Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"НИЦА 2008" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, ул. "Кичево" № 12, вх. Д, ет. 3, ап. 11
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Стоян Илиев Петков
Удостоверение:182 / 12.02.2010
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ 0-501 12.02.2010
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки Р-13 12.02.2010
3 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-102 12.02.2010
4 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа 0-104 12.02.2010
5 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0-302Д 12.02.2010
6 Ортопедични обувки към шина на Томас 0-301 12.02.2010
7 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-202 12.02.2010
8 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа 0-204 12.02.2010
9 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа 0-302 12.02.2010
10 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа 0-404 12.02.2010
11 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 0-406 12.02.2010
12 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума 0-408 12.02.2010
13 Ремонт на медицински изделия 12.02.2010