Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"РЕХА КОНСУЛТ" ЕООД
Населено място:гр. Бургас
Седалище:гр. Бургас, ж.к. Славейков, бл.36, вх.6, ет.5
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0895520540
Факс:
E-mail:
Представляващ:Николай Славов Славов
Удостоверение:192-I / 06.03.2012
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 08.09.2014
2 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 27.04.2012
3 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 06.03.2012
4 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 08.09.2014
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 17.02.2015
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 17.02.2015
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 17.02.2015
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 17.02.2015
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 17.02.2015
10 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 17.02.2015
11 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 17.02.2015
12 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 27.07.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 27.07.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 27.07.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 27.07.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 27.07.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка CS800 06.03.2012
18 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 06.03.2012
19 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 06.03.2012
20 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 06.03.2012
21 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 06.03.2012
22 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 06.03.2012
23 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 06.03.2012
24 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 06.03.2012
25 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 06.03.2012
26 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 08.09.2014
27 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 27.07.2018
28 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 08.09.2014
29 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 06.03.2012
30 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 27.07.2018
31 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 27.07.2018
32 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 06.03.2012
33 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 06.03.2012
34 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 06.03.2012
35 Акумулаторна инвалидна количка FS121 06.03.2012
36 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 06.03.2012
37 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 06.03.2012
38 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 27.07.2018
39 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 27.07.2018
40 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 08.09.2014
41 Акумулаторна инвалидна количка LEO 06.03.2012
42 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 27.07.2018
43 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 27.07.2018
44 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 27.07.2018
45 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 06.03.2012
46 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 06.03.2012
47 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 06.03.2012
48 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 06.03.2012
49 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 06.03.2012
50 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 06.03.2012
51 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 06.03.2012
52 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 06.03.2012
53 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 06.03.2012
54 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 06.03.2012
55 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 06.03.2012
56 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 06.03.2012
57 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 06.03.2012
58 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 27.07.2018
59 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 27.07.2018
60 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 27.07.2018
61 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 08.09.2014
62 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 27.04.2012
63 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 27.07.2018
64 Акумулаторни батерии 06.03.2012
65 Антидекубиталeн дюшек AIS - AE5 12 17.02.2015
66 Антидекубитален дюшек ALESE 06.03.2012
67 Антидекубитален дюшек ALESE 12 08.09.2014
68 Антидекубитален дюшек ATMOS 06.03.2012
69 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 08.09.2014
70 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 08.09.2014
71 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 06.03.2012
72 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 08.09.2014
73 Антидекубитален дюшек CLINIC 06.03.2012
74 Антидекубитален дюшек EA-001/A 06.03.2012
75 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 08.09.2014
76 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 08.09.2014
77 Антидекубитален дюшек ESCAL 06.03.2012
78 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 06.03.2012
79 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 06.03.2012
80 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 06.03.2012
81 Антидекубитален дюшек GM 3000 06.03.2012
82 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 08.09.2014
83 Антидекубитален дюшек LIBER 12 08.09.2014
84 Антидекубитален дюшек LIBER 06.03.2012
85 Антидекубитален дюшек LTM602 06.03.2012
86 Антидекубитален дюшек LTM661 06.03.2012
87 Антидекубитален дюшек LTM662 06.03.2012
88 Антидекубитален дюшек LTM663 06.03.2012
89 Антидекубитален дюшек MB - 300 06.03.2012
90 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 08.09.2014
91 Антидекубитален дюшек OASIS 06.03.2012
92 Антидекубитален дюшек OASIS 12 08.09.2014
93 Антидекубитален дюшек OSD-4100 06.03.2012
94 Антидекубитален дюшек OSD-4101 06.03.2012
95 Антидекубитален дюшек OSD-4200 06.03.2012
96 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 06.03.2012
97 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 06.03.2012
98 Антидекубитален дюшек RC-202 12 08.09.2014
99 Антидекубитален дюшек RC-202 06.03.2012
100 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 08.09.2014
101 Антидекубитален дюшек RESPOS 06.03.2012
102 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 08.09.2014
103 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 06.03.2012
104 Антидекубитален дюшек ST725 06.03.2012
105 Антидекубитален дюшек ST728 06.03.2012
106 Антидекубитален дюшек ST730 06.03.2012
107 Антидекубитален дюшек ST732 06.03.2012
108 Антидекубитален дюшек WMS-100 06.03.2012
109 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 08.09.2014
110 Антидекубитален дюшек Н-15 06.03.2012
111 Антидекубитален дюшек Н-15 12 08.09.2014
112 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 27.07.2018
113 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 27.07.2018
114 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 27.07.2018
115 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 27.07.2018
116 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 08.09.2014
117 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 06.03.2012
118 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 08.09.2014
119 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 06.03.2012
120 Антидекубитална възглавница FS520 06.03.2012
121 Антидекубитална възглавница Matrx 12 27.07.2018
122 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 27.07.2018
123 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 27.07.2018
124 Антидекубитална възглавница OSD-4000 06.03.2012
125 Антидекубитална възглавница OSD-4001 06.03.2012
126 Антидекубитална възглавница OSD-4016 06.03.2012
127 Антидекубитална възглавница OSD-4017 06.03.2012
128 Антидекубитална възглавница OSD-4018 06.03.2012
129 Антидекубитална възглавница ST700 06.03.2012
130 Антидекубитална възглавница ST703 06.03.2012
131 Антидекубитална възглавница ST705 06.03.2012
132 Антидекубитална възглавница ST710 06.03.2012
133 Антидекубитална възглавница ST720 06.03.2012
134 Антидекубитална възглавница Н-6 06.03.2012
135 Антидекубитална възглавница Н-6 12 08.09.2014
136 Антидекубитална възглавница Н-9 06.03.2012
137 Антидекубитална възглавница Н-9 12 08.09.2014
138 Бастун - регулируем KY9201L 12 27.07.2018
139 Бастун - регулируем KY920L 12 27.07.2018
140 Бастун - регулируем KY927L 12 27.07.2018
141 Бастун - регулируем KY9282L 12 27.07.2018
142 Бастун - регулируем KY9283L 12 27.07.2018
143 Бастун - регулируем KY9288L 12 27.07.2018
144 Бастун - регулируем KY928L 12 27.07.2018
145 Бастун - регулируем KY929L 12 27.07.2018
146 Бастун - регулируем KY930L 12 27.07.2018
147 Бастун - регулируем KY938L 12 27.07.2018
148 Бастун - регулируем KY939L 12 27.07.2018
149 Бастун - регулируем Rebotec 12 27.07.2018
150 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 27.07.2018
151 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 27.07.2018
152 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 27.07.2018
153 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 27.07.2018
154 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 27.07.2018
155 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 27.07.2018
156 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 27.07.2018
157 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 27.07.2018
158 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 27.07.2018
159 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 27.07.2018
160 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 27.07.2018
161 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 27.07.2018
162 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 27.07.2018
163 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 27.07.2018
164 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 27.07.2018
165 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 27.07.2018
166 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 27.07.2018
167 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 27.07.2018
168 Бастун за незрящи лица FS936L 12 27.07.2018
169 Бастун за незрящи лица KY936L 12 27.07.2018
170 Бастун нерегулируем FS910L 06.03.2012
171 Бастун нерегулируем RP144 06.03.2012
172 Бастун регулируем FS9206L 06.03.2012
173 Бастун регулируем FS920L 06.03.2012
174 Бастун регулируем FS927L 06.03.2012
175 Бастун регулируем FS928L 06.03.2012
176 Бастун регулируем FS9296L 06.03.2012
177 Бастун регулируем FS929L 06.03.2012
178 Бастун регулируем FS9306L 06.03.2012
179 Бастун регулируем FS930L 06.03.2012
180 Бастун регулируем FS9386L 06.03.2012
181 Бастун регулируем FS938L 06.03.2012
182 Бастун регулируем FS939L 06.03.2012
183 Бастун регулируем OSD-8110 06.03.2012
184 Бастун регулируем OSD-8700 06.03.2012
185 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 06.03.2012
186 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 06.03.2012
187 Бастун регулируем RP145NC 06.03.2012
188 Бастун регулируем RP145NL 06.03.2012
189 Бастун регулируем RP146 06.03.2012
190 Бастун регулируем RP147 06.03.2012
191 Бастун регулируем RP148 06.03.2012
192 Бастун регулируем RP149 06.03.2012
193 Бастун триопорен FS926 06.03.2012
194 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 06.03.2012
195 Бастун триопорен RP715 06.03.2012
196 Бастун триопорен RP720 06.03.2012
197 Бастун триопорен RP721 06.03.2012
198 Бастун четириопорен FS921 06.03.2012
199 Бастун четириопорен FS924 06.03.2012
200 Бастун четириопорен FS931 06.03.2012
201 Бастун четириопорен FS932 06.03.2012
202 Бастун четириопорен FS934 06.03.2012
203 Бастун четириопорен FS942 06.03.2012
204 Бастун четириопорен FS944 06.03.2012
205 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 06.03.2012
206 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 06.03.2012
207 Бастун четириопорен RP723 06.03.2012
208 Бастун четириопорен RP724 06.03.2012
209 Бастун четириопорен RP726 06.03.2012
210 Батерии 10 06.03.2012
211 Батерии 13 06.03.2012
212 Батерии 312 06.03.2012
213 Батерии 675 06.03.2012
214 Батерии A 10 01.10.2014
215 Батерии A 13 01.10.2014
216 Батерии A 312 01.10.2014
217 Батерии A 675 01.10.2014
218 Батерии за слухови апарати A10 06.03.2012
219 Батерии за слухови апарати A13 06.03.2012
220 Батерии за слухови апарати A312 06.03.2012
221 Батерии за слухови апарати A675 06.03.2012
222 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 27.07.2018
223 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 27.07.2018
224 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 27.07.2018
225 Детска инвалидна количка Buggy 06.03.2012
226 Детска инвалидна количка EIO 06.03.2012
227 Детска инвалидна количка Hippo 06.03.2012
228 Детска инвалидна количка JUNIOR 06.03.2012
229 Детска инвалидна количка Jogger 06.03.2012
230 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 27.07.2018
231 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 27.07.2018
232 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 27.07.2018
233 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 27.07.2018
234 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 27.07.2018
235 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 27.07.2018
236 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 27.07.2018
237 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 27.07.2018
238 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 27.07.2018
239 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 27.07.2018
240 Детска инвалидна количка Racer 06.03.2012
241 Детска инвалидна количка Racer + 06.03.2012
242 Детска инвалидна количка Snappi 06.03.2012
243 Детска инвалидна количка Snug Seat Snappi 06.03.2012
244 Детска инвалидна количка Trotter 06.03.2012
245 Детска инвалидна количка UMBRELLA 06.03.2012
246 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 27.07.2018
247 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 27.07.2018
248 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 27.07.2018
249 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 27.07.2018
250 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 27.07.2018
251 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 27.07.2018
252 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 27.07.2018
253 Джобен слухов апарат BA 3000PP 06.03.2012
254 Джобен слухов апарат BA 3000S 06.03.2012
255 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път SB1 Pocket aid 06.03.2012
256 Инвалидна количка - рингова CA100 06.03.2012
257 Инвалидна количка - рингова CA103 06.03.2012
258 Инвалидна количка - рингова CA110 06.03.2012
259 Инвалидна количка - рингова CA113 06.03.2012
260 Инвалидна количка - рингова CA120 06.03.2012
261 Инвалидна количка - рингова CA123 06.03.2012
262 Инвалидна количка - рингова CA130 06.03.2012
263 Инвалидна количка - рингова CA133 06.03.2012
264 Инвалидна количка - рингова CA140 06.03.2012
265 Инвалидна количка - рингова CA143 06.03.2012
266 Инвалидна количка - рингова CA150 06.03.2012
267 Инвалидна количка - рингова CA153 06.03.2012
268 Инвалидна количка - рингова CA160 06.03.2012
269 Инвалидна количка - рингова CA163 06.03.2012
270 Инвалидна количка - рингова CA170 06.03.2012
271 Инвалидна количка - рингова CA173 06.03.2012
272 Инвалидна количка - рингова FS802-35 06.03.2012
273 Инвалидна количка - рингова FS802C 06.03.2012
274 Инвалидна количка - рингова FS809 06.03.2012
275 Инвалидна количка - рингова FS809B 06.03.2012
276 Инвалидна количка - рингова FS809Y 06.03.2012
277 Инвалидна количка - рингова FS846L 06.03.2012
278 Инвалидна количка - рингова FS864LY 06.03.2012
279 Инвалидна количка - рингова FS871 06.03.2012
280 Инвалидна количка - рингова FS872L 06.03.2012
281 Инвалидна количка - рингова FS873 06.03.2012
282 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 06.03.2012
283 Инвалидна количка - рингова FS874 06.03.2012
284 Инвалидна количка - рингова FS874-51 06.03.2012
285 Инвалидна количка - рингова FS874A 06.03.2012
286 Инвалидна количка - рингова FS874B 06.03.2012
287 Инвалидна количка - рингова FS874L 06.03.2012
288 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 06.03.2012
289 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 06.03.2012
290 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 06.03.2012
291 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 06.03.2012
292 Инвалидна количка - рингова FS874LX 06.03.2012
293 Инвалидна количка - рингова FS874Y 06.03.2012
294 Инвалидна количка - рингова FS875 06.03.2012
295 Инвалидна количка - рингова FS901 06.03.2012
296 Инвалидна количка - рингова FS901B 06.03.2012
297 Инвалидна количка - рингова FS902GC 06.03.2012
298 Инвалидна количка - рингова FS903 06.03.2012
299 Инвалидна количка - рингова FS903L 06.03.2012
300 Инвалидна количка - рингова FS903LB 06.03.2012
301 Инвалидна количка - рингова FS903LC 06.03.2012
302 Инвалидна количка - рингова FS908A 06.03.2012
303 Инвалидна количка - рингова FS908L 06.03.2012
304 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 06.03.2012
305 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 06.03.2012
306 Инвалидна количка - рингова FS909 06.03.2012
307 Инвалидна количка - рингова FS909B 06.03.2012
308 Инвалидна количка - рингова FS950LB 06.03.2012
309 Инвалидна количка - рингова FS951B 06.03.2012
310 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 06.03.2012
311 Инвалидна количка - рингова FS952LC 06.03.2012
312 Инвалидна количка - рингова FS954GC 06.03.2012
313 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 06.03.2012
314 Инвалидна количка - рингова FS955L 06.03.2012
315 Инвалидна количка - рингова FS971LB 06.03.2012
316 Инвалидна количка - рингова FS972 06.03.2012
317 Инвалидна количка - рингова FS974L 06.03.2012
318 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 06.03.2012
319 Инвалидна количка - рингова FS975-51 06.03.2012
320 Инвалидна количка - рингова FS980LA 06.03.2012
321 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 06.03.2012
322 Инвалидна количка - рингова FS983 06.03.2012
323 Инвалидна количка - рингова FS983L 06.03.2012
324 Инвалидна количка - рингова NE-28093 06.03.2012
325 Инвалидна количка - рингова NE-28094 06.03.2012
326 Инвалидна количка - рингова NE-28095 06.03.2012
327 Инвалидна количка - рингова NE-28096 06.03.2012
328 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 06.03.2012
329 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 06.03.2012
330 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 06.03.2012
331 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 06.03.2012
332 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 06.03.2012
333 Инвалидна количка - рингова СА700 06.03.2012
334 Инвалидна количка - рингова СА703 06.03.2012
335 Инвалидна количка - рингова СА710 06.03.2012
336 Инвалидна количка - рингова СА713 06.03.2012
337 Инвалидна количка - рингова СВ100 06.03.2012
338 Инвалидна количка - рингова СВ103 06.03.2012
339 Инвалидна количка - рингова СВ110 06.03.2012
340 Инвалидна количка - рингова СВ113 06.03.2012
341 Инвалидна количка - рингова СВ120 06.03.2012
342 Инвалидна количка - рингова СВ123 06.03.2012
343 Инвалидна количка - рингова СВ130 06.03.2012
344 Инвалидна количка - рингова СВ133 06.03.2012
345 Инвалидна количка - рингова СВ140 06.03.2012
346 Инвалидна количка - рингова СВ143 06.03.2012
347 Инвалидна количка - рингова СВ150 06.03.2012
348 Инвалидна количка - рингова СВ153 06.03.2012
349 Инвалидна количка - рингова СВ160 06.03.2012
350 Инвалидна количка - рингова СВ163 06.03.2012
351 Инвалидна количка - рингова СВ170 06.03.2012
352 Инвалидна количка - рингова СВ173 06.03.2012
353 Инвалидна количка - рингова СВ220 06.03.2012
354 Инвалидна количка - рингова СВ223 06.03.2012
355 Инвалидна количка - рингова СВ230 06.03.2012
356 Инвалидна количка - рингова СВ233 06.03.2012
357 Инвалидна количка - рингова СВ260 06.03.2012
358 Инвалидна количка - рингова СВ263 06.03.2012
359 Инвалидна количка - рингова СВ270 06.03.2012
360 Инвалидна количка - рингова СВ273 06.03.2012
361 Инвалидна количка - рингова СВ300 06.03.2012
362 Инвалидна количка - рингова СВ310 06.03.2012
363 Инвалидна количка - рингова СВ320 06.03.2012
364 Инвалидна количка - рингова СВ330 06.03.2012
365 Инвалидна количка - рингова СВ400 06.03.2012
366 Инвалидна количка - рингова СВ403 06.03.2012
367 Инвалидна количка - рингова СВ405 06.03.2012
368 Инвалидна количка - рингова СВ408 06.03.2012
369 Инвалидна количка - рингова СВ410 06.03.2012
370 Инвалидна количка - рингова СВ413 06.03.2012
371 Инвалидна количка - рингова СВ415 06.03.2012
372 Инвалидна количка - рингова СВ418 06.03.2012
373 Инвалидна количка - рингова СВ420 06.03.2012
374 Инвалидна количка - рингова СВ423 06.03.2012
375 Инвалидна количка - рингова СВ425 06.03.2012
376 Инвалидна количка - рингова СВ428 06.03.2012
377 Инвалидна количка - рингова СВ430 06.03.2012
378 Инвалидна количка - рингова СВ433 06.03.2012
379 Инвалидна количка - рингова СВ435 06.03.2012
380 Инвалидна количка - рингова СВ438 06.03.2012
381 Инвалидна количка - рингова СВ440 06.03.2012
382 Инвалидна количка - рингова СВ443 06.03.2012
383 Инвалидна количка - рингова СВ450 06.03.2012
384 Инвалидна количка - рингова СВ453 06.03.2012
385 Инвалидна количка - рингова СВ460 06.03.2012
386 Инвалидна количка - рингова СВ463 06.03.2012
387 Инвалидна количка - рингова СВ470 06.03.2012
388 Инвалидна количка - рингова СВ473 06.03.2012
389 Инвалидна количка - рингова СВ700 06.03.2012
390 Инвалидна количка - рингова СВ703 06.03.2012
391 Инвалидна количка - рингова СВ710 06.03.2012
392 Инвалидна количка - рингова СВ713 06.03.2012
393 Инвалидна количка - рингова СВ800 06.03.2012
394 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 27.04.2012
395 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 08.09.2014
396 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 08.09.2014
397 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 06.03.2012
398 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 06.03.2012
399 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 08.09.2014
400 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 08.09.2014
401 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 06.03.2012
402 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 08.09.2014
403 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 06.03.2012
404 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 06.03.2012
405 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 08.09.2014
406 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 08.09.2014
407 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 18.03.2013
408 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 18.03.2013
409 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 08.09.2014
410 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 08.09.2014
411 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 18.03.2013
412 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 08.09.2014
413 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 18.03.2013
414 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 08.09.2014
415 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 18.03.2013
416 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 06.03.2012
417 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 08.09.2014
418 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 08.09.2014
419 Инвалидна количка - рингова BKE-3 06.03.2012
420 Инвалидна количка - рингова BKE-4 06.03.2012
421 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 08.09.2014
422 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 08.09.2014
423 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 06.03.2012
424 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 08.09.2014
425 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 06.03.2012
426 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 08.09.2014
427 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 06.03.2012
428 Инвалидна количка - рингова S-Top 06.03.2012
429 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 08.09.2014
430 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 08.09.2014
431 Инвалидна количка - рингова SPIN 06.03.2012
432 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 06.03.2012
433 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 08.09.2014
434 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 08.09.2014
435 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 06.03.2012
436 Инвалидна количка - рингова XLT 06.03.2012
437 Инвалидна количка - рингова XLT 12 08.09.2014
438 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 06.03.2012
439 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 06.03.2012
440 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 06.03.2012
441 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 06.03.2012
442 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 06.03.2012
443 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 06.03.2012
444 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 06.03.2012
445 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 06.03.2012
446 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 06.03.2012
447 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 06.03.2012
448 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 06.03.2012
449 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 06.03.2012
450 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 06.03.2012
451 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 06.03.2012
452 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 06.03.2012
453 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 06.03.2012
454 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 06.03.2012
455 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 06.03.2012
456 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 06.03.2012
457 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 06.03.2012
458 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 06.03.2012
459 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 06.03.2012
460 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 06.03.2012
461 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 06.03.2012
462 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 06.03.2012
463 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 06.03.2012
464 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 06.03.2012
465 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 06.03.2012
466 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 06.03.2012
467 Инвалидна количка с чужда помощ- детска gemini 06.03.2012
468 Инвалидна количка – рингова „We Care” AIS 6565 01.11.2012
469 Комбиниран стол за баня и тоалет -детски LTS 06.03.2012
470 Комбиниран стол за баня и тоалет -детски STS 06.03.2012
471 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски AA75260 06.03.2012
472 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Chailey 06.03.2012
473 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски High 1 06.03.2012
474 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски High2 06.03.2012
475 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски High3 06.03.2012
476 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Low 1 06.03.2012
477 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Low 2 06.03.2012
478 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Low 3 06.03.2012
479 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Potty 1 06.03.2012
480 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Potty 2 06.03.2012
481 Комбиниран стол за баня и тоалет- детски Seahorse Sanichair 06.03.2012
482 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 27.07.2018
483 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 27.07.2018
484 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 27.07.2018
485 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 27.07.2018
486 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 27.07.2018
487 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 27.07.2018
488 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 27.07.2018
489 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 27.07.2018
490 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 27.07.2018
491 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 27.07.2018
492 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 27.07.2018
493 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 27.07.2018
494 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 27.07.2018
495 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 27.07.2018
496 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 27.07.2018
497 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 27.07.2018
498 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 27.07.2018
499 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 27.07.2018
500 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 27.07.2018
501 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 27.07.2018
502 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 27.07.2018
503 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 27.07.2018
504 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 27.07.2018
505 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 27.07.2018
506 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 27.07.2018
507 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 27.07.2018
508 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 27.07.2018
509 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 27.07.2018
510 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 06.03.2012
511 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 06.03.2012
512 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 06.03.2012
513 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 06.03.2012
514 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 06.03.2012
515 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 06.03.2012
516 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 06.03.2012
517 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 06.03.2012
518 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 06.03.2012
519 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 27.07.2018
520 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 27.07.2018
521 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 27.07.2018
522 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 27.07.2018
523 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 27.07.2018
524 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 27.07.2018
525 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 27.07.2018
526 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 27.07.2018
527 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 27.07.2018
528 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 27.07.2018
529 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 27.07.2018
530 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 27.07.2018
531 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 27.07.2018
532 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 27.07.2018
533 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 27.07.2018
534 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 27.07.2018
535 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 27.07.2018
536 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 27.07.2018
537 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 27.07.2018
538 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 27.07.2018
539 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 27.07.2018
540 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 27.07.2018
541 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 27.07.2018
542 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 27.07.2018
543 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 27.07.2018
544 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 27.07.2018
545 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 06.03.2012
546 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 06.03.2012
547 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 06.03.2012
548 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 06.03.2012
549 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 06.03.2012
550 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 06.03.2012
551 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 06.03.2012
552 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 06.03.2012
553 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 27.07.2018
554 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 27.07.2018
555 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 27.07.2018
556 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 27.07.2018
557 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 27.07.2018
558 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 27.07.2018
559 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 18.03.2013
560 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 08.09.2014
561 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 08.09.2014
562 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 08.09.2014
563 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 08.09.2014
564 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 18.03.2013
565 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 06.03.2012
566 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 08.09.2014
567 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 08.09.2014
568 Комбиниран тоалетен стол Cascade 06.03.2012
569 Комбиниран тоалетен стол Iagon 06.03.2012
570 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 08.09.2014
571 Комбиниран тоалетен стол TS-1 06.03.2012
572 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 08.09.2014
573 Комбиниран тоалетен стол „We Care” AIS 4747 01.11.2012
574 Консумативи акумулаторни батерии 08.09.2014
575 Консумативи гуми и лагери 06.03.2012
576 Консумативи гуми, лагери 06.03.2012
577 Масичка за инвалидна количка 170 12 27.07.2018
578 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 06.03.2012
579 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 08.09.2014
580 Масичка за инвалидна количка FS505 12 27.07.2018
581 Масичка за инвалидна количка FS506 12 27.07.2018
582 Масичка за инвалидна количка FS560 06.03.2012
583 Масичка за инвалидна количка FS561 06.03.2012
584 Масичка за инвалидна количка FS561 12 27.07.2018
585 Масичка за инвалидна количка FS562 06.03.2012
586 Масичка за инвалидна количка FS563 06.03.2012
587 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.07.2018
588 Масичка за инвалидна количка KY574 12 27.07.2018
589 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 27.07.2018
590 Масичка за инвалидна количка KY577 12 27.07.2018
591 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 06.03.2012
592 Масичка за инвалидна количка RS988 06.03.2012
593 Масичка за инвалидна количка RS990 06.03.2012
594 Модели от колекция Камафлекс (CAMAFLEX) 14.03.2013
595 Модели от колекция Норико (NORIKO) 14.03.2013
596 Модели от колекция Ревлон (REVLON) 14.03.2013
597 Модели от колекция Сенту (SENTOO) 14.03.2013
598 Модели от колекция Франка Ферети (FRANCA FERRETTI) 14.03.2013
599 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума до 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
600 Ортопедични обувки до N16 с микропореста гума над 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
601 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 04.07.2017 18.12.2017
602 Ортопедични обувки към шина на Томас 04.07.2017 18.12.2017
603 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума до 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
604 Ортопедични обувки от N17 до N24 с микропореста гума над 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
605 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума до 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
606 Ортопедични обувки от N25 с микропореста гума над 5см тапа 04.07.2017 18.12.2017
607 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 04.07.2017 18.12.2017
608 Ортопедични обувки тип „Налъм” с микропореста гума 04.07.2017 18.12.2017
609 Ортопедични обувки и приспособления за тях Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 04.07.2017 18.12.2017
610 Очила по костен път F 228D 06.03.2012
611 Очила по костен път F 229D 06.03.2012
612 Патереца - канадка Advantic 06.03.2012
613 Патерица - канадка FS923L 06.03.2012
614 Патерица - канадка FS933L 06.03.2012
615 Патерица - канадка FS937L 06.03.2012
616 Патерица - канадка OSD-8005(BK,BL,GR) 06.03.2012
617 Патерица - канадка OSD-8006(BK,BL,GR) 06.03.2012
618 Патерица - канадка RP700(B,G,R) 06.03.2012
619 Патерица - канадка RP701(V,R,B,A,N) 06.03.2012
620 Патерица - канадка RP705A 06.03.2012
621 Патерица - подмишечна FS925L(S,M,L) 06.03.2012
622 Патерица - подмишечна FS935 06.03.2012
623 Патерица - подмишечна FS935L 06.03.2012
624 Патерица - подмишечна FS935S 06.03.2012
625 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86001 06.03.2012
626 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86002 06.03.2012
627 Патерица - подмишечна RP710 06.03.2012
628 Патерица - подмишечна RP713 06.03.2012
629 Патерици - подмишечни AIS3010 12 27.07.2018
630 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 06.03.2012
631 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 06.03.2012
632 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 06.03.2012
633 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 08.09.2014
634 Перука Adriana 14.03.2013
635 Перука Aki 14.03.2013
636 Перука Alexa 14.03.2013
637 Перука Alicia 14.03.2013
638 Перука Alisha 14.03.2013
639 Перука Amber 14.03.2013
640 Перука Amelie 14.03.2013
641 Перука Andi 14.03.2013
642 Перука Andrea 14.03.2013
643 Перука Angelica 14.03.2013
644 Перука Angelica Mono 14.03.2013
645 Перука Angelina 14.03.2013
646 Перука Anita Mono 14.03.2013
647 Перука Anna 14.03.2013
648 Перука Anna medico 14.03.2013
649 Перука Antonia 14.03.2013
650 Перука Aya 14.03.2013
651 Перука Barcelona 14.03.2013
652 Перука Beatrice 14.03.2013
653 Перука Becca 14.03.2013
654 Перука Belinda 14.03.2013
655 Перука Bella Medico 14.03.2013
656 Перука Bijou 14.03.2013
657 Перука Blues Klein 14.03.2013
658 Перука Bravo 14.03.2013
659 Перука Bravo Mono 14.03.2013
660 Перука Bree 14.03.2013
661 Перука Brilliant 14.03.2013
662 Перука Camilla 14.03.2013
663 Перука Camille 14.03.2013
664 Перука Candi 14.03.2013
665 Перука Caprice 14.03.2013
666 Перука Carefree 14.03.2013
667 Перука Carlotta 14.03.2013
668 Перука Carmen 14.03.2013
669 Перука Carola 14.03.2013
670 Перука Catalina 14.03.2013
671 Перука Center Stage 14.03.2013
672 Перука Chana 14.03.2013
673 Перука Chantal 14.03.2013
674 Перука Charleen 14.03.2013
675 Перука Charming 14.03.2013
676 Перука Cheer 14.03.2013
677 Перука Chiara 14.03.2013
678 Перука Chloe 14.03.2013
679 Перука Claire 14.03.2013
680 Перука Claire Mono 14.03.2013
681 Перука Constellation 14.03.2013
682 Перука Cory 14.03.2013
683 Перука Cory Mono 14.03.2013
684 Перука Dalida 14.03.2013
685 Перука Dallas 14.03.2013
686 Перука Dana 14.03.2013
687 Перука Daphne 14.03.2013
688 Перука Daria 14.03.2013
689 Перука Desire 14.03.2013
690 Перука Diamond 14.03.2013
691 Перука Diana 14.03.2013
692 Перука Dolomit 14.03.2013
693 Перука Dominique 14.03.2013
694 Перука Doro 14.03.2013
695 Перука Dream 14.03.2013
696 Перука Eclipse 14.03.2013
697 Перука Ecstasy 14.03.2013
698 Перука Elite 14.03.2013
699 Перука Embrace 14.03.2013
700 Перука Emerald 14.03.2013
701 Перука Emotion 14.03.2013
702 Перука Endearing 14.03.2013
703 Перука Eva 14.03.2013
704 Перука Fabia 14.03.2013
705 Перука Fabienne 14.03.2013
706 Перука Fancy Wig 14.03.2013
707 Перука Fanny Mono 14.03.2013
708 Перука Fantasy 14.03.2013
709 Перука Felipa 14.03.2013
710 Перука Fiona 14.03.2013
711 Перука Florence Mono 14.03.2013
712 Перука Fox Neu 14.03.2013
713 Перука Franka 14.03.2013
714 Перука Giana 14.03.2013
715 Перука Gigi 14.03.2013
716 Перука Gina 14.03.2013
717 Перука Giselle 14.03.2013
718 Перука Gloria 14.03.2013
719 Перука Graciella 14.03.2013
720 Перука Hana 14.03.2013
721 Перука Hannah 14.03.2013
722 Перука Hanne 14.03.2013
723 Перука Harmony 14.03.2013
724 Перука Heavenly Mono 14.03.2013
725 Перука Helena 14.03.2013
726 Перука Hella 14.03.2013
727 Перука Impusle 14.03.2013
728 Перука Inspiration 14.03.2013
729 Перука Jamila 14.03.2013
730 Перука Janine 14.03.2013
731 Перука Jarla 14.03.2013
732 Перука Jasmin Medico 14.03.2013
733 Перука Jessica 14.03.2013
734 Перука Jette 14.03.2013
735 Перука Jill 14.03.2013
736 Перука Jo 14.03.2013
737 Перука Joelle 14.03.2013
738 Перука Joelle Mono 14.03.2013
739 Перука Johanna 14.03.2013
740 Перука Jolie 14.03.2013
741 Перука Jolina 14.03.2013
742 Перука Josie 14.03.2013
743 Перука Julia 14.03.2013
744 Перука Julie 14.03.2013
745 Перука Justine 14.03.2013
746 Перука Kami 14.03.2013
747 Перука Karima 14.03.2013
748 Перука Karina 14.03.2013
749 Перука Kasumi 14.03.2013
750 Перука Katie 14.03.2013
751 Перука Katja Mono 14.03.2013
752 Перука Katrin Medico 14.03.2013
753 Перука Kim 14.03.2013
754 Перука Kimberly Mono 14.03.2013
755 Перука Kirsten 14.03.2013
756 Перука Kitty 14.03.2013
757 Перука Kylie 14.03.2013
758 Перука Kyu 14.03.2013
759 Перука Lara 14.03.2013
760 Перука Larissa 14.03.2013
761 Перука Laura Mono 14.03.2013
762 Перука Laurie 14.03.2013
763 Перука Lea 14.03.2013
764 Перука Legacy 14.03.2013
765 Перука Lena 14.03.2013
766 Перука Lenja 14.03.2013
767 Перука Leslie 14.03.2013
768 Перука Lexi 14.03.2013
769 Перука Liane 14.03.2013
770 Перука Libby 14.03.2013
771 Перука Lila 14.03.2013
772 Перука Lilou 14.03.2013
773 Перука Lina 14.03.2013
774 Перука Linda 14.03.2013
775 Перука Lisa 14.03.2013
776 Перука Love Song 14.03.2013
777 Перука Luminary 14.03.2013
778 Перука Luna mono 14.03.2013
779 Перука Lydia 14.03.2013
780 Перука Madison 14.03.2013
781 Перука Magical 14.03.2013
782 Перука Maiko 14.03.2013
783 Перука Mambo 14.03.2013
784 Перука Manuela 14.03.2013
785 Перука Mara 14.03.2013
786 Перука Marina Medico 14.03.2013
787 Перука Marisa 14.03.2013
788 Перука Marta 14.03.2013
789 Перука Mason 14.03.2013
790 Перука Maxi 14.03.2013
791 Перука Megan 14.03.2013
792 Перука Melina Medico 14.03.2013
793 Перука Melinda 14.03.2013
794 Перука Mika Mono 14.03.2013
795 Перука Millennium 14.03.2013
796 Перука Mira 14.03.2013
797 Перука Mitsu 14.03.2013
798 Перука Molly 14.03.2013
799 Перука Mona Medico 14.03.2013
800 Перука Monica 14.03.2013
801 Перука Moonbeam 14.03.2013
802 Перука Mori 14.03.2013
803 Перука Myu 14.03.2013
804 Перука Nadia 14.03.2013
805 Перука Nadine 14.03.2013
806 Перука Nami 14.03.2013
807 Перука Nancy 14.03.2013
808 Перука Naples 14.03.2013
809 Перука Nathalie 14.03.2013
810 Перука Natsu 14.03.2013
811 Перука Natural 14.03.2013
812 Перука Nicole 14.03.2013
813 Перука Nicole Medico 14.03.2013
814 Перука Night Star 14.03.2013
815 Перука Nina 14.03.2013
816 Перука Noel 14.03.2013
817 Перука Nora Mono 14.03.2013
818 Перука Pam 14.03.2013
819 Перука Pam Mono 14.03.2013
820 Перука Pamela 14.03.2013
821 Перука Paola medico 14.03.2013
822 Перука Paula 14.03.2013
823 Перука Pearl 14.03.2013
824 Перука Pepitа Medico 14.03.2013
825 Перука Petite Overture 14.03.2013
826 Перука Pina 14.03.2013
827 Перука Poetry 14.03.2013
828 Перука Precious 14.03.2013
829 Перука Premier 14.03.2013
830 Перука Raquel 14.03.2013
831 Перука Reese 14.03.2013
832 Перука Reggae 14.03.2013
833 Перука Renee 14.03.2013
834 Перука Robin 14.03.2013
835 Перука Romance 14.03.2013
836 Перука Rome 14.03.2013
837 Перука Roni 14.03.2013
838 Перука Rubin 14.03.2013
839 Перука Rumba 14.03.2013
840 Перука Ryan 14.03.2013
841 Перука Sabine 14.03.2013
842 Перука Sagittarius 14.03.2013
843 Перука Sai Mono 14.03.2013
844 Перука Sakura 14.03.2013
845 Перука Salia 14.03.2013
846 Перука Sally 14.03.2013
847 Перука Sally Mono 14.03.2013
848 Перука Sam 14.03.2013
849 Перука Sandie 14.03.2013
850 Перука Sandra 14.03.2013
851 Перука Sandria 14.03.2013
852 Перука Sara 14.03.2013
853 Перука Saskia 14.03.2013
854 Перука Scarlet 14.03.2013
855 Перука Secret Crush 14.03.2013
856 Перука Senja 14.03.2013
857 Перука Sentimental 14.03.2013
858 Перука Shima 14.03.2013
859 Перука Silhouette 14.03.2013
860 Перука Silvia 14.03.2013
861 Перука Sky 14.03.2013
862 Перука Sky Mono 14.03.2013
863 Перука Smaragd 14.03.2013
864 Перука Smilja 14.03.2013
865 Перука Solar 14.03.2013
866 Перука Solo 14.03.2013
867 Перука Sophia 14.03.2013
868 Перука Sora 14.03.2013
869 Перука Stacie 14.03.2013
870 Перука Star Struck 14.03.2013
871 Перука Starlet 14.03.2013
872 Перука Stefania 14.03.2013
873 Перука Stella 14.03.2013
874 Перука Suellen 14.03.2013
875 Перука Suki 14.03.2013
876 Перука Sumire 14.03.2013
877 Перука Suna 14.03.2013
878 Перука Supplex 14.03.2013
879 Перука Supreme 14.03.2013
880 Перука Sydney 14.03.2013
881 Перука Tabea 14.03.2013
882 Перука Tani 14.03.2013
883 Перука Tanja 14.03.2013
884 Перука Tanja Medico 14.03.2013
885 Перука Tatjana 14.03.2013
886 Перука Teri 14.03.2013
887 Перука Tess 14.03.2013
888 Перука Tessa 14.03.2013
889 Перука Tiara Mono 14.03.2013
890 Перука Tina 14.03.2013
891 Перука Ulla Medico 14.03.2013
892 Перука Valery 14.03.2013
893 Перука Vanessa Medico 14.03.2013
894 Перука Venice 14.03.2013
895 Перука Vera Medico 14.03.2013
896 Перука Verve 14.03.2013
897 Перука Vi 14.03.2013
898 Перука Vicky 14.03.2013
899 Перука Viola 14.03.2013
900 Перука Violet 14.03.2013
901 Перука Virna 14.03.2013
902 Перука Wallis 14.03.2013
903 Перука Wonder 14.03.2013
904 Перука Yama 14.03.2013
905 Перука Yuri 14.03.2013
906 Перука Yvonne 14.03.2013
907 Перука Zita 14.03.2013
908 Програмируем цифров слухов апарат EnigmA-2 06.03.2012 24.04.2017
909 Програмируем цифров слухов апарат Neon VC 06.03.2012 24.04.2017
910 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Axent 06.03.2012 24.04.2017
911 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Mesa MM 06.03.2012 24.04.2017
912 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J13 Sequel MM 06.03.2012 24.04.2017
913 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи J675 DaVinci PxP 06.03.2012 24.04.2017
914 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 DaVinci Mesa 06.03.2012 24.04.2017
915 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1200 06.03.2012 24.04.2017
916 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 1600 06.03.2012 24.04.2017
917 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 200 Standard 06.03.2012 24.04.2017
918 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 400 06.03.2012 24.04.2017
919 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи K13 Destiny 800 06.03.2012 24.04.2017
920 Програмируем цифров слухов апарат аз осигурени лица в трудоспособна възраст; програмируем цифров слухов апарат за едностранно и двустранно слухопротезиране на деца и учащи OTE Aspect 06.03.2012 24.04.2017
921 Протеза Aqua Wave 14.03.2013 26.01.2018
922 Протеза Balance 1+2 O (Balance Extra Soft) 14.03.2013 26.01.2018
923 Протеза Balance 1+2 T (Balance Part Top) 14.03.2013 26.01.2018
924 Протеза Balance 1+2C (Balance Part Bottom) 14.03.2013 26.01.2018
925 Протеза Balance 1D 14.03.2013 26.01.2018
926 Протеза Balance 2D (Balance Delta) 14.03.2013 26.01.2018
927 Протеза Balance 2V 14.03.2013 26.01.2018
928 Протеза Balance Contact 1+2 C (Balance Part Contact Bottom) 14.03.2013 26.01.2018
929 Протеза Balance Contact 1+2 T (Balance Part Contact Top) 14.03.2013 26.01.2018
930 Протеза Balance Contact 2D (Balance Delta Contact) 14.03.2013 26.01.2018
931 Протеза Balance Contact 2O 14.03.2013 26.01.2018
932 Протеза Balance Contact 2V 14.03.2013 26.01.2018
933 Протеза Balance Individual Light 2D 14.03.2013 26.01.2018
934 Протеза Basic Light 2S 14.03.2013 26.01.2018
935 Протеза Climate Light 2A (Classic Light with Climate Control) 14.03.2013 26.01.2018
936 Протеза Climate Light 2S (Tria Light with Climate Control) 14.03.2013 26.01.2018
937 Протеза Contact 1S (Tresia Personally Contact) 14.03.2013 26.01.2018
938 Протеза Contact 2A (Classic Contact) 14.03.2013 26.01.2018
939 Протеза Contact 2S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
940 Протеза Contact 3E 14.03.2013 26.01.2018
941 Протеза Contact 3S (Tria Contact) 14.03.2013 26.01.2018
942 Протеза Contact 3S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
943 Протеза Contact Light 2S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
944 Протеза Contact Light 3S (Tria Contact Light) 14.03.2013 26.01.2018
945 Протеза Contact Plus 3S (Tria Plus) 14.03.2013 26.01.2018
946 Протеза Discrene Asymmetric 14.03.2013 26.01.2018
947 Протеза Discrene Teardrop 14.03.2013 26.01.2018
948 Протеза Discrene Triangle 14.03.2013 26.01.2018
949 Протеза Energy 1S 14.03.2013 26.01.2018
950 Протеза Energy 2U 14.03.2013 26.01.2018
951 Протеза Energy 3U 14.03.2013 26.01.2018
952 Протеза Energy Light 2S 14.03.2013 26.01.2018
953 Протеза Energy Light 2U 14.03.2013 26.01.2018
954 Протеза Energy Light 3U 14.03.2013 26.01.2018
955 Протеза Essential 1S (Tresia Personally) 14.03.2013 26.01.2018
956 Протеза Essential 2A (Classic Basic) 14.03.2013 26.01.2018
957 Протеза Essential 2E (Teardrop Basic) 14.03.2013 26.01.2018
958 Протеза Essential 2S 14.03.2013 26.01.2018
959 Протеза Essential 3A (Classic Standard) 14.03.2013 26.01.2018
960 Протеза Essential 3S (Tria Basic) 14.03.2013 26.01.2018
961 Протеза Essential Light 2A (Classic Basic Light) 14.03.2013 26.01.2018
962 Протеза Essential Light 2S (Tria Aire) 14.03.2013 26.01.2018
963 Протеза Essential Light 3E (Luxa Aire) 14.03.2013 26.01.2018
964 Протеза Essential Light 3S (Tria Basic Light) 14.03.2013 26.01.2018
965 Протеза Individual 2A (Classic Flow) 14.03.2013 26.01.2018
966 Протеза Individual 3S (Tria Flow) 14.03.2013 26.01.2018
967 Протеза Individual 3S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
968 Протеза Individual Light 1S (Tresia) 14.03.2013 26.01.2018
969 Протеза Individual Light 2S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
970 Протеза Individual Light 3A (Prema) 14.03.2013 26.01.2018
971 Протеза Individual Light 3A Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
972 Протеза Natura 1S (Tresia Personally Lite) 14.03.2013 26.01.2018
973 Протеза Natura 2A (Classic II) 14.03.2013 26.01.2018
974 Протеза Natura 3E (Luxa Lite) 14.03.2013 26.01.2018
975 Протеза Natura 3S (Tria II) 14.03.2013 26.01.2018
976 Протеза Natura Light 1S (Tresia Light) 14.03.2013 26.01.2018
977 Протеза Natura Light 1S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
978 Протеза Natura Light 2A (Classic Light) 14.03.2013 26.01.2018
979 Протеза Natura Light 2A Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
980 Протеза Natura Light 2S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
981 Протеза Natura Light 3S (Tria Light) 14.03.2013 26.01.2018
982 Протеза Natura Light 3S Comfort + 14.03.2013 26.01.2018
983 Протеза Priform 14.03.2013 26.01.2018
984 Протеза PurFit 14.03.2013 26.01.2018
985 Протеза Tria Swimform (Swimform) 14.03.2013 26.01.2018
986 Протези 14.03.2013 26.01.2018
987 Проходилка AIS3003 12 27.07.2018
988 Проходилка AIS3003W 12 27.07.2018
989 Проходилка AIS3004 12 27.07.2018
990 Проходилка AIS3004W 12 27.07.2018
991 Проходилка Activall 06.03.2012
992 Проходилка FS9125L 12 27.07.2018
993 Проходилка FS9126L 12 27.07.2018
994 Проходилка FS912L 12 27.07.2018
995 Проходилка FS9131L 12 27.07.2018
996 Проходилка FS913L 12 27.07.2018
997 Проходилка FS915L 12 27.07.2018
998 Проходилка FS919L 12 27.07.2018
999 Проходилка FS9632L 12 27.07.2018
1000 Проходилка FS963L 12 27.07.2018
1001 Проходилка FS967L 12 27.07.2018
1002 Проходилка Foria 12 08.09.2014
1003 Проходилка Foria 06.03.2012
1004 Проходилка KY912L 12 27.07.2018
1005 Проходилка KY913L 12 27.07.2018
1006 Проходилка KY914L 12 27.07.2018
1007 Проходилка KY915 12 27.07.2018
1008 Проходилка KY962L 12 27.07.2018
1009 Проходилка Nimbo 06.03.2012
1010 Проходилка Pacer 06.03.2012
1011 Проходилка Trekker 06.03.2012
1012 Проходилка Walk On 12 27.07.2018
1013 Проходилки LK 3003 06.03.2012
1014 Проходилки LK 3003 12 08.09.2014
1015 Проходилки LK 3003 W 12 08.09.2014
1016 Проходилки LK 3003 W 06.03.2012
1017 Проходилки LK 3004 12 08.09.2014
1018 Проходилки LK 3004 06.03.2012
1019 Проходилки LK 3004 W 06.03.2012
1020 Проходилки LK 3004 W 12 08.09.2014
1021 Проходилки LK 7010 U 06.03.2012
1022 Проходилки LK 7010 U 12 08.09.2014
1023 Проходилки LK 7030 U 06.03.2012
1024 Проходилки LK 7030 U 12 08.09.2014
1025 Регулируем бастун LK 3013 06.03.2012
1026 Регулируем бастун LK 3015 06.03.2012
1027 Регулируем бастун Silencio 06.03.2012
1028 Резервни части 01.10.2014
1029 Резервни части за изброените модели 06.03.2012
1030 Резервни части за слухови апарати 06.03.2012
1031 Резервни части и консумативи 08.09.2014
1032 Ремонти Корекция на ортпедични обувки 04.07.2017 18.12.2017
1033 Ремонти Корекция на детски обувки неортпедични 04.07.2017 18.12.2017
1034 Ремонти Смяна на колан за кожена протеза 04.07.2017 18.12.2017
1035 Ремонти Смяна на токове 04.07.2017 18.12.2017
1036 Ремонти Смяна на ходила 04.07.2017 18.12.2017
1037 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 27.07.2018
1038 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 27.07.2018
1039 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 27.07.2018
1040 Рингова инвалидна количка AIS868 12 27.07.2018
1041 Рингова инвалидна количка AIS875 12 27.07.2018
1042 Рингова инвалидна количка AIS901 12 27.07.2018
1043 Рингова инвалидна количка KY809 12 27.07.2018
1044 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 27.07.2018
1045 Рингова инвалидна количка KY901 12 27.07.2018
1046 Рингова инвалидна количка - активна детска sagitta kids 06.03.2012
1047 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 27.07.2018
1048 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 27.07.2018
1049 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
1050 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 27.07.2018
1051 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 27.07.2018
1052 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 27.07.2018
1053 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 27.07.2018
1054 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 27.07.2018
1055 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 27.07.2018
1056 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 27.07.2018
1057 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 27.07.2018
1058 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 27.07.2018
1059 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 27.07.2018
1060 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 27.07.2018
1061 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 27.07.2018
1062 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 27.07.2018
1063 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 27.07.2018
1064 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 27.07.2018
1065 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 27.07.2018
1066 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 27.07.2018
1067 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 27.07.2018
1068 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 27.07.2018
1069 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 27.07.2018
1070 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 27.07.2018
1071 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 27.07.2018
1072 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 27.07.2018
1073 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 27.07.2018
1074 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 27.07.2018
1075 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 27.07.2018
1076 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 27.07.2018
1077 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 27.07.2018
1078 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 27.07.2018
1079 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 27.07.2018
1080 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
1081 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 27.07.2018
1082 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 27.07.2018
1083 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 27.07.2018
1084 Рингова инвалидна количка- детска Kid 1 06.03.2012
1085 Рингова инвалидна количка- детска Kid 2 06.03.2012
1086 Рингова инвалидна количка- детска Nikol 1 06.03.2012
1087 Рингова инвалидна количка- детска Nikol 2 06.03.2012
1088 Рингова инвалидна количка- детска Piko 06.03.2012
1089 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110 01.10.2014 24.04.2017
1090 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 110-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1091 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70 01.10.2014 24.04.2017
1092 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 70-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1093 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90 01.10.2014 24.04.2017
1094 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series 90-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1095 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110 01.10.2014 24.04.2017
1096 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i110-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1097 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70 01.10.2014 24.04.2017
1098 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i70-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1099 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90 01.10.2014 24.04.2017
1100 Слухов апарат цифров /програмируем 3 Series i90-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1101 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20 01.10.2014 24.04.2017
1102 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 20-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1103 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30 01.10.2014 24.04.2017
1104 Слухов апарат цифров /програмируем Tour 30-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1105 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20 01.10.2014 24.04.2017
1106 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i20-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1107 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30 01.10.2014 24.04.2017
1108 Слухов апарат цифров /програмируем Tour i30-Mini 01.10.2014 24.04.2017
1109 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 + 06.03.2012 24.04.2017
1110 Слухов апарат цифров/ непрограмируем DP 7 3rd Trimm. 06.03.2012 24.04.2017
1111 Слухов апарат цифров/ програмируем AMP 01.10.2014 24.04.2017
1112 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries BTE 01.10.2014 24.04.2017
1113 Слухов апарат цифров/ програмируем Aries Pro BTE 01.10.2014 24.04.2017
1114 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 06.03.2012 24.04.2017
1115 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Mini 06.03.2012 24.04.2017
1116 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 2 Power 06.03.2012 24.04.2017
1117 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1118 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 Power 01.10.2014 24.04.2017
1119 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1120 Слухов апарат цифров/ програмируем E Series 3 mini 01.10.2014 24.04.2017
1121 Слухов апарат цифров/ програмируем IIC 01.10.2014 24.04.2017
1122 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1123 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 CIC 01.10.2014 24.04.2017
1124 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 HS 01.10.2014 24.04.2017
1125 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITC 01.10.2014 24.04.2017
1126 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 ITE 01.10.2014 24.04.2017
1127 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Mini BTE 01.10.2014 24.04.2017
1128 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power BTE 01.10.2014 24.04.2017
1129 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 Power Plus BTE 01.10.2014 24.04.2017
1130 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1131 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 20 RIC 312 01.10.2014 24.04.2017
1132 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1133 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 CIC 01.10.2014 24.04.2017
1134 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 HS 01.10.2014 24.04.2017
1135 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITC 01.10.2014 24.04.2017
1136 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 ITE 01.10.2014 24.04.2017
1137 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Mini BTE 01.10.2014 24.04.2017
1138 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power BTE 01.10.2014 24.04.2017
1139 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 Power Plus BTE 01.10.2014 24.04.2017
1140 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1141 Слухов апарат цифров/ програмируем Ignite 30 RIC 312 01.10.2014 24.04.2017
1142 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 06.03.2012 24.04.2017
1143 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 11 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1144 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 06.03.2012 24.04.2017
1145 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 CIC 06.03.2012 24.04.2017
1146 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 ITC 06.03.2012 24.04.2017
1147 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Mini 06.03.2012 24.04.2017
1148 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 Power 06.03.2012 24.04.2017
1149 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 5 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1150 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 06.03.2012 24.04.2017
1151 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 7 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1152 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 06.03.2012 24.04.2017
1153 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series 9 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1154 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 06.03.2012 24.04.2017
1155 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 CIC 06.03.2012 24.04.2017
1156 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 IIC 06.03.2012 24.04.2017
1157 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 ITC 06.03.2012 24.04.2017
1158 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Mini 06.03.2012 24.04.2017
1159 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 Power 06.03.2012 24.04.2017
1160 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 11 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1161 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 06.03.2012 24.04.2017
1162 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 CIC 06.03.2012 24.04.2017
1163 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 IIC 06.03.2012 24.04.2017
1164 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 ITC 06.03.2012 24.04.2017
1165 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Mini 06.03.2012 24.04.2017
1166 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 Power 06.03.2012 24.04.2017
1167 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 7 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1168 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 06.03.2012 24.04.2017
1169 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 CIC 06.03.2012 24.04.2017
1170 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 IIC 06.03.2012 24.04.2017
1171 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 ITC 06.03.2012 24.04.2017
1172 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Mini 06.03.2012 24.04.2017
1173 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 Power 06.03.2012 24.04.2017
1174 Слухов апарат цифров/ програмируем S Series iQ 9 RIC 06.03.2012 24.04.2017
1175 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 06.03.2012 24.04.2017
1176 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 110 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1177 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 06.03.2012 24.04.2017
1178 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 70 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1179 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 06.03.2012 24.04.2017
1180 Слухов апарат цифров/ програмируем Wi Series 90 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1181 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1182 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 CIC 01.10.2014 24.04.2017
1183 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 HS 01.10.2014 24.04.2017
1184 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITC 01.10.2014 24.04.2017
1185 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 ITE 01.10.2014 24.04.2017
1186 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Mini BTE 01.10.2014 24.04.2017
1187 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power BTE 01.10.2014 24.04.2017
1188 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 Power Plus BTE 01.10.2014 24.04.2017
1189 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1190 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 110 RIC 312 01.10.2014 24.04.2017
1191 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1192 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 CIC 01.10.2014 24.04.2017
1193 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 HS 01.10.2014 24.04.2017
1194 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITC 01.10.2014 24.04.2017
1195 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 ITE 01.10.2014 24.04.2017
1196 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Mini BTE 01.10.2014 24.04.2017
1197 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power BTE 01.10.2014 24.04.2017
1198 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 Power Plus BTE 01.10.2014 24.04.2017
1199 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 13 01.10.2014 24.04.2017
1200 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 70 RIC 312 01.10.2014 24.04.2017
1201 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 BTE 01.10.2014 24.04.2017
1202 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 CIC 01.10.2014 24.04.2017
1203 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 HS 01.10.2014 24.04.2017
1204 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITC 01.10.2014 24.04.2017
1205 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 ITE 01.10.2014 24.04.2017
1206 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Mini BTE 01.10.2014 24.04.2017
1207 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power BTE 01.10.2014 24.04.2017
1208 Слухов апарат цифров/ програмируем X Series 90 Power Plus BTE 01.10.2014 24.04.2017
1209 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 110 01.10.2014 24.04.2017
1210 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 20 01.10.2014 24.04.2017
1211 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 30 01.10.2014 24.04.2017
1212 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 70 01.10.2014 24.04.2017
1213 Слухов апарат цифров/ програмируем XINO 90 01.10.2014 24.04.2017
1214 Слухов апарат цифров/непрограмируем Aries 675 01.10.2014 24.04.2017
1215 Слухов апарат цифров/непрограмируем Aries Pro 675 01.10.2014 24.04.2017
1216 Стол за баня ALIZE 12 08.09.2014
1217 Стол за баня ALIZE 06.03.2012
1218 Стол за баня DH-40 L 06.03.2012
1219 Стол за баня DH-40 L 12 08.09.2014
1220 Стол за баня FS796L 06.03.2012
1221 Стол за баня FS797L 06.03.2012
1222 Стол за баня FS798L 06.03.2012
1223 Стол за баня GALAXI 06.03.2012
1224 Стол за баня GALAXI 12 08.09.2014
1225 Стол за баня L-FIT 06.03.2012
1226 Стол за баня L-FIT 12 08.09.2014
1227 Стол за баня OSD-RPM-68030 06.03.2012
1228 Стол за баня RS929 06.03.2012
1229 Стол за баня- детски 7607 06.03.2012
1230 Стол за баня- детски Dolphin 06.03.2012
1231 Стол за баня- детски Otter 06.03.2012
1232 Стол за баня- детски Sitter 06.03.2012
1233 Стол за баня- детски Starfish 06.03.2012
1234 Стол за баня-детски 7609 06.03.2012
1235 Стол за баня-детски LBS 06.03.2012
1236 Стол за баня-детски MBS 06.03.2012
1237 Стол за баня-детски SBS 06.03.2012
1238 Тоалетен стол Aquatec 90 06.03.2012
1239 Тоалетен стол Aquatec 90 12 08.09.2014
1240 Тоалетен стол Aquatec 900 06.03.2012
1241 Тоалетен стол Aquatec 900 12 08.09.2014
1242 Тоалетен стол Cascata 12 08.09.2014
1243 Тоалетен стол Cascata 06.03.2012
1244 Тоалетен стол FS696 06.03.2012
1245 Тоалетен стол FS893 06.03.2012
1246 Тоалетен стол Izzo 12 08.09.2014
1247 Тоалетен стол Izzo 06.03.2012
1248 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 06.03.2012
1249 Тоалетен стол Omega Pliante 12 08.09.2014
1250 Тоалетен стол Omega Pliante 06.03.2012
1251 Тоалетен стол Omega classique 06.03.2012
1252 Тоалетен стол Omega classique 12 08.09.2014
1253 Тоалетен стол RP760 06.03.2012
1254 Тоалетен стол RP761 06.03.2012
1255 Тоалетен стол Styxo 06.03.2012
1256 Тоалетен стол Styxo 12 08.09.2014
1257 Тоалетен стол TS-Care 06.03.2012
1258 Тоалетен стол TS-Care 12 08.09.2014
1259 Тоалетен стол- детски 144910 06.03.2012
1260 Тоалетен стол- детски 144920 06.03.2012
1261 Тоалетен стол- детски 144930 06.03.2012
1262 Тоалетен стол- детски 144960 06.03.2012
1263 Тоалетен стол- детски 144962 06.03.2012
1264 Тоалетен стол- детски 144970 06.03.2012
1265 Тоалетен стол- детски 144971 06.03.2012
1266 Тоалетен стол- детски 144972 06.03.2012
1267 Тоалетен стол- детски 91164656 06.03.2012
1268 Тоалетен стол- детски 91164664 06.03.2012
1269 Тоалетен стол- детски Carrie 06.03.2012
1270 Тоалетен стол- детски Combi 06.03.2012
1271 Тоалетен стол- детски Potty 06.03.2012
1272 Тоалетен стол- детски Toilet Support 06.03.2012
1273 Ходилка /проходилка/ FS912L 06.03.2012
1274 Ходилка /проходилка/ FS913L 06.03.2012
1275 Ходилка /проходилка/ FS915L 06.03.2012
1276 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 06.03.2012
1277 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 06.03.2012
1278 Ходилка /проходилка/ RP730 06.03.2012
1279 Ходилка /проходилка/ RP734 06.03.2012
1280 Ходилка /проходилка/ RP735 06.03.2012
1281 Ходилка /проходилка/ RP740 06.03.2012
1282 Ходилка /проходилка/ RP744 06.03.2012
1283 Ходилка /проходилка/ RP745 06.03.2012
1284 Ходилка /проходилка/ RP750 06.03.2012
1285 Ходилки (проходилки) ACTIO/2 12 27.07.2018
1286 Ходилки (проходилки) ALPHA 12 27.07.2018
1287 Ходилки (проходилки) BANJO 12 27.07.2018
1288 Ходилки (проходилки) FUTURA 12 27.07.2018
1289 Ходилки (проходилки) Fixi 12 27.07.2018
1290 Ходилки (проходилки) Fox 12 27.07.2018
1291 Ходилки (проходилки) JAZZ 12 27.07.2018
1292 Ходилки (проходилки) LEGACY 12 27.07.2018
1293 Ходилки (проходилки) LK7023 12 27.07.2018
1294 Ходилки (проходилки) MAXI+ 12 27.07.2018
1295 Ходилки (проходилки) MELODY 12 27.07.2018
1296 Ходилки (проходилки) Pluto 12 27.07.2018
1297 Ходилки (проходилки) SOPRANO 12 27.07.2018
1298 Ходилки (проходилки) SYMPHONY 12 27.07.2018
1299 Ходилки (проходилки) UN3001 12 27.07.2018
1300 Ходилки (проходилки) UN3002 12 27.07.2018
1301 Ходилки (проходилки) UN3007 12 27.07.2018
1302 Ходилки (проходилки) UN3010 12 27.07.2018
1303 Цифров слухов апарат B13 DX 06.03.2012 24.04.2017
1304 Цифров слухов апарат B13 DX AGC 06.03.2012 24.04.2017
1305 Цифров слухов апарат B13 DX AGCH 06.03.2012 24.04.2017
1306 Цифров слухов апарат J13 Endevour MM 06.03.2012 24.04.2017
1307 Цифров слухов апарат K13 DP7 06.03.2012 24.04.2017
1308 Цифров слухов апарат PT-1 PPS 06.03.2012 24.04.2017
1309 Цифров слухов апарат PT-7 AGC 06.03.2012 24.04.2017
1310 Цифров слухов апарат PT-7 P 06.03.2012 24.04.2017
1311 Цифров слухов апарат PT-9PP AGC 06.03.2012 24.04.2017
1312 Четириопорен бастун LK 3021 06.03.2012
1313 Четириопорен бастун LK 3023 06.03.2012
1314 Щипки за захапване на предмети от разстояние FS583 12 27.07.2018
1315 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 06.03.2012
1316 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 08.09.2014