Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МУТИ 97"ЕООД
Населено място:гр. Суворово
Седалище:гр.Суворово
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:
Представляващ:Хатидже Айнурова Хасанова
Удостоверение:393 / 05.10.2015
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 05.10.2015
2 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 05.10.2015
3 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 2850 12 05.10.2015
4 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 05.10.2015
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 05.10.2015
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588 & 589 12 05.10.2015
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 6100 12 05.10.2015
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 6500 12 05.10.2015
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 898 12 05.10.2015
10 Акумулаторна инвалидна количка BORA 24 27.07.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка COLIBRI 24 27.07.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка COMET ALPINE PLUS 24 27.07.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка COMET PRO 24 27.07.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка COMET ULTRA 24 27.07.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 05.10.2015
16 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON VERTIC 24 27.07.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 05.10.2015
18 Акумулаторна инвалидна количка FDX 24 27.07.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка FOX 24 27.07.2018
20 Акумулаторна инвалидна количка G50 24 27.07.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка KITE 24 27.07.2018
22 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 05.10.2015
23 Акумулаторна инвалидна количка MIRAGE 24 27.07.2018
24 Акумулаторна инвалидна количка ORION METRO 24 27.07.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка ORION PRO 24 27.07.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 24 27.07.2018
27 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 MAX 24 27.07.2018
28 Акумулаторна инвалидна количка STORM4 X-PLORE 24 27.07.2018
29 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 05.10.2015
30 Акумулаторна инвалидна количка TDXSP2 24 27.07.2018
31 Антидекубитален дюшек AIS - AE5 12 05.10.2015
32 Антидекубитален дюшек ALESE 12 05.10.2015
33 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 05.10.2015
34 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 05.10.2015
35 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 05.10.2015
36 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 05.10.2015
37 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 05.10.2015
38 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 05.10.2015
39 Антидекубитален дюшек LIBER 12 05.10.2015
40 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 05.10.2015
41 Антидекубитален дюшек OASIS 12 05.10.2015
42 Антидекубитален дюшек RC-202 12 05.10.2015
43 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 05.10.2015
44 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 05.10.2015
45 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 05.10.2015
46 Антидекубитален дюшек Н-15 12 05.10.2015
47 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери 2000S 12 27.07.2018
48 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 300 12 27.07.2018
49 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери SY - 400 12 27.07.2018
50 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери We Care AIS-AE5 12 27.07.2018
51 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 05.10.2015
52 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 05.10.2015
53 Антидекубитална възглавница Matrx 12 27.07.2018
54 Антидекубитална възглавница Matrx - Libra 12 27.07.2018
55 Антидекубитална възглавница Matrx Flo - tech 12 27.07.2018
56 Антидекубитална възглавница Н-6 12 05.10.2015
57 Антидекубитална възглавница Н-9 12 05.10.2015
58 Бастун - H 81 24 05.10.2015
59 Бастун - HS 95 24 05.10.2015
60 Бастун - HS 95/3 24 05.10.2015
61 Бастун - HS 95/4 24 05.10.2015
62 Бастун - регулируем KY9201L 12 27.07.2018
63 Бастун - регулируем KY920L 12 27.07.2018
64 Бастун - регулируем KY927L 12 27.07.2018
65 Бастун - регулируем KY9282L 12 27.07.2018
66 Бастун - регулируем KY9283L 12 27.07.2018
67 Бастун - регулируем KY9288L 12 27.07.2018
68 Бастун - регулируем KY928L 12 27.07.2018
69 Бастун - регулируем KY929L 12 27.07.2018
70 Бастун - регулируем KY930L 12 27.07.2018
71 Бастун - регулируем KY938L 12 27.07.2018
72 Бастун - регулируем KY939L 12 27.07.2018
73 Бастун - регулируем Rebotec 12 27.07.2018
74 Бастун - регулируем триопорен FS926 12 27.07.2018
75 Бастун - регулируем триопорен KY926 12 27.07.2018
76 Бастун - регулируем четириопорен FS921 12 27.07.2018
77 Бастун - регулируем четириопорен FS9212L 12 27.07.2018
78 Бастун - регулируем четириопорен FS922 12 27.07.2018
79 Бастун - регулируем четириопорен FS924 12 27.07.2018
80 Бастун - регулируем четириопорен FS932 12 27.07.2018
81 Бастун - регулируем четириопорен FS9322 12 27.07.2018
82 Бастун - регулируем четириопорен FS934 12 27.07.2018
83 Бастун - регулируем четириопорен FS941 12 27.07.2018
84 Бастун - регулируем четириопорен FS942S 12 27.07.2018
85 Бастун - регулируем четириопорен FS945 12 27.07.2018
86 Бастун - регулируем четириопорен FS946S 12 27.07.2018
87 Бастун - регулируем четириопорен KY921 12 27.07.2018
88 Бастун - регулируем четириопорен KY922 12 27.07.2018
89 Бастун - регулируем четириопорен LK3021 12 27.07.2018
90 Бастун - регулируем четириопорен LK3023 12 27.07.2018
91 Бастун за незрящи лица FS9361L 12 27.07.2018
92 Бастун за незрящи лица FS936L 12 27.07.2018
93 Бастун за незрящи лица KY936L 12 27.07.2018
94 Батерии 10 05.10.2015
95 Батерии 13 05.10.2015
96 Батерии 312 05.10.2015
97 Батерии 675 05.10.2015
98 Батерии A10 05.10.2015
99 Батерии A13 05.10.2015
100 Батерии A312 05.10.2015
101 Батерии A675 05.10.2015
102 Говорни апарати NU-VOIS I 05.10.2015
103 Говорни апарати NU-VOIS III Digital 05.10.2015
104 Говорни апарати XTRA-VOIS 05.10.2015
105 Гръдна епитеза - 1018 Equi Light 05.10.2015
106 Гръдна епитеза - 1032 Haftpatte Valance 05.10.2015
107 Гръдна епитеза - 1034 Haftpatte Valance 05.10.2015
108 Гръдна епитеза - 1035 Haftpatte Valance Asymmetric 05.10.2015
109 Гръдна епитеза - 1045 Sequitex Trapez 05.10.2015
110 Гръдна епитеза - 1046 XV Sequitex Vario 05.10.2015
111 Гръдна епитеза - 1051 XC TriNature Soft Lite 05.10.2015
112 Гръдна епитеза - 1052 XV Valance Vario 05.10.2015
113 Гръдна епитеза - 1054 Active 05.10.2015
114 Гръдна епитеза - 1055 TriTex 05.10.2015
115 Гръдна епитеза - 1057 Equitex 05.10.2015
116 Гръдна епитеза - 1076 L/R TriNature 05.10.2015
117 Гръдна епитеза - 1082 Active Ocean 05.10.2015
118 Гръдна епитеза - 1083 LV/RV Valance Vario Asymmetric 05.10.2015
119 Гръдна епитеза - 1084 L/R Active Asymmetric 05.10.2015
120 Гръдна епитеза - 1085 L/R TriTex Asymmetric 05.10.2015
121 Гръдна епитеза - 1089 TriCup 05.10.2015
122 Гръдна епитеза - 1151 Amica Super-Soft 05.10.2015
123 Гръдна епитеза - 1157 Equitex Volume 05.10.2015
124 Гръдна епитеза - NATURALWEAR A Supreme 12 05.10.2015
125 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bella 12 05.10.2015
126 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bodicool Oval 12 05.10.2015
127 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bodicool Triangle 12 05.10.2015
128 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Calypso 12 05.10.2015
129 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Oval 12 05.10.2015
130 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Teardrop 12 05.10.2015
131 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Triangle 12 05.10.2015
132 Гръдна епитеза - NATURALWEAR E Supreme 12 05.10.2015
133 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Crescent (AB) 12 05.10.2015
134 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Eclipse 12 05.10.2015
135 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Plus Triangle 12 05.10.2015
136 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk A Supreme 12 05.10.2015
137 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Allure 12 05.10.2015
138 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Connect 12 05.10.2015
139 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Encore Allure 12 05.10.2015
140 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Encore Triangle 12 05.10.2015
141 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Flex 12 05.10.2015
142 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Plus Triangle 12 05.10.2015
143 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Profile 12 05.10.2015
144 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Radiance 12 05.10.2015
145 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Teardrop 12 05.10.2015
146 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Triangle 12 05.10.2015
147 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Ultima Triangle 12 05.10.2015
148 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Xtend 12 05.10.2015
149 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Xtend Plus 12 05.10.2015
150 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Impressions 12 05.10.2015
151 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Impressions Shell Partial 12 05.10.2015
152 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Le coeur 12 05.10.2015
153 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Partial 12 05.10.2015
154 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Serene Light 12 05.10.2015
155 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Solight 12 05.10.2015
156 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Supreme Light 12 05.10.2015
157 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony 12 05.10.2015
158 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony Encore 12 05.10.2015
159 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony Light 12 05.10.2015
160 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Triangular Partial 12 05.10.2015
161 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Tropez 12 05.10.2015
162 Гръдна епитеза ART 1081 L/R Tri Nature asymmetric SoftLite 05.10.2015
163 Гръдна епитеза art 1014 Tri First 05.10.2015
164 Гръдна епитеза art 1016 Tri First 05.10.2015
165 Гръдна епитеза art 1018 Equitex Light 05.10.2015
166 Гръдна епитеза art 1022 Tri Varia 05.10.2015
167 Гръдна епитеза art 1028 Equitex 05.10.2015
168 Гръдна епитеза art 1028 Equitex Microfibre 05.10.2015
169 Гръдна епитеза art 1043 Tri Varia 05.10.2015
170 Гръдна епитеза art 1045 Sequitex 05.10.2015
171 Гръдна епитеза art 1046 Sequitex 05.10.2015
172 Гръдна епитеза art 1051 Tri Nature Softlite 05.10.2015
173 Гръдна епитеза art 1053 Tri Wings 05.10.2015
174 Гръдна епитеза art 1054 Tri Lite 05.10.2015
175 Гръдна епитеза art 1055 Tri Tex Microfibre 05.10.2015
176 Гръдна епитеза art 1056 Sequitex 05.10.2015
177 Гръдна епитеза art 1056 Tri Shell 05.10.2015
178 Гръдна епитеза art 1057 Equitex 05.10.2015
179 Гръдна епитеза art 1057 Equitex Microfibre 05.10.2015
180 Гръдна епитеза art 1058 Tri Nature 05.10.2015
181 Гръдна епитеза art 1059 Tri Cup 05.10.2015
182 Гръдна епитеза art 1062 Tri Varia 05.10.2015
183 Гръдна епитеза art 1072 Twin Flex Asymmetric 05.10.2015
184 Гръдна епитеза art 1073 Twin Flex Asymmetric 05.10.2015
185 Гръдна епитеза art 1076 Tri Nature 05.10.2015
186 Гръдна епитеза art 1081 L/R Tri Cup SoftLite 05.10.2015
187 Гръдна епитеза art 1084 Twin Lite Asymmetric 05.10.2015
188 Гръдна епитеза art 1085 Tri Tex Microfibre 05.10.2015
189 Гръдна епитеза art 1085 Twin Tex Asymmetric 05.10.2015
190 Гръдни епитези Серена ТРИМА 05.10.2015
191 Гръдни епитези Серена ТРИМА 12 05.10.2015
192 Гръдни епитези Серена асиметрична дясна 05.10.2015
193 Гръдни епитези Серена асиметрична дясна 12 05.10.2015
194 Гръдни епитези Серена асиметрична лява 12 05.10.2015
195 Гръдни епитези Серена асиметрична лява 05.10.2015
196 Гръдни епитези Серена кръгла 05.10.2015
197 Гръдни епитези Серена кръгла 12 05.10.2015
198 Гръдни епитези Серена овално-симетрична 12 05.10.2015
199 Гръдни епитези Серена овално-симетрична 05.10.2015
200 Гръдни епитези Серена сърцевидна 12 05.10.2015
201 Гръдни епитези Серена сърцевидна 05.10.2015
202 Детска инвалидна количка AIS958LBCGPY 12 27.07.2018
203 Детска инвалидна количка AIS958LBPYF8 12 27.07.2018
204 Детска инвалидна количка AIS985LBGY 12 27.07.2018
205 Детска инвалидна количка Patron Ben 4 Plus 12 27.07.2018
206 Детска инвалидна количка Patron Corzino Basic 12 27.07.2018
207 Детска инвалидна количка Patron Corzino Classic 12 27.07.2018
208 Детска инвалидна количка Patron Corzino Xcountry 12 27.07.2018
209 Детска инвалидна количка Patron Dixie Plus 12 27.07.2018
210 Детска инвалидна количка Patron Jacko Clipper 12 27.07.2018
211 Детска инвалидна количка Patron Jacko Streeter 12 27.07.2018
212 Детска инвалидна количка Patron Tom 4 Classic 12 27.07.2018
213 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Clipper 12 27.07.2018
214 Детска инвалидна количка Patron Tom 5 Streeter 12 27.07.2018
215 Детска рингова инвалидна количка ACTION 3 JUNIOR 12 27.07.2018
216 Детска рингова инвалидна количка AIS980LA-35 12 27.07.2018
217 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF3-30 12 27.07.2018
218 Детска рингова инвалидна количка AIS980LQF8 12 27.07.2018
219 Детска рингова инвалидна количка Invacare CLEMATIS 12 27.07.2018
220 Детска рингова инвалидна количка KY980LA-35 12 27.07.2018
221 Детска рингова инвалидна количка REA AZALEA MINOR 12 27.07.2018
222 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 05.10.2015
223 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 05.10.2015
224 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 05.10.2015
225 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 05.10.2015
226 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 05.10.2015
227 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 05.10.2015
228 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 05.10.2015
229 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 05.10.2015
230 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 05.10.2015
231 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 05.10.2015
232 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 05.10.2015
233 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 05.10.2015
234 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 05.10.2015
235 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 05.10.2015
236 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 05.10.2015
237 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 05.10.2015
238 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 05.10.2015
239 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 05.10.2015
240 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 05.10.2015
241 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 05.10.2015
242 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 05.10.2015
243 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 05.10.2015
244 Инвалидна количка - рингова XLT 12 05.10.2015
245 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2087 1 05.10.2015 26.01.2018
246 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2088 1 05.10.2015 26.01.2018
247 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2095 1 05.10.2015 26.01.2018
248 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics 2387 1 05.10.2015 26.01.2018
249 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics 2395 1 05.10.2015 26.01.2018
250 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics Sensitive 158 1 05.10.2015 26.01.2018
251 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4001 12 27.07.2018
252 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS4009 12 27.07.2018
253 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691 12 27.07.2018
254 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS691S 12 27.07.2018
255 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS692 12 27.07.2018
256 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS696 12 27.07.2018
257 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS7992L 12 27.07.2018
258 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005 12 27.07.2018
259 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8005W 12 27.07.2018
260 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS813 12 27.07.2018
261 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8133 12 27.07.2018
262 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8831L 12 27.07.2018
263 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8832U 12 27.07.2018
264 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS883L 12 27.07.2018
265 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894 12 27.07.2018
266 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS894L 12 27.07.2018
267 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8962 12 27.07.2018
268 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8964 12 27.07.2018
269 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS8997 12 27.07.2018
270 Комбиниран стол за тоалет и баня AIS943 12 27.07.2018
271 Комбиниран стол за тоалет и баня Atlanta 12 27.07.2018
272 Комбиниран стол за тоалет и баня Augsburg 12 27.07.2018
273 Комбиниран стол за тоалет и баня Berlin 12 27.07.2018
274 Комбиниран стол за тоалет и баня Bonn 12 27.07.2018
275 Комбиниран стол за тоалет и баня Boston 12 27.07.2018
276 Комбиниран стол за тоалет и баня Chicago 12 27.07.2018
277 Комбиниран стол за тоалет и баня Dallas 12 27.07.2018
278 Комбиниран стол за тоалет и баня Denver 12 27.07.2018
279 Комбиниран стол за тоалет и баня Frankfurt 12 27.07.2018
280 Комбиниран стол за тоалет и баня Genf 12 27.07.2018
281 Комбиниран стол за тоалет и баня Hamburg 12 27.07.2018
282 Комбиниран стол за тоалет и баня KY690 12 27.07.2018
283 Комбиниран стол за тоалет и баня KY691 12 27.07.2018
284 Комбиниран стол за тоалет и баня KY692 12 27.07.2018
285 Комбиниран стол за тоалет и баня KY696 12 27.07.2018
286 Комбиниран стол за тоалет и баня KY697 12 27.07.2018
287 Комбиниран стол за тоалет и баня KY800 12 27.07.2018
288 Комбиниран стол за тоалет и баня KY815 12 27.07.2018
289 Комбиниран стол за тоалет и баня KY816L 12 27.07.2018
290 Комбиниран стол за тоалет и баня KY817 12 27.07.2018
291 Комбиниран стол за тоалет и баня KY893 12 27.07.2018
292 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894 12 27.07.2018
293 Комбиниран стол за тоалет и баня KY894L 12 27.07.2018
294 Комбиниран стол за тоалет и баня KY896 12 27.07.2018
295 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899 12 27.07.2018
296 Комбиниран стол за тоалет и баня KY899-A 12 27.07.2018
297 Комбиниран стол за тоалет и баня Kiel 12 27.07.2018
298 Комбиниран стол за тоалет и баня Konstanz 12 27.07.2018
299 Комбиниран стол за тоалет и баня Miami 12 27.07.2018
300 Комбиниран стол за тоалет и баня New York 12 27.07.2018
301 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA ECO H440 12 27.07.2018
302 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H407 12 27.07.2018
303 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450 12 27.07.2018
304 Комбиниран стол за тоалет и баня OMEGA H450LA 12 27.07.2018
305 Комбиниран стол за тоалет и баня STYXO 9630 12 27.07.2018
306 Комбиниран стол за тоалет и баня Ulm 12 27.07.2018
307 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - COMPACT 12 27.07.2018
308 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Eсо 74 12 27.07.2018
309 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS - Premium 12 27.07.2018
310 Комбиниран стол за тоалет и баня We Care AIS 4747 12 27.07.2018
311 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 05.10.2015
312 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 05.10.2015
313 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 05.10.2015
314 Комбиниран тоалетен стол AIS ECO 74 12 05.10.2015
315 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 05.10.2015
316 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 05.10.2015
317 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 05.10.2015
318 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 05.10.2015
319 Консумативи акумулаторни батерии 05.10.2015
320 Консумативи гуми и лагери 05.10.2015
321 Масичка за инвалидна количка 170 12 27.07.2018
322 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 05.10.2015
323 Масичка за инвалидна количка FS505 12 27.07.2018
324 Масичка за инвалидна количка FS506 12 27.07.2018
325 Масичка за инвалидна количка FS561 12 27.07.2018
326 Масичка за инвалидна количка KY561 12 27.07.2018
327 Масичка за инвалидна количка KY574 12 27.07.2018
328 Масичка за инвалидна количка KY574-A 12 27.07.2018
329 Масичка за инвалидна количка KY577 12 27.07.2018
330 Ортопедични обувки МПГ 274 3 05.10.2015 26.01.2018
331 Ортопедични обувки МПГ 481 3 05.10.2015 26.01.2018
332 Ортопедични обувки МПГ 572 3 05.10.2015 26.01.2018
333 Ортопедични обувки МПГ 573 3 05.10.2015 26.01.2018
334 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2044 3 05.10.2015 26.01.2018
335 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2089 3 05.10.2015 26.01.2018
336 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2090 3 05.10.2015 26.01.2018
337 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2091 3 05.10.2015 26.01.2018
338 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2092 3 05.10.2015 26.01.2018
339 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2093 3 05.10.2015 26.01.2018
340 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2095 3 05.10.2015 26.01.2018
341 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2098 3 05.10.2015 26.01.2018
342 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2099 3 05.10.2015 26.01.2018
343 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2101 3 05.10.2015 26.01.2018
344 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2102 3 05.10.2015 26.01.2018
345 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2103 3 05.10.2015 26.01.2018
346 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2104 3 05.10.2015 26.01.2018
347 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2112 3 05.10.2015 26.01.2018
348 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2113 3 05.10.2015 26.01.2018
349 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2125 3 05.10.2015 26.01.2018
350 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2126 3 05.10.2015 26.01.2018
351 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2127 3 05.10.2015 26.01.2018
352 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2128 3 05.10.2015 26.01.2018
353 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2129 3 05.10.2015 26.01.2018
354 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2130 3 05.10.2015 26.01.2018
355 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2131 3 05.10.2015 26.01.2018
356 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2132 3 05.10.2015 26.01.2018
357 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 252 3 05.10.2015 26.01.2018
358 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 281 3 05.10.2015 26.01.2018
359 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 422 3 05.10.2015 26.01.2018
360 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 452 3 05.10.2015 26.01.2018
361 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 488 3 05.10.2015 26.01.2018
362 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 489 3 05.10.2015 26.01.2018
363 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5 3 05.10.2015 26.01.2018
364 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 504 3 05.10.2015 26.01.2018
365 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 505 3 05.10.2015 26.01.2018
366 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 506 3 05.10.2015 26.01.2018
367 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 507 3 05.10.2015 26.01.2018
368 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 508 3 05.10.2015 26.01.2018
369 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 509 3 05.10.2015 26.01.2018
370 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 510 3 05.10.2015 26.01.2018
371 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 551 3 05.10.2015 26.01.2018
372 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 553 3 05.10.2015 26.01.2018
373 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 566 3 05.10.2015 26.01.2018
374 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 567 3 05.10.2015 26.01.2018
375 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 568 3 05.10.2015 26.01.2018
376 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6 3 05.10.2015 26.01.2018
377 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 7 3 05.10.2015 26.01.2018
378 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 8 3 05.10.2015 26.01.2018
379 Ортопедични обувки към шина на Томас 4004 3 05.10.2015 26.01.2018
380 Ортопедични обувки към шина на Томас 4005 3 05.10.2015 26.01.2018
381 Ортопедични обувки към шина на Томас 4006 3 05.10.2015 26.01.2018
382 Ортопедични обувки към шина на Томас 4014 3 05.10.2015 26.01.2018
383 Ортопедични обувки към шина на Томас 4037 3 05.10.2015 26.01.2018
384 Ортопедични обувки към шина на Томас 4044 3 05.10.2015 26.01.2018
385 Ортопедични обувки към шина на Томас 4045 3 05.10.2015 26.01.2018
386 Ортопедични обувки към шина на Томас 4046 3 05.10.2015 26.01.2018
387 Ортопедични обувки към шина на Томас 4065 3 05.10.2015 26.01.2018
388 Ортопедични обувки към шина на Томас 4066 3 05.10.2015 26.01.2018
389 Ортопедични обувки към шина на Томас 4067 3 05.10.2015 26.01.2018
390 Ортопедични обувки към шина на Томас 4068 3 05.10.2015 26.01.2018
391 Ортопедични обувки към шина на Томас 4074 3 05.10.2015 26.01.2018
392 Ортопедични обувки към шина на Томас 4098 3 05.10.2015 26.01.2018
393 Ортопедични обувки към шина на Томас 4099 3 05.10.2015 26.01.2018
394 Ортопедични обувки към шина на Томас 4104 3 05.10.2015 26.01.2018
395 Ортопедични обувки към шина на Томас 4106 3 05.10.2015 26.01.2018
396 Ортопедични обувки към шина на Томас 4107 3 05.10.2015 26.01.2018
397 Ортопедични обувки към шина на Томас 4116 3 05.10.2015 26.01.2018
398 Ортопедични обувки към шина на Томас 4117 3 05.10.2015 26.01.2018
399 Ортопедични обувки към шина на Томас 4121 3 05.10.2015 26.01.2018
400 Ортопедични обувки към шина на Томас 4122 3 05.10.2015 26.01.2018
401 Ортопедични обувки към шина на Томас 4124 3 05.10.2015 26.01.2018
402 Ортопедични обувки към шина на Томас 4125 3 05.10.2015 26.01.2018
403 Ортопедични обувки към шина на Томас 4130 3 05.10.2015 26.01.2018
404 Ортопедични обувки към шина на Томас 4131 3 05.10.2015 26.01.2018
405 Ортопедични обувки към шина на Томас 4133 3 05.10.2015 26.01.2018
406 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 190 3 05.10.2015 26.01.2018
407 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2000 3 05.10.2015 26.01.2018
408 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2001 3 05.10.2015 26.01.2018
409 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2007 3 05.10.2015 26.01.2018
410 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2008 3 05.10.2015 26.01.2018
411 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2040 3 05.10.2015 26.01.2018
412 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2067 3 05.10.2015 26.01.2018
413 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2081 3 05.10.2015 26.01.2018
414 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2082 3 05.10.2015 26.01.2018
415 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2100 3 05.10.2015 26.01.2018
416 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2107 3 05.10.2015 26.01.2018
417 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2108 3 05.10.2015 26.01.2018
418 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2109 3 05.10.2015 26.01.2018
419 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2110 3 05.10.2015 26.01.2018
420 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2115 3 05.10.2015 26.01.2018
421 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2116 3 05.10.2015 26.01.2018
422 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2117 3 05.10.2015 26.01.2018
423 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2118 3 05.10.2015 26.01.2018
424 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2119 3 05.10.2015 26.01.2018
425 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2120 3 05.10.2015 26.01.2018
426 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2121 3 05.10.2015 26.01.2018
427 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2124 3 05.10.2015 26.01.2018
428 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2125 3 05.10.2015 26.01.2018
429 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 272 3 05.10.2015 26.01.2018
430 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 302 3 05.10.2015 26.01.2018
431 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 306 3 05.10.2015 26.01.2018
432 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 339 3 05.10.2015 26.01.2018
433 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 362 3 05.10.2015 26.01.2018
434 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 363 3 05.10.2015 26.01.2018
435 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4002 3 05.10.2015 26.01.2018
436 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4127 3 05.10.2015 26.01.2018
437 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4128 3 05.10.2015 26.01.2018
438 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4129 3 05.10.2015 26.01.2018
439 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4132 3 05.10.2015 26.01.2018
440 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 417 3 05.10.2015 26.01.2018
441 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.01.01.7 3 05.10.2015 26.01.2018
442 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.0101.5 3 05.10.2015 26.01.2018
443 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.0101.6 3 05.10.2015 26.01.2018
444 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 438 3 05.10.2015 26.01.2018
445 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 439 3 05.10.2015 26.01.2018
446 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 447 3 05.10.2015 26.01.2018
447 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 448 3 05.10.2015 26.01.2018
448 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 475 3 05.10.2015 26.01.2018
449 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 476 3 05.10.2015 26.01.2018
450 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 477 3 05.10.2015 26.01.2018
451 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 479 3 05.10.2015 26.01.2018
452 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 491 3 05.10.2015 26.01.2018
453 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 492 3 05.10.2015 26.01.2018
454 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 497 3 05.10.2015 26.01.2018
455 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 499 3 05.10.2015 26.01.2018
456 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 511 3 05.10.2015 26.01.2018
457 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 515 3 05.10.2015 26.01.2018
458 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 516 3 05.10.2015 26.01.2018
459 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 542 3 05.10.2015 26.01.2018
460 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 543 3 05.10.2015 26.01.2018
461 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 544 3 05.10.2015 26.01.2018
462 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 545 3 05.10.2015 26.01.2018
463 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 548 3 05.10.2015 26.01.2018
464 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 552 3 05.10.2015 26.01.2018
465 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 560 3 05.10.2015 26.01.2018
466 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 561 3 05.10.2015 26.01.2018
467 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 563 3 05.10.2015 26.01.2018
468 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 588 3 05.10.2015 26.01.2018
469 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 590 3 05.10.2015 26.01.2018
470 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 595 3 05.10.2015 26.01.2018
471 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 596 3 05.10.2015 26.01.2018
472 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 597 3 05.10.2015 26.01.2018
473 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 598 3 05.10.2015 26.01.2018
474 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4118 3 05.10.2015 26.01.2018
475 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4119 3 05.10.2015 26.01.2018
476 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4123 3 05.10.2015 26.01.2018
477 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4126 3 05.10.2015 26.01.2018
478 Патерици - подмишечни AIS3010 12 27.07.2018
479 Перуки "Clip on Hair" Avena 05.10.2015
480 Перуки "Clip on Hair" Briza 05.10.2015
481 Перуки "Clip on Hair" Erika 05.10.2015
482 Перуки "Clip on Hair" Had 05.10.2015
483 Перуки "Clip on Hair" Pan 05.10.2015
484 Перуки "Clip on Hair" Rosa 05.10.2015
485 Перуки "Clip on Hair" Salix 05.10.2015
486 Перуки "Clip on Hair" Viola 05.10.2015
487 Перуки "Clip on Hair" Vita 05.10.2015
488 Перуки "Clip on Hair" Yucca 05.10.2015
489 Перуки "Clip on Hair" Zea 05.10.2015
490 Перуки "Devine Hair" Ajtra hm 05.10.2015
491 Перуки "Devine Hair" Ares 05.10.2015
492 Перуки "Devine Hair" Ariadna light 05.10.2015
493 Перуки "Devine Hair" Atena mono 05.10.2015
494 Перуки "Devine Hair" Danaja light 05.10.2015
495 Перуки "Devine Hair" Diana-S light 05.10.2015
496 Перуки "Devine Hair" Dike mp 05.10.2015
497 Перуки "Devine Hair" Erida light 05.10.2015
498 Перуки "Devine Hair" Gea light 05.10.2015
499 Перуки "Devine Hair" Hera light 05.10.2015
500 Перуки "Devine Hair" Hestija light 05.10.2015
501 Перуки "Devine Hair" Ira hm 05.10.2015
502 Перуки "Devine Hair" Kirka light 05.10.2015
503 Перуки "Devine Hair" Kirka mp 05.10.2015
504 Перуки "Devine Hair" Medeja light 05.10.2015
505 Перуки "Devine Hair" Minerva light 05.10.2015
506 Перуки "Devine Hair" Minerva mono 05.10.2015
507 Перуки "Devine Hair" Rea mc 05.10.2015
508 Перуки "Devine Hair" Venera mp 05.10.2015
509 Перуки "Hair Point" Agila light 05.10.2015
510 Перуки "Hair Point" Arosa mc 05.10.2015
511 Перуки "Hair Point" Arosa mono 05.10.2015
512 Перуки "Hair Point" Bora mc 05.10.2015
513 Перуки "Hair Point" Bora mono 05.10.2015
514 Перуки "Hair Point" Brava mc 05.10.2015
515 Перуки "Hair Point" Corsa mono 05.10.2015
516 Перуки "Hair Point" Corsa-F mono 05.10.2015
517 Перуки "Hair Point" Dedra mono 05.10.2015
518 Перуки "Hair Point" Epica mp 05.10.2015
519 Перуки "Hair Point" Felicia mp 05.10.2015
520 Перуки "Hair Point" Felicia-F mp 05.10.2015
521 Перуки "Hair Point" Jazz mono 05.10.2015
522 Перуки "Hair Point" Kappa light 05.10.2015
523 Перуки "Hair Point" Laguna mc 05.10.2015
524 Перуки "Hair Point" Legacy-F mp 05.10.2015
525 Перуки "Hair Point" Libra light 05.10.2015
526 Перуки "Hair Point" Micra delux 05.10.2015
527 Перуки "Hair Point" Nexia mp 05.10.2015
528 Перуки "Hair Point" Omega mono 05.10.2015
529 Перуки "Hair Point" Rava mp 05.10.2015
530 Перуки "Hair Point" Serena mp 05.10.2015
531 Перуки "Hair Point" Stilo mp 05.10.2015
532 Перуки "Hair Point" Temrpa mp 05.10.2015
533 Перуки "Hair Point" Xsara m 05.10.2015
534 Протезен чорап за долен крайник с протеза 002:98 05.10.2015
535 Протезни рула 001:98 05.10.2015
536 Протезни чорапи 002:98 05.10.2015
537 Протезни чорапи 004:04 05.10.2015
538 Протезно руло за долен крайник с протеза 001:98 05.10.2015
539 Протективни чорапи 003:02 05.10.2015
540 Проходилка AIS3003 12 27.07.2018
541 Проходилка AIS3003W 12 27.07.2018
542 Проходилка AIS3004 12 27.07.2018
543 Проходилка AIS3004W 12 27.07.2018
544 Проходилка FS9125L 12 27.07.2018
545 Проходилка FS9126L 12 27.07.2018
546 Проходилка FS912L 12 27.07.2018
547 Проходилка FS9131L 12 27.07.2018
548 Проходилка FS913L 12 27.07.2018
549 Проходилка FS915L 12 27.07.2018
550 Проходилка FS919L 12 27.07.2018
551 Проходилка FS9632L 12 27.07.2018
552 Проходилка FS963L 12 27.07.2018
553 Проходилка FS967L 12 27.07.2018
554 Проходилка KY912L 12 27.07.2018
555 Проходилка KY913L 12 27.07.2018
556 Проходилка KY914L 12 27.07.2018
557 Проходилка KY915 12 27.07.2018
558 Проходилка KY962L 12 27.07.2018
559 Проходилка Walk On 12 27.07.2018
560 Рингова инвалидна количка AIS1000 12 27.07.2018
561 Рингова инвалидна количка AIS1002 12 27.07.2018
562 Рингова инвалидна количка AIS1005 12 27.07.2018
563 Рингова инвалидна количка AIS868 12 27.07.2018
564 Рингова инвалидна количка AIS875 12 27.07.2018
565 Рингова инвалидна количка AIS901 12 27.07.2018
566 Рингова инвалидна количка KY809 12 27.07.2018
567 Рингова инвалидна количка KY875-A-46 12 27.07.2018
568 Рингова инвалидна количка KY901 12 27.07.2018
569 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб ACTION 3 12 27.07.2018
570 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ATLAS 12 27.07.2018
571 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
572 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2009 12 27.07.2018
573 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS-2011 12 27.07.2018
574 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS1022 12 27.07.2018
575 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS874A 12 27.07.2018
576 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS902GC-46 12 27.07.2018
577 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954GC-46 12 27.07.2018
578 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб AIS954LGCF8 12 27.07.2018
579 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY809F 12 27.07.2018
580 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY902GC 12 27.07.2018
581 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб KY903GC 12 27.07.2018
582 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA 12 27.07.2018
583 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA MAX 12 27.07.2018
584 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA AZALEA TALL 12 27.07.2018
585 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA CLEMATIS 12 27.07.2018
586 Рингова инвалидна количка с регулиращ се гръб REA DAHLIA 12 27.07.2018
587 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 NG 12 27.07.2018
588 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 1 R 12 27.07.2018
589 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 2 NG 12 27.07.2018
590 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 3 NG 12 27.07.2018
591 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 4 NG 12 27.07.2018
592 Рингова инвалидна количка с чужда помощ ACTION 5 NG 12 27.07.2018
593 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-2002 12 27.07.2018
594 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9031 12 27.07.2018
595 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9045 12 27.07.2018
596 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS-9046 12 27.07.2018
597 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS205LHQ 12 27.07.2018
598 Рингова инвалидна количка с чужда помощ AIS903LAJPQF9 12 27.07.2018
599 Рингова инвалидна количка с чужда помощ KY904BJ 12 27.07.2018
600 Рингова инвалидна количка с чужда помощ Kuschall 12 27.07.2018
601 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - 6565 12 27.07.2018
602 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS - ECONOMIC 12 27.07.2018
603 Рингова инвалидна количка с чужда помощ We Care AIS – A6565 12 27.07.2018
604 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS-2001 12 27.07.2018
605 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, с регулиращ се гръб AIS863ABJ 12 27.07.2018
606 Стол за баня ALIZE 12 05.10.2015
607 Стол за баня DH-40 L 12 05.10.2015
608 Стол за баня GALAXI 12 05.10.2015
609 Стол за баня L-FIT 12 05.10.2015
610 Тоалетен стол Aquatec 90 12 05.10.2015
611 Тоалетен стол Aquatec 900 12 05.10.2015
612 Тоалетен стол Cascata 12 05.10.2015
613 Тоалетен стол Izzo 12 05.10.2015
614 Тоалетен стол Omega Pliante 12 05.10.2015
615 Тоалетен стол Omega classique 12 05.10.2015
616 Тоалетен стол Styxo 12 05.10.2015
617 Тоалетен стол TS-Care 12 05.10.2015
618 Ходилки (проходилки) ACTIO/2 12 27.07.2018
619 Ходилки (проходилки) ALPHA 12 27.07.2018
620 Ходилки (проходилки) BANJO 12 27.07.2018
621 Ходилки (проходилки) FUTURA 12 27.07.2018
622 Ходилки (проходилки) Fixi 12 27.07.2018
623 Ходилки (проходилки) Fox 12 27.07.2018
624 Ходилки (проходилки) JAZZ 12 27.07.2018
625 Ходилки (проходилки) LEGACY 12 27.07.2018
626 Ходилки (проходилки) LK7023 12 27.07.2018
627 Ходилки (проходилки) MAXI+ 12 27.07.2018
628 Ходилки (проходилки) MELODY 12 27.07.2018
629 Ходилки (проходилки) Pluto 12 27.07.2018
630 Ходилки (проходилки) SOPRANO 12 27.07.2018
631 Ходилки (проходилки) SYMPHONY 12 27.07.2018
632 Ходилки (проходилки) UN3001 12 27.07.2018
633 Ходилки (проходилки) UN3002 12 27.07.2018
634 Ходилки (проходилки) UN3007 12 27.07.2018
635 Ходилки (проходилки) UN3010 12 27.07.2018
636 Четириопорен бастун LK 3021 05.10.2015
637 Четириопорен бастун LK 3023 05.10.2015
638 Щипки за захапване на предмети от разстояние FS583 12 27.07.2018
639 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 05.10.2015
640 ротезен чорап за долен крайник с протеза 004:04 05.10.2015