.2018
252 Инвалидна количка - рингова СВ160 24 06.12.2018
253 Инвалидна количка - рингова СВ160 27.02.2009
254 Инвалидна количка - рингова СВ163 27.02.2009
255 Инвалидна количка - рингова СВ163 24 06.12.2018
256 Инвалидна количка - рингова СВ170 27.02.2009
257 Инвалидна количка - рингова СВ170 24 06.12.2018
258 Инвалидна количка - рингова СВ173 24 06.12.2018
259 Инвалидна количка - рингова СВ173 27.02.2009
260 Инвалидна количка - рингова СВ220 27.02.2009
261 Инвалидна количка - рингова СВ220 24 06.12.2018
262 Инвалидна количка - рингова СВ223 24 06.12.2018
263 Инвалидна количка - рингова СВ223 27.02.2009
264 Инвалидна количка - рингова СВ230 27.02.2009
265 Инвалидна количка - рингова СВ230 24 06.12.2018
266 Инвалидна количка - рингова СВ233 24 06.12.2018
267 Инвалидна количка - рингова СВ233 27.02.2009
268 Инвалидна количка - рингова СВ260 24 06.12.2018
269 Инвалидна количка - рингова СВ260 27.02.2009
270 Инвалидна количка - рингова СВ263 27.02.2009
271 Инвалидна количка - рингова СВ263 24 06.12.2018
272 Инвалидна количка - рингова СВ270 27.02.2009
273 Инвалидна количка - рингова СВ270 24 06.12.2018
274 Инвалидна количка - рингова СВ273 24 06.12.2018
275 Инвалидна количка - рингова СВ273 27.02.2009
276 Инвалидна количка - рингова СВ300 24 06.12.2018
277 Инвалидна количка - рингова СВ300 27.02.2009
278 Инвалидна количка - рингова СВ310 24 06.12.2018
279 Инвалидна количка - рингова СВ310 27.02.2009
280 Инвалидна количка - рингова СВ320 24 06.12.2018
281 Инвалидна количка - рингова СВ320 27.02.2009
282 Инвалидна количка - рингова СВ330 24 06.12.2018
283 Инвалидна количка - рингова СВ330 27.02.2009
284 Инвалидна количка - рингова СВ400 27.02.2009
285 Инвалидна количка - рингова СВ400 24 06.12.2018
286 Инвалидна количка - рингова СВ403 24 06.12.2018
287 Инвалидна количка - рингова СВ403 27.02.2009
288 Инвалидна количка - рингова СВ405 27.02.2009
289 Инвалидна количка - рингова СВ405 24 06.12.2018
290 Инвалидна количка - рингова СВ408 24 06.12.2018
291 Инвалидна количка - рингова СВ408 27.02.2009
292 Инвалидна количка - рингова СВ410 27.02.2009
293 Инвалидна количка - рингова СВ410 24 06.12.2018
294 Инвалидна количка - рингова СВ413 27.02.2009
295 Инвалидна количка - рингова СВ413 24 06.12.2018
296 Инвалидна количка - рингова СВ415 27.02.2009
297 Инвалидна количка - рингова СВ415 24 06.12.2018
298 Инвалидна количка - рингова СВ418 24 06.12.2018
299 Инвалидна количка - рингова СВ418 27.02.2009
300 Инвалидна количка - рингова СВ420 27.02.2009
301 Инвалидна количка - рингова СВ420 24 06.12.2018
302 Инвалидна количка - рингова СВ423 24 06.12.2018
303 Инвалидна количка - рингова СВ423 27.02.2009
304 Инвалидна количка - рингова СВ425 24 06.12.2018
305 Инвалидна количка - рингова СВ425 27.02.2009
306 Инвалидна количка - рингова СВ428 24 06.12.2018
307 Инвалидна количка - рингова СВ428 27.02.2009
308 Инвалидна количка - рингова СВ430 24 06.12.2018
309 Инвалидна количка - рингова СВ430 27.02.2009
310 Инвалидна количка - рингова СВ433 27.02.2009
311 Инвалидна количка - рингова СВ433 24 06.12.2018
312 Инвалидна количка - рингова СВ435 27.02.2009
313 Инвалидна количка - рингова СВ435 24 06.12.2018
314 Инвалидна количка - рингова СВ438 24 06.12.2018
315 Инвалидна количка - рингова СВ438 27.02.2009
316 Инвалидна количка - рингова СВ440 27.02.2009
317 Инвалидна количка - рингова СВ440 24 06.12.2018
318 Инвалидна количка - рингова СВ443 24 06.12.2018
319 Инвалидна количка - рингова СВ443 27.02.2009
320 Инвалидна количка - рингова СВ450 27.02.2009
321 Инвалидна количка - рингова СВ450 24 06.12.2018
322 Инвалидна количка - рингова СВ453 24 06.12.2018
323 Инвалидна количка - рингова СВ453 27.02.2009
324 Инвалидна количка - рингова СВ460 27.02.2009
325 Инвалидна количка - рингова СВ460 24 06.12.2018
326 Инвалидна количка - рингова СВ463 27.02.2009
327 Инвалидна количка - рингова СВ463 24 06.12.2018
328 Инвалидна количка - рингова СВ470 27.02.2009
329 Инвалидна количка - рингова СВ470 24 06.12.2018
330 Инвалидна количка - рингова СВ473 24 06.12.2018
331 Инвалидна количка - рингова СВ473 27.02.2009
332 Инвалидна количка - рингова СВ700 27.02.2009
333 Инвалидна количка - рингова СВ700 24 06.12.2018
334 Инвалидна количка - рингова СВ703 27.02.2009
335 Инвалидна количка - рингова СВ703 24 06.12.2018
336 Инвалидна количка - рингова СВ710 24 06.12.2018
337 Инвалидна количка - рингова СВ710 27.02.2009
338 Инвалидна количка - рингова СВ713 24 06.12.2018
339 Инвалидна количка - рингова СВ713 27.02.2009
340 Инвалидна количка - рингова СВ800 24 06.12.2018
341 Инвалидна количка - рингова СВ800 27.02.2009
342 Инвалидна количка - детска-VITEA CARE BACZUS APPLAUSE 27.04.2012
343 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AC 27.04.2012
344 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена-VITEA CARE VCWK9AH 27.04.2012
345 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 100 Entree 27.04.2012
346 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 110 27.04.2012
347 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Reha Fund Breeze 121 27.04.2012
348 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK4 27.04.2012
349 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK42 27.04.2012
350 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-VITEA CARE VCWK43 27.04.2012
351 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708 Delight 27.04.2012
352 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване-Vermeiren 708D T30 27.04.2012
353 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-Thuasne W5450 27.04.2012
354 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб-VITEA CARE VCWK7C 27.04.2012
355 Инвалидна количка - с чужда помощ 100 27.02.2009
356 Инвалидна количка - с чужда помощ 101 27.02.2009
357 Инвалидна количка - с чужда помощ 106 27.02.2009
358 Инвалидна количка - с чужда помощ 108 27.02.2009
359 Инвалидна количка - с чужда помощ 260 24 06.12.2018
360 Инвалидна количка - с чужда помощ B100 27.02.2009
361 Инвалидна количка - с чужда помощ B200 27.02.2009
362 Инвалидна количка - с чужда помощ B300 27.02.2009
363 Инвалидна количка - с чужда помощ B600 27.02.2009
364 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD- 09.05.2011
365 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD-* 27.02.2009
366 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL- 09.05.2011
367 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL-* 27.02.2009
368 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 27.02.2009
369 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 27.02.2009
370 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 27.02.2009
371 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 27.02.2009
372 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 27.02.2009
373 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 27.02.2009
374 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 27.02.2009
375 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 27.02.2009
376 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 27.02.2009
377 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 27.02.2009
378 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 27.02.2009
379 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 27.02.2009
380 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 27.02.2009
381 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 27.02.2009
382 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 27.02.2009
383 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 27.02.2009
384 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 2000 27.04.2012
385 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 1000 27.04.2012
386 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ-VITEA CARE BACZUS RELAX 27.04.2012
387 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3000 09.05.2011
388 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3100 27.04.2012
389 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3200 27.04.2012
390 Комбиниран стол за баня и тоалет 200 24 14.06.2016
391 Комбиниран стол за баня и тоалет 210 24 14.06.2016
392 Комбиниран стол за баня и тоалет 220 24 14.06.2016
393 Комбиниран стол за баня и тоалет 230 24 14.06.2016
394 Комбиниран стол за тоалет и баня 100/WC 27.02.2009
395 Комбиниран стол за тоалет и баня 23A 27.02.2009
396 Комбиниран стол за тоалет и баня 51 27.02.2009
397 Комбиниран стол за тоалет и баня 51A 27.02.2009
398 Комбиниран стол за тоалет и баня 51B 27.02.2009
399 Комбиниран стол за тоалет и баня 51H 27.02.2009
400 Комбиниран стол за тоалет и баня 55 27.02.2009
401 Комбиниран стол за тоалет и баня 56 27.02.2009
402 Комбиниран стол за тоалет и баня 57 27.02.2009
403 Комбиниран стол за тоалет и баня 58 27.02.2009
404 Комбиниран стол за тоалет и баня 95/T 27.02.2009
405 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-2004101 27.02.2009
406 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-2005245-2P 27.02.2009
407 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 27.02.2009
408 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 27.02.2009
409 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 27.02.2009
410 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 27.02.2009
411 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 27.02.2009
412 Комбиниран стол за тоалет и баня RC120 27.02.2009
413 Комбиниран стол за тоалет и баня RC125 27.02.2009
414 Комбиниран стол за тоалет и баня RC127 27.02.2009
415 Комбиниран стол за тоалет и баня RC130 27.02.2009
416 Комбиниран стол за тоалет и баня RC132 27.02.2009
417 Комбиниран стол за тоалет и баня RC140 27.02.2009
418 Комбиниран стол за тоалет и баня RC142 27.02.2009
419 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 27.02.2009
420 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 27.02.2009
421 Комбиниран стол за тоалет и баня RP761 27.02.2009
422 Комбиниран стол за тоалет и баня RP762 27.02.2009
423 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 27.02.2009
424 Комбиниран стол за тоалет и баня С100 27.02.2009
425 Комбиниран стол за тоалет и баня С110 27.02.2009
426 Комбиниран стол за тоалет и баня С120 27.02.2009
427 Комбиниран стол за тоалет и баня-Days Casa Clean II plus 27.04.2012
428 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 10 27.04.2012
429 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 20 27.04.2012
430 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3004 27.04.2012
431 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 3005 27.04.2012
432 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund 306 27.04.2012
433 Комбиниран стол за тоалет и баня-Reha Fund DB-05-01 27.04.2012
434 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne V1214540 27.04.2012
435 Комбиниран стол за тоалет и баня-Thuasne W1960 27.04.2012
436 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68076 27.04.2012
437 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088F 27.04.2012
438 Комбиниран стол за тоалет и баня-Uniforce RPM68088W 27.04.2012
439 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK2 27.04.2012
440 Комбиниран стол за тоалет и баня-VITEA CARE VCWK21 27.04.2012
441 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139B 27.04.2012
442 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 27.04.2012
443 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP 1 27.04.2012
444 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 139SP AV 27.04.2012
445 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9012 27.04.2012
446 Комбиниран стол за тоалет и баня-Vermeiren 9062 27.04.2012
447 Консумативи акумулаторни батерии, батерии за слухов апарат 09.05.2011
448 Консумативи гуми, лагери 27.02.2009
449 Масичка за инвалидна количка 170 27.02.2009
450 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY561 27.04.2012
451 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY574 27.04.2012
452 Масичка за инвалидна количка-Kaiyang KY575 27.04.2012
453 Масичка за инвалидна количка-Thuasne WW5400 27.04.2012
454 Масичка за количка за инвалиди 170 27.02.2009
455 Нерегулируем бастун-Kaiyang KY910L 27.04.2012
456 Патерица - канадка 1 27.02.2009
457 Патерица - канадка 1/А 27.02.2009
458 Патерица - канадка 1/Е 27.02.2009
459 Патерица - канадка 150 27.02.2009
460 Патерица - канадка 160 27.02.2009
461 Патерица - канадка 2 27.02.2009
462 Патерица - канадка 2/А 27.02.2009
463 Патерица - канадка 2/Е 27.02.2009
464 Патерица - канадка 42 27.02.2009
465 Патерица - канадка 42/А 27.02.2009
466 Патерица - канадка 43 27.02.2009
467 Патерица - канадка 43/А 27.02.2009
468 Патерица - канадка 46 27.02.2009
469 Патерица - канадка 49 27.02.2009
470 Патерица - подмишечна ПО-01 27.02.2009
471 Патерица канадка 150 27.02.2009
472 Патерица канадка 160 27.02.2009
473 Патерица подмишечна ПО - 01 27.02.2009
474 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY923L 27.04.2012
475 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY933L 27.04.2012
476 Подлакътна патерица - канадка-Kaiyang KY937L 27.04.2012
477 Подлакътна патерица - канадка-Uniforce RPM86051 27.04.2012
478 Подлакътна патерица – канадка (сгъваема)-Uniforce RPM86052 27.04.2012
479 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2015 27.04.2012
480 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2016 27.04.2012
481 Подлакътна патерица-канадка-Thuasne W2030 27.04.2012
482 Подлакътна патерица-канадка-VITEA CARE VCBP0042 27.04.2012
483 Подмишечна патерицa-Thuasne W2010 27.04.2012
484 Подмишечна патерица-Kaiyang KY925L 27.04.2012
485 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86001 27.04.2012
486 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86010 27.04.2012
487 Подмишечна патерица-Uniforce RPM86081 27.04.2012
488 Подмишечна патерица-VITEA CARE VCBP0041 27.04.2012
489 Проходилка 180 27.02.2009
490 Проходилка (с колела)-Uniforce RPM91001XW 27.04.2012
491 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91074 27.04.2012
492 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91080 27.04.2012
493 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91090 27.04.2012
494 Проходилка / ходилка - ролатор-Uniforce RPM91102 27.04.2012
495 Проходилка с две колела-VITEA CARE VCBP003203 27.04.2012
496 Проходилка – алуминиева, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK222 27.04.2012
497 Проходилка – алуминиева, фиксирана-Thuasne W2320 27.04.2012
498 Проходилка – алуминиева,сгъваема, крачеща-VITEA CARE VCBP003204 27.04.2012
499 Проходилка – алуминиева,сгъваема-Kaiyang 913L 27.04.2012
500 Проходилка – сгъваема, крачеща-Thuasne 2310 27.04.2012
501 Проходилка – сгъваема, с три колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK501 27.04.2012
502 Проходилка – сгъваема-Thuasne 2300 27.04.2012
503 Проходилка – стоманена, сгъваема, с четири колела (ролатор)-VITEA CARE VCBK223 27.04.2012
504 Проходилка-Kaiyang KY912L 27.04.2012
505 Проходилка-Kaiyang KY9143 27.04.2012
506 Проходилка-Kaiyang KY9146L 27.04.2012
507 Проходилка-Kaiyang KY919L 27.04.2012
508 Проходилка-Uniforce RPM91000HD 27.04.2012
509 Проходилка-Uniforce RPM91006 27.04.2012
510 Проходилка-Uniforce RPM91007 27.04.2012
511 Проходилка-Uniforce RPM91040 27.04.2012
512 Проходилка-Uniforce RPM91055 27.04.2012
513 Проходилка-VITEA CARE VCBP0031 27.04.2012
514 Проходилка-крачеща-VITEA CARE VCBP0032 27.04.2012
515 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP0022 27.04.2012
516 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00221 27.04.2012
517 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00222 27.04.2012
518 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00223 27.04.2012
519 Регилируем бастун-VITEA CARE VCBP00224 27.04.2012
520 Регулируем бастун - сгъваем-Thuasne W2070 27.04.2012
521 Регулируем бастун-Kaiyang KY920L 27.04.2012
522 Регулируем бастун-Kaiyang KY927L 27.04.2012
523 Регулируем бастун-Kaiyang KY928L 27.04.2012
524 Регулируем бастун-Kaiyang KY929L 27.04.2012
525 Регулируем бастун-Kaiyang KY930L 27.04.2012
526 Регулируем бастун-Kaiyang KY938L 27.04.2012
527 Регулируем бастун-Kaiyang KY939L 27.04.2012
528 Регулируем бастун-Thuasne W2090 27.04.2012
529 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010L 27.04.2012
530 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010LS 27.04.2012
531 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010R 27.04.2012
532 Регулируем бастун-Uniforce RPM79010RS 27.04.2012
533 Регулируем бастун-Uniforce RPM79020 27.04.2012
534 Регулируем бастун-Uniforce RPM79021 27.04.2012
535 Регулируем бастун-Uniforce RPM79022 27.04.2012
536 Регулируем бастун-Uniforce RPM79023 27.04.2012
537 Регулируем бастун-Uniforce RPM79030 27.04.2012
538 Регулируем триопорен бастун-Kaiyang KY926L 09.05.2011
539 Регулируем триопорен бастун-Uniforce RPM70040 27.04.2012
540 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY922 27.04.2012
541 Регулируем четириопорен бастун-Kaiyang KY942L 27.04.2012
542 Регулируем четириопорен бастун-Thuasne W2080 27.04.2012
543 Регулируем четириопорен бастун-Uniforce RPM70045 27.04.2012
544 Резервни части за изброените модели 27.04.2012
545 Рингова инвалидна количка - активна-VITEA CARE VCWK9AS 27.04.2012
546 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Mobilux MSW - 2000 09.05.2011
547 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб-Uniforce RP - SRW16001 27.04.2012
548 Рингова инвалидна количка-Days Casa Move SR 27.04.2012
549 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 1000 27.04.2012
550 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 1100 27.04.2012
551 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 2000 27.04.2012
552 Рингова инвалидна количка-Mobilux ACTIVE 2100 27.04.2012
553 Рингова инвалидна количка-Mobilux ALW - 1000 27.04.2012
554 Рингова инвалидна количка-Mobilux ALW - 1100 27.04.2012
555 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 1000 09.05.2011
556 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 1100 09.05.2011
557 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 1200 27.04.2012
558 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4000 27.04.2012
559 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4100 27.04.2012
560 Рингова инвалидна количка-Mobilux MSW - 4200 27.04.2012
561 Рингова инвалидна количка-Thuasne W5300 27.04.2012
562 Рингова инвалидна количка-Thuasne W5500 27.04.2012
563 Рингова инвалидна количка-Uniforce RP - SDS18004 27.04.2012
564 Рингова инвалидна количка-Uniforce RPM - WCDS1807PU 27.04.2012
565 Рингова инвалидна количка-Uniforce RPM - WCFS1803P 27.04.2012
566 Стол за баня OSD-RPM-68030 24 06.12.2018
567 Стол за баня OSD-RPM-68030 27.02.2009
568 Стол за баня RS927 27.02.2009
569 Стол за баня RS927 24 06.12.2018
570 Стол за баня RS929 24 06.12.2018
571 Стол за баня RS929 27.02.2009
572 Стол за баня RS931 27.02.2009
573 Стол за баня RS931 24 06.12.2018
574 Стол за баня RS933 27.02.2009
575 Стол за баня RS933 24 06.12.2018
576 Стол за баня-Kaiyang KY791 27.04.2012
577 Стол за баня-Kaiyang KY796L 27.04.2012
578 Стол за баня-Kaiyang KY798LQ 27.04.2012
579 Стол за баня-Mobilux 2B - 10 27.04.2012
580 Стол за баня-Mobilux 2B - 20 27.04.2012
581 Стол за баня-Reha Fund 30402 27.04.2012
582 Стол за баня-Thuasne W1600 27.04.2012
583 Стол за баня-Uniforce RPM68030 27.04.2012
584 Стол за баня-VITEA CARE VCTP0021 27.04.2012
585 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 27.02.2009
586 Тоалетен стол RP760 27.02.2009
587 Тоалетен стол-Kaiyang KY811 27.04.2012
588 Тоалетен стол-Kaiyang KY893 27.04.2012
589 Тоалетен стол-Kaiyang KY896 27.04.2012
590 Тоалетен стол-Mobilux 2C - 10 27.04.2012
591 Тоалетен стол-Mobilux 2C - 20 27.04.2012
592 Тоалетен стол-Reha Fund 30213 27.04.2012
593 Тоалетен стол-Thuasne V1214541 27.04.2012
594 Тоалетен стол-Uniforce RPM68100 27.04.2012
595 Тоалетен стол-Uniforce RPM68200 27.04.2012
596 Ходилка /проходилка/ 180 27.02.2009
597 Ходилка /проходилка/ 71 27.02.2009
598 Ходилка /проходилка/ 71/R 27.02.2009
599 Ходилка /проходилка/ R77 27.02.2009
600 Ходилка /проходилка/ R77/E 27.02.2009
601 Ходилка /проходилка/ R78 27.02.2009
602 Четириопорен бастун-VITEA CARE VCBP0021 27.04.2012