Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И КОМПОНЕНТИ" ЕООД
Населено място:гр. Пловдив
Седалище:ул. "Добротич" № 8
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0877 272899
Факс:med.izd.komp@gmail.com
E-mail:
Представляващ:Андруш Авагян
Удостоверение:361-I / 17.03.2015
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки IM-SDH1 1 17.03.2015
2 Ортопедични обувки за диабетно стъпало; IM-OSA 1 17.03.2015
3 Ортопедични обувки от №17 до №24 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSD 1 17.03.2015
4 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см. Тапа IM-OSO 1 17.03.2015
5 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума над 5 см. Тапа IM-OSO 1 17.03.2015
6 Резервни части за ортопедични обувки 17.03.2015