Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АНКА" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, ул."Княз Борис I" № 143, вх.Б, ет.1
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Анка Петрова Пеева
Удостоверение:002 / 29.08.2007
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии за слухови апарати “Ай Сел Тех” цинк-въздух мод. 10 DS 28.01.2009
2 Батерии за слухови апарати “Ай Сел Тех” цинк-въздух мод. 13 DS 28.01.2009
3 Батерии за слухови апарати “Ай Сел Тех” цинк-въздух мод. 312 DS 28.01.2009
4 Батерии за слухови апарати “Ай Сел Тех” цинк-въздух мод. 675 DS 28.01.2009
5 Батерии за слухови апарати “Видекс” цинк-въздух мод. 10 28.05.2010
6 Батерии за слухови апарати “Видекс” цинк-въздух мод. 13 28.05.2010
7 Батерии за слухови апарати “Видекс” цинк-въздух мод. 312 28.05.2010
8 Батерии за слухови апарати “Видекс” цинк-въздух мод. 675 28.05.2010
9 Батерии за слухови апарати “Райовак” цинк-въздух мод. 1,5 V 29.08.2007
10 Батерии за слухови апарати “Райовак” цинк-въздух мод. 10 АЕ 29.08.2007
11 Батерии за слухови апарати “Райовак” цинк-въздух мод. 13 АЕ 29.08.2007
12 Батерии за слухови апарати “Райовак” цинк-въздух мод. 312 АЕ 29.08.2007
13 Батерии за слухови апарати “Райовак” цинк-въздух мод. 675 АЕ 29.08.2007
14 Говорен апарат "Лабекс" "Лабекс Дигитал" 24 31.01.2020
15 Говорен апарат "Лабекс" "Лабекс Инспирейшън" 24 31.01.2020
16 Говорен апарат "Лабекс" "Лабекс Комфорт" 24 31.01.2020
17 Говорен апарат "Лабекс" "Лабекс Хармони" 24 31.01.2020
18 Говорни апарати “Сервокс” Сервокс Еко 29.08.2007
19 Говорни апарати “Сервокс” дигитален 29.08.2007
20 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-19-T 29.08.2007
21 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-19-T-VC 29.08.2007
22 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-9-T 29.08.2007
23 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-9-T-VC 29.08.2007
24 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-CIC 29.08.2007
25 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-CIC/T.R. 29.08.2007
26 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-X-T 29.08.2007
27 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-X-T-VC 29.08.2007
28 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-XP-T 29.08.2007
29 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-XP-T-VC 29.08.2007
30 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат AK-m 29.08.2007
31 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B1-VC 29.08.2007
32 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B11-VC 29.08.2007
33 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B12-VC 29.08.2007
34 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B1X 29.08.2007
35 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B1X-T 29.08.2007
36 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B1X-T-VC 29.08.2007
37 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B1X-VC 29.08.2007
38 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2-CIC 29.08.2007
39 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2-VC 29.08.2007
40 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2-X 29.08.2007
41 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2X-T 29.08.2007
42 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2X-T-VC 29.08.2007
43 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B2X-VC 29.08.2007
44 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат B32-VC 29.08.2007
45 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-CIC 29.08.2007
46 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-X 29.08.2007
47 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-X-T 29.08.2007
48 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-X-T-VC 29.08.2007
49 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-X-VC 29.08.2007
50 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-XP 29.08.2007
51 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-XP-T 29.08.2007
52 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-XP-T-VC 29.08.2007
53 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV-XP-VC 29.08.2007
54 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV18-T-VC 29.08.2007
55 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV19-T-VC 29.08.2007
56 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV38-T-VC 29.08.2007
57 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV8-T-VC 29.08.2007
58 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9-T-VC 29.08.2007
59 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-L 29.08.2007
60 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-R 29.08.2007
61 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-T-L 29.08.2007
62 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-T-R 29.08.2007
63 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-T-VC-L 29.08.2007
64 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-T-VC-R 29.08.2007
65 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-VC-L 29.08.2007
66 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9X-VC-R 29.08.2007
67 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BV9eTVC 29.08.2007
68 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BXP 29.08.2007
69 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BXP-T 29.08.2007
70 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BXP-T-VC 29.08.2007
71 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат BXP-VC 29.08.2007
72 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат C18+ 29.08.2007
73 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат C19+ 29.08.2007
74 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат C8+ 29.08.2007
75 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат C9+ 29.08.2007
76 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат CIC+ 29.08.2007
77 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат CX+ 29.08.2007
78 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат CX+T 29.08.2007
79 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат CXP+ 29.08.2007
80 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат CXP+T 29.08.2007
81 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-19-T 29.08.2007
82 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-19-T-VC 29.08.2007
83 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-9-T 29.08.2007
84 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-9-T-VC 29.08.2007
85 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-CIC 29.08.2007
86 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-CIC/T.R. 29.08.2007
87 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-X-T 29.08.2007
88 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-X-T-VC 29.08.2007
89 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-XP-T 29.08.2007
90 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-XP-T-VC 29.08.2007
91 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат FL-m 29.08.2007
92 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-19-T 29.08.2007
93 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-19-T-VC 29.08.2007
94 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-9-T 29.08.2007
95 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-9-T-VC 29.08.2007
96 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-9e-T 29.08.2007
97 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-9e-T-VC 29.08.2007
98 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-CIC 29.08.2007
99 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-CIC/T.R. 29.08.2007
100 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-X-T 29.08.2007
101 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-X-T-VC 29.08.2007
102 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-XP-T 29.08.2007
103 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-XP-T-VC 29.08.2007
104 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат IN-m 29.08.2007
105 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат P38 29.08.2007
106 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат P38-VC 29.08.2007
107 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-19-T 29.08.2007
108 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-19-T-VC 29.08.2007
109 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-19M-T 29.08.2007
110 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-19M-T-VC 29.08.2007
111 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9-T 29.08.2007
112 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9-T-VC 29.08.2007
113 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9M-T 29.08.2007
114 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9M-T-VC 29.08.2007
115 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9Me 29.08.2007
116 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9Me-T 29.08.2007
117 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9Me-T-VC 29.08.2007
118 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-9Me-VC 29.08.2007
119 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-CIC 29.08.2007
120 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-X 29.08.2007
121 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-X-T 29.08.2007
122 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-X-T-VC 29.08.2007
123 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-X-VC 29.08.2007
124 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-XM 29.08.2007
125 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-XM-T 29.08.2007
126 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-XM-T-VC 29.08.2007
127 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SD-XM-VC 29.08.2007
128 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-19-T 29.08.2007
129 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-19-T-VC 29.08.2007
130 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-38-T 29.08.2007
131 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-38-T-VC 29.08.2007
132 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-9-T 29.08.2007
133 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-9-T-VC 29.08.2007
134 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-9e-T 29.08.2007
135 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-9e-T-VC 29.08.2007
136 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-CIC 29.08.2007
137 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-L 29.08.2007
138 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-R 29.08.2007
139 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-T-L 29.08.2007
140 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-T-R 29.08.2007
141 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-T-VC-L 29.08.2007
142 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-T-VC-R 29.08.2007
143 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-VC-L 29.08.2007
144 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-X-VC-R 29.08.2007
145 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-XP 29.08.2007
146 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-XP-T 29.08.2007
147 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-XP-T-VC 29.08.2007
148 Конвенционален, цифров / програмируем, дигитален цифров слухов апарат SV-XP-VC 29.08.2007
149 Резервни части за говорни апарати "Лабекс" всички модели 31.01.2020
150 Резервни части за говорни апарати “Сервокс” 29.08.2007
151 Резервни части за слухови апарати Видекс за вс. модели 29.08.2007
152 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-9-T-VC 24 15.10.2014
153 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-CIC 24 15.10.2014
154 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-FA-T-VC 24 15.10.2014
155 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-FAP-T-VC 24 17.07.2015
156 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-FS-T 24 15.10.2014
157 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-PA 24 15.10.2014
158 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-XP-T 24 15.10.2014
159 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D1-m-CB 24 15.10.2014
160 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-9-T-VC 24 15.10.2014
161 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-CIC 24 15.10.2014
162 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-FA-T-VC 24 15.10.2014
163 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-FAP-T-VC 24 17.07.2015
164 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-FS-T 24 15.10.2014
165 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-PA 24 15.10.2014
166 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-XP-T 24 15.10.2014
167 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D2-m-CB 24 15.10.2014
168 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-9-T-VC 24 15.10.2014
169 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-CIC 24 15.10.2014
170 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-FA-T-VC 24 15.10.2014
171 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-FAP-T-VC 24 17.07.2015
172 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-FS-T 24 15.10.2014
173 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-PA 24 15.10.2014
174 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-XP-T 24 15.10.2014
175 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D3-m-CB 24 15.10.2014
176 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-9-T-VC 24 15.10.2014
177 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-CIC 24 15.10.2014
178 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-FA-T-VC 24 15.10.2014
179 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-FAP-T-VC 24 17.07.2015
180 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-FS-T 24 15.10.2014
181 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-PA 24 15.10.2014
182 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-XP-T 24 15.10.2014
183 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров DREAM D4-m-CB 24 15.10.2014
184 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-19-T 24 29.11.2013
185 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-19-T-VC 24 29.11.2013
186 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-9-T 24 29.11.2013
187 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-9-T-VC 24 29.11.2013
188 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-CIC 24 29.11.2013
189 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-SP-T-VC 24 20.11.2015
190 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-X-T 24 29.11.2013
191 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-X-T-VC 24 29.11.2013
192 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME-m 24 29.11.2013
193 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-19-T 24 29.11.2013
194 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-19-T-AE 24 29.11.2013
195 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-19-T-VC 24 29.11.2013
196 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-19-T-VC-AE 24 29.11.2013
197 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-9-T 24 29.11.2013
198 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-9-T-AE 24 29.11.2013
199 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-9-T-VC 24 29.11.2013
200 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-9-T-VC-AE 24 29.11.2013
201 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-CIC 24 29.11.2013
202 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-CIC-AE 24 29.11.2013
203 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-SP-T-VC 24 20.11.2015
204 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-SP-T-VC-AE 24 12.01.2016
205 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-X-T 24 29.11.2013
206 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-X-T-AE 24 29.11.2013
207 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-X-T-VC 24 29.11.2013
208 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-X-T-VC-AE 24 29.11.2013
209 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-m 24 29.11.2013
210 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME10-m-AE 24 29.11.2013
211 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-19-T 24 29.11.2013
212 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-19-T-AE 24 29.11.2013
213 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-19-T-VC 24 29.11.2013
214 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-19-T-VC-AE 24 29.11.2013
215 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-9-T 24 29.11.2013
216 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-9-T-AE 24 29.11.2013
217 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-9-T-VC 24 29.11.2013
218 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-9-T-VC-AE 24 29.11.2013
219 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-CIC 24 29.11.2013
220 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-CIC-AE 24 29.11.2013
221 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-SP-T-VC 24 20.11.2015
222 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-SP-T-VC-AE 24 12.01.2016
223 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-X-T 24 29.11.2013
224 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-X-T-AE 24 29.11.2013
225 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-X-T-VC 24 29.11.2013
226 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-X-T-VC-AE 24 29.11.2013
227 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-m 24 29.11.2013
228 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME3-m-AE 24 29.11.2013
229 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-19-T 24 29.11.2013
230 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-19-T-AE 24 29.11.2013
231 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-19-T-VC 24 29.11.2013
232 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-19-T-VC-AE 24 29.11.2013
233 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-9-T 24 29.11.2013
234 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-9-T-AE 24 29.11.2013
235 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-9-T-VC 24 29.11.2013
236 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-9-T-VC-AE 24 29.11.2013
237 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-CIC 24 29.11.2013
238 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-CIC-AE 24 29.11.2013
239 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-SP-T-VC 24 20.11.2015
240 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-SP-T-VC-AE 24 12.01.2016
241 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-X-T 24 29.11.2013
242 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-X-T-AE 24 29.11.2013
243 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-X-T-VC 24 29.11.2013
244 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-X-T-VC-AE 24 29.11.2013
245 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-m 24 29.11.2013
246 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров MENU ME5-m-AE 24 29.11.2013
247 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-CIC 24 06.12.2019
248 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-FA-T-VC 24 06.12.2019
249 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-FM 24 06.12.2019
250 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-FP-T-VC 24 06.12.2019
251 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-FS-T 24 06.12.2019
252 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-PA 24 06.12.2019
253 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE100 U100-XP-T 24 06.12.2019
254 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-CIC 24 13.12.2016
255 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-FA-T-VC 24 13.12.2016
256 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-FM 24 13.12.2016
257 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-FP-T-VC 24 13.12.2016
258 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-FS-T 24 13.12.2016
259 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-PA 24 13.12.2016
260 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE110 U1-XP-T 24 13.12.2016
261 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-CIC 24 13.12.2016
262 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-FA-T-VC 24 13.12.2016
263 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-FM 24 13.12.2016
264 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-FP-T-VC 24 13.12.2016
265 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-FS-T 24 13.12.2016
266 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-PA 24 13.12.2016
267 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE220 U2-XP-T 24 13.12.2016
268 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-CIC 24 06.12.2019
269 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-FA-T-VC 24 06.12.2019
270 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-FM 24 06.12.2019
271 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-FP-T-VC 24 06.12.2019
272 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-FS-T 24 06.12.2019
273 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-PA 24 06.12.2019
274 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE30 U30-XP-T 24 06.12.2019
275 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-CIC 24 13.12.2016
276 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-FA-T-VC 24 13.12.2016
277 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-FM 24 13.12.2016
278 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-FP-T-VC 24 13.12.2016
279 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-FS-T 24 13.12.2016
280 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-PA 24 13.12.2016
281 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE330 U3-XP-T 24 13.12.2016
282 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-CIC 24 13.12.2016
283 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-FA-T-VC 24 13.12.2016
284 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-FM 24 13.12.2016
285 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-FP-T-VC 24 13.12.2016
286 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-FS-T 24 13.12.2016
287 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-PA 24 13.12.2016
288 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE440 U4-XP-T 24 13.12.2016
289 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-CIC 24 06.12.2019
290 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-FA-T-VC 24 06.12.2019
291 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-FM 24 06.12.2019
292 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-FP-T-VC 24 06.12.2019
293 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-FS-T 24 06.12.2019
294 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-PA 24 06.12.2019
295 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров UNIQUE50 U50-XP-T 24 06.12.2019
296 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров VITAL VL-19-T-VC 24 17.03.2015
297 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров VITAL VL-9-T-VC 24 17.03.2015
298 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров VITAL VL-CIC 24 17.03.2015
299 Слухов апарат "WIDEX" цифров/програмируем цифров VITAL VL-XP-T 24 17.03.2015
300 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-9-T 30.01.2012
301 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-9-T-VC 30.01.2012
302 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-CIC 30.01.2012
303 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-FS-T 30.01.2012
304 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-PA 30.01.2012
305 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-XP-T 30.01.2012
306 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-m 30.01.2012
307 Цифров / Програмируем слухов апарат C2-m-CB 30.01.2012
308 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-9-T 30.01.2012
309 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-9-T-VC 30.01.2012
310 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-CIC 30.01.2012
311 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-FS-T 30.01.2012
312 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-PA 30.01.2012
313 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-XP-T 30.01.2012
314 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-m 30.01.2012
315 Цифров / Програмируем слухов апарат C3-m-CB 30.01.2012
316 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-9-T 30.01.2012
317 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-CIC 30.01.2012
318 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-FS-T 30.01.2012
319 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-XP-T 30.01.2012
320 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-m 30.01.2012
321 Цифров / Програмируем слухов апарат C4-m-CB 30.01.2012
322 Цифров / Програмируем слухов апарат C49-T-VC 30.01.2012
323 Цифров / Програмируем слухов апарат S2-VS-T-VC 30.01.2012
324 Цифров / Програмируем слухов апарат S4-VS-T-VC 30.01.2012
325 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат PA 105 26.09.2008
326 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат PA 110 26.09.2008
327 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат PA 115 26.09.2008
328 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-19-T 13.05.2009
329 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-19-T-VC 13.05.2009
330 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-9-T 13.05.2009
331 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-9-T-VC 13.05.2009
332 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-CIC 13.05.2009
333 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-X-T 13.05.2009
334 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-X-T-VC 13.05.2009
335 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат RE-m 13.05.2009
336 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат ВВ4 24.09.2010
337 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-19-Т 13.05.2009
338 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-19-Т-VС 13.05.2009
339 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-9-Т 13.05.2009
340 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-9-Т-VС 13.05.2009
341 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-m 13.05.2009
342 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-m, CB 13.05.2009
343 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-СIС 13.05.2009
344 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-Х-Т 13.05.2009
345 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат М4-Х-Т-VС 13.05.2009
346 говорен апарат "Сервокс" дигитален XL 24 19.03.2019