Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АРТИКОМ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:гр. Пловдив, бул. "Дунав" № 89
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899/965432, 0899/967606, 032/660413
Факс:
E-mail:articom.plovdiv@gmail.com
Представляващ:Николай Василев Василев
Удостоверение:207-I / 20.08.2019
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 б) индивидуални коригиращи приспособления и стелки Индивидуални корегиращи приспособления и стелки АР-СТЕ 1 01.12.2014
2 Апарат обувки АР-АПОБ 1 10.02.2014
3 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки АР-СТЕ-1 1 10.02.2014 01.12.2014
4 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки АР-СТЕ-2 1 10.02.2014 01.12.2014
5 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки АР-СТЕ-3 1 10.02.2014 01.12.2014
6 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки АР-СТЕ-4 1 10.02.2014 01.12.2014
7 Корекция на детски обувки неортопедични АР-Р-ОБД 1 10.02.2014
8 Корекция на ортопедични обувки АР-Р-КОРЕК 1 10.02.2014
9 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; АР-ОББЕ 1 10.02.2014
10 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа АР-ОББЕ-СК 1 10.02.2014
11 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; АР-ОБДИАБ 1 10.02.2014
12 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа АР-ОБДЕ 1 10.02.2014
13 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см. Тапа АР-ОБДЕ-СК 1 10.02.2014
14 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа АР-ОБВЗР 1 10.02.2014
15 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа АР-ОБВЗР-СК 1 10.02.2014
16 Ортопедични обувки с корково легло с продължение АР-ОБКОРК 1 18.07.2014
17 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ АР-Р-АПОБ 1 10.02.2014
18 Смяна на токове АР-Р-ТОК 1 10.02.2014
19 Смяна на ходила АР-Р-ХОД 1 10.02.2014