Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ЛАЙФМЕДИКА" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ул." Асен Халачев" №9
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0885/560571
Факс:
E-mail:slaw79@abv.bg
Представляващ:Десислава Цветанова Цветанова
Удостоверение:184-II / 15.03.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувки ОАА 12.02.2010
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ИКПС 12.02.2010
3 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа ОБ 16 12.02.2010
4 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа ОМ 16 12.02.2010
5 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см.тапа ОС 16 12.02.2010
6 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа ОБ 16/5 12.02.2010
7 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см.тапа ОМ 16/5 12.02.2010
8 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОБД 17-25 12.02.2010
9 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОБД 25 12.02.2010
10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОМД 17-24 12.02.2010
11 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОМД 25 12.02.2010
12 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОСД 17-24 12.02.2010
13 Ортопедични обувки за диабетно стъпало ОСД 25 12.02.2010
14 Ортопедични обувки към шина на Томас ОТ/ДБ 23 12.02.2010
15 Ортопедични обувки към шина на Томас ОТ/ДК 23 12.02.2010
16 Ортопедични обувки към шина на Томас ОТ/МБ 23 12.02.2010
17 Ортопедични обувки към шина на Томас ОТ/МК 23 12.02.2010
18 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа ОБ 17-24 12.02.2010
19 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа ОМ 17-24 12.02.2010
20 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа ОС 17-24 12.02.2010
21 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа ОБ 17-24/5 12.02.2010
22 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа ОМ 17-24/5 12.02.2010
23 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа ОБ 25 12.02.2010
24 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа ОМ 25 12.02.2010
25 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа ОС 25 12.02.2010
26 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа ОБ 25/5 12.02.2010
27 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа ОМ 25/5 12.02.2010
28 Ортопедични обувки с корково легло с продължение ОБКД 23 12.02.2010
29 Ортопедични обувки с корково легло с продължение ОБКМ 23 12.02.2010
30 Ортопедични обувки тип „Налъм” с микропореста гума ООН 12.02.2010
31 Резервни части 12.12.2008