Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"ВИП ПЛЮС - МЕДИКОТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:София, район витоша, кв.Манастирски ливади, ул. Казбек 53, партер
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/8565038
Факс:
E-mail:
Представляващ:Лилия Цветкова Иванова
Удостоверение:048-I / 26.09.2008
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 4.Ремонти по т.1 и т.2 от Заповед № РД 01/319 от 02.04.2008 год. 07.04.2008
2 4.Ремонти по т.1 и т.2 от Заповед № РД 01/36 от 10.01.2008 год. 11.02.2008
3 VE ляв / VE десен VE - 7 12 16.05.2014
4 Акумулаторна инвалидна количка CS800 12 11.09.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 12 11.09.2017
6 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 12 11.09.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 12 11.09.2017
8 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 12 11.09.2017
9 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 12 11.09.2017
10 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 12 11.09.2017
11 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 12 11.09.2017
12 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 12 11.09.2017
13 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 12 11.09.2017
14 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 12 11.09.2017
15 Акумулаторна инвалидна количка FS121 12 11.09.2017
16 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 12 11.09.2017
17 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 12 11.09.2017
18 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 12 11.09.2017
19 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 12 11.09.2017
20 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 12 11.09.2017
21 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 12 11.09.2017
22 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 12 11.09.2017
23 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 12 11.09.2017
24 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 12 11.09.2017
25 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 12 11.09.2017
26 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 12 11.09.2017
27 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 12 11.09.2017
28 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 12 11.09.2017
29 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 12 11.09.2017
30 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 12 11.09.2017
31 Акумулаторни батерии за протези на горен крайник с електронно устройство АБПГКЕУ 13.09.2013
32 Акумулаторни инвалидни колички AIS - 300E 12 11.09.2017
33 Акумулаторни инвалидни колички AIS - 898 12 11.09.2017
34 Акумулаторни инвалидни колички Skippi 12 11.09.2017
35 Акумулаторни инвалидни колички Supertrans 12 11.09.2017
36 Акумулаторни инвалидни колички Z-50 12 11.09.2017
37 Акумулаторни инвалидни колички e-support 12 11.09.2017
38 Акумулаторни инвалидни колички А-200 12 11.09.2017
39 Акумулаторни инвалидни колички В-500 12 11.09.2017
40 Акумулаторни инвалидни колички В-600 12 11.09.2017
41 Акумулаторни инвалидни колички С-1000 12 11.09.2017
42 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 12 11.09.2017
43 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 12 11.09.2017
44 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 12 11.09.2017
45 Антидекубитален дюшек LTM602 12 11.09.2017
46 Антидекубитален дюшек LTM661 12 11.09.2017
47 Антидекубитален дюшек LTM662 12 11.09.2017
48 Антидекубитален дюшек LTM663 12 11.09.2017
49 Антидекубитален дюшек OSD-4100 12 11.09.2017
50 Антидекубитален дюшек OSD-4101 12 11.09.2017
51 Антидекубитален дюшек OSD-4200 12 11.09.2017
52 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 12 11.09.2017
53 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 12 11.09.2017
54 Антидекубитален дюшек ST725 12 11.09.2017
55 Антидекубитален дюшек ST728 12 11.09.2017
56 Антидекубитален дюшек ST730 12 11.09.2017
57 Антидекубитален дюшек ST732 12 11.09.2017
58 Антидекубитална възглавница FS520 12 11.09.2017
59 Антидекубитална възглавница OSD-4000 12 11.09.2017
60 Антидекубитална възглавница OSD-4001 12 11.09.2017
61 Антидекубитална възглавница OSD-4016 12 11.09.2017
62 Антидекубитална възглавница OSD-4017 12 11.09.2017
63 Антидекубитална възглавница OSD-4018 12 11.09.2017
64 Антидекубитална възглавница ST700 12 11.09.2017
65 Антидекубитална възглавница ST703 12 11.09.2017
66 Антидекубитална възглавница ST705 12 11.09.2017
67 Антидекубитална възглавница ST710 12 11.09.2017
68 Антидекубитална възглавница ST720 12 11.09.2017
69 Бастун нерегулируем FS910L 12 11.09.2017
70 Бастун нерегулируем RP144 12 11.09.2017
71 Бастун регулируем FS9206L 12 11.09.2017
72 Бастун регулируем FS920L 12 11.09.2017
73 Бастун регулируем FS927L 12 11.09.2017
74 Бастун регулируем FS928L 12 11.09.2017
75 Бастун регулируем FS9296L 12 11.09.2017
76 Бастун регулируем FS929L 12 11.09.2017
77 Бастун регулируем FS9306L 12 11.09.2017
78 Бастун регулируем FS930L 12 11.09.2017
79 Бастун регулируем FS9386L 12 11.09.2017
80 Бастун регулируем FS938L 12 11.09.2017
81 Бастун регулируем FS939L 12 11.09.2017
82 Бастун регулируем OSD-8110 12 11.09.2017
83 Бастун регулируем OSD-8700 12 11.09.2017
84 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 12 11.09.2017
85 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 12 11.09.2017
86 Бастун регулируем RP145NC 12 11.09.2017
87 Бастун регулируем RP145NL 12 11.09.2017
88 Бастун регулируем RP146 12 11.09.2017
89 Бастун регулируем RP147 12 11.09.2017
90 Бастун регулируем RP148 12 11.09.2017
91 Бастун регулируем RP149 12 11.09.2017
92 Бастун триопорен FS926 12 11.09.2017
93 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 12 11.09.2017
94 Бастун триопорен RP715 12 11.09.2017
95 Бастун триопорен RP720 12 11.09.2017
96 Бастун триопорен RP721 12 11.09.2017
97 Бастун четириопорен FS921 12 11.09.2017
98 Бастун четириопорен FS924 12 11.09.2017
99 Бастун четириопорен FS931 12 11.09.2017
100 Бастун четириопорен FS932 12 11.09.2017
101 Бастун четириопорен FS934 12 11.09.2017
102 Бастун четириопорен FS942 12 11.09.2017
103 Бастун четириопорен FS944 12 11.09.2017
104 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 12 11.09.2017
105 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 12 11.09.2017
106 Бастун четириопорен RP723 12 11.09.2017
107 Бастун четириопорен RP724 12 11.09.2017
108 Бастун четириопорен RP726 12 11.09.2017
109 Бедрена модулна протеза с електроно коляно и динамично стъпало БМП-ЕК-ДС 6 26.09.2008
110 Бедрена модулна протеза с елктроно коляно, динамично тъпало и силиконова гилза БМП-ЕК-ДС-СГ 6 26.09.2008
111 Бедрена модулна протеза с ключ в коляното и със стъпало с движение в глезена и силиконова гилза БМП-КК-СД-СГ 6 26.09.2008
112 Бедрена модулна протеза с ключ в на колянната става в глезена БМП-КК-СД 6 26.09.2008
113 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМП-КД-ДС 6 14.06.2019
114 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и с динамично стъпало БМП-КД-ДС 6 26.09.2008
115 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и с динамично стъпало и силиконова гилза БМП-КД-ДС-СГ 6 26.09.2008
116 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМП-КК-СД 6 14.06.2019
117 Бедрена модулна протеза с хидравлично коляно и с динамично стъпало БМП-ХК-ДС 6 26.09.2008
118 Бедрена модулна протеза с хидравлично коляно и с динамично стъпало и силиконова гилза БМП-ХК-ДС-СГ 6 26.09.2008
119 Бедрена олекотена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БОМП-КК-СД 6 26.09.2008
120 Бедрена олекотена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение и силиконова гилза БОМП-КК-СД-СГ 6 26.09.2008
121 Демонтаж за заварка на счупена шина, монтиране на същата 6 16.10.2020
122 Демонтаж и смяна на витло 6 16.10.2020
123 Демонтаж и смяна на глезен двоен 6 16.10.2020
124 Демонтаж и смяна на ключ на надколянна кожена протеза 6 16.10.2020
125 Демонтаж и смяна на лагер 6 16.10.2020
126 Демонтаж и смяна на обръч 6 16.10.2020
127 Демонтаж и смяна на ос с гайка 6 16.10.2020
128 Демонтаж и смяна на стъпало с глезен и щекла – кожена протеза 6 16.10.2020
129 Демонтиране и смяна ЗИЦ 6 16.10.2020
130 Демонтиране и смяна на глезен малък с ос 6 16.10.2020
131 Демонтиране и смяна на горна гилза на подколянна протеза 6 16.10.2020
132 Демонтиране и смяна на горна шина на подколянна протеза 6 16.10.2020
133 Демонтиране и смяна на долна гилза на подколянна протеза 6 16.10.2020
134 Демонтиране и смяна на долна шина на подколянна протеза 6 16.10.2020
135 Демонтиране и смяна на щекла 6 16.10.2020
136 Дясно КУ със и без фиксаторно устройство за спирачния педал ДКУ-2 12 16.05.2014
137 Закърпване на ЗИЦ 6 16.10.2020
138 Занитване на шина 6 16.10.2020
139 Изкърпване на гилза 6 16.10.2020
140 Изместване лоста за мигачите и чистачките ЛМЧ-10 12 16.05.2014
141 Изработване на мека приемна гилза 6 16.10.2020
142 Инвалидна количка - рингова CA100 12 11.09.2017
143 Инвалидна количка - рингова CA103 12 11.09.2017
144 Инвалидна количка - рингова CA110 12 11.09.2017
145 Инвалидна количка - рингова CA113 12 11.09.2017
146 Инвалидна количка - рингова CA120 12 11.09.2017
147 Инвалидна количка - рингова CA123 12 11.09.2017
148 Инвалидна количка - рингова CA130 12 11.09.2017
149 Инвалидна количка - рингова CA133 12 11.09.2017
150 Инвалидна количка - рингова CA140 12 11.09.2017
151 Инвалидна количка - рингова CA143 12 11.09.2017
152 Инвалидна количка - рингова CA150 12 11.09.2017
153 Инвалидна количка - рингова CA153 12 11.09.2017
154 Инвалидна количка - рингова CA160 12 11.09.2017
155 Инвалидна количка - рингова CA163 12 11.09.2017
156 Инвалидна количка - рингова CA170 12 11.09.2017
157 Инвалидна количка - рингова CA173 12 11.09.2017
158 Инвалидна количка - рингова FS802-35 12 11.09.2017
159 Инвалидна количка - рингова FS802C 12 11.09.2017
160 Инвалидна количка - рингова FS809 12 11.09.2017
161 Инвалидна количка - рингова FS809B 12 11.09.2017
162 Инвалидна количка - рингова FS809Y 12 11.09.2017
163 Инвалидна количка - рингова FS846L 12 11.09.2017
164 Инвалидна количка - рингова FS864LY 12 11.09.2017
165 Инвалидна количка - рингова FS871 12 11.09.2017
166 Инвалидна количка - рингова FS872L 12 11.09.2017
167 Инвалидна количка - рингова FS873 12 11.09.2017
168 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 12 11.09.2017
169 Инвалидна количка - рингова FS874 12 11.09.2017
170 Инвалидна количка - рингова FS874-51 12 11.09.2017
171 Инвалидна количка - рингова FS874A 12 11.09.2017
172 Инвалидна количка - рингова FS874B 12 11.09.2017
173 Инвалидна количка - рингова FS874L 12 11.09.2017
174 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 12 11.09.2017
175 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 12 11.09.2017
176 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 12 11.09.2017
177 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 12 11.09.2017
178 Инвалидна количка - рингова FS874LX 12 11.09.2017
179 Инвалидна количка - рингова FS874Y 12 11.09.2017
180 Инвалидна количка - рингова FS875 12 11.09.2017
181 Инвалидна количка - рингова FS901 12 11.09.2017
182 Инвалидна количка - рингова FS901B 12 11.09.2017
183 Инвалидна количка - рингова FS902GC 12 11.09.2017
184 Инвалидна количка - рингова FS903 12 11.09.2017
185 Инвалидна количка - рингова FS903L 12 11.09.2017
186 Инвалидна количка - рингова FS903LB 12 11.09.2017
187 Инвалидна количка - рингова FS903LC 12 11.09.2017
188 Инвалидна количка - рингова FS908A 12 11.09.2017
189 Инвалидна количка - рингова FS908L 12 11.09.2017
190 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 12 11.09.2017
191 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 12 11.09.2017
192 Инвалидна количка - рингова FS909 12 11.09.2017
193 Инвалидна количка - рингова FS909B 12 11.09.2017
194 Инвалидна количка - рингова FS950LB 12 11.09.2017
195 Инвалидна количка - рингова FS951B 12 11.09.2017
196 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 12 11.09.2017
197 Инвалидна количка - рингова FS952LC 12 11.09.2017
198 Инвалидна количка - рингова FS954GC 12 11.09.2017
199 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 12 11.09.2017
200 Инвалидна количка - рингова FS955L 12 11.09.2017
201 Инвалидна количка - рингова FS971LB 12 11.09.2017
202 Инвалидна количка - рингова FS972 12 11.09.2017
203 Инвалидна количка - рингова FS974L 12 11.09.2017
204 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 12 11.09.2017
205 Инвалидна количка - рингова FS975-51 12 11.09.2017
206 Инвалидна количка - рингова FS980LA 12 11.09.2017
207 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 12 11.09.2017
208 Инвалидна количка - рингова FS983 12 11.09.2017
209 Инвалидна количка - рингова FS983L 12 11.09.2017
210 Инвалидна количка - рингова NE-28093 12 11.09.2017
211 Инвалидна количка - рингова NE-28094 12 11.09.2017
212 Инвалидна количка - рингова NE-28095 12 11.09.2017
213 Инвалидна количка - рингова NE-28096 12 11.09.2017
214 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 12 11.09.2017
215 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 12 11.09.2017
216 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 12 11.09.2017
217 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 12 11.09.2017
218 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 12 11.09.2017
219 Инвалидна количка - рингова СА700 12 11.09.2017
220 Инвалидна количка - рингова СА703 12 11.09.2017
221 Инвалидна количка - рингова СА710 12 11.09.2017
222 Инвалидна количка - рингова СА713 12 11.09.2017
223 Инвалидна количка - рингова СВ100 12 11.09.2017
224 Инвалидна количка - рингова СВ103 12 11.09.2017
225 Инвалидна количка - рингова СВ110 12 11.09.2017
226 Инвалидна количка - рингова СВ113 12 11.09.2017
227 Инвалидна количка - рингова СВ120 12 11.09.2017
228 Инвалидна количка - рингова СВ123 12 11.09.2017
229 Инвалидна количка - рингова СВ130 12 11.09.2017
230 Инвалидна количка - рингова СВ133 12 11.09.2017
231 Инвалидна количка - рингова СВ140 12 11.09.2017
232 Инвалидна количка - рингова СВ143 12 11.09.2017
233 Инвалидна количка - рингова СВ150 12 11.09.2017
234 Инвалидна количка - рингова СВ153 12 11.09.2017
235 Инвалидна количка - рингова СВ160 12 11.09.2017
236 Инвалидна количка - рингова СВ163 12 11.09.2017
237 Инвалидна количка - рингова СВ170 12 11.09.2017
238 Инвалидна количка - рингова СВ173 12 11.09.2017
239 Инвалидна количка - рингова СВ220 12 11.09.2017
240 Инвалидна количка - рингова СВ223 12 11.09.2017
241 Инвалидна количка - рингова СВ230 12 11.09.2017
242 Инвалидна количка - рингова СВ233 12 11.09.2017
243 Инвалидна количка - рингова СВ260 12 11.09.2017
244 Инвалидна количка - рингова СВ263 12 11.09.2017
245 Инвалидна количка - рингова СВ270 12 11.09.2017
246 Инвалидна количка - рингова СВ273 12 11.09.2017
247 Инвалидна количка - рингова СВ300 12 11.09.2017
248 Инвалидна количка - рингова СВ310 12 11.09.2017
249 Инвалидна количка - рингова СВ320 12 11.09.2017
250 Инвалидна количка - рингова СВ330 12 11.09.2017
251 Инвалидна количка - рингова СВ400 12 11.09.2017
252 Инвалидна количка - рингова СВ403 12 11.09.2017
253 Инвалидна количка - рингова СВ405 12 11.09.2017
254 Инвалидна количка - рингова СВ408 12 11.09.2017
255 Инвалидна количка - рингова СВ410 12 11.09.2017
256 Инвалидна количка - рингова СВ413 12 11.09.2017
257 Инвалидна количка - рингова СВ415 12 11.09.2017
258 Инвалидна количка - рингова СВ418 12 11.09.2017
259 Инвалидна количка - рингова СВ420 12 11.09.2017
260 Инвалидна количка - рингова СВ423 12 11.09.2017
261 Инвалидна количка - рингова СВ425 12 11.09.2017
262 Инвалидна количка - рингова СВ428 12 11.09.2017
263 Инвалидна количка - рингова СВ430 12 11.09.2017
264 Инвалидна количка - рингова СВ433 12 11.09.2017
265 Инвалидна количка - рингова СВ435 12 11.09.2017
266 Инвалидна количка - рингова СВ438 12 11.09.2017
267 Инвалидна количка - рингова СВ440 12 11.09.2017
268 Инвалидна количка - рингова СВ443 12 11.09.2017
269 Инвалидна количка - рингова СВ450 12 11.09.2017
270 Инвалидна количка - рингова СВ453 12 11.09.2017
271 Инвалидна количка - рингова СВ460 12 11.09.2017
272 Инвалидна количка - рингова СВ463 12 11.09.2017
273 Инвалидна количка - рингова СВ470 12 11.09.2017
274 Инвалидна количка - рингова СВ473 12 11.09.2017
275 Инвалидна количка - рингова СВ700 12 11.09.2017
276 Инвалидна количка - рингова СВ703 12 11.09.2017
277 Инвалидна количка - рингова СВ710 12 11.09.2017
278 Инвалидна количка - рингова СВ713 12 11.09.2017
279 Инвалидна количка - рингова СВ800 12 11.09.2017
280 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 12 11.09.2017
281 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 12 11.09.2017
282 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 12 11.09.2017
283 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 12 11.09.2017
284 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 12 11.09.2017
285 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 12 11.09.2017
286 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 12 11.09.2017
287 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 12 11.09.2017
288 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 12 11.09.2017
289 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 12 11.09.2017
290 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 12 11.09.2017
291 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 12 11.09.2017
292 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 12 11.09.2017
293 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 12 11.09.2017
294 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 12 11.09.2017
295 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 12 11.09.2017
296 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 12 11.09.2017
297 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 12 11.09.2017
298 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 12 11.09.2017
299 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 12 11.09.2017
300 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 12 11.09.2017
301 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 12 11.09.2017
302 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 12 11.09.2017
303 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 12 11.09.2017
304 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 12 11.09.2017
305 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 12 11.09.2017
306 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 12 11.09.2017
307 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 12 11.09.2017
308 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 12 11.09.2017
309 Инвалидни колички рингови AIS 6565 12 11.09.2017
310 Инвалидни колички рингови Avantgarde T 12 11.09.2017
311 Инвалидни колички рингови Avantgarde Ti8.9 12 11.09.2017
312 Инвалидни колички рингови Avantgarde VR 12 11.09.2017
313 Инвалидни колички рингови Avantgarde XXL2 12 11.09.2017
314 Инвалидни колички рингови Kimba Spring sz 1 12 11.09.2017
315 Инвалидни колички рингови Kimba Spring sz 2 12 11.09.2017
316 Инвалидни колички рингови M1 intro 12 11.09.2017
317 Инвалидни колички рингови M2 Effect 12 11.09.2017
318 Инвалидни колички рингови M3 Hemi 12 11.09.2017
319 Инвалидни колички рингови M4 XXL 12 11.09.2017
320 Инвалидни колички рингови M5 Comfort 12 11.09.2017
321 Инвалидни колички рингови M6 Junior 12 11.09.2017
322 Инвалидни колички рингови Start 12 11.09.2017
323 Козметични ръкавици за протези за горен крайник КРПГК 11.02.2008
324 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS 12 11.09.2017
325 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 12 11.09.2017
326 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 12 11.09.2017
327 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 12 11.09.2017
328 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 12 11.09.2017
329 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 12 11.09.2017
330 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 12 11.09.2017
331 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 12 11.09.2017
332 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 12 11.09.2017
333 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 12 11.09.2017
334 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 12 11.09.2017
335 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 12 11.09.2017
336 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 12 11.09.2017
337 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 12 11.09.2017
338 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 12 11.09.2017
339 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 12 11.09.2017
340 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 12 11.09.2017
341 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 12 11.09.2017
342 Консумативи акумулаторни батерии 12 11.09.2017
343 Консумативи гуми, лагери 12 11.09.2017
344 Корекция на пластмасова приемна гилза 6 16.10.2020
345 Коригиране на бедрена дървена гилза с корк 6 16.10.2020
346 Коригиране на подколянна дървена протеза с корк 6 16.10.2020
347 Крачна стоянъчна спирачка КСС-12 12 16.05.2014
348 Ламинация на пластмасова протеза 6 16.10.2020
349 Ламиниране на кош за дезартикулация 6 16.10.2020
350 Лост за ръчна газ, десен или ляв ЛРГ-8 12 16.05.2014
351 Ляв педал за газ ЛПГ-5 12 16.05.2014
352 Ляв педал за газ, комплексно изместен ЛПГ-4 12 16.05.2014
353 Ляво, лостово крачно устройство (КУ) КУ-1 12 16.05.2014
354 Масичка за инвалидна количка FS560 12 11.09.2017
355 Масичка за инвалидна количка FS561 12 11.09.2017
356 Масичка за инвалидна количка FS562 12 11.09.2017
357 Масичка за инвалидна количка FS563 12 11.09.2017
358 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 12 11.09.2017
359 Масичка за инвалидна количка RS988 12 11.09.2017
360 Масичка за инвалидна количка RS990 12 11.09.2017
361 Маскиране ЗИЦ 6 16.10.2020
362 Маскировка на протеза 6 16.10.2020
363 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник МНК-КП-ГК 6 14.06.2019
364 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник НКП 6 26.09.2008
365 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПК-КП-ГК 6 14.06.2019
366 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник ПКП 6 26.09.2008
367 Модулна протеза при малформация на долен крайник МП-МДК 6 14.06.2019
368 Модулна протеза при частична ампутация на длан МП-ЧАД 6 14.06.2019
369 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото МП-ЧАХ 6 14.06.2019
370 Модулна протеза с бедрен маншет МП-БМ 6 14.06.2019
371 Надлакетна МИО протеза НМиоП 6 26.09.2008
372 Направа на тапа на апарат 6 16.10.2020
373 Натегляне и тапициране на плаваща гилза 6 16.10.2020
374 Облепване на обръч 6 16.10.2020
375 Обличане на гилза на протеза 6 16.10.2020
376 Обличане на стъпало 6 16.10.2020
377 Обличане на щекла 6 16.10.2020
378 Обувки за протези ОП 1 27.11.2017
379 Обшиване, облекло на протеза 6 16.10.2020
380 Ортези за горен крайник ОГК 6 26.09.2008
381 Ортези за долен крайник ОДК 6 26.09.2008
382 Ортези за тялото ОТ 6 26.09.2008
383 Патерица - канадка FS923L 12 11.09.2017
384 Патерица - канадка FS933L 12 11.09.2017
385 Патерица - канадка FS937L 12 11.09.2017
386 Патерица - канадка OSD-8005(BK,BL,GR) 12 11.09.2017
387 Патерица - канадка OSD-8006(BK,BL,GR) 12 11.09.2017
388 Патерица - канадка RP700(B,G,R) 12 11.09.2017
389 Патерица - канадка RP701(V,R,B,A,N) 12 11.09.2017
390 Патерица - канадка RP705A 12 11.09.2017
391 Патерица - подмишечна FS925L(S,M,L) 12 11.09.2017
392 Патерица - подмишечна FS935 12 11.09.2017
393 Патерица - подмишечна FS935L 12 11.09.2017
394 Патерица - подмишечна FS935S 12 11.09.2017
395 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86001 12 11.09.2017
396 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86002 12 11.09.2017
397 Патерица - подмишечна RP710 12 11.09.2017
398 Патерица - подмишечна RP713 12 11.09.2017
399 Повдигане на педалите ПП-15 12 16.05.2014
400 Подколянна модулна протеза ПМП-ДС 6 14.06.2019
401 Подколянна модулна протеза с динамично стъпало ПМП-ДС 6 26.09.2008
402 Подколянна модулна протеза с динамично стъпало и силиконова гилза ПМП-ДС-СГ 6 26.09.2008
403 Подколянна протеза за баня ППБ 6 26.09.2008
404 Подлакетна МИО протеза ПМиоП 6 26.09.2008
405 Поправка на кош на дезартикулация 6 16.10.2020
406 Поправка на облекло 6 16.10.2020
407 Поправка на облекло при дезартикулация 6 16.10.2020
408 Поправка на спукана гилза 6 16.10.2020
409 Поправка на стъпало 6 16.10.2020
410 Поправка на „Сайм“ протеза 6 16.10.2020
411 Предпазител за педала за газ ППГ-3 12 16.05.2014
412 Предпазител на педала за газ ППГ-6 12 16.05.2014
413 Протеза за вродена аномалия – тръбно скелетна със седалищна опора и със стъпало с движение ПВА-СО-СД 6 14.06.2016
414 Протеза козметична при дезартикулация на рамената става ПКДРС 6 26.09.2008
415 Протеза модулна при дезартикулация на колянната става ПМДКС 6 26.09.2008
416 Протеза модулна при дезартикулация на тазобедрената става ПМДТС 6 26.09.2008
417 Протезни рула ПР 26.09.2008
418 Протезни чорапи - бедрени ПЧБ 18.05.2013
419 Протезни чорапи - подбедрица ПЧП 18.05.2013
420 Протективни чорапи - бедрени ПРЧБ 18.05.2013
421 Протективни чорапи - подбедрица ПРЧП 18.05.2013
422 Разширяване на горна гилза 6 16.10.2020
423 Разширяване на спирачния педал РСП-16 12 16.05.2014
424 Резервни части за изброените модели 26.09.2008
425 Ръчна спирачка, лява РС-11 12 16.05.2014
426 Ръчно задействане на крачната стояъчна спирачка (за паркиране) РКС-9 12 16.05.2014
427 Скъсяване на горна гилза 6 16.10.2020
428 Скъсяване на долна гилза – дървена 6 16.10.2020
429 Скъсяване на кожена протеза 6 16.10.2020
430 Скъсяване на щекла 6 16.10.2020
431 Смяна на щекла на ПТБ протеза 6 16.10.2020
432 Смяна на алуминиева щекла 6 16.10.2020
433 Смяна на бедрена гилза дървена – ламинирана 6 16.10.2020
434 Смяна на бедрена дървена гилза 6 16.10.2020
435 Смяна на болт за „Сач“ стъпало 6 16.10.2020
436 Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
437 Смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
438 Смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза 14.06.2019
439 Смяна на вентил на протеза 6 16.10.2020
440 Смяна на възглавница на протеза с мускулно крепление 6 16.10.2020
441 Смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
442 Смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 14.06.2019
443 Смяна на двуосов коленен шарнир 6 16.10.2020
444 Смяна на длан на мишечна протеза 6 16.10.2020
445 Смяна на длан на предмишечна протеза 6 16.10.2020
446 Смяна на долна перонална шина 6 16.10.2020
447 Смяна на дунапрен на бедрена тръбно-скелетна протеза/ортеза 6 16.10.2020
448 Смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 14.06.2019
449 Смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
450 Смяна на заключващ механизъм за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
451 Смяна на заключващ механизъм за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
452 Смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
453 Смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
454 Смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
455 Смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 14.06.2019
456 Смяна на каишка 6 16.10.2020
457 Смяна на каишка за подколянна пластмасова бедрена протеза 6 16.10.2020
458 Смяна на каишка на бедрена протеза 6 16.10.2020
459 Смяна на ключ на надколянна протеза 6 16.10.2020
460 Смяна на ключ на скелетна ортеза 6 16.10.2020
461 Смяна на козметика за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
462 Смяна на козметика за бедрена модулна протеза 14.06.2019
463 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
464 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
465 Смяна на козметика за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
466 Смяна на козметика за подколянна модулна протеза 14.06.2019
467 Смяна на козметична ръкавица 6 16.10.2020
468 Смяна на колан за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
469 Смяна на колан за кожена протеза 6 16.10.2020
470 Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
471 Смяна на колан на протеза с мускулно крепление 6 16.10.2020
472 Смяна на коленен модул 6 16.10.2020
473 Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
474 Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
475 Смяна на копчена ПТБ протеза 6 16.10.2020
476 Смяна на копчета на горна дървена гилза 6 16.10.2020
477 Смяна на кош на дезартикулация – пластмасов 6 16.10.2020
478 Смяна на ластик за коляното 6 16.10.2020
479 Смяна на мека и твърда гилза за подколянна модулна протеза 14.06.2019
480 Смяна на мека и твърда гилза за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
481 Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти 6 16.10.2020
482 Смяна на немско стъпало „Сач“ с пръсти към пластмасова протеза 6 16.10.2020
483 Смяна на облекло на надколянна протеза 6 16.10.2020
484 Смяна на облекло на подколянна протеза 6 16.10.2020
485 Смяна на обръч на протеза с мускулно крепление 6 16.10.2020
486 Смяна на ос в коляното 6 16.10.2020
487 Смяна на плаваща гилза 6 16.10.2020
488 Смяна на пластмасова гилза на тръбно-скелетна протеза 6 16.10.2020
489 Смяна на подколянна дървена гилза и монтирани шини 6 16.10.2020
490 Смяна на подколянна дървена гилза – ламинирана 6 16.10.2020
491 Смяна на права каишка за подкол янна пластмасова бедрена протеза 6 16.10.2020
492 Смяна на предпазител на буфери 6 16.10.2020
493 Смяна на предпазител на надколянна протеза 6 16.10.2020
494 Смяна на предпазител на подколянна протеза 6 16.10.2020
495 Смяна на презрамка за надколянна протеза 6 16.10.2020
496 Смяна на презрамка на надлакътна кинематична протеза 6 16.10.2020
497 Смяна на презрамка на предлакътна кинематична протеза 6 16.10.2020
498 Смяна на приемна гилза на ПТБ и КГМ протеза 6 16.10.2020
499 Смяна на приемна гилза на подлакътна и надлакътна протеза 6 16.10.2020
500 Смяна на протезен чорап на тръбно-скелетна протеза 6 16.10.2020
501 Смяна на пружина на плаваща гилза 6 16.10.2020
502 Смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
503 Смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза 14.06.2019
504 Смяна на ръкавица за надлакетна модулна протеза 6 16.10.2020
505 Смяна на ръкавица за надлакетна модулна протеза 17.10.2019
506 Смяна на ръкавица за подлакетна модулна протеза 17.10.2019
507 Смяна на ръкавица за подлакетна модулна протеза 6 16.10.2020
508 Смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 14.06.2019
509 Смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
510 Смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
511 Смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
512 Смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
513 Смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
514 Смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 14.06.2019
515 Смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
516 Смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
517 Смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза 14.06.2019
518 Смяна на стъпало за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
519 Смяна на стъпало за бедрена модулна протеза 14.06.2019
520 Смяна на стъпало за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
521 Смяна на стъпало за подколянна модулна протеза 14.06.2019
522 Смяна на стъпало с щекла и глезенно-дървена протеза 6 16.10.2020
523 Смяна на стъпало „Сач“ 6 16.10.2020
524 Смяна на стъпало „Сач“ на пластмасова протеза 6 16.10.2020
525 Смяна на твърда гилза за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
526 Смяна на твърда гилза за бедрена модулна протеза 14.06.2019
527 Смяна на твърда гилза за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
528 Смяна на твърда гилза за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
529 Смяна на твърда гилза за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
530 Смяна на твърда гилза за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
531 Смяна на твърда длан за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
532 Смяна на твърда длан за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
533 Смяна на твърда длан за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
534 Смяна на твърда длан за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
535 Смяна на токалък 6 16.10.2020
536 Смяна на троханта кожена 6 16.10.2020
537 Смяна на троханта метална 6 16.10.2020
538 Смяна на тръба за бедрена модулна протеза 14.06.2019
539 Смяна на тръба за бедрена модулна протеза 6 16.10.2020
540 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
541 Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 6 16.10.2020
542 Смяна на тръба за подколянна модулна протеза 14.06.2019
543 Смяна на тръба за подколянна модулна протеза 6 16.10.2020
544 Смяна на шарнир на апарат „X“ и „О“ Байне 6 16.10.2020
545 Смяна на шина на ПТБ протеза 6 16.10.2020
546 Смяна на шина на апарат 6 16.10.2020
547 Смяна на щекла на дървена протеза 6 16.10.2020
548 Снемаща се вилка на волана ВВ-14 12 16.05.2014
549 Снемаща се топка на волана ТБ-13 12 16.05.2014
550 Стесняване на горна гилза на дървена протеза 6 16.10.2020
551 Стесняване на подколянна дървена гилза 6 16.10.2020
552 Стол за баня FS796L 12 11.09.2017
553 Стол за баня FS797L 12 11.09.2017
554 Стол за баня FS798L 12 11.09.2017
555 Стол за баня OSD-RPM-68030 12 11.09.2017
556 Стол за баня RS929 12 11.09.2017
557 Тапициране на горна гилза за подколянна протеза 6 16.10.2020
558 Тапициране на каишка за апарат 6 16.10.2020
559 Тапициране на кош-дезартикулация пластмасов 6 16.10.2020
560 Тапициране на подколянна пластмасова протеза 6 16.10.2020
561 Тоалетен стол FS696 12 11.09.2017
562 Тоалетен стол FS893 12 11.09.2017
563 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 12 11.09.2017
564 Тоалетен стол RP760 12 11.09.2017
565 Тоалетен стол RP761 12 11.09.2017
566 Удължаване на кожена протеза 6 16.10.2020
567 Удължаване на горна гилза 6 16.10.2020
568 Удължаване на долна гилза 6 16.10.2020
569 Удължаване на скоростния лост УСЛ-17 12 16.05.2014
570 Удължаване на щекла 6 16.10.2020
571 Устройство за освобождаване и застопоряване на ръчната спирачка УОЗРС-18 12 16.05.2014
572 Ходилка /проходилка/ FS912L 12 11.09.2017
573 Ходилка /проходилка/ FS913L 12 11.09.2017
574 Ходилка /проходилка/ FS915L 12 11.09.2017
575 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 12 11.09.2017
576 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 12 11.09.2017
577 Ходилка /проходилка/ RP730 12 11.09.2017
578 Ходилка /проходилка/ RP734 12 11.09.2017
579 Ходилка /проходилка/ RP735 12 11.09.2017
580 Ходилка /проходилка/ RP740 12 11.09.2017
581 Ходилка /проходилка/ RP744 12 11.09.2017
582 Ходилка /проходилка/ RP745 12 11.09.2017
583 Ходилка /проходилка/ RP750 12 11.09.2017