Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ОТТОБОК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 41
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/80 57 980
Факс:
E-mail:
Представляващ:Калин Пуиу
Удостоверение:172-II / 14.04.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Aкумулаторна инвалидна количка Xeno 07.12.2009
2 Aкумулаторни батерии за протези на горен крайник с електронно устройство 757B20 07.12.2009
3 Акумулаторни батерии за инвалидни колички 12 10.01.2014
4 Акумулаторни батерии за инвалидни колички 07.12.2009
5 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B13 12 10.01.2014
6 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B15 12 10.01.2014
7 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B20 12 10.01.2014
8 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B21 12 10.01.2014
9 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B21 07.12.2009
10 Акумулаторни батерии за протези за горен крайник с електронно устройство 757B35 12 10.01.2014
11 Акумулаторни инвалидни колички A200 24 10.01.2014
12 Акумулаторни инвалидни колички B400 24 10.01.2014
13 Акумулаторни инвалидни колички B500 advanced 24 10.01.2014
14 Акумулаторни инвалидни колички B500 classic 24 10.01.2014
15 Акумулаторни инвалидни колички B500 online 24 10.01.2014
16 Акумулаторни инвалидни колички B600 24 10.01.2014
17 Акумулаторни инвалидни колички C-2000 07.12.2009
18 Акумулаторни инвалидни колички C1000 DS 24 10.01.2014
19 Акумулаторни инвалидни колички C2000 24 10.01.2014
20 Акумулаторни инвалидни колички Skippi 07.12.2009
21 Акумулаторни инвалидни колички Skippi 24 10.01.2014
22 Акумулаторни инвалидни колички Skippi plus 24 10.01.2014
23 Акумулаторни инвалидни колички Supertrans 07.12.2009
24 Акумулаторни инвалидни колички Xeno 24 10.01.2014
25 Акумулаторни инвалидни колички Z-50 07.12.2009
26 Акумулаторни инвалидни колички e-support 07.12.2009
27 Акумулаторни инвалидни колички e-support 24 10.01.2014
28 Акумулаторни инвалидни колички z10/z10-ce 24 10.01.2014
29 Акумулаторни инвалидни колички z50 24 10.01.2014
30 Акумулаторни инвалидни колички А-200 07.12.2009
31 Акумулаторни инвалидни колички В-500 07.12.2009
32 Акумулаторни инвалидни колички В-600 07.12.2009
33 Акумулаторни инвалидни колички С-1000 07.12.2009
34 Антидекубитален дюшек CLOUD 07.12.2009
35 Антидекубитални възглавници ADVANTAGE 07.12.2009
36 Антидекубитални възглавници Advantage 24 10.01.2014
37 Антидекубитални възглавници Aerial 24 10.01.2014
38 Антидекубитални възглавници Aerial Sport 24 10.01.2014
39 Антидекубитални възглавници Aerial active 24 10.01.2014
40 Антидекубитални възглавници Aquos 24 10.01.2014
41 Антидекубитални възглавници Cloud 24 10.01.2014
42 Антидекубитални възглавници Combi 3S 24 10.01.2014
43 Антидекубитални възглавници Combi Foam 24 10.01.2014
44 Антидекубитални възглавници Contour Gel 24 10.01.2014
45 Антидекубитални възглавници Cubic Foam 24 10.01.2014
46 Антидекубитални възглавници Evolight 24 10.01.2014
47 Антидекубитални възглавници Evolight Pro 24 10.01.2014
48 Антидекубитални възглавници Terra 24 10.01.2014
49 Антидекубитални възглавници Terra foam 24 10.01.2014
50 Антидекубитални възглавници Z-Flo 24 10.01.2014
51 Бастун регулируем 22S2 07.12.2009
52 Бастун регулируем 22S2 24 10.01.2014
53 Бастун регулируем 22S3 07.12.2009
54 Бастун регулируем 22S5 07.12.2009
55 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Eco Buggy 24 10.01.2014
56 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа KidWalk 24 10.01.2014
57 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Cross 24 10.01.2014
58 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Inline Twin 24 10.01.2014
59 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Neo 24 10.01.2014
60 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kit Seat 24 10.01.2014
61 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Contoured Advance Seat 24 10.01.2014
62 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Easy Seat 24 10.01.2014
63 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Everyday Activity Seat 24 10.01.2014
64 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Freestander 24 10.01.2014
65 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Horizon Stander 24 10.01.2014
66 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Pronestander 24 10.01.2014
67 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Lisa 24 10.01.2014
68 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Mygo Seat 24 10.01.2014
69 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Mygo Stander 24 10.01.2014
70 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Active Seat 24 10.01.2014
71 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Stander 24 10.01.2014
72 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Therapy Seat 24 10.01.2014
73 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Standing Frame 24 10.01.2014
74 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Standing Frame for Children 24 10.01.2014
75 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Discovery 07.12.2009
76 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Freestander 07.12.2009
77 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Totstander 07.12.2009
78 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Voyager 07.12.2009
79 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey prone/supine Stander 07.12.2009
80 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey therapy chair 07.12.2009
81 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey toilet seat 07.12.2009
82 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles seat 07.12.2009
83 Инвалидни колички рингови Avantgarde CLT 24 10.01.2014
84 Инвалидни колички рингови Avantgarde CS 24 10.01.2014
85 Инвалидни колички рингови Avantgarde CV 24 10.01.2014
86 Инвалидни колички рингови Avantgarde T 07.12.2009
87 Инвалидни колички рингови Avantgarde Teen 2 24 10.01.2014
88 Инвалидни колички рингови Avantgarde Teen 2 VR 24 10.01.2014
89 Инвалидни колички рингови Avantgarde Ti 07.12.2009
90 Инвалидни колички рингови Avantgarde VR 07.12.2009
91 Инвалидни колички рингови Avantgarde XXL2 24 10.01.2014
92 Инвалидни колички рингови Avantgarde XXL2 07.12.2009
93 Инвалидни колички рингови Blizzard 24 10.01.2014
94 Инвалидни колички рингови Bravo racer 24 10.01.2014
95 Инвалидни колички рингови Centro A3 24 10.01.2014
96 Инвалидни колички рингови Centro S1 24 10.01.2014
97 Инвалидни колички рингови Kimba Spring 07.12.2009
98 Инвалидни колички рингови Kimba Spring sz 2 07.12.2009
99 Инвалидни колички рингови M1 intro 07.12.2009
100 Инвалидни колички рингови M2 Effect 07.12.2009
101 Инвалидни колички рингови M3 Hemi 07.12.2009
102 Инвалидни колички рингови M4 XXL 07.12.2009
103 Инвалидни колички рингови M5 Comfort 07.12.2009
104 Инвалидни колички рингови M6 Junior 07.12.2009
105 Инвалидни колички рингови Motus CS 24 10.01.2014
106 Инвалидни колички рингови Motus CV 24 10.01.2014
107 Инвалидни колички рингови Start 07.12.2009
108 Инвалидни колички рингови Start M0 24 10.01.2014
109 Инвалидни колички рингови Start M1 Intro 24 10.01.2014
110 Инвалидни колички рингови Start M2 Effect 24 10.01.2014
111 Инвалидни колички рингови Start M3 Hemi 24 10.01.2014
112 Инвалидни колички рингови Start M4 XXL 24 10.01.2014
113 Инвалидни колички рингови Start M5 Comfort 24 10.01.2014
114 Инвалидни колички рингови Start M6 Junior 24 10.01.2014
115 Инвалидни колички рингови Ventus 24 10.01.2014
116 Инвалидни колички рингови Voyager 24 10.01.2014
117 Инвалидни колички рингови Walturnus Basket 24 10.01.2014
118 Инвалидни колички рингови Walturnus Rugby Attack 24 10.01.2014
119 Инвалидни колички рингови Walturnus Rugby Defence 24 10.01.2014
120 Инвалидни колички рингови Walturnus Tukan 24 10.01.2014
121 Инвалидни колички рингови Walturnus W5 24 10.01.2014
122 Инвалидни колички рингови Walturnus W5 Junior 24 10.01.2014
123 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8K21 07.12.2009
124 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S11 6 10.01.2014
125 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S12 6 10.01.2014
126 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S13 6 10.01.2014
127 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S4 6 10.01.2014
128 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S4 07.12.2009
129 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S5 6 10.01.2014
130 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S6 6 10.01.2014
131 Козметични ръкавици за протези за горен крайник 8S9 07.12.2009
132 Консумативи гуми, лагери 07.12.2009
133 Патерица - подмишечна 22К8 07.12.2009
134 Патерици - канадки 22K10 24 10.01.2014
135 Патерици - канадки 22K2 24 10.01.2014
136 Патерици - канадки 22K4 24 10.01.2014
137 Патерици - канадки 22K5 24 10.01.2014
138 Патерици - канадки 22K7 24 10.01.2014
139 Патерици - канадки 22К10 07.12.2009
140 Патерици - канадки 22К2 07.12.2009
141 Патерици - канадки 22К4 07.12.2009
142 Патерици - канадки 22К5 07.12.2009
143 Патерици - канадки 22К7 07.12.2009
144 Протезнo рулo 653T10=8,10,12,15,25 07.12.2009
145 Протезни чорапи - бедрени .451F1=35, 45, 55 3 10.01.2014
146 Протезни чорапи - бедрени 451F2=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
147 Протезни чорапи - бедрени 451F3=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
148 Протезни чорапи - бедрени 451U1=35, 45, 60 3 10.01.2014
149 Протезни чорапи - бедрени силикон .451F1=35, 45, 55 3 10.01.2014
150 Протезни чорапи - бедрени силикон 451F6=20-30, 20-40 3 10.01.2014
151 Протезни чорапи - подбедрица .451F1=35, 45, 55 3 10.01.2014
152 Протезни чорапи - подбедрица 451F2=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
153 Протезни чорапи - подбедрица 451F3=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
154 Протезни чорапи - подбедрица 451U1=35, 45, 60 3 10.01.2014
155 Протезни чорапи - подбедрица силикон 451F6=11-30, 11-40 3 10.01.2014
156 Протезни чорапи-бедрени 451F2=20-20,25,30,35,40 07.12.2009
157 Протезни чорапи-бедрени силикон 451F4=11,20-20,25,30,35,40 07.12.2009
158 Протезни чорапи-подбедрица 451F3-20-20,25,30,35,40 07.12.2009
159 Протезни чорапи-подбедрица силикон 451F4=20-20,25,30,35,40 07.12.2009
160 Протезно руло .623T3=4,6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40 3 10.01.2014
161 Протективен чорап - бедрен 451F21=S, M, L 3 10.01.2014
162 Протективен чорап - бедрен 451U9=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
163 Протективен чорап - бедрен силикон 451F4=20-30, 20-40 3 10.01.2014
164 Протективен чорап - подбедрица 451F21=S, M, L 3 10.01.2014
165 Протективен чорап - подбедрица 451U9=25, 35, 45, 60 3 10.01.2014
166 Протективен чорап - подбедрица силикон 451F4=11-30, 11-40 3 10.01.2014
167 Протективен чорап-бедрен 451U9=45,50,55 07.12.2009
168 Протективен чорап-бедрен силикон 451F4=11,20-20,25,30,35,40 07.12.2009
169 Протективен чорап-подбедрица 451U9=30,35,40 07.12.2009
170 Протективен чорап-подбедрица силикон 451F4=20-20,25,30,35,40 07.12.2009
171 Резервни части за изброените модели 27.04.2012
172 Рингова Инвалидна количка Avantgarde 4 24 15.05.2020
173 Стол за баня Leckey Advanced Bath Chair 24 10.01.2014
174 Стол за баня Leckey bath chair 07.12.2009
175 Стол за баня Robby Bathing Support 24 10.01.2014
176 Тоалетен стол Leckey Toilet Seat 24 10.01.2014
177 Ходилка / проходилка Nurmi Neo 24 10.01.2014
178 Ходилка / проходилка Walk Star 24 10.01.2014
179 Ходилка / проходилка Yogi 24 10.01.2014
180 Ходилка /проходилка/ Nurmi Neo 07.12.2009
181 Ходилка /проходилка/ Walk Star 07.12.2009
182 Ходилка /проходилка/ Yogi 07.12.2009