Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"АНДРЕЕВ КОРЕКТ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:Ж. К. "Левски Г", бл. 10, вх. Б, ет. 3, ап. 27
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/471 11 52; 0893 322 742
Факс:
E-mail:m.andreeev71@abv.bg
Представляващ:Милчо Иванов Андреев
Удостоверение:344 / 30.10.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувка /вътрешна обувка/ А-501 1 30.10.2014
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки А-001 30.10.2014
3 Корекция на детски обувки неортопедични А-КДОН 30.10.2014
4 Корекция на ортопедични обувки А-КОР 30.10.2014
5 Обувки за протеза А-701 1 30.10.2014
6 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см. тапа А-102 1 30.10.2014
7 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см. тапа А-101 1 30.10.2014
8 Ортопедични обувки за диабетно стъпало А-401 1 30.10.2014
9 Ортопедични обувки към шина на Томас А-601 1 30.10.2014
10 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см. тапа А-103 1 30.10.2014
11 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см. тапа А-104 1 30.10.2014
12 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см. тапа А-105 1 30.10.2014
13 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см. тапа А-106 1 30.10.2014
14 Ортопедични обувки с корково легло с продължение А-201 1 30.10.2014
15 Ортопедични обувки тип "Налъм" с микропореста гума А-301 1 30.10.2014
16 Ремонт на апарат обувка /вътрешна обувка/ А-501 РМ 30.10.2014
17 Смяна на токове А-СТО 30.10.2014
18 Смяна на ходила А-СХО 30.10.2014