Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"Данис" ЕООД
Населено място:гр. Добрич
Седалище:гр. Добрич
Адрес за кореспонденция:
Телефон:058/820 066
Факс:
E-mail:office@gabina-bg.com
Представляващ:Станислав Петров Митев
Удостоверение:357 / 18.02.2015
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Ортопедична обувка за диабетно стъпало 2 17.02.2015
2 Ортопедична обувка към шина на Томас 2 17.02.2015
3 Ортопедична обувка от N35 до N47 с микропореста гума до 5см тапа 2 17.02.2015
4 Ортопедична обувка от N35 до N47 с микропореста гума над 5см тапа 2 17.02.2015
5 Ортопедична обувка тип „Налъм” с микропореста гума 2 17.02.2015