Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"К енд Г 2015"ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:район Красна поляна, жк."Западен парк" бл.137, вх.Б, ет.5, ап.32
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0876 766 456
Факс:
E-mail:kendg2015@gmail.com
Представляващ:Гечко Пейков Гечев
Удостоверение:375-I / 13.03.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Kомпресор-EUROCARE ECP808.2 27.01.2016
2 Kомпресор-EUROCARE ECP808.3 27.01.2016
3 Kомпресор-EUROCARE ECP818.2 27.01.2016
4 Kомпресор-EUROCARE ECP818.3 27.01.2016
5 Kомпресор-EUROCARE ECP821.2 27.01.2016
6 Kомпресор-EUROCARE ECP821.3 27.01.2016
7 Kомпресор-EUROCARE ECP823.3 27.01.2016
8 Kомпресор-EUROCARE ECP831.2 27.01.2016
9 Kомпресор-EUROCARE ECP831.3 27.01.2016
10 Аксесоари и резервни части Кутии, четки, зарядни 17.06.2015
11 Аксесоари и резервни части-MPM Кутии, четки, зарядни 27.01.2016
12 Акумулатори - VERMEIREN 6 17.06.2015
13 Акумулаторна инвалидна количка 1,437 24 17.06.2015
14 Акумулаторна инвалидна количка 1018 24 17.06.2015
15 Акумулаторна инвалидна количка 1032 24 17.06.2015
16 Акумулаторна инвалидна количка 18.82 N 24 17.06.2015
17 Акумулаторна инвалидна количка 18.90 РАМПЕГА СТЕЪР ЛИФТ 24 17.06.2015
18 Акумулаторна инвалидна количка 18.92 РАМПЕГА ЕНД ДРАЙВ 24 17.06.2015
19 Акумулаторна инвалидна количка 19.84/83 24 17.06.2015
20 Акумулаторна инвалидна количка 19.88/87 СПЕЙС 3 24 17.06.2015
21 Акумулаторна инвалидна количка 19.94/93 СПЕЙС 2 24 17.06.2015
22 Акумулаторна инвалидна количка 19.98/97 СПЕЙС 1 24 17.06.2015
23 Акумулаторна инвалидна количка 2,432 24 17.06.2015
24 Акумулаторна инвалидна количка 3,422 24 17.06.2015
25 Акумулаторна инвалидна количка 3,593 24 17.06.2015
26 Акумулаторна инвалидна количка 4028 24 17.06.2015
27 Акумулаторна инвалидна количка 4029 24 17.06.2015
28 Акумулаторна инвалидна количка 4030 24 17.06.2015
29 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 24 17.06.2015
30 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 24 17.06.2015
31 Акумулаторна инвалидна количка Agin 24 17.06.2015
32 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 100 24 27.01.2016
33 Акумулаторна инвалидна количка Brisk 200 24 27.01.2016
34 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 110 24 17.06.2015
35 Акумулаторна инвалидна количка CPW - 120 24 17.06.2015
36 Акумулаторна инвалидна количка CS800 24 17.06.2015
37 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 24 17.06.2015
38 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 24 17.06.2015
39 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 24 17.06.2015
40 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 24 17.06.2015
41 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 24 17.06.2015
42 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 24 17.06.2015
43 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 24 17.06.2015
44 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 24 17.06.2015
45 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 24 17.06.2015
46 Акумулаторна инвалидна количка Express 2000 24 27.01.2016
47 Акумулаторна инвалидна количка Express 2009 24 17.06.2015
48 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 24 27.01.2016
49 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 24 27.01.2016
50 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 24 27.01.2016
51 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 24 17.06.2015
52 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 24 17.06.2015
53 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 24 17.06.2015
54 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 24 17.06.2015
55 Акумулаторна инвалидна количка FS121 24 17.06.2015
56 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 24 17.06.2015
57 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 24 17.06.2015
58 Акумулаторна инвалидна количка Gazelle S420XR 24 17.06.2015
59 Акумулаторна инвалидна количка Gepard - 1 24 17.06.2015
60 Акумулаторна инвалидна количка HI-LO ВАРИО 18.70 24 17.06.2015
61 Акумулаторна инвалидна количка HP1 24 17.06.2015
62 Акумулаторна инвалидна количка HP1HD 24 17.06.2015
63 Акумулаторна инвалидна количка HP3 24 17.06.2015
64 Акумулаторна инвалидна количка HP3HD 24 17.06.2015
65 Акумулаторна инвалидна количка HP4 24 17.06.2015
66 Акумулаторна инвалидна количка HP5 24 17.06.2015
67 Акумулаторна инвалидна количка HP6 24 17.06.2015
68 Акумулаторна инвалидна количка HP6R 24 17.06.2015
69 Акумулаторна инвалидна количка HP6RT 24 17.06.2015
70 Акумулаторна инвалидна количка HP6S 24 17.06.2015
71 Акумулаторна инвалидна количка HP7R 24 17.06.2015
72 Акумулаторна инвалидна количка HP7RT 24 17.06.2015
73 Акумулаторна инвалидна количка HP7RTL 24 17.06.2015
74 Акумулаторна инвалидна количка HP7S 24 17.06.2015
75 Акумулаторна инвалидна количка HP8 24 17.06.2015
76 Акумулаторна инвалидна количка HP9C 24 17.06.2015
77 Акумулаторна инвалидна количка HP9PT 24 17.06.2015
78 Акумулаторна инвалидна количка HPS 24 17.06.2015
79 Акумулаторна инвалидна количка HS 665 24 17.06.2015
80 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 24 17.06.2015
81 Акумулаторна инвалидна количка KY110A 24 17.06.2015
82 Акумулаторна инвалидна количка KY120 24 17.06.2015
83 Акумулаторна инвалидна количка KY140LA 24 27.01.2016
84 Акумулаторна инвалидна количка KY152 24 27.01.2016
85 Акумулаторна инвалидна количка KY160 24 27.01.2016
86 Акумулаторна инвалидна количка KY160A 24 27.01.2016
87 Акумулаторна инвалидна количка LEO 24 17.06.2015
88 Акумулаторна инвалидна количка LEO-707 24 27.01.2016
89 Акумулаторна инвалидна количка LEO-708 24 27.01.2016
90 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 24 17.06.2015
91 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 24 17.06.2015
92 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 24 17.06.2015
93 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 24 17.06.2015
94 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 24 17.06.2015
95 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 24 17.06.2015
96 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 24 17.06.2015
97 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 24 17.06.2015
98 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 24 17.06.2015
99 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 24 17.06.2015
100 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 24 17.06.2015
101 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 24 17.06.2015
102 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 24 17.06.2015
103 Акумулаторна инвалидна количка P 101 24 17.06.2015
104 Акумулаторна инвалидна количка P 110 24 17.06.2015
105 Акумулаторна инвалидна количка P10C 24 17.06.2015
106 Акумулаторна инвалидна количка P10R 24 17.06.2015
107 Акумулаторна инвалидна количка P11C 24 17.06.2015
108 Акумулаторна инвалидна количка P11R 24 17.06.2015
109 Акумулаторна инвалидна количка P11RT 24 17.06.2015
110 Акумулаторна инвалидна количка P12S 24 17.06.2015
111 Акумулаторна инвалидна количка P4F 24 17.06.2015
112 Акумулаторна инвалидна количка P4R 24 17.06.2015
113 Акумулаторна инвалидна количка PCO 1600 24 17.06.2015
114 Акумулаторна инвалидна количка Q-100 24 31.08.2018
115 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 24 27.01.2016
116 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 24 27.01.2016
117 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 24 27.01.2016
118 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 24 27.01.2016
119 Акумулаторна инвалидна количка S344 24 17.06.2015
120 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 100 24 17.06.2015
121 Акумулаторна инвалидна количка SPW - 110 24 17.06.2015
122 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 24 17.06.2015
123 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 3 24 27.01.2016
124 Акумулаторна инвалидна количка Saturnus 4 24 27.01.2016
125 Акумулаторна инвалидна количка Sinrise medical, Tango 24 17.06.2015
126 Акумулаторна инвалидна количка Sunrise medical , F35 24 17.06.2015
127 Акумулаторна инвалидна количка Sunrise medical , Rumba 24 17.06.2015
128 Акумулаторна инвалидна количка Sunrise medical , Salsa R 24 17.06.2015
129 Акумулаторна инвалидна количка Sunrise medical, Jive F/R 24 17.06.2015
130 Акумулаторна инвалидна количка Venus 3 24 27.01.2016
131 Акумулаторна инвалидна количка Venus 4 24 27.01.2016
132 Акумулаторна инвалидна количка W-111A 24 31.08.2018
133 Акумулаторна инвалидна количка W123 24 31.08.2018
134 Акумулаторна инвалидна количка W124 24 31.08.2018
135 Акумулаторна инвалидна количка W129 24 31.08.2018
136 Акумулаторна инвалидна количка W165-S 24 31.08.2018
137 Акумулаторна инвалидна количка W165-SL 24 31.08.2018
138 Акумулаторна инвалидна количка W169 24 31.08.2018
139 Акумулаторна инвалидна количка W807 24 31.08.2018
140 Акумулаторна инвалидна количка WG-P100 24 31.08.2018
141 Акумулаторна инвалидна количка WG-P110 24 31.08.2018
142 Акумулаторна инвалидна количка WG-P120 24 31.08.2018
143 Акумулаторна инвалидна количка WG-P130 24 31.08.2018
144 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 1018 24 17.06.2015
145 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 4029 24 17.06.2015
146 Акумулаторна инвалидна количка Wisking 4030 24 17.06.2015
147 Акумулаторна инвалидна количка А 200 24 17.06.2015
148 Акумулаторна инвалидна количка В 500 24 17.06.2015
149 Акумулаторна инвалидна количка ЕВОЛЮШЪН ЕЛЕКТРОНИК 24 17.06.2015
150 Акумулаторна инвалидна количка КИА-33 24 17.06.2015
151 Акумулаторна инвалидна количка НР7С 24 17.06.2015
152 Акумулаторна инвалидна количка РАМПЕГА ЕНД ДРАЙВ 24 17.06.2015
153 Акумулаторна инвалидна количка ЧАМПИ 24 17.06.2015
154 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Acky 6.011 24 27.01.2016
155 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Bondo 6.012 24 27.01.2016
156 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Bondo Pas 6.112 24 27.01.2016
157 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Clip 6.013 24 27.01.2016
158 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Clip Pas 6.113 24 27.01.2016
159 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Diamond 6.014 24 27.01.2016
160 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Easy Pas 6.019 24 27.01.2016
161 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Nindo 6.021 24 27.01.2016
162 Акумулаторна инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Sunny Nindo Too 6.025 24 27.01.2016
163 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Champi 1.594 24 27.01.2016
164 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Nemo Alpha Junior 1.596 24 27.01.2016
165 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Nemo Vertikal Junior 1.595 24 27.01.2016
166 Акумулаторна инвалидна количка за деца и юноши-MEYRA Ortopedia Power Tommy 1.440 24 27.01.2016
167 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Champ 24 27.01.2016
168 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Champ Lift 24 27.01.2016
169 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 306 24 27.01.2016
170 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 310+ 24 27.01.2016
171 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 315 24 27.01.2016
172 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 406 24 27.01.2016
173 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 408 24 27.01.2016
174 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 410+ 24 27.01.2016
175 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Cityliner 415 24 27.01.2016
176 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Clou 24 27.01.2016
177 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Compact 905 24 27.01.2016
178 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Optimus 2 24 27.01.2016
179 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Optimus 2S 24 27.01.2016
180 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Ortocar 315 SP 24 27.01.2016
181 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Ortocar 415 SP 24 27.01.2016
182 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Power Primus 2 24 27.01.2016
183 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Smart 24 27.01.2016
184 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Sprint GT 24 27.01.2016
185 Акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia iCHAIR 24 27.01.2016
186 Акумулаторна инвалидна количка-детска W127 24 31.08.2018
187 Акумулаторна количка Драгон Вертик 24 27.01.2016
188 Акумулаторна количка Есприт Акшън 24 27.01.2016
189 Акумулаторна количка Мистрал 24 27.01.2016
190 Акумулаторна количка Сторм Вертик 24 27.01.2016
191 Акумулаторни батерии 6 17.06.2015
192 Акумулаторни батерии за инвалидни колички 6 27.01.2016
193 Акумулаторни батерии-MEYRA Ortopedia 6 27.01.2016
194 Акумулаторни инвалидни колички A200 24 27.01.2016
195 Акумулаторни инвалидни колички B400 24 27.01.2016
196 Акумулаторни инвалидни колички B500 advanced 24 27.01.2016
197 Акумулаторни инвалидни колички B500 classic 24 27.01.2016
198 Акумулаторни инвалидни колички B500 online 24 27.01.2016
199 Акумулаторни инвалидни колички B600 24 27.01.2016
200 Акумулаторни инвалидни колички C-2000 24 27.01.2016
201 Акумулаторни инвалидни колички C1000 DS 24 27.01.2016
202 Акумулаторни инвалидни колички C2000 24 27.01.2016
203 Акумулаторни инвалидни колички Skippi 24 27.01.2016
204 Акумулаторни инвалидни колички Skippi plus 24 27.01.2016
205 Акумулаторни инвалидни колички Supertrans 24 27.01.2016
206 Акумулаторни инвалидни колички Xeno 24 27.01.2016
207 Акумулаторни инвалидни колички Z-50 24 27.01.2016
208 Акумулаторни инвалидни колички e-support 24 27.01.2016
209 Акумулаторни инвалидни колички z10/z10-ce 24 27.01.2016
210 Акумулаторни инвалидни колички z50 24 27.01.2016
211 Акумулаторни инвалидни колички А-200 24 27.01.2016
212 Акумулаторни инвалидни колички В-500 24 27.01.2016
213 Акумулаторни инвалидни колички В-600 24 27.01.2016
214 Акумулаторни инвалидни колички С-1000 24 27.01.2016
215 Антидекубиталeн дюшек BioFlote 2000 12 17.06.2015
216 Антидекубитален дюшек 195 LV - WF +8030 12 17.06.2015
217 Антидекубитален дюшек 195-Nf + 7000 12 17.06.2015
218 Антидекубитален дюшек 20,2 12 17.06.2015
219 Антидекубитален дюшек 20,22 12 17.06.2015
220 Антидекубитален дюшек 28483 12 17.06.2015
221 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 12 17.06.2015
222 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 12 17.06.2015
223 Антидекубитален дюшек 5000503 12 17.06.2015
224 Антидекубитален дюшек 5000504 12 17.06.2015
225 Антидекубитален дюшек ADM 1000 12 27.01.2016
226 Антидекубитален дюшек ADM 2000 12 27.01.2016
227 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 12 17.06.2015
228 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 F 12 17.06.2015
229 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 V 12 17.06.2015
230 Антидекубитален дюшек AIRCELL 2500 VF 12 17.06.2015
231 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5000 12 17.06.2015
232 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5200 12 17.06.2015
233 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5400 12 17.06.2015
234 Антидекубитален дюшек AIRCELL 5600 12 17.06.2015
235 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8200 12 17.06.2015
236 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8400 12 17.06.2015
237 Антидекубитален дюшек AIRCELL 8600 12 17.06.2015
238 Антидекубитален дюшек AIRLUX 1000 12 17.06.2015
239 Антидекубитален дюшек AIRLUX 2000 12 17.06.2015
240 Антидекубитален дюшек AIRPAD 12 17.06.2015
241 Антидекубитален дюшек ALESE 12 17.06.2015
242 Антидекубитален дюшек AME-FP 12 17.06.2015
243 Антидекубитален дюшек AP205000 12 17.06.2015
244 Антидекубитален дюшек AP206000 12 17.06.2015
245 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 17.06.2015
246 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 17.06.2015
247 Антидекубитален дюшек Academy 12 27.01.2016
248 Антидекубитален дюшек Air Junior 2000 12 17.06.2015
249 Антидекубитален дюшек BP2 12 17.06.2015
250 Антидекубитален дюшек BP2/BREEZE 12 17.06.2015
251 Антидекубитален дюшек BioFlote 100 12 17.06.2015
252 Антидекубитален дюшек BioFlote 200 12 27.01.2016
253 Антидекубитален дюшек BioFlote 300 12 27.01.2016
254 Антидекубитален дюшек BioFlote TMS 300 12 17.06.2015
255 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 17.06.2015
256 Антидекубитален дюшек CLOUD 12 27.01.2016
257 Антидекубитален дюшек CM 3000 12 17.06.2015
258 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 12 17.06.2015
259 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 12 17.06.2015
260 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 12 17.06.2015
261 Антидекубитален дюшек CSI 18 RO 12 17.06.2015
262 Антидекубитален дюшек CSI 19 RO 12 17.06.2015
263 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 12 17.06.2015
264 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 12 17.06.2015
265 Антидекубитален дюшек CSI 69 RO 12 17.06.2015
266 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 12 17.06.2015
267 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 12 17.06.2015
268 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 12 17.06.2015
269 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 12 17.06.2015
270 Антидекубитален дюшек Casa Solo 12 17.06.2015
271 Антидекубитален дюшек Casaflex 12 17.06.2015
272 Антидекубитален дюшек Dynacell 12 17.06.2015
273 Антидекубитален дюшек Dynapad 12 17.06.2015
274 Антидекубитален дюшек E250 12 17.06.2015
275 Антидекубитален дюшек E250+OLA Q1-02 12 27.01.2016
276 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 17.06.2015
277 Антидекубитален дюшек EFFECT 2500F 12 17.06.2015
278 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 17.06.2015
279 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 12 17.06.2015
280 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 12 17.06.2015
281 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 12 17.06.2015
282 Антидекубитален дюшек Eazyflow 250 12 17.06.2015
283 Антидекубитален дюшек Eazyflow 412-S 12 17.06.2015
284 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 100 12 17.06.2015
285 Антидекубитален дюшек FLEXLUX 200 12 17.06.2015
286 Антидекубитален дюшек GM 104/B 12 17.06.2015
287 Антидекубитален дюшек GM 105 12 17.06.2015
288 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 27.01.2016
289 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300/T 12 27.01.2016
290 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 17.06.2015
291 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 12 17.06.2015
292 Антидекубитален дюшек KIT 2V 12 17.06.2015
293 Антидекубитален дюшек KIT 2V.e 12 17.06.2015
294 Антидекубитален дюшек KIT PB2 12 17.06.2015
295 Антидекубитален дюшек L 880 12 27.01.2016
296 Антидекубитален дюшек L 880 I 12 27.01.2016
297 Антидекубитален дюшек L 883 12 27.01.2016
298 Антидекубитален дюшек LIBER 12 17.06.2015
299 Антидекубитален дюшек LTM602 12 17.06.2015
300 Антидекубитален дюшек LTM661 12 17.06.2015
301 Антидекубитален дюшек LTM662 12 17.06.2015
302 Антидекубитален дюшек LTM663 12 17.06.2015
303 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 17.06.2015
304 Антидекубитален дюшек OASIS 12 17.06.2015
305 Антидекубитален дюшек OASIS 2000 12 17.06.2015
306 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 27.01.2016
307 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 100 12 17.06.2015
308 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 200 12 17.06.2015
309 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 300 12 17.06.2015
310 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 400 12 17.06.2015
311 Антидекубитален дюшек ORTHOPLOT 500 12 17.06.2015
312 Антидекубитален дюшек OSD-4100 12 17.06.2015
313 Антидекубитален дюшек OSD-4101 12 17.06.2015
314 Антидекубитален дюшек OSD-4200 12 17.06.2015
315 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 12 17.06.2015
316 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 12 17.06.2015
317 Антидекубитален дюшек RC-202 12 17.06.2015
318 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 17.06.2015
319 Антидекубитален дюшек RICANT 12 27.01.2016
320 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 17.06.2015
321 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 12 17.06.2015
322 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 12 17.06.2015
323 Антидекубитален дюшек ST100 12 27.01.2016
324 Антидекубитален дюшек ST50 12 27.01.2016
325 Антидекубитален дюшек ST725 12 17.06.2015
326 Антидекубитален дюшек ST728 12 17.06.2015
327 Антидекубитален дюшек ST730 12 17.06.2015
328 Антидекубитален дюшек ST732 12 17.06.2015
329 Антидекубитален дюшек ST80 12 27.01.2016
330 Антидекубитален дюшек SY-300 12 17.06.2015
331 Антидекубитален дюшек SY300 12 27.01.2016
332 Антидекубитален дюшек SY400 12 27.01.2016
333 Антидекубитален дюшек T 6036 12 17.06.2015
334 Антидекубитален дюшек VCM 202 12 17.06.2015
335 Антидекубитален дюшек VCM 502 12 17.06.2015
336 Антидекубитален дюшек W3000 12 17.06.2015
337 Антидекубитален дюшек W3001 12 17.06.2015
338 Антидекубитален дюшек W3006 12 17.06.2015
339 Антидекубитален дюшек W3009 12 17.06.2015
340 Антидекубитален дюшек W3015 12 17.06.2015
341 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 17.06.2015
342 Антидекубитален дюшек ДА-01 12 17.06.2015
343 Антидекубитален дюшек Ескал 839 12 27.01.2016
344 Антидекубитален дюшек Клиник 12 27.01.2016
345 Антидекубитален дюшек Либер 803 12 27.01.2016
346 Антидекубитален дюшек МА 005 12 17.06.2015
347 Антидекубитален дюшек Н-15 12 17.06.2015
348 Антидекубитален дюшек Т 4040 Е 12 17.06.2015
349 Антидекубитален дюшек Т 6036 12 17.06.2015
350 Антидекубитален дюшек Хико декубимат 369 12 27.01.2016
351 Антидекубитален дюшек с компресор ECM 12 27.01.2016
352 Антидекубитален дюшек с компресор WB-M01 12 31.08.2018
353 Антидекубитален дюшек с компресор WT-M02 12 31.08.2018
354 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034A 12 27.01.2016
355 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034AL 12 27.01.2016
356 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034B 12 27.01.2016
357 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034BL 12 27.01.2016
358 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034C 12 27.01.2016
359 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM1034CL 12 27.01.2016
360 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM250 12 27.01.2016
361 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM412SF 12 27.01.2016
362 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512OT 12 27.01.2016
363 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512OTL 12 27.01.2016
364 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512ST 12 27.01.2016
365 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512STF 12 27.01.2016
366 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512STL 12 27.01.2016
367 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM512XT 12 27.01.2016
368 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623OT 12 27.01.2016
369 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623OTL 12 27.01.2016
370 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623ST 12 27.01.2016
371 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623STL 12 27.01.2016
372 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM623XT 12 27.01.2016
373 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934OT 12 27.01.2016
374 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934OTL 12 27.01.2016
375 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934ST 12 27.01.2016
376 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934STL 12 27.01.2016
377 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECM934XT 12 27.01.2016
378 Антидекубитален дюшек с компресор-EUROCARE ECP806 12 27.01.2016
379 Антидекубитален дюшек с компресор-MEYRA Ortopedia AP 205000 12 27.01.2016
380 Антидекубитален дюшек с компресор-MEYRA Ortopedia AP 206000 12 27.01.2016
381 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Combo Basic 12 27.01.2016
382 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Combo Xcell 12 27.01.2016
383 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Sistema Air-care 12 27.01.2016
384 Антидекубитален дюшек с компресор-MOVI SPA/WIMED division/ Sistema Air-soft 12 27.01.2016
385 Антидекубитална възглавница 14882 12 17.06.2015
386 Антидекубитална възглавница 14886 12 17.06.2015
387 Антидекубитална възглавница 14888 12 17.06.2015
388 Антидекубитална възглавница 28524 12 17.06.2015
389 Антидекубитална възглавница 3947 12 17.06.2015
390 Антидекубитална възглавница 40407 12 17.06.2015
391 Антидекубитална възглавница 40407 27.01.2016
392 Антидекубитална възглавница 4117 12 17.06.2015
393 Антидекубитална възглавница 45503 12 17.06.2015
394 Антидекубитална възглавница 45504 12 17.06.2015
395 Антидекубитална възглавница 45505 12 17.06.2015
396 Антидекубитална възглавница 45506 12 17.06.2015
397 Антидекубитална възглавница 45507 12 17.06.2015
398 Антидекубитална възглавница 45508 12 17.06.2015
399 Антидекубитална възглавница 45509 12 17.06.2015
400 Антидекубитална възглавница 45510 12 17.06.2015
401 Антидекубитална възглавница 45511 12 17.06.2015
402 Антидекубитална възглавница 604012 12 17.06.2015
403 Антидекубитална възглавница 604014 12 17.06.2015
404 Антидекубитална възглавница ADC 10 27.01.2016
405 Антидекубитална възглавница ADC 20 27.01.2016
406 Антидекубитална възглавница Butterfly Pillow 12 17.06.2015
407 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 17.06.2015
408 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 17.06.2015
409 Антидекубитална възглавница CM 3000/IT 12 17.06.2015
410 Антидекубитална възглавница CU001 12 17.06.2015
411 Антидекубитална възглавница CU002 12 17.06.2015
412 Антидекубитална възглавница CU004 12 17.06.2015
413 Антидекубитална възглавница CU006 12 17.06.2015
414 Антидекубитална възглавница CU007 12 17.06.2015
415 Антидекубитална възглавница CU009 12 17.06.2015
416 Антидекубитална възглавница CU010 12 17.06.2015
417 Антидекубитална възглавница CU011 12 17.06.2015
418 Антидекубитална възглавница CU012 12 17.06.2015
419 Антидекубитална възглавница CU013 12 17.06.2015
420 Антидекубитална възглавница CU014 12 17.06.2015
421 Антидекубитална възглавница CU016 12 17.06.2015
422 Антидекубитална възглавница CUS 12 17.06.2015
423 Антидекубитална възглавница Chair Cushion 12 17.06.2015
424 Антидекубитална възглавница Comfort Pillow 12 17.06.2015
425 Антидекубитална възглавница Contour Pillow 12 17.06.2015
426 Антидекубитална възглавница Convoluted Ring Cushion 12 17.06.2015
427 Антидекубитална възглавница DRQE0D 12 17.06.2015
428 Антидекубитална възглавница DRQЕ0C 12 17.06.2015
429 Антидекубитална възглавница DRQК0А 12 17.06.2015
430 Антидекубитална възглавница FS520 12 17.06.2015
431 Антидекубитална възглавница GM 3000/IT 12 17.06.2015
432 Антидекубитална възглавница GM LR- 50/4 12 17.06.2015
433 Антидекубитална възглавница GM LR-50/4 12 17.06.2015
434 Антидекубитална възглавница GM PLM/ KPU 12 17.06.2015
435 Антидекубитална възглавница GM PLM/KPU 12 17.06.2015
436 Антидекубитална възглавница H3700 12 17.06.2015
437 Антидекубитална възглавница Health Pillow 12 17.06.2015
438 Антидекубитална възглавница Health Shoulder Pillow 12 17.06.2015
439 Антидекубитална възглавница KY564 27.01.2016
440 Антидекубитална възглавница KY567 27.01.2016
441 Антидекубитална възглавница KY569 12 17.06.2015
442 Антидекубитална възглавница KY573 27.01.2016
443 Антидекубитална възглавница LUMBOSTAR 12 17.06.2015
444 Антидекубитална възглавница Lumbar Cushion 12 17.06.2015
445 Антидекубитална възглавница MDQ001104 12 17.06.2015
446 Антидекубитална възглавница MDQ001105 12 17.06.2015
447 Антидекубитална възглавница MEMOSTAR 12 17.06.2015
448 Антидекубитална възглавница Neck Support Pillow 12 17.06.2015
449 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 001 12 17.06.2015
450 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 002 12 17.06.2015
451 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 003 12 17.06.2015
452 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 004 12 17.06.2015
453 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 005 12 17.06.2015
454 Антидекубитална възглавница ORTHOFLEX 006 12 17.06.2015
455 Антидекубитална възглавница OSD-4000 12 17.06.2015
456 Антидекубитална възглавница OSD-4001 12 17.06.2015
457 Антидекубитална възглавница OSD-4016 12 17.06.2015
458 Антидекубитална възглавница OSD-4017 12 17.06.2015
459 Антидекубитална възглавница OSD-4018 12 17.06.2015
460 Антидекубитална възглавница SEAT CUSHION 12 17.06.2015
461 Антидекубитална възглавница SEATSTAR 12 17.06.2015
462 Антидекубитална възглавница ST700 12 17.06.2015
463 Антидекубитална възглавница ST703 12 17.06.2015
464 Антидекубитална възглавница ST705 12 17.06.2015
465 Антидекубитална възглавница ST710 12 17.06.2015
466 Антидекубитална възглавница ST720 12 17.06.2015
467 Антидекубитална възглавница SuperJez 4115 12 17.06.2015
468 Антидекубитална възглавница SuperJez 4117 12 17.06.2015
469 Антидекубитална възглавница Twin 27.01.2016
470 Антидекубитална възглавница U-Shape Traveling Pillow 12 17.06.2015
471 Антидекубитална възглавница UNIWERSAL 12 17.06.2015
472 Антидекубитална възглавница W0465 12 17.06.2015
473 Антидекубитална възглавница WB001 12 17.06.2015
474 Антидекубитална възглавница ВА-01 12 17.06.2015
475 Антидекубитална възглавница ВА-02 12 17.06.2015
476 Антидекубитална възглавница КИНЕРИС 12 17.06.2015
477 Антидекубитална възглавница Н-6 12 17.06.2015
478 Антидекубитална възглавница Н-9 12 17.06.2015
479 Антидекубитална възглавница О – Shape Cushion 12 17.06.2015
480 Антидекубитална възглавница РС 100 27.01.2016
481 Антидекубитална възглавница РС 300 27.01.2016
482 Антидекубитална възглавница РС 400 27.01.2016
483 Антидекубитална възглавница РС 600 27.01.2016
484 Антидекубитална възглавница CERVICAL EXTRA-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
485 Антидекубитална възглавница CERVICAL MED-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
486 Антидекубитална възглавница CERVICAL MEMORY-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
487 Антидекубитална възглавница за сядане без отвор-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
488 Антидекубитална възглавница за сядане без отвор-водна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
489 Антидекубитална възглавница за сядане с отвор-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
490 Антидекубитална възглавница за сядане с отвор-водна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
491 Антидекубитална възглавница с регулиране на въздуха W-P-4040-1 12 31.08.2018
492 Антидекубитална възглавница с регулиране на въздуха W-P-4045-1 12 31.08.2018
493 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC16 27.01.2016
494 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC18 27.01.2016
495 Антидекубитална възглавница-EUROCARE ECSC20 27.01.2016
496 Антидекубитална възглавница-MEYRA Ortopedia Kineris 27.01.2016
497 Антидекубитална възглавница-MEYRA Ortopedia Silikon-Kissen 27.01.2016
498 Антидекубитална възглавница-SYSTAM DUOFORM® 27.01.2016
499 Антидекубитална възглавница-SYSTAM MIXTE® 27.01.2016
500 Антидекубитална възглавница-SYSTAM POLYAIR® 60 27.01.2016
501 Антидекубитална възглавница-SYSTAM SYSTAM® 27.01.2016
502 Антидекубитална възглавница-SYSTAM VISCOFLEX® 27.01.2016
503 Антидекубитална дюшек-SYSTAM POLYMULTI® 12 27.01.2016
504 Антидекубитална дюшек-SYSTAM POLYPLOT® 12 27.01.2016
505 Антидекубитална дюшек-SYSTAM VISCOFLEX® 12 27.01.2016
506 Антидекубитални възглавници ADVANTAGE 27.01.2016
507 Антидекубитални възглавници Aerial 27.01.2016
508 Антидекубитални възглавници Aerial Sport 27.01.2016
509 Антидекубитални възглавници Aerial active 27.01.2016
510 Антидекубитални възглавници Aquos 27.01.2016
511 Антидекубитални възглавници Cloud 27.01.2016
512 Антидекубитални възглавници Combi 3S 27.01.2016
513 Антидекубитални възглавници Combi Foam 27.01.2016
514 Антидекубитални възглавници Contour Gel 27.01.2016
515 Антидекубитални възглавници Cubic Foam 27.01.2016
516 Антидекубитални възглавници Evolight 27.01.2016
517 Антидекубитални възглавници Evolight Pro 27.01.2016
518 Антидекубитални възглавници Terra 27.01.2016
519 Антидекубитални възглавници Terra foam 27.01.2016
520 Антидекубитални възглавници Z-Flo 27.01.2016
521 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 12 27.01.2016
522 Апарат обувка /вътрешна обувка/ А-501 1 17.06.2015
523 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 17.06.2015
524 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 17.06.2015
525 Бастун - нерегулируем 10080 17.06.2015
526 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 17.06.2015
527 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 17.06.2015
528 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 17.06.2015
529 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 17.06.2015
530 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 17.06.2015
531 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 17.06.2015
532 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 17.06.2015
533 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 17.06.2015
534 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 17.06.2015
535 Бастун - нерегулируем 10090SI/C 17.06.2015
536 Бастун - нерегулируем 10090SI/F 17.06.2015
537 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 17.06.2015
538 Бастун - нерегулируем 10090SI/O 17.06.2015
539 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 17.06.2015
540 Бастун - нерегулируем 10107/BI 17.06.2015
541 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 17.06.2015
542 Бастун - нерегулируем 10107/SL 17.06.2015
543 Бастун - нерегулируем 10107S/BI 17.06.2015
544 Бастун - нерегулируем 10108/BI 17.06.2015
545 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 17.06.2015
546 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 17.06.2015
547 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 17.06.2015
548 Бастун - нерегулируем H 81 27.01.2016
549 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 17.06.2015
550 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 17.06.2015
551 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 17.06.2015
552 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 17.06.2015
553 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 17.06.2015
554 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 17.06.2015
555 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 17.06.2015
556 Бастун - регулируем 1315 17.06.2015
557 Бастун - регулируем 1315 G 17.06.2015
558 Бастун - регулируем HS 95 27.01.2016
559 Бастун - триопорен HS 95/3 27.01.2016
560 Бастун - триопорен Р 328 27.01.2016
561 Бастун - четириопорен 10047 17.06.2015
562 Бастун - четириопорен 10110 17.06.2015
563 Бастун - четириопорен 10111 17.06.2015
564 Бастун - четириопорен 10113 17.06.2015
565 Бастун - четириопорен HS 95/4 27.01.2016
566 Бастун - четриопорен Р 328 I 27.01.2016
567 Бастун нерегулируем FS910L 17.06.2015
568 Бастун нерегулируем RP144 17.06.2015
569 Бастун ортопедичен нерегулируем 120 17.06.2015
570 Бастун регулируем 100 17.06.2015
571 Бастун регулируем 110 17.06.2015
572 Бастун регулируем 22S2 27.01.2016
573 Бастун регулируем 22S3 27.01.2016
574 Бастун регулируем 22S5 27.01.2016
575 Бастун регулируем FS9206L 17.06.2015
576 Бастун регулируем FS920L 17.06.2015
577 Бастун регулируем FS927L 17.06.2015
578 Бастун регулируем FS928L 17.06.2015
579 Бастун регулируем FS9296L 17.06.2015
580 Бастун регулируем FS929L 17.06.2015
581 Бастун регулируем FS9306L 17.06.2015
582 Бастун регулируем FS930L 17.06.2015
583 Бастун регулируем FS9386L 17.06.2015
584 Бастун регулируем FS938L 17.06.2015
585 Бастун регулируем FS939L 17.06.2015
586 Бастун регулируем KY920L 17.06.2015
587 Бастун регулируем OSD-8110 17.06.2015
588 Бастун регулируем OSD-8700 17.06.2015
589 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 17.06.2015
590 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 17.06.2015
591 Бастун регулируем RP145NC 17.06.2015
592 Бастун регулируем RP145NL 17.06.2015
593 Бастун регулируем RP146 17.06.2015
594 Бастун регулируем RP147 17.06.2015
595 Бастун регулируем RP148 17.06.2015
596 Бастун регулируем RP149 17.06.2015
597 Бастун регулируем триопорен 130 17.06.2015
598 Бастун регулируем четириопорен 140 17.06.2015
599 Бастун с фиксирана дължина-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 27.01.2016
600 Бастун триопорен FS926 17.06.2015
601 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 17.06.2015
602 Бастун триопорен RP715 17.06.2015
603 Бастун триопорен RP720 17.06.2015
604 Бастун триопорен RP721 17.06.2015
605 Бастун четириопорен FS921 17.06.2015
606 Бастун четириопорен FS924 17.06.2015
607 Бастун четириопорен FS931 17.06.2015
608 Бастун четириопорен FS932 17.06.2015
609 Бастун четириопорен FS934 17.06.2015
610 Бастун четириопорен FS942 17.06.2015
611 Бастун четириопорен FS944 17.06.2015
612 Бастун четириопорен KY9241 17.06.2015
613 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 17.06.2015
614 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 17.06.2015
615 Бастун четириопорен RP723 17.06.2015
616 Бастун четириопорен RP724 17.06.2015
617 Бастун четириопорен RP726 17.06.2015
618 Бастуни регулируем Р 252 27.01.2016
619 Бастуни регулируем Р 256 27.01.2016
620 Бастуни регулируем Р 257 27.01.2016
621 Бастуни регулируем Р 270 27.01.2016
622 Бастуни регулируем Р253 27.01.2016
623 Бастуни регулируем Р254 27.01.2016
624 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 17.06.2015
625 Вертикализатор WG-M957 24 31.08.2018
626 Говорен апарат 55X 27.01.2016
627 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 27.01.2016
628 Говорен апарат D1 27.01.2016
629 Говорен апарат-CYBERBIOMED HIVOX 17.06.2015
630 Говорен апарат-CYBERBIOMED MICROVOX 17.06.2015
631 Говорен апарат-SUMIT S101 17.06.2015
632 Говорен апарат-SUMIT S102 17.06.2015
633 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 200 A 27.01.2016
634 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 300 A 27.01.2016
635 Говорни апарати-Fountain Head Marketing Inc. R 355 CP 27.01.2016
636 Говорни апарати-MPM NU-VOIS I 27.01.2016
637 Говорни апарати-MPM NU-VOIS III Digital 27.01.2016
638 Говорни апарати-MPM XTRA-VOIS 27.01.2016
639 Гръдна епитеза 9201 17.06.2015
640 Гръдна епитеза 9311 17.06.2015
641 Гръдна епитеза 9341 17.06.2015
642 Гръдна епитеза 9371 17.06.2015
643 Гръдна епитеза 9381 17.06.2015
644 Гръдна епитеза 9431 17.06.2015
645 Гръдна епитеза T661071 17.06.2015
646 Гръдна епитеза T662201 17.06.2015
647 Гръдна епитеза T662271 17.06.2015
648 Гръдна епитеза T663601 17.06.2015
649 Гръдна епитеза T663651 17.06.2015
650 Гръдна епитеза T663681 17.06.2015
651 Гръдна епитеза T663701 17.06.2015
652 Гръдна епитеза T663741 17.06.2015
653 Гръдна епитеза T663751 17.06.2015
654 Гръдна епитеза T663771 17.06.2015
655 Гръдна епитеза T663781 17.06.2015
656 Гръдна епитеза T663801 17.06.2015
657 Гръдна епитеза T663871 17.06.2015
658 Гръдна епитеза T663901 17.06.2015
659 Гръдна епитеза T663981 17.06.2015
660 Детска инвалидна количка 8001-12 24 31.08.2018
661 Детска инвалидна количка 8001-16 24 31.08.2018
662 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.082 27.01.2016
663 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.083 27.01.2016
664 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia 6.088 27.01.2016
665 Детска проходилка - ролаторна-MEYRA Ortopedia Kids 27.01.2016
666 Детска, рингова инвалидна количка W983 24 31.08.2018
667 Детска, рингова инвалидна количка за ДЦП W958 24 31.08.2018
668 Детски, подлакътни патерици-канадки 200910 12 31.08.2018
669 Инвалидна количка детска БЕН 4 Х-КЪНТРИ 12 17.06.2015
670 Инвалидна количка детска БЕН4 БИЙСИК 12 17.06.2015
671 Инвалидна количка детска БЪГИ КОРЗИНО БЕЙСИК 12 17.06.2015
672 Инвалидна количка детска БЪГИ КОРЗО Х-КЪНТРИ 12 17.06.2015
673 Инвалидна количка KY721L 24 17.06.2015
674 Инвалидна количка KY861LAJ 24 17.06.2015
675 Инвалидна количка KY869LA 24 17.06.2015
676 Инвалидна количка KY908LAX 24 17.06.2015
677 Инвалидна количка А100 24 17.06.2015
678 Инвалидна количка А110 24 17.06.2015
679 Инвалидна количка КИ-2А 24 17.06.2015
680 Инвалидна количка - детска-MEYRA Ortopedia Mikka 12 27.01.2016
681 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова RPM - SBCW1001S-14 12 17.06.2015
682 Инвалидна количка - рингова CA100 12 27.01.2016
683 Инвалидна количка - рингова CA103 12 27.01.2016
684 Инвалидна количка - рингова CA110 12 27.01.2016
685 Инвалидна количка - рингова CA113 12 27.01.2016
686 Инвалидна количка - рингова CA120 12 27.01.2016
687 Инвалидна количка - рингова CA123 12 27.01.2016
688 Инвалидна количка - рингова CA130 12 27.01.2016
689 Инвалидна количка - рингова CA133 12 27.01.2016
690 Инвалидна количка - рингова CA140 12 27.01.2016
691 Инвалидна количка - рингова CA143 12 27.01.2016
692 Инвалидна количка - рингова CA150 12 27.01.2016
693 Инвалидна количка - рингова CA153 12 27.01.2016
694 Инвалидна количка - рингова CA160 12 27.01.2016
695 Инвалидна количка - рингова CA163 12 27.01.2016
696 Инвалидна количка - рингова CA170 12 27.01.2016
697 Инвалидна количка - рингова CA173 12 27.01.2016
698 Инвалидна количка - рингова FS802-35 12 27.01.2016
699 Инвалидна количка - рингова FS802C 12 27.01.2016
700 Инвалидна количка - рингова FS809 12 27.01.2016
701 Инвалидна количка - рингова FS809B 12 27.01.2016
702 Инвалидна количка - рингова FS809Y 12 27.01.2016
703 Инвалидна количка - рингова FS846L 12 27.01.2016
704 Инвалидна количка - рингова FS864LY 12 27.01.2016
705 Инвалидна количка - рингова FS871 12 27.01.2016
706 Инвалидна количка - рингова FS872L 12 27.01.2016
707 Инвалидна количка - рингова FS873 12 27.01.2016
708 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 12 27.01.2016
709 Инвалидна количка - рингова FS874 12 27.01.2016
710 Инвалидна количка - рингова FS874-51 12 27.01.2016
711 Инвалидна количка - рингова FS874A 12 27.01.2016
712 Инвалидна количка - рингова FS874B 12 27.01.2016
713 Инвалидна количка - рингова FS874L 12 27.01.2016
714 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 12 27.01.2016
715 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 12 27.01.2016
716 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 12 27.01.2016
717 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 12 27.01.2016
718 Инвалидна количка - рингова FS874LX 12 27.01.2016
719 Инвалидна количка - рингова FS874Y 12 27.01.2016
720 Инвалидна количка - рингова FS875 12 27.01.2016
721 Инвалидна количка - рингова FS901 12 27.01.2016
722 Инвалидна количка - рингова FS901B 12 27.01.2016
723 Инвалидна количка - рингова FS902GC 12 27.01.2016
724 Инвалидна количка - рингова FS903 12 27.01.2016
725 Инвалидна количка - рингова FS903L 12 27.01.2016
726 Инвалидна количка - рингова FS903LB 12 27.01.2016
727 Инвалидна количка - рингова FS903LC 12 27.01.2016
728 Инвалидна количка - рингова FS908A 12 27.01.2016
729 Инвалидна количка - рингова FS908L 12 27.01.2016
730 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 12 27.01.2016
731 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 12 27.01.2016
732 Инвалидна количка - рингова FS909 12 27.01.2016
733 Инвалидна количка - рингова FS909B 12 27.01.2016
734 Инвалидна количка - рингова FS950LB 12 27.01.2016
735 Инвалидна количка - рингова FS951B 12 27.01.2016
736 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 12 27.01.2016
737 Инвалидна количка - рингова FS952LC 12 27.01.2016
738 Инвалидна количка - рингова FS954GC 12 27.01.2016
739 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 12 27.01.2016
740 Инвалидна количка - рингова FS955L 12 27.01.2016
741 Инвалидна количка - рингова FS971LB 12 27.01.2016
742 Инвалидна количка - рингова FS972 12 27.01.2016
743 Инвалидна количка - рингова FS974L 12 27.01.2016
744 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 12 27.01.2016
745 Инвалидна количка - рингова FS975-51 12 27.01.2016
746 Инвалидна количка - рингова FS980LA 12 27.01.2016
747 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 12 27.01.2016
748 Инвалидна количка - рингова FS983 12 27.01.2016
749 Инвалидна количка - рингова FS983L 12 27.01.2016
750 Инвалидна количка - рингова NE-28093 12 27.01.2016
751 Инвалидна количка - рингова NE-28094 12 27.01.2016
752 Инвалидна количка - рингова NE-28095 12 27.01.2016
753 Инвалидна количка - рингова NE-28096 12 27.01.2016
754 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 12 27.01.2016
755 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 12 27.01.2016
756 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 12 27.01.2016
757 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 12 27.01.2016
758 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 12 27.01.2016
759 Инвалидна количка - рингова СА700 12 27.01.2016
760 Инвалидна количка - рингова СА703 12 27.01.2016
761 Инвалидна количка - рингова СА710 12 27.01.2016
762 Инвалидна количка - рингова СА713 12 27.01.2016
763 Инвалидна количка - рингова СВ100 12 27.01.2016
764 Инвалидна количка - рингова СВ103 12 27.01.2016
765 Инвалидна количка - рингова СВ110 12 27.01.2016
766 Инвалидна количка - рингова СВ113 12 27.01.2016
767 Инвалидна количка - рингова СВ120 12 27.01.2016
768 Инвалидна количка - рингова СВ123 12 27.01.2016
769 Инвалидна количка - рингова СВ130 12 27.01.2016
770 Инвалидна количка - рингова СВ133 12 27.01.2016
771 Инвалидна количка - рингова СВ140 12 27.01.2016
772 Инвалидна количка - рингова СВ143 12 27.01.2016
773 Инвалидна количка - рингова СВ150 12 27.01.2016
774 Инвалидна количка - рингова СВ153 12 27.01.2016
775 Инвалидна количка - рингова СВ160 12 27.01.2016
776 Инвалидна количка - рингова СВ163 12 27.01.2016
777 Инвалидна количка - рингова СВ170 12 27.01.2016
778 Инвалидна количка - рингова СВ173 12 27.01.2016
779 Инвалидна количка - рингова СВ220 12 27.01.2016
780 Инвалидна количка - рингова СВ223 12 27.01.2016
781 Инвалидна количка - рингова СВ230 12 27.01.2016
782 Инвалидна количка - рингова СВ233 12 27.01.2016
783 Инвалидна количка - рингова СВ260 12 27.01.2016
784 Инвалидна количка - рингова СВ263 12 27.01.2016
785 Инвалидна количка - рингова СВ270 12 27.01.2016
786 Инвалидна количка - рингова СВ273 12 27.01.2016
787 Инвалидна количка - рингова СВ300 12 27.01.2016
788 Инвалидна количка - рингова СВ310 12 27.01.2016
789 Инвалидна количка - рингова СВ320 12 27.01.2016
790 Инвалидна количка - рингова СВ330 12 27.01.2016
791 Инвалидна количка - рингова СВ400 12 27.01.2016
792 Инвалидна количка - рингова СВ403 12 27.01.2016
793 Инвалидна количка - рингова СВ405 12 27.01.2016
794 Инвалидна количка - рингова СВ408 12 27.01.2016
795 Инвалидна количка - рингова СВ410 12 27.01.2016
796 Инвалидна количка - рингова СВ413 12 27.01.2016
797 Инвалидна количка - рингова СВ415 12 27.01.2016
798 Инвалидна количка - рингова СВ418 12 27.01.2016
799 Инвалидна количка - рингова СВ420 12 27.01.2016
800 Инвалидна количка - рингова СВ423 12 27.01.2016
801 Инвалидна количка - рингова СВ425 12 27.01.2016
802 Инвалидна количка - рингова СВ428 12 27.01.2016
803 Инвалидна количка - рингова СВ430 12 27.01.2016
804 Инвалидна количка - рингова СВ433 12 27.01.2016
805 Инвалидна количка - рингова СВ435 12 27.01.2016
806 Инвалидна количка - рингова СВ438 12 27.01.2016
807 Инвалидна количка - рингова СВ440 12 27.01.2016
808 Инвалидна количка - рингова СВ443 12 27.01.2016
809 Инвалидна количка - рингова СВ450 12 27.01.2016
810 Инвалидна количка - рингова СВ453 12 27.01.2016
811 Инвалидна количка - рингова СВ460 12 27.01.2016
812 Инвалидна количка - рингова СВ463 12 27.01.2016
813 Инвалидна количка - рингова СВ470 12 27.01.2016
814 Инвалидна количка - рингова СВ473 12 27.01.2016
815 Инвалидна количка - рингова СВ700 12 27.01.2016
816 Инвалидна количка - рингова СВ703 12 27.01.2016
817 Инвалидна количка - рингова СВ710 12 27.01.2016
818 Инвалидна количка - рингова СВ713 12 27.01.2016
819 Инвалидна количка - рингова СВ800 12 27.01.2016
820 Инвалидна количка - детска BACZUS APPLAUSE 12 17.06.2015
821 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 12 27.01.2016
822 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 12 27.01.2016
823 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 12 27.01.2016
824 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 12 27.01.2016
825 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 12 27.01.2016
826 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 12 27.01.2016
827 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 12 27.01.2016
828 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 12 27.01.2016
829 Инвалидна количка - рингова 1700 C0303MP 12 27.01.2016
830 Инвалидна количка - рингова 4318 C0103M 12 27.01.2016
831 Инвалидна количка - рингова 4318 C0303M 12 27.01.2016
832 Инвалидна количка - рингова 4318 C0304M 12 27.01.2016
833 Инвалидна количка - рингова 7118 C0303MP 12 27.01.2016
834 Инвалидна количка - рингова 7118 C0304MP 12 27.01.2016
835 Инвалидна количка - рингова 7118 C0603MP 12 27.01.2016
836 Инвалидна количка - рингова 7700 C0303MP 12 27.01.2016
837 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 27.01.2016
838 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 27.01.2016
839 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 27.01.2016
840 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 27.01.2016
841 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708 Delight 24 17.06.2015
842 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 708D T30 24 17.06.2015
843 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване 925 12 27.01.2016
844 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 100 12 27.01.2016
845 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 101 12 27.01.2016
846 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 200 12 27.01.2016
847 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 202 12 27.01.2016
848 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване AKTIV 500 12 27.01.2016
849 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Boreal 12 27.01.2016
850 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 100 Entree 24 17.06.2015
851 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 110 24 17.06.2015
852 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Breeze 121 24 17.06.2015
853 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване EZ-1 12 27.01.2016
854 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Eclips 12 27.01.2016
855 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Elara-118 12 27.01.2016
856 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Jazz 12 27.01.2016
857 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 200 12 27.01.2016
858 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 201 12 27.01.2016
859 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 500 12 27.01.2016
860 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KROS 501 12 27.01.2016
861 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003L 12 27.01.2016
862 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 12 27.01.2016
863 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY908LAH-46 12 27.01.2016
864 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY958LС-46 12 27.01.2016
865 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY959L-35 12 27.01.2016
866 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY964LAJ-46 12 27.01.2016
867 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY969LA-46 12 27.01.2016
868 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY980LA-35 12 27.01.2016
869 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY988LA 12 27.01.2016
870 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-100 12 27.01.2016
871 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-104 12 27.01.2016
872 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Kale-802 12 27.01.2016
873 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO -120 12 27.01.2016
874 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-100 12 27.01.2016
875 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-122 12 27.01.2016
876 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-165 12 27.01.2016
877 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-170 12 27.01.2016
878 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-180 12 27.01.2016
879 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-183 12 27.01.2016
880 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-190 12 27.01.2016
881 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-195 12 27.01.2016
882 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-280 12 27.01.2016
883 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-290 12 27.01.2016
884 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-700 12 27.01.2016
885 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-800 12 27.01.2016
886 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване LEO-900 12 27.01.2016
887 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-100 12 27.01.2016
888 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-104 12 27.01.2016
889 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Leda-105 12 27.01.2016
890 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 400 12 27.01.2016
891 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 500 12 27.01.2016
892 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 600 12 27.01.2016
893 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 700 12 27.01.2016
894 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване MERIT 800 12 27.01.2016
895 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 300 12 27.01.2016
896 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 333 12 27.01.2016
897 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 500 12 27.01.2016
898 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ORTIS 600 12 27.01.2016
899 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 200 12 27.01.2016
900 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване ROL 202 12 27.01.2016
901 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване RPMWCFS1803P 12 27.01.2016
902 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100 12 27.01.2016
903 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-D 12 27.01.2016
904 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 27.01.2016
905 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110 12 27.01.2016
906 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-D 12 27.01.2016
907 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 27.01.2016
908 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121 12 27.01.2016
909 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-D 12 27.01.2016
910 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 121-P 12 27.01.2016
911 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200 12 27.01.2016
912 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-D 12 27.01.2016
913 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 200-P 12 27.01.2016
914 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210 12 27.01.2016
915 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-D 12 27.01.2016
916 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 210-P 12 27.01.2016
917 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214 12 27.01.2016
918 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-D 12 27.01.2016
919 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 214-P 12 27.01.2016
920 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230 12 27.01.2016
921 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-D 12 27.01.2016
922 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 230-P 12 27.01.2016
923 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300 12 27.01.2016
924 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-D 12 27.01.2016
925 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 300-P 12 27.01.2016
926 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310 12 27.01.2016
927 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-D 12 27.01.2016
928 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 310-P 12 27.01.2016
929 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320 12 27.01.2016
930 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-D 12 27.01.2016
931 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 320-P 12 27.01.2016
932 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100 12 27.01.2016
933 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-D 12 27.01.2016
934 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D100-P 12 27.01.2016
935 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110 12 27.01.2016
936 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-D 12 27.01.2016
937 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D110-P 12 27.01.2016
938 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120 12 27.01.2016
939 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-D 12 27.01.2016
940 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid D120-P 12 27.01.2016
941 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100 12 27.01.2016
942 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-D 12 27.01.2016
943 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P100-P 12 27.01.2016
944 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110 12 27.01.2016
945 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-D 12 27.01.2016
946 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P110-P 12 27.01.2016
947 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120 12 27.01.2016
948 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-D 12 27.01.2016
949 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid P120-P 12 27.01.2016
950 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100 12 27.01.2016
951 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-D 12 27.01.2016
952 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S100-P 12 27.01.2016
953 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110 12 27.01.2016
954 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-D 12 27.01.2016
955 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S110-P 12 27.01.2016
956 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120 12 27.01.2016
957 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-D 12 27.01.2016
958 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid S120-P 12 27.01.2016
959 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK4 24 17.06.2015
960 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK42 24 17.06.2015
961 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване VCWK43 24 17.06.2015
962 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване “Breezy 100 Entree” 12 27.01.2016
963 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AC 24 17.06.2015
964 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване - олекотена VCWK9AH 24 17.06.2015
965 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб VCWK7C 24 17.06.2015
966 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с регулиращ се гръб W5450 24 17.06.2015
967 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 24 17.06.2015
968 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 24 17.06.2015
969 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 24 17.06.2015
970 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 24 17.06.2015
971 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 24 17.06.2015
972 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 24 17.06.2015
973 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 24 17.06.2015
974 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 12 27.01.2016
975 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 24 17.06.2015
976 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 12 27.01.2016
977 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 24 17.06.2015
978 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 24 17.06.2015
979 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 24 17.06.2015
980 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 12 27.01.2016
981 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 24 17.06.2015
982 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 24 17.06.2015
983 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 24 17.06.2015
984 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 24 17.06.2015
985 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 24 17.06.2015
986 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 24 17.06.2015
987 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 24 17.06.2015
988 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 24 17.06.2015
989 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 24 17.06.2015
990 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 24 17.06.2015
991 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 24 17.06.2015
992 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 24 17.06.2015
993 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 24 17.06.2015
994 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 24 17.06.2015
995 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 24 17.06.2015
996 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 24 17.06.2015
997 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 24 17.06.2015
998 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 24 17.06.2015
999 Инвалидна количка - транспортна TSW - 2000 24 17.06.2015
1000 Инвалидна количка - транспортна ТSW - 1000 24 17.06.2015
1001 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux TSW - 5000 24 17.06.2015
1002 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 3000 24 17.06.2015
1003 Инвалидна количка - транспортна-Mobilux ТSW - 4000 24 17.06.2015
1004 Инвалидна количка детска ТОМ 4 БЕЙСИК 12 17.06.2015
1005 Инвалидна количка детска ТОМ 4 КЛАСИК 12 17.06.2015
1006 Инвалидна количка детска ТОМ 4 Х-КЪНТРИ 12 17.06.2015
1007 Инвалидна количка за деца и юноши - с чужда помощ BACZUS RELAX 12 17.06.2015
1008 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3000 12 17.06.2015
1009 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3100 12 17.06.2015
1010 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова MSW - 3200 12 17.06.2015
1011 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3300 12 17.06.2015
1012 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3400 12 17.06.2015
1013 Инвалидна количка за деца и юноши - рингова-Mobilux MSW - 3500 12 17.06.2015
1014 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Brix 1.123 12 27.01.2016
1015 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Brix Maxi 1.123 12 27.01.2016
1016 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia FX-One Junior 1.150-351 12 27.01.2016
1017 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Lucca 1.825 12 27.01.2016
1018 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Mex-S 1.134 12 27.01.2016
1019 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia Mex-X 1.130 12 27.01.2016
1020 Инвалидна количка за деца и юноши – с чужда помощ-MEYRA Ortopedia X2-Junior 3.351-351 12 27.01.2016
1021 Инвалидна количка за пътуване-MEYRA Ortopedia Trip 12 27.01.2016
1022 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY9001L 24 17.06.2015
1023 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY958LC 24 17.06.2015
1024 Инвалидна количка рингова с чужда помощ KY959LC 24 17.06.2015
1025 Инвалидна количка с регулиращ се гръб CP-05 Orthopaedic 24 17.06.2015
1026 Инвалидна количка с чужда помощ CP-06 Assistenza 24 17.06.2015
1027 Инвалидна количка с чужда помощ-MEYRA Ortopedia SERVICE 12 27.01.2016
1028 Инвалидна количка с чужда помощ-MOVI SPA/WIMED division/ WINNER TRANSIT 12 27.01.2016
1029 Инвалидна количка – рингова Акшън 12 27.01.2016
1030 Инвалидна количка – рингова Акшън Комфорт 12 27.01.2016
1031 Инвалидна количка – рингова Акшън ХTRA 12 27.01.2016
1032 Инвалидна количка – рингова Атлас Лайт 12 27.01.2016
1033 Инвалидна количка – рингова Вариабъл плюс 12 27.01.2016
1034 Инвалидна количка – рингова Примо басико 12 27.01.2016
1035 Инвалидна количка – рингова Сигма 12 27.01.2016
1036 Инвалидна количка – рингова Сигма бейсиг 12 27.01.2016
1037 Инвалидна количка – чужда помощ Шампион 12 27.01.2016
1038 Инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване KY9003LB 12 27.01.2016
1039 Инвалидна количка-транспортна-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 12 27.01.2016
1040 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Eco Buggy 12 27.01.2016
1041 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа KidWalk 12 27.01.2016
1042 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Cross 12 27.01.2016
1043 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Inline Twin 12 27.01.2016
1044 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kimba Neo 12 27.01.2016
1045 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Kit Seat 12 27.01.2016
1046 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Contoured Advance Seat 12 27.01.2016
1047 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Easy Seat 12 27.01.2016
1048 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Everyday Activity Seat 12 27.01.2016
1049 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Freestander 12 27.01.2016
1050 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Horizon Stander 12 27.01.2016
1051 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Pronestander 12 27.01.2016
1052 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Lisa 12 27.01.2016
1053 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Mygo Seat 12 27.01.2016
1054 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Mygo Stander 12 27.01.2016
1055 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Active Seat 12 27.01.2016
1056 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Stander 12 27.01.2016
1057 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles Therapy Seat 12 27.01.2016
1058 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Standing Frame 12 27.01.2016
1059 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и многофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Standing Frame for Children 12 27.01.2016
1060 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Discovery 12 27.01.2016
1061 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Freestander 12 27.01.2016
1062 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Totstander 12 27.01.2016
1063 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey Voyager 12 27.01.2016
1064 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey prone/supine Stander 12 27.01.2016
1065 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey therapy chair 12 27.01.2016
1066 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Leckey toilet seat 12 27.01.2016
1067 Инвалидни колички задвижвани с чужда помощ и могофункционални колички за деца с Детска церебрална парализа Squiggles seat 12 27.01.2016
1068 Инвалидни колички рингови Avantgarde CLT 12 27.01.2016
1069 Инвалидни колички рингови Avantgarde CS 12 27.01.2016
1070 Инвалидни колички рингови Avantgarde CV 12 27.01.2016
1071 Инвалидни колички рингови Avantgarde T 12 27.01.2016
1072 Инвалидни колички рингови Avantgarde Teen 2 12 27.01.2016
1073 Инвалидни колички рингови Avantgarde Teen 2 VR 12 27.01.2016
1074 Инвалидни колички рингови Avantgarde Ti 12 27.01.2016
1075 Инвалидни колички рингови Avantgarde VR 12 27.01.2016
1076 Инвалидни колички рингови Avantgarde XXL2 12 27.01.2016
1077 Инвалидни колички рингови Blizzard 12 27.01.2016
1078 Инвалидни колички рингови Bravo racer 12 27.01.2016
1079 Инвалидни колички рингови Centro A3 12 27.01.2016
1080 Инвалидни колички рингови Centro S1 12 27.01.2016
1081 Инвалидни колички рингови G R 103 12 27.01.2016
1082 Инвалидни колички рингови Kimba Spring 12 27.01.2016
1083 Инвалидни колички рингови Kimba Spring sz 2 12 27.01.2016
1084 Инвалидни колички рингови M1 intro 12 27.01.2016
1085 Инвалидни колички рингови M2 Effect 12 27.01.2016
1086 Инвалидни колички рингови M3 Hemi 12 27.01.2016
1087 Инвалидни колички рингови M4 XXL 12 27.01.2016
1088 Инвалидни колички рингови M5 Comfort 12 27.01.2016
1089 Инвалидни колички рингови M6 Junior 12 27.01.2016
1090 Инвалидни колички рингови Motus CS 12 27.01.2016
1091 Инвалидни колички рингови Motus CV 12 27.01.2016
1092 Инвалидни колички рингови Start 12 27.01.2016
1093 Инвалидни колички рингови Start M0 12 27.01.2016
1094 Инвалидни колички рингови Start M1 Intro 12 27.01.2016
1095 Инвалидни колички рингови Start M2 Effect 12 27.01.2016
1096 Инвалидни колички рингови Start M3 Hemi 12 27.01.2016
1097 Инвалидни колички рингови Start M4 XXL 12 27.01.2016
1098 Инвалидни колички рингови Start M5 Comfort 12 27.01.2016
1099 Инвалидни колички рингови Start M6 Junior 12 27.01.2016
1100 Инвалидни колички рингови Ventus 12 27.01.2016
1101 Инвалидни колички рингови Voyager 12 27.01.2016
1102 Инвалидни колички рингови Walturnus Basket 12 27.01.2016
1103 Инвалидни колички рингови Walturnus Rugby Attack 12 27.01.2016
1104 Инвалидни колички рингови Walturnus Rugby Defence 12 27.01.2016
1105 Инвалидни колички рингови Walturnus Tukan 12 27.01.2016
1106 Инвалидни колички рингови Walturnus W5 12 27.01.2016
1107 Инвалидни колички рингови Walturnus W5 Junior 12 27.01.2016
1108 Инвалидни колички рингови серия G R 102 12 27.01.2016
1109 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки C103 17.06.2015 26.01.2018
1110 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MEDI 27.01.2016 26.01.2018
1111 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки А-001 17.06.2015 26.01.2018
1112 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки С103 17.06.2015 26.01.2018
1113 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-BATA BATA 27.01.2016 26.01.2018
1114 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-ETKIN ETKIN 27.01.2016 26.01.2018
1115 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I001 17.06.2015 26.01.2018
1116 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I002 17.06.2015 26.01.2018
1117 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I003 17.06.2015 26.01.2018
1118 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I004 17.06.2015 26.01.2018
1119 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I005 17.06.2015 26.01.2018
1120 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I006 17.06.2015 26.01.2018
1121 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I007 17.06.2015 26.01.2018
1122 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I011 17.06.2015 26.01.2018
1123 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I012 17.06.2015 26.01.2018
1124 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I013 17.06.2015 26.01.2018
1125 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I014 17.06.2015 26.01.2018
1126 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I208 17.06.2015 26.01.2018
1127 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I218 17.06.2015 26.01.2018
1128 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I306 17.06.2015 26.01.2018
1129 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I307 17.06.2015 26.01.2018
1130 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Inflex I309 17.06.2015 26.01.2018
1131 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-MEMO Grey insoles 17.06.2015 26.01.2018
1132 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-MEMO Orange insoles 17.06.2015 26.01.2018
1133 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-TDO THERAPY EB-200 17.06.2015 26.01.2018
1134 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-TDO THERAPY MB-200 17.06.2015 26.01.2018
1135 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-TDO THERAPY TB-200 17.06.2015 26.01.2018
1136 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Комфорт А C 101 17.06.2015 26.01.2018
1137 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Комфорт А C 102 17.06.2015 26.01.2018
1138 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки-Комфорт А C 103 17.06.2015 26.01.2018
1139 Индивидуални ортопедични стелки 2087 1 15.07.2016 26.01.2018
1140 Индивидуални ортопедични стелки 2088 1 15.07.2016 26.01.2018
1141 Индивидуални ортопедични стелки 2095 1 15.07.2016 26.01.2018
1142 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2387 1 15.07.2016 26.01.2018
1143 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2395 1 15.07.2016 26.01.2018
1144 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Sensitive 158 1 15.07.2016 26.01.2018
1145 КОНСУМАТИВИ-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. 27.01.2016
1146 Колесна проходилка с долно рамо-MEYRA Ortopedia Kinder 27.01.2016
1147 Комбиниран стол за баня и тоалет W698 24 31.08.2018
1148 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Punto Blu 12 27.01.2016
1149 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Roady 12 27.01.2016
1150 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Tobi 12 27.01.2016
1151 Комбиниран стол за баня и тоалет - детски-MEYRA Ortopedia Woody 12 27.01.2016
1152 Комбиниран стол за баня и тоалет - статичен-MEYRA Ortopedia 1120 12 27.01.2016
1153 Комбиниран стол за баня и тоалет - статичен-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 12 27.01.2016
1154 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia HCDA 12 27.01.2016
1155 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia HCDA XXL 12 27.01.2016
1156 Комбиниран стол за баня и тоалет-MEYRA Ortopedia McWet 12 27.01.2016
1157 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ Hydros 12 27.01.2016
1158 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ SafeLife 12 27.01.2016
1159 Комбиниран стол за баня и тоалет-MOVI SPA/WIMED division/ Travel 12 27.01.2016
1160 Комбиниран стол за баня и тоалетна - детски-MEYRA Ortopedia Tripp 12 27.01.2016
1161 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 24 17.06.2015
1162 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 24 17.06.2015
1163 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 24 17.06.2015
1164 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 24 17.06.2015
1165 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 24 17.06.2015
1166 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 24 17.06.2015
1167 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 24 17.06.2015
1168 Комбиниран стол за тоалет и баня 11.87 N 24 17.06.2015
1169 Комбиниран стол за тоалет и баня 11135-1 24 17.06.2015
1170 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 24 17.06.2015
1171 Комбиниран стол за тоалет и баня 139B 24 17.06.2015
1172 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 24 17.06.2015
1173 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP 1 24 17.06.2015
1174 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 12 27.01.2016
1175 Комбиниран стол за тоалет и баня 139SP AV 24 17.06.2015
1176 Комбиниран стол за тоалет и баня 139В 12 27.01.2016
1177 Комбиниран стол за тоалет и баня 18.46.03.1018 24 17.06.2015
1178 Комбиниран стол за тоалет и баня 27702 24 17.06.2015
1179 Комбиниран стол за тоалет и баня 3004 24 17.06.2015
1180 Комбиниран стол за тоалет и баня 3005 24 17.06.2015
1181 Комбиниран стол за тоалет и баня 3010202 24 17.06.2015
1182 Комбиниран стол за тоалет и баня 301073-2 24 17.06.2015
1183 Комбиниран стол за тоалет и баня 306 24 17.06.2015
1184 Комбиниран стол за тоалет и баня 612 II 12 27.01.2016
1185 Комбиниран стол за тоалет и баня 635 Е 12 27.01.2016
1186 Комбиниран стол за тоалет и баня 9012 24 17.06.2015
1187 Комбиниран стол за тоалет и баня 9062 24 17.06.2015
1188 Комбиниран стол за тоалет и баня BF002 24 17.06.2015
1189 Комбиниран стол за тоалет и баня BTC-2D 24 17.06.2015
1190 Комбиниран стол за тоалет и баня C008 24 17.06.2015
1191 Комбиниран стол за тоалет и баня C014 24 17.06.2015
1192 Комбиниран стол за тоалет и баня C014P 24 17.06.2015
1193 Комбиниран стол за тоалет и баня C015 24 17.06.2015
1194 Комбиниран стол за тоалет и баня C017 24 17.06.2015
1195 Комбиниран стол за тоалет и баня C017P 24 17.06.2015
1196 Комбиниран стол за тоалет и баня C018 24 17.06.2015
1197 Комбиниран стол за тоалет и баня CP-04 Comoda 24 17.06.2015
1198 Комбиниран стол за тоалет и баня CWC001 24 17.06.2015
1199 Комбиниран стол за тоалет и баня CWC002 24 17.06.2015
1200 Комбиниран стол за тоалет и баня Casa Clean II plus 24 17.06.2015
1201 Комбиниран стол за тоалет и баня Cascade 24 17.06.2015
1202 Комбиниран стол за тоалет и баня DB-05-01 24 17.06.2015
1203 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 24 17.06.2015
1204 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 24 17.06.2015
1205 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 24 17.06.2015
1206 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 24 17.06.2015
1207 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 24 17.06.2015
1208 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 24 17.06.2015
1209 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 24 17.06.2015
1210 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 24 17.06.2015
1211 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 24 17.06.2015
1212 Комбиниран стол за тоалет и баня HCDA 24 17.06.2015
1213 Комбиниран стол за тоалет и баня HF6-14D 24 17.06.2015
1214 Комбиниран стол за тоалет и баня Iagon 24 17.06.2015
1215 Комбиниран стол за тоалет и баня KY 800 24 17.06.2015
1216 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO 290 12 27.01.2016
1217 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-215 12 27.01.2016
1218 Комбиниран стол за тоалет и баня LEO-270 12 27.01.2016
1219 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 27.01.2016
1220 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-D 12 27.01.2016
1221 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 27.01.2016
1222 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 27.01.2016
1223 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-D 12 27.01.2016
1224 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 27.01.2016
1225 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 100 12 27.01.2016
1226 Комбиниран стол за тоалет и баня MCR 300 12 27.01.2016
1227 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 10 24 17.06.2015
1228 Комбиниран стол за тоалет и баня MCT - 20 24 17.06.2015
1229 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 24 17.06.2015
1230 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 24 17.06.2015
1231 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 24 17.06.2015
1232 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 24 17.06.2015
1233 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 24 17.06.2015
1234 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 24 17.06.2015
1235 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 24 17.06.2015
1236 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68076 24 17.06.2015
1237 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088F 24 17.06.2015
1238 Комбиниран стол за тоалет и баня RPM68088W 24 17.06.2015
1239 Комбиниран стол за тоалет и баня RS185001 24 17.06.2015
1240 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 24 17.06.2015
1241 Комбиниран стол за тоалет и баня S2 24 17.06.2015
1242 Комбиниран стол за тоалет и баня S2D 24 17.06.2015
1243 Комбиниран стол за тоалет и баня S7 24 17.06.2015
1244 Комбиниран стол за тоалет и баня SC7005 24 17.06.2015
1245 Комбиниран стол за тоалет и баня SG-02 Sedile 24 17.06.2015
1246 Комбиниран стол за тоалет и баня TS-1 24 17.06.2015
1247 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 1 24 17.06.2015
1248 Комбиниран стол за тоалет и баня UMC-140 12 27.01.2016
1249 Комбиниран стол за тоалет и баня V1214540 24 17.06.2015
1250 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK2 24 17.06.2015
1251 Комбиниран стол за тоалет и баня VCWK21 24 17.06.2015
1252 Комбиниран стол за тоалет и баня W1960 24 17.06.2015
1253 Комбиниран стол за тоалет и баня КИ-4 Комби 24 17.06.2015
1254 Комбиниран стол за тоалет и баня КИ-4А 24 17.06.2015
1255 Комбиниран стол за тоалет и баня Н 243 12 27.01.2016
1256 Комбиниран стол за тоалет и баня Н 253 12 27.01.2016
1257 Комбиниран стол за тоалет и баня Н 720 Т 12 27.01.2016
1258 Комбиниран стол за тоалет и баня С100 24 17.06.2015
1259 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 30 24 17.06.2015
1260 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 40 24 17.06.2015
1261 Комбиниран стол за тоалет и баня-Mobilux MCT - 50 24 17.06.2015
1262 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 27.01.2016
1263 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 27.01.2016
1264 Комбиниран тоалетен стол W689 24 31.08.2018
1265 Комбиниран тоалетен стол-алуминиев WG-M699 24 31.08.2018
1266 Компресор 17.06.2015
1267 Консумативи За всички модели 17.06.2015
1268 Консумативи Пуш-бутони и други 17.06.2015
1269 Консумативи акумулаторни батерии 27.01.2016
1270 Консумативи гуми и лагери 17.06.2015
1271 Консумативи гуми, лагери 27.01.2016
1272 Консумативи-EUROCARE Eurocare 27.01.2016
1273 Консумативи-MEYRA Ortopedia Гуми и лагери 27.01.2016
1274 Консумативи-MOVI SPA/WIMED division/ Гуми и лагери 27.01.2016
1275 Корекция на детски обувки неортопедични А-КДОН 17.06.2015
1276 Корекция на ортопедични обувки А-КОР 17.06.2015 26.01.2018
1277 Масичка за инвалидна количка 12120 17.06.2015
1278 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 17.06.2015
1279 Масичка за инвалидна количка FS560 17.06.2015
1280 Масичка за инвалидна количка FS561 17.06.2015
1281 Масичка за инвалидна количка FS562 17.06.2015
1282 Масичка за инвалидна количка FS563 17.06.2015
1283 Масичка за инвалидна количка KY 01 17.06.2015
1284 Масичка за инвалидна количка KY561 17.06.2015
1285 Масичка за инвалидна количка KY574 17.06.2015
1286 Масичка за инвалидна количка KY575 17.06.2015
1287 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 17.06.2015
1288 Масичка за инвалидна количка RS988 17.06.2015
1289 Масичка за инвалидна количка RS990 17.06.2015
1290 Масичка за инвалидна количка TW-001 17.06.2015
1291 Масичка за инвалидна количка TW-002 17.06.2015
1292 Масичка за инвалидна количка TW-003 17.06.2015
1293 Масичка за инвалидна количка WW5400 17.06.2015
1294 Масичка за количка за инвалиди 170 17.06.2015
1295 Масичка за хранене-MOVI SPA/WIMED division/ WIMED 27.01.2016
1296 Многофункционална акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Nemo Alpha 1.596 24 27.01.2016
1297 Многофункционална акумулаторна инвалидна количка-MEYRA Ortopedia Nemo Vertikal 1.595 24 27.01.2016
1298 Нерегулируем бастун KY910L 17.06.2015
1299 Обувки за протеза А-701 1 17.06.2015
1300 Опорна система-MEYRA Ortopedia Ben 27.01.2016
1301 Опорна система-MEYRA Ortopedia Mike 27.01.2016
1302 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ACCORD 1 27.01.2016 26.01.2018
1303 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALBATROS 1 27.01.2016 26.01.2018
1304 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALLEGRO 1 27.01.2016 26.01.2018
1305 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALLYSON 1 27.01.2016 26.01.2018
1306 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALPAGE 1 27.01.2016 26.01.2018
1307 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALPIN 1 27.01.2016 26.01.2018
1308 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALTO 1 27.01.2016 26.01.2018
1309 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AMARANTE 1 27.01.2016 26.01.2018
1310 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AMETHYSTE 1 27.01.2016 26.01.2018
1311 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ANGELIQUE 1 27.01.2016 26.01.2018
1312 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ARALIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1313 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ARPEGE 1 27.01.2016 26.01.2018
1314 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ASTUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1315 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ATLAS 1 27.01.2016 26.01.2018
1316 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ATOLL 1 27.01.2016 26.01.2018
1317 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BALADE 1 27.01.2016 26.01.2018
1318 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BALDI 1 27.01.2016 26.01.2018
1319 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BALNEO 1 27.01.2016 26.01.2018
1320 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BALSA 1 27.01.2016 26.01.2018
1321 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BAMBOU 1 27.01.2016 26.01.2018
1322 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BANG 1 27.01.2016 26.01.2018
1323 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BANG AIR 1 27.01.2016 26.01.2018
1324 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BANJO 1 27.01.2016 26.01.2018
1325 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BAVIERE 1 27.01.2016 26.01.2018
1326 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BAZIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1327 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BERI 1 27.01.2016 26.01.2018
1328 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BEST 1 27.01.2016 26.01.2018
1329 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BING 1 27.01.2016 26.01.2018
1330 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BING AIR 1 27.01.2016 26.01.2018
1331 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BING TOILE 1 27.01.2016 26.01.2018
1332 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BLAZON 1 27.01.2016 26.01.2018
1333 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BRUYERE 1 27.01.2016 26.01.2018
1334 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BUIS 1 27.01.2016 26.01.2018
1335 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BUISSON 1 27.01.2016 26.01.2018
1336 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CAPUCINE 1 27.01.2016 26.01.2018
1337 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CELIO 1 27.01.2016 26.01.2018
1338 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHAMPETRE 1 27.01.2016 26.01.2018
1339 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT CHORUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1340 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT DIESE 1 27.01.2016 26.01.2018
1341 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT MIXT 1 27.01.2016 26.01.2018
1342 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CICAS 1 27.01.2016 26.01.2018
1343 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DIANE PLUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1344 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DISCO 1 27.01.2016 26.01.2018
1345 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FOUGERE 1 27.01.2016 26.01.2018
1346 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. GENIE 1 27.01.2016 26.01.2018
1347 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. GEO 1 27.01.2016 26.01.2018
1348 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. GRAF 1 27.01.2016 26.01.2018
1349 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MER 1 27.01.2016 26.01.2018
1350 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. OPERA 1 27.01.2016 26.01.2018
1351 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. OREE 1 27.01.2016 26.01.2018
1352 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SLIPPERS 1 27.01.2016 26.01.2018
1353 Ортопедични обувки BRUMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. UNIVERS 1 27.01.2016 26.01.2018
1354 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ABELIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1355 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ACANTHE 1 27.01.2016 26.01.2018
1356 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ACTIVE 1 27.01.2016 26.01.2018
1357 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ACTUELLE 1 27.01.2016 26.01.2018
1358 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AGORA 1 27.01.2016 26.01.2018
1359 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AIRE V 1 1 27.01.2016 26.01.2018
1360 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AIRE V 2 1 27.01.2016 26.01.2018
1361 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALBANE 1 27.01.2016 26.01.2018
1362 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALCOVE 1 27.01.2016 26.01.2018
1363 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALENA 1 27.01.2016 26.01.2018
1364 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALEZIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1365 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALPHA 1 27.01.2016 26.01.2018
1366 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALTEA 1 27.01.2016 26.01.2018
1367 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ALTI 1 27.01.2016 26.01.2018
1368 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AMANDE 1 27.01.2016 26.01.2018
1369 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ANDES 1 27.01.2016 26.01.2018
1370 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. APRIL 1 27.01.2016 26.01.2018
1371 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ARCADE 1 27.01.2016 26.01.2018
1372 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ARECA 1 27.01.2016 26.01.2018
1373 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ART ULTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1374 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ARUM 1 27.01.2016 26.01.2018
1375 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ASTER 1 27.01.2016 26.01.2018
1376 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ASTRE 1 27.01.2016 26.01.2018
1377 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ATTITUDE 1 27.01.2016 26.01.2018
1378 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. AULNE 1 27.01.2016 26.01.2018
1379 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BACCARA 1 27.01.2016 26.01.2018
1380 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BADIANE 1 27.01.2016 26.01.2018
1381 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BAHAMAS 1 27.01.2016 26.01.2018
1382 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BALLET 1 27.01.2016 26.01.2018
1383 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BAOBAB 1 27.01.2016 26.01.2018
1384 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BARON 1 27.01.2016 26.01.2018
1385 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BARYTON 1 27.01.2016 26.01.2018
1386 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BELLA 1 27.01.2016 26.01.2018
1387 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BELLE 1 27.01.2016 26.01.2018
1388 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BERGENIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1389 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BIARRITZ 1 27.01.2016 26.01.2018
1390 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BIJOU 1 27.01.2016 26.01.2018
1391 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BOTERO 1 27.01.2016 26.01.2018
1392 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BOULEAU 1 27.01.2016 26.01.2018
1393 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BRAVO 1 27.01.2016 26.01.2018
1394 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BRELAN 1 27.01.2016 26.01.2018
1395 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BRIO 1 27.01.2016 26.01.2018
1396 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BRONZE 1 27.01.2016 26.01.2018
1397 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CAEN 1 27.01.2016 26.01.2018
1398 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CALIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1399 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CAMAIEU ULTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1400 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CAPITOL 1 27.01.2016 26.01.2018
1401 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CATI 1 27.01.2016 26.01.2018
1402 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CEDRE 1 27.01.2016 26.01.2018
1403 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CELTIC 1 27.01.2016 26.01.2018
1404 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHIC 1 27.01.2016 26.01.2018
1405 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CITADIN 1 27.01.2016 26.01.2018
1406 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CLUB 1 27.01.2016 26.01.2018
1407 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CONSUL 1 27.01.2016 26.01.2018
1408 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CREATION 1 27.01.2016 26.01.2018
1409 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CYGNE 1 27.01.2016 26.01.2018
1410 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAIM 1 27.01.2016 26.01.2018
1411 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAMIER 1 27.01.2016 26.01.2018
1412 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAX V D 1 27.01.2016 26.01.2018
1413 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAX V E 1 27.01.2016 26.01.2018
1414 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAX V F 1 27.01.2016 26.01.2018
1415 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DINA 1 27.01.2016 26.01.2018
1416 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DOUAI V D 1 27.01.2016 26.01.2018
1417 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DOUAI V E 1 27.01.2016 26.01.2018
1418 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DOUAI V F 1 27.01.2016 26.01.2018
1419 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DUNE 1 27.01.2016 26.01.2018
1420 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FLAME ULTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1421 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FLAMENCO 1 27.01.2016 26.01.2018
1422 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FLORA 1 27.01.2016 26.01.2018
1423 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. GALA 1 27.01.2016 26.01.2018
1424 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HALI 1 27.01.2016 26.01.2018
1425 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HERA 1 27.01.2016 26.01.2018
1426 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. JASMIN ULTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1427 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. JAZZ 1 27.01.2016 26.01.2018
1428 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. JONQUILLE 1 27.01.2016 26.01.2018
1429 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LIANE 1 27.01.2016 26.01.2018
1430 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LILAS 1 27.01.2016 26.01.2018
1431 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LIN 1 27.01.2016 26.01.2018
1432 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LISSA 1 27.01.2016 26.01.2018
1433 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LOLA 1 27.01.2016 26.01.2018
1434 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LORI 1 27.01.2016 26.01.2018
1435 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LOTOS 1 27.01.2016 26.01.2018
1436 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LUPIN 1 27.01.2016 26.01.2018
1437 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LYRE 1 27.01.2016 26.01.2018
1438 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MELISSE 1 27.01.2016 26.01.2018
1439 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MELODIE 1 27.01.2016 26.01.2018
1440 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MENUET 1 27.01.2016 26.01.2018
1441 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MISS 1 27.01.2016 26.01.2018
1442 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. MYOSOTIS 1 27.01.2016 26.01.2018
1443 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NATURE 1 27.01.2016 26.01.2018
1444 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NINA 1 27.01.2016 26.01.2018
1445 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ORCHIDEE 1 27.01.2016 26.01.2018
1446 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ORIA 1 27.01.2016 26.01.2018
1447 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ORPHEE 1 27.01.2016 26.01.2018
1448 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. OTELO 1 27.01.2016 26.01.2018
1449 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PERVENCHE 1 27.01.2016 26.01.2018
1450 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SAB 1 27.01.2016 26.01.2018
1451 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SALSA 1 27.01.2016 26.01.2018
1452 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SAMBA 1 27.01.2016 26.01.2018
1453 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SOL 1 27.01.2016 26.01.2018
1454 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SPIREE 1 27.01.2016 26.01.2018
1455 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SWING 1 27.01.2016 26.01.2018
1456 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. POLKA 1 27.01.2016 26.01.2018
1457 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. REINE 1 27.01.2016 26.01.2018
1458 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ROSE 1 27.01.2016 26.01.2018
1459 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SALSA 1 27.01.2016 26.01.2018
1460 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SAMBA 1 27.01.2016 26.01.2018
1461 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SAPHIR 1 27.01.2016 26.01.2018
1462 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. STELLA 1 27.01.2016 26.01.2018
1463 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SUREAU 1 27.01.2016 26.01.2018
1464 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TARA 1 27.01.2016 26.01.2018
1465 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TEK 1 27.01.2016 26.01.2018
1466 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TEXAS 1 27.01.2016 26.01.2018
1467 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TRIOLET 1 27.01.2016 26.01.2018
1468 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TULLEUL 1 27.01.2016 26.01.2018
1469 Ортопедични обувки CHAUSSURES ADOUR-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. VILLE 1 27.01.2016 26.01.2018
1470 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BEACH 1 27.01.2016 26.01.2018
1471 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. BEAUTY 1 27.01.2016 26.01.2018
1472 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT ALLURE 1 27.01.2016 26.01.2018
1473 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT CEYLAN 1 27.01.2016 26.01.2018
1474 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT FUN XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1475 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT GALA 1 27.01.2016 26.01.2018
1476 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HARLEM XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1477 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HEEL LADY 1 27.01.2016 26.01.2018
1478 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HEEL MUST 1 27.01.2016 26.01.2018
1479 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HEEL NATUREL 1 27.01.2016 26.01.2018
1480 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HEEL PLUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1481 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT HEEL TOUCH 1 27.01.2016 26.01.2018
1482 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT LEIDEN XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1483 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW LEIDEN 1 27.01.2016 26.01.2018
1484 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW TIME 1 27.01.2016 26.01.2018
1485 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW FUN 1 27.01.2016 26.01.2018
1486 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW HARLEM 1 27.01.2016 26.01.2018
1487 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW LIBERTY 1 27.01.2016 26.01.2018
1488 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW RELAX 1 27.01.2016 26.01.2018
1489 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT NEW SCORE 1 27.01.2016 26.01.2018
1490 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT RELAX XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1491 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT REMEDIAL XTRA FERME 1 27.01.2016 26.01.2018
1492 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT SAY XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1493 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUT TIME XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1494 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CHUTGALA ULTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1495 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CITY 1 27.01.2016 26.01.2018
1496 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CITY PLUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1497 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CITY XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1498 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CLASSIC I 1 27.01.2016 26.01.2018
1499 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CLASSIC II 1 27.01.2016 26.01.2018
1500 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. COMFORT 1 27.01.2016 26.01.2018
1501 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. CONFORT XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1502 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DAY 1 27.01.2016 26.01.2018
1503 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. DREAM 1 27.01.2016 26.01.2018
1504 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. EASY 1 27.01.2016 26.01.2018
1505 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FERDY 1 27.01.2016 26.01.2018
1506 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FLASH 1 27.01.2016 26.01.2018
1507 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FLOWER 1 27.01.2016 26.01.2018
1508 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. FORMEN 1 1 27.01.2016 26.01.2018
1509 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HAARLEM 1 27.01.2016 26.01.2018
1510 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HALLUX 1 27.01.2016 26.01.2018
1511 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HARDY 1 27.01.2016 26.01.2018
1512 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL 1 27.01.2016 26.01.2018
1513 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL LUCK 1 27.01.2016 26.01.2018
1514 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL MUSE 1 27.01.2016 26.01.2018
1515 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL NOTE 1 27.01.2016 26.01.2018
1516 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL SKY 1 27.01.2016 26.01.2018
1517 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL STAR 1 27.01.2016 26.01.2018
1518 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEEL STEP 1 27.01.2016 26.01.2018
1519 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. HEELTWIST 1 27.01.2016 26.01.2018
1520 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. KART 1 27.01.2016 26.01.2018
1521 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LAURDY 1 27.01.2016 26.01.2018
1522 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LAUREL 1 27.01.2016 26.01.2018
1523 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LAUREL XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1524 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LEIDEN 1 27.01.2016 26.01.2018
1525 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. LIFE 1 27.01.2016 26.01.2018
1526 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW AIR 1 27.01.2016 26.01.2018
1527 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW BEAUTY 1 27.01.2016 26.01.2018
1528 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW CITY 1 27.01.2016 26.01.2018
1529 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW CONFORT 1 27.01.2016 26.01.2018
1530 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW EASY 1 27.01.2016 26.01.2018
1531 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW FERDY 1 27.01.2016 26.01.2018
1532 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW FLAME 1 27.01.2016 26.01.2018
1533 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW HARDY 1 27.01.2016 26.01.2018
1534 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW LAUREL 1 27.01.2016 26.01.2018
1535 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW SAX 1 27.01.2016 26.01.2018
1536 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW STYL 1 27.01.2016 26.01.2018
1537 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW SUN 1 27.01.2016 26.01.2018
1538 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. NEW TULIP 1 27.01.2016 26.01.2018
1539 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. OPUS 1 27.01.2016 26.01.2018
1540 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. ORPIN 1 27.01.2016 26.01.2018
1541 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI DAY 1 27.01.2016 26.01.2018
1542 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI SKIF 1 27.01.2016 26.01.2018
1543 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. PODI STYL 1 27.01.2016 26.01.2018
1544 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. REMEDIAL 1 27.01.2016 26.01.2018
1545 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. RUN 1 27.01.2016 26.01.2018
1546 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SKIF 1 27.01.2016 26.01.2018
1547 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SPACE 1 27.01.2016 26.01.2018
1548 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SPRING 1 27.01.2016 26.01.2018
1549 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. STYL 1 27.01.2016 26.01.2018
1550 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. SUN 1 27.01.2016 26.01.2018
1551 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TOP 1 27.01.2016 26.01.2018
1552 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TULIP 1 27.01.2016 26.01.2018
1553 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. TULIP XTRA 1 27.01.2016 26.01.2018
1554 Ортопедични обувки CHAUSSURES PULMAN-FRANCIS LAVIGNE DEVELOPMENT S.A.S. WAY 1 27.01.2016 26.01.2018
1555 Ортопедични обувки МПГ 0274 3 15.07.2016 26.01.2018
1556 Ортопедични обувки МПГ 0481 3 15.07.2016 26.01.2018
1557 Ортопедични обувки МПГ 0572 3 15.07.2016 26.01.2018
1558 Ортопедични обувки МПГ 0573 3 15.07.2016 26.01.2018
1559 Ортопедични обувки МПГ 0613 3 15.07.2016 26.01.2018
1560 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0613 3 15.07.2016 26.01.2018
1561 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума над 5 см. тапа А-102 1 17.06.2015 26.01.2018
1562 Ортопедични обувки до № 16 с микропореста гума до 5 см. тапа А-101 1 17.06.2015 26.01.2018
1563 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0005 3 15.07.2016 26.01.2018
1564 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0006 3 15.07.2016 26.01.2018
1565 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0007 3 15.07.2016 26.01.2018
1566 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0008 3 15.07.2016 26.01.2018
1567 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0252 3 15.07.2016 26.01.2018
1568 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0281 3 15.07.2016 26.01.2018
1569 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0422 3 15.07.2016 26.01.2018
1570 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0452 3 15.07.2016 26.01.2018
1571 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0488 3 15.07.2016 26.01.2018
1572 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0489 3 15.07.2016 26.01.2018
1573 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0504 3 15.07.2016 26.01.2018
1574 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0505 3 15.07.2016 26.01.2018
1575 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0506 3 15.07.2016 26.01.2018
1576 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0507 3 15.07.2016 26.01.2018
1577 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0508 3 15.07.2016 26.01.2018
1578 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0509 3 15.07.2016 26.01.2018
1579 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0510 3 15.07.2016 26.01.2018
1580 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0551 3 15.07.2016 26.01.2018
1581 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0553 3 15.07.2016 26.01.2018
1582 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0566 3 15.07.2016 26.01.2018
1583 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0567 3 15.07.2016 26.01.2018
1584 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0568 3 15.07.2016 26.01.2018
1585 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0611 3 15.07.2016 26.01.2018
1586 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0633 3 15.07.2016 26.01.2018
1587 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0634 3 15.07.2016 26.01.2018
1588 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0635 3 15.07.2016 26.01.2018
1589 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 0636 3 15.07.2016 26.01.2018
1590 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2044 3 15.07.2016 26.01.2018
1591 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2089 3 15.07.2016 26.01.2018
1592 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2090 3 15.07.2016 26.01.2018
1593 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2091 3 15.07.2016 26.01.2018
1594 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2092 3 15.07.2016 26.01.2018
1595 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2093 3 15.07.2016 26.01.2018
1596 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2095 3 15.07.2016 26.01.2018
1597 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2098 3 15.07.2016 26.01.2018
1598 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2099 3 15.07.2016 26.01.2018
1599 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2101 3 15.07.2016 26.01.2018
1600 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2102 3 15.07.2016 26.01.2018
1601 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2103 3 15.07.2016 26.01.2018
1602 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2104 3 15.07.2016 26.01.2018
1603 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2112 3 15.07.2016 26.01.2018
1604 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2113 3 15.07.2016 26.01.2018
1605 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2125 3 15.07.2016 26.01.2018
1606 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2126 3 15.07.2016 26.01.2018
1607 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2127 3 15.07.2016 26.01.2018
1608 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2128 3 15.07.2016 26.01.2018
1609 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2129 3 15.07.2016 26.01.2018
1610 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2130 3 15.07.2016 26.01.2018
1611 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2131 3 15.07.2016 26.01.2018
1612 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2132 3 15.07.2016 26.01.2018
1613 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2134 3 15.07.2016 26.01.2018
1614 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2135 3 15.07.2016 26.01.2018
1615 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2137 3 15.07.2016 26.01.2018
1616 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2140 3 15.07.2016 26.01.2018
1617 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2141 3 15.07.2016 26.01.2018
1618 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA 1 27.01.2016 26.01.2018
1619 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-110 1 27.01.2016 26.01.2018
1620 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-140 1 27.01.2016 26.01.2018
1621 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-201 1 27.01.2016 26.01.2018
1622 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-220 1 27.01.2016 26.01.2018
1623 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-600 1 27.01.2016 26.01.2018
1624 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/B 1 27.01.2016 26.01.2018
1625 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/C 1 27.01.2016 26.01.2018
1626 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/Y 1 27.01.2016 26.01.2018
1627 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-6100 1 27.01.2016 26.01.2018
1628 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-611 1 27.01.2016 26.01.2018
1629 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-612 1 27.01.2016 26.01.2018
1630 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-613 1 27.01.2016 26.01.2018
1631 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-614 1 27.01.2016 26.01.2018
1632 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-615 1 27.01.2016 26.01.2018
1633 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-616 1 27.01.2016 26.01.2018
1634 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-617 1 27.01.2016 26.01.2018
1635 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-618 1 27.01.2016 26.01.2018
1636 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-619 1 27.01.2016 26.01.2018
1637 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-620 1 27.01.2016 26.01.2018
1638 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-630 1 27.01.2016 26.01.2018
1639 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-820 1 27.01.2016 26.01.2018
1640 Ортопедични обувки за диабетно стъпало А-401 1 17.06.2015 26.01.2018
1641 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0611 3 15.07.2016 26.01.2018
1642 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0633 3 15.07.2016 26.01.2018
1643 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0634 3 15.07.2016 26.01.2018
1644 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0635 3 15.07.2016 26.01.2018
1645 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0636 3 15.07.2016 26.01.2018
1646 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2134 3 15.07.2016 26.01.2018
1647 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2135 3 15.07.2016 26.01.2018
1648 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2137 3 15.07.2016 26.01.2018
1649 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2140 3 15.07.2016 26.01.2018
1650 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2141 3 15.07.2016 26.01.2018
1651 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Adam 1 27.01.2016 26.01.2018
1652 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Alice 1 27.01.2016 26.01.2018
1653 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Dan 1 27.01.2016 26.01.2018
1654 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Denisa 1 27.01.2016 26.01.2018
1655 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva 1 27.01.2016 26.01.2018
1656 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva neo 1 27.01.2016 26.01.2018
1657 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Hanka 1 27.01.2016 26.01.2018
1658 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Jitka 1 27.01.2016 26.01.2018
1659 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Linda 1 27.01.2016 26.01.2018
1660 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Lukas 1 27.01.2016 26.01.2018
1661 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Paul 1 27.01.2016 26.01.2018
1662 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Paul neo 1 27.01.2016 26.01.2018
1663 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Radim 1 27.01.2016 26.01.2018
1664 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Sam 1 27.01.2016 26.01.2018
1665 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Silva 1 27.01.2016 26.01.2018
1666 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Tom 1 27.01.2016 26.01.2018
1667 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODT160 1 27.01.2016 26.01.2018
1668 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODT165 1 27.01.2016 26.01.2018
1669 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODT170 1 27.01.2016 26.01.2018
1670 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODT175 1 27.01.2016 26.01.2018
1671 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODTY160 1 27.01.2016 26.01.2018
1672 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODTY165 1 27.01.2016 26.01.2018
1673 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODTY170 1 27.01.2016 26.01.2018
1674 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN EPT-ODTY175 1 27.01.2016 26.01.2018
1675 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD-DG05 1 27.01.2016 26.01.2018
1676 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD-DG06 1 27.01.2016 26.01.2018
1677 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD-DG54 1 27.01.2016 26.01.2018
1678 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD-DG55 1 27.01.2016 26.01.2018
1679 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD01 1 27.01.2016 26.01.2018
1680 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD02 1 27.01.2016 26.01.2018
1681 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD03 1 27.01.2016 26.01.2018
1682 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD04 1 27.01.2016 26.01.2018
1683 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD51 1 27.01.2016 26.01.2018
1684 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD52 1 27.01.2016 26.01.2018
1685 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN OD53 1 27.01.2016 26.01.2018
1686 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODT160 1 27.01.2016 26.01.2018
1687 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODT165 1 27.01.2016 26.01.2018
1688 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODT170 1 27.01.2016 26.01.2018
1689 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODT175 1 27.01.2016 26.01.2018
1690 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODTY160 1 27.01.2016 26.01.2018
1691 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODTY165 1 27.01.2016 26.01.2018
1692 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODTY170 1 27.01.2016 26.01.2018
1693 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODTY175 1 27.01.2016 26.01.2018
1694 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY01 1 27.01.2016 26.01.2018
1695 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY02 1 27.01.2016 26.01.2018
1696 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY03 1 27.01.2016 26.01.2018
1697 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY04 1 27.01.2016 26.01.2018
1698 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY51 1 27.01.2016 26.01.2018
1699 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY52 1 27.01.2016 26.01.2018
1700 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ETKIN ODY53 1 27.01.2016 26.01.2018
1701 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 201 1 17.06.2015 26.01.2018
1702 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 202 1 17.06.2015 26.01.2018
1703 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 250 1 17.06.2015 26.01.2018
1704 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 301 1 17.06.2015 26.01.2018
1705 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 302 1 17.06.2015 26.01.2018
1706 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 401 1 17.06.2015 26.01.2018
1707 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 402 1 17.06.2015 26.01.2018
1708 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 403 1 17.06.2015 26.01.2018
1709 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 404 1 17.06.2015 26.01.2018
1710 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 405 1 17.06.2015 26.01.2018
1711 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 406 1 17.06.2015 26.01.2018
1712 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 407 1 17.06.2015 26.01.2018
1713 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-ORTHODIA 408 1 17.06.2015 26.01.2018
1714 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 101 1 17.06.2015 26.01.2018
1715 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 101S 1 17.06.2015 26.01.2018
1716 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 101T 1 17.06.2015 26.01.2018
1717 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 102 1 17.06.2015 26.01.2018
1718 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 103 1 17.06.2015 26.01.2018
1719 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 104 1 17.06.2015 26.01.2018
1720 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 105 1 17.06.2015 26.01.2018
1721 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 106 1 17.06.2015 26.01.2018
1722 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 107 1 17.06.2015 26.01.2018
1723 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 108 1 17.06.2015 26.01.2018
1724 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 111 1 17.06.2015 26.01.2018
1725 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 112 1 17.06.2015 26.01.2018
1726 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 201 1 17.06.2015 26.01.2018
1727 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 201S 1 17.06.2015 26.01.2018
1728 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 201T 1 17.06.2015 26.01.2018
1729 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 202 1 17.06.2015 26.01.2018
1730 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 203 1 17.06.2015 26.01.2018
1731 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 205 1 17.06.2015 26.01.2018
1732 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 207S 1 17.06.2015 26.01.2018
1733 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 401 1 17.06.2015 26.01.2018
1734 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 402 1 17.06.2015 26.01.2018
1735 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 403 1 17.06.2015 26.01.2018
1736 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 404 1 17.06.2015 26.01.2018
1737 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 405 1 17.06.2015 26.01.2018
1738 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 600 1 17.06.2015 26.01.2018
1739 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 601 1 17.06.2015 26.01.2018
1740 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 602 1 17.06.2015 26.01.2018
1741 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 603 1 17.06.2015 26.01.2018
1742 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 606 1 17.06.2015 26.01.2018
1743 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 702 1 17.06.2015 26.01.2018
1744 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 801 1 17.06.2015 26.01.2018
1745 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 802 1 17.06.2015 26.01.2018
1746 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 802S 1 17.06.2015 26.01.2018
1747 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 803 1 17.06.2015 26.01.2018
1748 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY 803S 1 17.06.2015 26.01.2018
1749 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY TD002 1 17.06.2015 26.01.2018
1750 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY TD004 1 17.06.2015 26.01.2018
1751 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY TD005 1 17.06.2015 26.01.2018
1752 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY TD006 1 17.06.2015 26.01.2018
1753 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-TDO THERAPY TD007 1 17.06.2015 26.01.2018
1754 Ортопедични обувки към шина на Томас 4004 3 15.07.2016 26.01.2018
1755 Ортопедични обувки към шина на Томас 4005 3 15.07.2016 26.01.2018
1756 Ортопедични обувки към шина на Томас 4006 3 15.07.2016 26.01.2018
1757 Ортопедични обувки към шина на Томас 4014 3 15.07.2016 26.01.2018
1758 Ортопедични обувки към шина на Томас 4037 3 15.07.2016 26.01.2018
1759 Ортопедични обувки към шина на Томас 4044 3 15.07.2016 26.01.2018
1760 Ортопедични обувки към шина на Томас 4045 3 15.07.2016 26.01.2018
1761 Ортопедични обувки към шина на Томас 4046 3 15.07.2016 26.01.2018
1762 Ортопедични обувки към шина на Томас 4065 3 15.07.2016 26.01.2018
1763 Ортопедични обувки към шина на Томас 4066 3 15.07.2016 26.01.2018
1764 Ортопедични обувки към шина на Томас 4067 3 15.07.2016 26.01.2018
1765 Ортопедични обувки към шина на Томас 4068 3 15.07.2016 26.01.2018
1766 Ортопедични обувки към шина на Томас 4074 3 15.07.2016 26.01.2018
1767 Ортопедични обувки към шина на Томас 4098 3 15.07.2016 26.01.2018
1768 Ортопедични обувки към шина на Томас 4099 3 15.07.2016 26.01.2018
1769 Ортопедични обувки към шина на Томас 4104 3 15.07.2016 26.01.2018
1770 Ортопедични обувки към шина на Томас 4106 3 15.07.2016 26.01.2018
1771 Ортопедични обувки към шина на Томас 4107 3 15.07.2016 26.01.2018
1772 Ортопедични обувки към шина на Томас 4116 3 15.07.2016 26.01.2018
1773 Ортопедични обувки към шина на Томас 4117 3 15.07.2016 26.01.2018
1774 Ортопедични обувки към шина на Томас 4121 3 15.07.2016 26.01.2018
1775 Ортопедични обувки към шина на Томас 4122 3 15.07.2016 26.01.2018
1776 Ортопедични обувки към шина на Томас 4124 3 15.07.2016 26.01.2018
1777 Ортопедични обувки към шина на Томас 4125 3 15.07.2016 26.01.2018
1778 Ортопедични обувки към шина на Томас 4130 3 15.07.2016 26.01.2018
1779 Ортопедични обувки към шина на Томас 4131 3 15.07.2016 26.01.2018
1780 Ортопедични обувки към шина на Томас 4133 3 15.07.2016 26.01.2018
1781 Ортопедични обувки към шина на Томас А-601 1 17.06.2015 26.01.2018
1782 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума до 5 см. тапа А-103 1 17.06.2015 26.01.2018
1783 Ортопедични обувки от № 17 до № 24 с микропореста гума над 5 см. тапа А-104 1 17.06.2015 26.01.2018
1784 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума до 5 см. тапа А-105 1 17.06.2015 26.01.2018
1785 Ортопедични обувки от № 25 с микропореста гума над 5 см. тапа А-106 1 17.06.2015 26.01.2018
1786 Ортопедични обувки от №17 до от №24 с микропореста гума до 5см тапа-MEMO DINO 1 17.06.2015 26.01.2018
1787 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA F 1 27.01.2016 26.01.2018
1788 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-110 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1789 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-140 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1790 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-201 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1791 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-220 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1792 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-600 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1793 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/B F 1 27.01.2016 26.01.2018
1794 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/C F 1 27.01.2016 26.01.2018
1795 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/Y F 1 27.01.2016 26.01.2018
1796 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-6100 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1797 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-611 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1798 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-612 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1799 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-613 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1800 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-614 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1801 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-615 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1802 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-616 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1803 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-617 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1804 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-618 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1805 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-619 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1806 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-620 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1807 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-630 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1808 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-820 F 1 27.01.2016 26.01.2018
1809 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-ORTHODIA 101 1 17.06.2015 26.01.2018
1810 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-ORTHODIA 102 1 17.06.2015 26.01.2018
1811 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-ORTHODIA 104 1 17.06.2015 26.01.2018
1812 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-ORTHODIA 105 1 17.06.2015 26.01.2018
1813 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 1208 1 17.06.2015 26.01.2018
1814 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 901 1 17.06.2015 26.01.2018
1815 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 902 1 17.06.2015 26.01.2018
1816 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 903 1 17.06.2015 26.01.2018
1817 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 904 1 17.06.2015 26.01.2018
1818 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY 909-PM 1 17.06.2015 26.01.2018
1819 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA001 1 17.06.2015 26.01.2018
1820 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA002 1 17.06.2015 26.01.2018
1821 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA005 1 17.06.2015 26.01.2018
1822 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA006 1 17.06.2015 26.01.2018
1823 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA012 1 17.06.2015 26.01.2018
1824 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY HA013 1 17.06.2015 26.01.2018
1825 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC006 1 17.06.2015 26.01.2018
1826 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC011 1 17.06.2015 26.01.2018
1827 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC012 1 17.06.2015 26.01.2018
1828 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC013 1 17.06.2015 26.01.2018
1829 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC014 1 17.06.2015 26.01.2018
1830 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC015 1 17.06.2015 26.01.2018
1831 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5см тапа-TDO THERAPY TC016 1 17.06.2015 26.01.2018
1832 Ортопедични обувки с корково легло с продължение А-201 1 17.06.2015 26.01.2018
1833 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO AGAT 1 17.06.2015 26.01.2018
1834 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO APOLLO 1 17.06.2015 26.01.2018
1835 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO ATENA 1 17.06.2015 26.01.2018
1836 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO BASIC 1 17.06.2015 26.01.2018
1837 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO BELLONA 1 17.06.2015 26.01.2018
1838 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO BIATLON 1 17.06.2015 26.01.2018
1839 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO CINDIRELLA 1 17.06.2015 26.01.2018
1840 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO CLASSIC 1 17.06.2015 26.01.2018
1841 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO HELIOS 1 17.06.2015 26.01.2018
1842 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO JASPER 1 17.06.2015 26.01.2018
1843 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO JAZON 1 17.06.2015 26.01.2018
1844 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO JOGGING 1 17.06.2015 26.01.2018
1845 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO KARAT 1 17.06.2015 26.01.2018
1846 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO PRINCESSA 1 17.06.2015 26.01.2018
1847 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO RUGBY 1 17.06.2015 26.01.2018
1848 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO SAPPHIRE 1 17.06.2015 26.01.2018
1849 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO SPRINT 1 17.06.2015 26.01.2018
1850 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO TEMIDA 1 17.06.2015 26.01.2018
1851 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO TENIS 1 17.06.2015 26.01.2018
1852 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO TURKUS 1 17.06.2015 26.01.2018
1853 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO VICKY 1 17.06.2015 26.01.2018
1854 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO VICTOR 1 17.06.2015 26.01.2018
1855 Ортопедични обувки с микропореста гума до 5см тапа-MEMO VIRTUS 1 17.06.2015 26.01.2018
1856 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0190 3 15.07.2016 26.01.2018
1857 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0272 3 15.07.2016 26.01.2018
1858 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0302 3 15.07.2016 26.01.2018
1859 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0306 3 15.07.2016 26.01.2018
1860 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0339 3 15.07.2016 26.01.2018
1861 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0362 3 15.07.2016 26.01.2018
1862 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0363 3 15.07.2016 26.01.2018
1863 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0417 3 15.07.2016 26.01.2018
1864 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0438 3 15.07.2016 26.01.2018
1865 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0439 3 15.07.2016 26.01.2018
1866 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0447 3 15.07.2016 26.01.2018
1867 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0448 3 15.07.2016 26.01.2018
1868 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0475 3 15.07.2016 26.01.2018
1869 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0476 3 15.07.2016 26.01.2018
1870 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0477 3 15.07.2016 26.01.2018
1871 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0479 3 15.07.2016 26.01.2018
1872 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0491 3 15.07.2016 26.01.2018
1873 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0492 3 15.07.2016 26.01.2018
1874 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0497 3 15.07.2016 26.01.2018
1875 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0499 3 15.07.2016 26.01.2018
1876 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0511 3 15.07.2016 26.01.2018
1877 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0515 3 15.07.2016 26.01.2018
1878 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0516 3 15.07.2016 26.01.2018
1879 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0538 3 15.07.2016 26.01.2018
1880 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0542 3 15.07.2016 26.01.2018
1881 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0543 3 15.07.2016 26.01.2018
1882 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0544 3 15.07.2016 26.01.2018
1883 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0545 3 15.07.2016 26.01.2018
1884 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0548 3 15.07.2016 26.01.2018
1885 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0552 3 15.07.2016 26.01.2018
1886 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0560 3 15.07.2016 26.01.2018
1887 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0561 3 15.07.2016 26.01.2018
1888 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0563 3 15.07.2016 26.01.2018
1889 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0587 3 15.07.2016 26.01.2018
1890 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0588 3 15.07.2016 26.01.2018
1891 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0590 3 15.07.2016 26.01.2018
1892 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0595 3 15.07.2016 26.01.2018
1893 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0596 3 15.07.2016 26.01.2018
1894 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0596N 3 15.07.2016 26.01.2018
1895 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0597 3 15.07.2016 26.01.2018
1896 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0598 3 15.07.2016 26.01.2018
1897 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0600 3 15.07.2016 26.01.2018
1898 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0601 3 15.07.2016 26.01.2018
1899 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0603 3 15.07.2016 26.01.2018
1900 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0604 3 15.07.2016 26.01.2018
1901 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 0605 3 15.07.2016 26.01.2018
1902 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ход