Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ЕЛЛИМЕД" ЕООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ул. "Св.Кирил и Методий" No 19
Адрес за кореспонденция:
Телефон:064/82 33 59; 0885 091 600
Факс:
E-mail:ellimed@abv.bg
Представляващ:СИМОНА ПАВЛИНОВА КРАЧУНОВА
Удостоверение:348 / 01.12.2014
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Апарат обувки SOA 1 01.12.2014
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки SKP 1 01.12.2014
3 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOB 16 1 01.12.2014
4 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOM 16 1 01.12.2014
5 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума до 5 см. тапа SOС 16 1 01.12.2014
6 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа SOB 16/5 1 01.12.2014
7 Ортопедични обувки до №16 с микропореста гума над 5 см. тапа SOM 16/5 1 01.12.2014
8 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OBD 1 01.12.2014
9 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OMD 1 01.12.2014
10 Ортопедични обувки за диабетно стъпало OSD 1 01.12.2014
11 Ортопедични обувки към шина на Томас OST 1 01.12.2014
12 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 17-24 1 01.12.2014
13 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOC 17-24 1 01.12.2014
14 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см.тапа SOM 17-24 1 01.12.2014
15 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа SOB 17-24/5 1 01.12.2014
16 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см.тапа SOM 17-24/5 1 01.12.2014
17 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOB 25 1 01.12.2014
18 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOC 25 1 01.12.2014
19 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см.тапа SOM 25 1 01.12.2014
20 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа SOB 25/5 1 01.12.2014
21 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см.тапа SOM 25/5 1 01.12.2014
22 Ортопедични обувки с корково легло с продължение OBKL 1 01.12.2014
23 Ортопедични обувки тип ,,Налъм'' с микропореста гума SOH 1 01.12.2014
24 Резервни части 01.12.2014