Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ОТТОБОК БЪЛГАРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:гр. София, район Красно село, ж.к. Хиподрума, бул. Цар Борис III № 41
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/80 57 980
Факс:
E-mail:
Представляващ:Калин Пуиу
Удостоверение:191-II / 14.04.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Бедренна модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМПКДДС 26.07.2010
2 Бедренна модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМПККСД 26.07.2010
3 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки ИКПС 26.07.2010
4 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник МПНКПГК 26.07.2010
5 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПКПГК 26.07.2010
6 Ортеза за горен крайник – пластмасова ОГКП 26.07.2010
7 Ортеза за колянна става – пластмасова без движение ОКСПбД 26.07.2010
8 Ортеза за колянна става – пластмасова с движение ОКСПсД 26.07.2010
9 Ортеза корекционна за „О” Байне ОКОБ 26.07.2010
10 Ортеза корекционна за „Х” Байне ОКХБ 26.07.2010
11 Подколянна модулна протеза ПМП 26.07.2010
12 Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със стъпало с движение ПВАТССОСД 26.07.2010
13 Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със „Сач” стъпало ПВАТССОСС 26.07.2010
14 Протеза за горен крайник надлакътна козметична ПГКНК 26.07.2010
15 Протеза за горен крайник предлакътна козметична ПГКПК 26.07.2010
16 Протеза пластмасова капсулна със стъпало с движение ППКСД 26.07.2010
17 Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със стъпало с движение ПППБМСД 26.07.2010
18 Протеза пластмасова подколянна с бедрена маншета със „Сач” стъпало ПППБМСС 26.07.2010
19 Протеза пластмасова подколянна със стъпало с движение ПППСД 26.07.2010
20 Протеза пластмасова-капсулна със „Сач” стъпало ППКСС 26.07.2010
21 Протеза подколюнна със „Сач” стъпало ППСС 26.07.2010
22 Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало без движение ППВАТССД 26.07.2010
23 Протеза подколянна за вродена аномалия тръбно скелетна със стъпало с движение ППВАТССД-1 26.07.2010
24 Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със стъпало с движение ПДТССД 26.07.2010
25 Протеза при дезартикулация на тазобедрената става със „Сач” стъпало ПДТССС 26.07.2010
26 Протеза тръбно скелетна с пластмасова приемна гилза със стъпало с движение ПТСПГСД 26.07.2010
27 Протеза тръбно скелетна с пластмасова приемна гилза със „Сач” стъпало ПТСППГСС 26.07.2010