Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МИК - 1984" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул."Полковник Сава Муткуров" 38
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0877/272899
Факс:
E-mail:mik1984ood@gmail.com
Представляващ:Андруш Авагян
Удостоверение:329-II / 28.02.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IM-SDH1 12 28.02.2018
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IM-SDH1 1 01.08.2014
3 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа; IM-OSA 12 28.02.2018
4 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа IM-OSB 12 28.02.2018
5 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IM-OSD 1 01.08.2014
6 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IM-OSD 12 28.02.2018
7 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSO 1 01.08.2014
8 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSO 12 28.02.2018
9 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума над 5 см. Тапа IM-OSC 12 28.02.2018
10 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSO 12 28.02.2018
11 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа IM-OSO 1 15.03.2018
12 Ортопедични обувки с корково легло с продължение IM-OSE 12 28.02.2018
13 Ортопедични обувки тип "Налъм" IM-OSF 12 28.02.2018
14 Резервни части за ортопедични обувки 01.08.2014