Република България

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Търговецът е заличен от регистъра

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"МИРЕЛЛА МЕДИКЪЛ" ЕООД
Населено място:гр. Перник
Седалище:кв. "Димова махала", бл.13, вх.Г, ет.4, ап.78
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0899 906 323
Факс:
E-mail:rosi_mil@abv.bg
Представляващ:Теменужка Великова Панчева
Удостоверение:398 / 20.10.2015
Статус: Заличен служебно
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 20.10.2015 28.12.2018
2 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 20.10.2015 28.12.2018
3 Акумулаторна инвалидна количка AIS 2850 12 20.10.2015 28.12.2018
4 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 20.10.2015 28.12.2018
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 20.10.2015 28.12.2018
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588&589 12 20.10.2015 28.12.2018
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS -6100 12 20.10.2015 28.12.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 898 12 20.10.2015 28.12.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS- 6500 12 20.10.2015 28.12.2018
10 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 20.10.2015 28.12.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 20.10.2015 28.12.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 100 12 20.10.2015 28.12.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 200 12 20.10.2015 28.12.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка FLIT 500 12 20.10.2015 28.12.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 20.10.2015 28.12.2018
16 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 100 12 20.10.2015 28.12.2018
17 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 200 12 20.10.2015 28.12.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 300 12 20.10.2015 28.12.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка RAPID 500 12 20.10.2015 28.12.2018
20 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 20.10.2015 28.12.2018
21 Акумулаторни батерии 20.10.2015 28.12.2018
22 Антидекубитален дюшек ADM 1000 12 20.10.2015 28.12.2018
23 Антидекубитален дюшек ADM 2000 12 20.10.2015 28.12.2018
24 Антидекубитален дюшек AIS - AE5 12 20.10.2015 28.12.2018
25 Антидекубитален дюшек ALESE 12 20.10.2015 28.12.2018
26 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 20.10.2015 28.12.2018
27 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 20.10.2015 28.12.2018
28 Антидекубитален дюшек Academy 12 20.10.2015 28.12.2018
29 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 20.10.2015 28.12.2018
30 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 20.10.2015 28.12.2018
31 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 20.10.2015 28.12.2018
32 Антидекубитален дюшек GM 105+GM3300 12 20.10.2015 28.12.2018
33 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 20.10.2015 28.12.2018
34 Антидекубитален дюшек GM 8002+A 12 20.10.2015 28.12.2018
35 Антидекубитален дюшек LIBER 12 20.10.2015 28.12.2018
36 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 20.10.2015 28.12.2018
37 Антидекубитален дюшек OASIS 12 20.10.2015 28.12.2018
38 Антидекубитален дюшек OPTIMAL 2000S 12 20.10.2015 28.12.2018
39 Антидекубитален дюшек RC-202 12 20.10.2015 28.12.2018
40 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 20.10.2015 28.12.2018
41 Антидекубитален дюшек RICANT 12 20.10.2015 28.12.2018
42 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 20.10.2015 28.12.2018
43 Антидекубитален дюшек ST100 12 20.10.2015 28.12.2018
44 Антидекубитален дюшек ST50 12 20.10.2015 28.12.2018
45 Антидекубитален дюшек ST80 12 20.10.2015 28.12.2018
46 Антидекубитален дюшек SY300 12 20.10.2015 28.12.2018
47 Антидекубитален дюшек SY400 12 20.10.2015 28.12.2018
48 Антидекубитален дюшек TKS2012 12 20.10.2015 28.12.2018
49 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 20.10.2015 28.12.2018
50 Антидекубитален дюшек Н-15 12 20.10.2015 28.12.2018
51 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 20.10.2015 28.12.2018
52 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 20.10.2015 28.12.2018
53 Антидекубитална възглавница KY564 12 20.10.2015 28.12.2018
54 Антидекубитална възглавница KY567 12 20.10.2015 28.12.2018
55 Антидекубитална възглавница Twin 12 20.10.2015 28.12.2018
56 Антидекубитална възглавница Н-6 12 20.10.2015 28.12.2018
57 Антидекубитална възглавница Н-9 12 20.10.2015 28.12.2018
58 Батерии за слухов апарат 10PA 20.10.2015 28.12.2018
59 Батерии за слухов апарат 13PA 20.10.2015 28.12.2018
60 Батерии за слухов апарат 312PA 20.10.2015 28.12.2018
61 Батерии за слухов апарат 675PA 20.10.2015 28.12.2018
62 Батерии за слухов апарат LR6 20.10.2015 28.12.2018
63 Батерии за слухов апарат ZA10DP 20.10.2015 28.12.2018
64 Батерии за слухов апарат ZA13DP 20.10.2015 28.12.2018
65 Батерии за слухов апарат ZA312DP 20.10.2015 28.12.2018
66 Батерии за слухов апарат ZA675DP 20.10.2015 28.12.2018
67 Бял и сензорен бастун за незрящи лица KY936L 12 20.10.2015 28.12.2018
68 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA TRIA FLOW 3 10.05.2017 28.12.2018
69 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA AQUA WAVE 3 10.05.2017 28.12.2018
70 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 1D 3 10.05.2017 28.12.2018
71 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2C 3 10.05.2017 28.12.2018
72 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2D 3 10.05.2017 28.12.2018
73 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2T 3 10.05.2017 28.12.2018
74 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE 2V 3 10.05.2017 28.12.2018
75 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BALANCE DELTA 3 10.05.2017 28.12.2018
76 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA BASIC LIGHT 2S 3 10.05.2017 28.12.2018
77 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CLASSIC FLOW 3 10.05.2017 28.12.2018
78 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 1S 3 10.05.2017 28.12.2018
79 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 2A 3 10.05.2017 28.12.2018
80 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 2S 3 10.05.2017 28.12.2018
81 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 3E 3 10.05.2017 28.12.2018
82 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT 3S 3 10.05.2017 28.12.2018
83 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA CONTACT LIGHT 3S 3 10.05.2017 28.12.2018
84 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ENERGY 1S 3 10.05.2017 28.12.2018
85 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 1S 3 10.05.2017 28.12.2018
86 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2A 3 10.05.2017 28.12.2018
87 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2E 3 10.05.2017 28.12.2018
88 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 2S 3 10.05.2017 28.12.2018
89 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA ESSENTIAL 3A 3 10.05.2017 28.12.2018
90 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA NATURA 1S 3 10.05.2017 28.12.2018
91 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA NATURA 3E 3 10.05.2017 28.12.2018
92 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА AMOENA TRIA BASIC 3 10.05.2017 28.12.2018
93 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА BALANCE INDIVIDUAL LIGHT 2D 3 10.05.2017 28.12.2018
94 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА Bal.P.Cont.Bottom 3 10.05.2017 28.12.2018
95 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CLIMATE LIGHT 2A 3 10.05.2017 28.12.2018
96 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT 2A 3 10.05.2017 28.12.2018
97 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT LIGHT 2S 3 10.05.2017 28.12.2018
98 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА CONTACT LIGHT 3S 3 10.05.2017 28.12.2018
99 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ENERGY LIGHT 2U 3 10.05.2017 28.12.2018
100 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ENERGY LIGHT 3U 3 10.05.2017 28.12.2018
101 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL 3A 3 10.05.2017 28.12.2018
102 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 2A 3 10.05.2017 28.12.2018
103 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 2S 3 10.05.2017 28.12.2018
104 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА ESSENTIAL LIGHT 3E 3 10.05.2017 28.12.2018
105 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА NATURA 1S (663) 3 10.05.2017 28.12.2018
106 ГРЪДНА ЕПИТЕЗА TRIA SWIMFORM 3 10.05.2017 28.12.2018
107 Говорен апарат AMPLICORD-55X 12 20.10.2015 28.12.2018
108 Говорен апарат AMPLICORD-95-S 12 20.10.2015 28.12.2018
109 Говорен апарат AMPLICORD-D1 12 20.10.2015 28.12.2018
110 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 176 AO 24 20.10.2015 28.12.2018
111 Джобен слухов апарат по костен и въздушен път AMIGA 178 PP-AO 24 20.10.2015 28.12.2018
112 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 20.10.2015 28.12.2018
113 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 20.10.2015 28.12.2018
114 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 20.10.2015 28.12.2018
115 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 20.10.2015 28.12.2018
116 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 20.10.2015 28.12.2018
117 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 20.10.2015 28.12.2018
118 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 20.10.2015 28.12.2018
119 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 20.10.2015 28.12.2018
120 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 20.10.2015 28.12.2018
121 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 20.10.2015 28.12.2018
122 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 20.10.2015 28.12.2018
123 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 20.10.2015 28.12.2018
124 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 20.10.2015 28.12.2018
125 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 20.10.2015 28.12.2018
126 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 20.10.2015 28.12.2018
127 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 20.10.2015 28.12.2018
128 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 20.10.2015 28.12.2018
129 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 20.10.2015 28.12.2018
130 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 20.10.2015 28.12.2018
131 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 20.10.2015 28.12.2018
132 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 20.10.2015 28.12.2018
133 Инвалидна количка - рингова XLT 12 20.10.2015 28.12.2018
134 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 100-P 12 20.10.2015 28.12.2018
135 Инвалидна количка - рингова, с чужда помощ, с едностранно задвижване Rolid 110-P 12 20.10.2015 28.12.2018
136 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки BATA 12 20.10.2015 26.01.2018
137 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки MEDI 12 20.10.2015 26.01.2018
138 Индивидуални ортопедични стелки 2087 1 20.10.2015 26.01.2018
139 Индивидуални ортопедични стелки 2088 1 20.10.2015 26.01.2018
140 Индивидуални ортопедични стелки 2095 1 20.10.2015 26.01.2018
141 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2387 1 20.10.2015 26.01.2018
142 Индивидуални стелки за диабетно стъпало 2395 1 20.10.2015 26.01.2018
143 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Sensitive 158 1 20.10.2015 26.01.2018
144 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100-P 12 20.10.2015 28.12.2018
145 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110-P 12 20.10.2015 28.12.2018
146 Комбиниран стол за тоалет и баня TS-1 12 20.10.2015 28.12.2018
147 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 20.10.2015 28.12.2018
148 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 20.10.2015 28.12.2018
149 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 20.10.2015 28.12.2018
150 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 20.10.2015 28.12.2018
151 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 20.10.2015 28.12.2018
152 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 20.10.2015 28.12.2018
153 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 20.10.2015 28.12.2018
154 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 20.10.2015 28.12.2018
155 Масичка за инвалидна количка KY561 12 20.10.2015 28.12.2018
156 Нерегулируем бастун KY910L 12 20.10.2015 28.12.2018
157 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0274 3 20.10.2015 18.12.2017
158 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0481 3 20.10.2015 18.12.2017
159 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0572 3 20.10.2015 18.12.2017
160 Ортопедични обувки МПГ 3.6. CALZAMEDI 0573 3 20.10.2015 18.12.2017
161 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Adam 12 20.10.2015 18.12.2017
162 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Alice 12 20.10.2015 18.12.2017
163 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Dan 12 20.10.2015 18.12.2017
164 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Denisa 12 20.10.2015 18.12.2017
165 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Eva 12 20.10.2015 18.12.2017
166 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Eva neo 12 20.10.2015 18.12.2017
167 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Hanka 12 20.10.2015 18.12.2017
168 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Jitka 12 20.10.2015 18.12.2017
169 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Linda 12 20.10.2015 18.12.2017
170 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Lukas 12 20.10.2015 18.12.2017
171 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA 12 20.10.2015 18.12.2017
172 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-110 12 20.10.2015 18.12.2017
173 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-140 12 20.10.2015 18.12.2017
174 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-201 12 20.10.2015 18.12.2017
175 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-220 12 20.10.2015 18.12.2017
176 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-600 12 20.10.2015 18.12.2017
177 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/B 12 20.10.2015 18.12.2017
178 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/C 12 20.10.2015 18.12.2017
179 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-610/Y 12 20.10.2015 18.12.2017
180 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-6100 12 20.10.2015 18.12.2017
181 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-611 12 20.10.2015 18.12.2017
182 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-612 12 20.10.2015 18.12.2017
183 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-613 12 20.10.2015 18.12.2017
184 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-614 12 20.10.2015 18.12.2017
185 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-615 12 20.10.2015 18.12.2017
186 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-616 12 20.10.2015 18.12.2017
187 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-617 12 20.10.2015 18.12.2017
188 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-618 12 20.10.2015 18.12.2017
189 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-619 12 20.10.2015 18.12.2017
190 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-620 12 20.10.2015 18.12.2017
191 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-630 12 20.10.2015 18.12.2017
192 Ортопедични обувки за диабетно стъпало NDA-820 12 20.10.2015 18.12.2017
193 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul 12 20.10.2015 18.12.2017
194 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Paul neo 12 20.10.2015 18.12.2017
195 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Radim 12 20.10.2015 18.12.2017
196 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Sam 12 20.10.2015 18.12.2017
197 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Silva 12 20.10.2015 18.12.2017
198 Ортопедични обувки за диабетно стъпало Tom 12 20.10.2015 18.12.2017
199 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0005 3 20.10.2015 18.12.2017
200 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0006 3 20.10.2015 18.12.2017
201 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0007 3 20.10.2015 18.12.2017
202 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0008 3 20.10.2015 18.12.2017
203 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0252 3 20.10.2015 18.12.2017
204 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0281 3 20.10.2015 18.12.2017
205 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0422 3 20.10.2015 18.12.2017
206 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0452 3 20.10.2015 18.12.2017
207 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0488 3 20.10.2015 18.12.2017
208 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0489 3 20.10.2015 18.12.2017
209 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0504 3 20.10.2015 18.12.2017
210 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0505 3 20.10.2015 18.12.2017
211 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0506 3 20.10.2015 18.12.2017
212 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0507 3 20.10.2015 18.12.2017
213 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0508 3 20.10.2015 18.12.2017
214 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0509 3 20.10.2015 18.12.2017
215 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0510 3 20.10.2015 18.12.2017
216 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0551 3 20.10.2015 18.12.2017
217 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0553 3 20.10.2015 18.12.2017
218 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0566 3 20.10.2015 18.12.2017
219 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0567 3 20.10.2015 18.12.2017
220 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 0568 3 20.10.2015 18.12.2017
221 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2044 3 20.10.2015 18.12.2017
222 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2089 3 20.10.2015 18.12.2017
223 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2090 3 20.10.2015 18.12.2017
224 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2091 3 20.10.2015 18.12.2017
225 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2092 3 20.10.2015 18.12.2017
226 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2093 3 20.10.2015 18.12.2017
227 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2095 3 20.10.2015 18.12.2017
228 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2098 3 20.10.2015 18.12.2017
229 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2099 3 20.10.2015 18.12.2017
230 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2101 3 20.10.2015 18.12.2017
231 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2102 3 20.10.2015 18.12.2017
232 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2103 3 20.10.2015 18.12.2017
233 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2104 3 20.10.2015 18.12.2017
234 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2112 3 20.10.2015 18.12.2017
235 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2113 3 20.10.2015 18.12.2017
236 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2125 3 20.10.2015 18.12.2017
237 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2126 3 20.10.2015 18.12.2017
238 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2127 3 20.10.2015 18.12.2017
239 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2128 3 20.10.2015 18.12.2017
240 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2129 3 20.10.2015 18.12.2017
241 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2130 3 20.10.2015 18.12.2017
242 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2131 3 20.10.2015 18.12.2017
243 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. CALZAMEDI 2132 3 20.10.2015 18.12.2017
244 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Adam 12 20.10.2015 18.12.2017
245 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Alice 12 20.10.2015 18.12.2017
246 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva 12 20.10.2015 18.12.2017
247 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Eva neo 12 20.10.2015 18.12.2017
248 Ортопедични обувки за диабетно стъпало-BATA Paul neo 12 20.10.2015 18.12.2017
249 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4004 3 20.10.2015 18.12.2017
250 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4005 3 20.10.2015 18.12.2017
251 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4006 3 20.10.2015 18.12.2017
252 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4014 3 20.10.2015 18.12.2017
253 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4037 3 20.10.2015 18.12.2017
254 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4044 3 20.10.2015 18.12.2017
255 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4045 3 20.10.2015 18.12.2017
256 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4046 3 20.10.2015 18.12.2017
257 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4065 3 20.10.2015 18.12.2017
258 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4066 3 20.10.2015 18.12.2017
259 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4067 3 20.10.2015 18.12.2017
260 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4068 3 20.10.2015 18.12.2017
261 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4074 3 20.10.2015 18.12.2017
262 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4098 3 20.10.2015 18.12.2017
263 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4099 3 20.10.2015 18.12.2017
264 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4104 3 20.10.2015 18.12.2017
265 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4106 3 20.10.2015 18.12.2017
266 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4107 3 20.10.2015 18.12.2017
267 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4116 3 20.10.2015 18.12.2017
268 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4117 3 20.10.2015 18.12.2017
269 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4121 3 20.10.2015 18.12.2017
270 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4122 3 20.10.2015 18.12.2017
271 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4124 3 20.10.2015 18.12.2017
272 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4125 3 20.10.2015 18.12.2017
273 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4130 3 20.10.2015 18.12.2017
274 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4131 3 20.10.2015 18.12.2017
275 Ортопедични обувки към шина на Томас 3.5. CALZAMEDI 4133 3 20.10.2015 18.12.2017
276 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA F 12 20.10.2015 18.12.2017
277 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-110 F 12 20.10.2015 18.12.2017
278 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-140 F 12 20.10.2015 18.12.2017
279 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-201 F 12 20.10.2015 18.12.2017
280 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-220 F 12 20.10.2015 18.12.2017
281 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-600 F 12 20.10.2015 18.12.2017
282 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/B F 12 20.10.2015 18.12.2017
283 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/C F 12 20.10.2015 18.12.2017
284 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-610/Y F 12 20.10.2015 18.12.2017
285 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-6100 F 12 20.10.2015 18.12.2017
286 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-611 F 12 20.10.2015 18.12.2017
287 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-612 F 12 20.10.2015 18.12.2017
288 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-613 F 12 20.10.2015 18.12.2017
289 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-614 F 12 20.10.2015 18.12.2017
290 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-615 F 12 20.10.2015 18.12.2017
291 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-616 F 12 20.10.2015 18.12.2017
292 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-617 F 12 20.10.2015 18.12.2017
293 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-618 F 12 20.10.2015 18.12.2017
294 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-619 F 12 20.10.2015 18.12.2017
295 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-620 F 12 20.10.2015 18.12.2017
296 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-630 F 12 20.10.2015 18.12.2017
297 Ортопедични обувки от №25 с микропореста гума до 5 см тапа т. 3.6. NDA-820 F 12 20.10.2015 18.12.2017
298 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0190 3 20.10.2015 18.12.2017
299 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0272 3 20.10.2015 18.12.2017
300 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0302 3 20.10.2015 18.12.2017
301 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0306 3 20.10.2015 18.12.2017
302 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0339 3 20.10.2015 18.12.2017
303 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0362 3 20.10.2015 18.12.2017
304 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0363 3 20.10.2015 18.12.2017
305 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0417 3 20.10.2015 18.12.2017
306 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0438 3 20.10.2015 18.12.2017
307 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0439 3 20.10.2015 18.12.2017
308 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0447 3 20.10.2015 18.12.2017
309 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0448 3 20.10.2015 18.12.2017
310 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0475 3 20.10.2015 18.12.2017
311 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0476 3 20.10.2015 18.12.2017
312 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0477 3 20.10.2015 18.12.2017
313 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0479 3 20.10.2015 18.12.2017
314 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0491 3 20.10.2015 18.12.2017
315 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0492 3 20.10.2015 18.12.2017
316 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0497 3 20.10.2015 18.12.2017
317 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0499 3 20.10.2015 18.12.2017
318 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0511 3 20.10.2015 18.12.2017
319 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0515 3 20.10.2015 18.12.2017
320 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0516 3 20.10.2015 18.12.2017
321 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0542 3 20.10.2015 18.12.2017
322 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0543 3 20.10.2015 18.12.2017
323 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0544 3 20.10.2015 18.12.2017
324 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0545 3 20.10.2015 18.12.2017
325 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0548 3 20.10.2015 18.12.2017
326 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0560 3 20.10.2015 18.12.2017
327 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0561 3 20.10.2015 18.12.2017
328 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0563 3 20.10.2015 18.12.2017
329 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0588 3 20.10.2015 18.12.2017
330 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0590 3 20.10.2015 18.12.2017
331 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0595 3 20.10.2015 18.12.2017
332 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0596 3 20.10.2015 18.12.2017
333 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0597 3 20.10.2015 18.12.2017
334 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 0598 3 20.10.2015 18.12.2017
335 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2000 3 20.10.2015 18.12.2017
336 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2001 3 20.10.2015 18.12.2017
337 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2007 3 20.10.2015 18.12.2017
338 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2008 3 20.10.2015 18.12.2017
339 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2040 3 20.10.2015 18.12.2017
340 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2067 3 20.10.2015 18.12.2017
341 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2081 3 20.10.2015 18.12.2017
342 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2082 3 20.10.2015 18.12.2017
343 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2100 3 20.10.2015 18.12.2017
344 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2107 3 20.10.2015 18.12.2017
345 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2108 3 20.10.2015 18.12.2017
346 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2109 3 20.10.2015 18.12.2017
347 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2110 3 20.10.2015 18.12.2017
348 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2115 3 20.10.2015 18.12.2017
349 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2116 3 20.10.2015 18.12.2017
350 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2117 3 20.10.2015 18.12.2017
351 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2118 3 20.10.2015 18.12.2017
352 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2119 3 20.10.2015 18.12.2017
353 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2120 3 20.10.2015 18.12.2017
354 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2121 3 20.10.2015 18.12.2017
355 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2124 3 20.10.2015 18.12.2017
356 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 2125 3 20.10.2015 18.12.2017
357 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4002 3 20.10.2015 18.12.2017
358 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4127 3 20.10.2015 18.12.2017
359 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4128 3 20.10.2015 18.12.2017
360 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4129 3 20.10.2015 18.12.2017
361 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4132 3 20.10.2015 18.12.2017
362 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.01.01.7 3 20.10.2015 18.12.2017
363 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.0101.5 3 20.10.2015 18.12.2017
364 Ортопедични обувки с ортп.легло за цяло ходило 3.8. CALZAMEDI 4201.0101.6 3 20.10.2015 18.12.2017
365 Ортопедични обувки тип "Налъм" 3.9. CALZAMEDI 4118 3 20.10.2015 18.12.2017
366 Ортопедични обувки тип "Налъм" 3.9. CALZAMEDI 4119 3 20.10.2015 18.12.2017
367 Ортопедични обувки тип "Налъм" 3.9. CALZAMEDI 4123 3 20.10.2015 18.12.2017
368 Ортопедични обувки тип "Налъм" 3.9. CALZAMEDI 4126 3 20.10.2015 18.12.2017
369 ПЕРУКА CAMAFLEX, ANDREA 3 10.05.2017 28.12.2018
370 ПЕРУКА CAMAFLEX, ANTONIA 3 10.05.2017 28.12.2018
371 ПЕРУКА CAMAFLEX, BEATRICE 3 10.05.2017 28.12.2018
372 ПЕРУКА CAMAFLEX, BIJOU 3 10.05.2017 28.12.2018
373 ПЕРУКА CAMAFLEX, BRILLIANT 3 10.05.2017 28.12.2018
374 ПЕРУКА CAMAFLEX, CAMILLE 3 10.05.2017 28.12.2018
375 ПЕРУКА CAMAFLEX, CATALINA 3 10.05.2017 28.12.2018
376 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHANTAL 3 10.05.2017 28.12.2018
377 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHARLEEN 3 10.05.2017 28.12.2018
378 ПЕРУКА CAMAFLEX, CHARMING 3 10.05.2017 28.12.2018
379 ПЕРУКА CAMAFLEX, DAPHNE 3 10.05.2017 28.12.2018
380 ПЕРУКА CAMAFLEX, EVA 3 10.05.2017 28.12.2018
381 ПЕРУКА CAMAFLEX, FABIENNE 3 10.05.2017 28.12.2018
382 ПЕРУКА CAMAFLEX, FIONA 3 10.05.2017 28.12.2018
383 ПЕРУКА CAMAFLEX, GIANA 3 10.05.2017 28.12.2018
384 ПЕРУКА CAMAFLEX, HANNE 3 10.05.2017 28.12.2018
385 ПЕРУКА CAMAFLEX, HELLA 3 10.05.2017 28.12.2018
386 ПЕРУКА CAMAFLEX, JAMILA 3 10.05.2017 28.12.2018
387 ПЕРУКА CAMAFLEX, JARLA 3 10.05.2017 28.12.2018
388 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOHANNA 3 10.05.2017 28.12.2018
389 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOLINA 3 10.05.2017 28.12.2018
390 ПЕРУКА CAMAFLEX, JOSIE 3 10.05.2017 28.12.2018
391 ПЕРУКА CAMAFLEX, JULIE 3 10.05.2017 28.12.2018
392 ПЕРУКА CAMAFLEX, KARIMA 3 10.05.2017 28.12.2018
393 ПЕРУКА CAMAFLEX, KATJA MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
394 ПЕРУКА CAMAFLEX, KIRSTEN 3 10.05.2017 28.12.2018
395 ПЕРУКА CAMAFLEX, LAURA MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
396 ПЕРУКА CAMAFLEX, LENA 3 10.05.2017 28.12.2018
397 ПЕРУКА CAMAFLEX, LILA 3 10.05.2017 28.12.2018
398 ПЕРУКА CAMAFLEX, LINA 3 10.05.2017 28.12.2018
399 ПЕРУКА CAMAFLEX, LINDA 3 10.05.2017 28.12.2018
400 ПЕРУКА CAMAFLEX, MANUELA 3 10.05.2017 28.12.2018
401 ПЕРУКА CAMAFLEX, MARA 3 10.05.2017 28.12.2018
402 ПЕРУКА CAMAFLEX, MARGIT 3 10.05.2017 28.12.2018
403 ПЕРУКА CAMAFLEX, MIRA 3 10.05.2017 28.12.2018
404 ПЕРУКА CAMAFLEX, MOLLY 3 10.05.2017 28.12.2018
405 ПЕРУКА CAMAFLEX, NICOLE 3 10.05.2017 28.12.2018
406 ПЕРУКА CAMAFLEX, PAULA 3 10.05.2017 28.12.2018
407 ПЕРУКА CAMAFLEX, PRECIOUS 3 10.05.2017 28.12.2018
408 ПЕРУКА CAMAFLEX, SABINE 3 10.05.2017 28.12.2018
409 ПЕРУКА CAMAFLEX, SANDRIA 3 10.05.2017 28.12.2018
410 ПЕРУКА CAMAFLEX, SILVIA 3 10.05.2017 28.12.2018
411 ПЕРУКА CAMAFLEX, SOFIA 3 10.05.2017 28.12.2018
412 ПЕРУКА CAMAFLEX, SUELLEN 3 10.05.2017 28.12.2018
413 ПЕРУКА CAMAFLEX, TABEA 3 10.05.2017 28.12.2018
414 ПЕРУКА CAMAFLEX, TANIA 3 10.05.2017 28.12.2018
415 ПЕРУКА CAMAFLEX, TINA 3 10.05.2017 28.12.2018
416 ПЕРУКА CAMAFLEX, VICKY 3 10.05.2017 28.12.2018
417 ПЕРУКА CAMAFLEX, ZITA 3 10.05.2017 28.12.2018
418 ПЕРУКА CAMАFLEX, TESSA 3 10.05.2017 28.12.2018
419 ПЕРУКА FR. FERRETTI - KIMBERLY MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
420 ПЕРУКА FR. FERRETTI, AMELIE 3 10.05.2017 28.12.2018
421 ПЕРУКА FR. FERRETTI, CORA 3 10.05.2017 28.12.2018
422 ПЕРУКА FR. FERRETTI, FOX NEU 3 10.05.2017 28.12.2018
423 ПЕРУКА FR. FERRETTI, JILL 3 10.05.2017 28.12.2018
424 ПЕРУКА FR. FERRETTI, JO 3 10.05.2017 28.12.2018
425 ПЕРУКА FR. FERRETTI, MAMBO 3 10.05.2017 28.12.2018
426 ПЕРУКА FR. FERRETTI, MONA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
427 ПЕРУКА FR. FERRETTI, NANCY 3 10.05.2017 28.12.2018
428 ПЕРУКА FR. FERRETTI, REGGAE 3 10.05.2017 28.12.2018
429 ПЕРУКА FR. FERRETTI, RUBIN 3 10.05.2017 28.12.2018
430 ПЕРУКА FR. FERRETTI, SMARAGD 3 10.05.2017 28.12.2018
431 ПЕРУКА FR. FERRETTI, STEFANIA 3 10.05.2017 28.12.2018
432 ПЕРУКА FR. FERRETTI, TANJA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
433 ПЕРУКА FR. FERRETTI, ULLA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
434 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VERA 3 10.05.2017 28.12.2018
435 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VERA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
436 ПЕРУКА FR. FERRETTI, VI 3 10.05.2017 28.12.2018
437 ПЕРУКА FR. FERREТTI, CARMEN 3 10.05.2017 28.12.2018
438 ПЕРУКА FR.FERRETTI, ADRIANA 3 10.05.2017 28.12.2018
439 ПЕРУКА FR.FERRETTI, ALICIA 3 10.05.2017 28.12.2018
440 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BECCA 3 10.05.2017 28.12.2018
441 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELINDA 3 10.05.2017 28.12.2018
442 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELLA 3 10.05.2017 28.12.2018
443 ПЕРУКА FR.FERRETTI, BELLA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
444 ПЕРУКА FR.FERRETTI, CARLOTTA 3 10.05.2017 28.12.2018
445 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DALIDA 3 10.05.2017 28.12.2018
446 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DARIA 3 10.05.2017 28.12.2018
447 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DIAMOND 3 10.05.2017 28.12.2018
448 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DOLOMIT 3 10.05.2017 28.12.2018
449 ПЕРУКА FR.FERRETTI, DORO 3 10.05.2017 28.12.2018
450 ПЕРУКА FR.FERRETTI, EVA 3 10.05.2017 28.12.2018
451 ПЕРУКА FR.FERRETTI, GISELLE 3 10.05.2017 28.12.2018
452 ПЕРУКА FR.FERRETTI, GLORIA 3 10.05.2017 28.12.2018
453 ПЕРУКА FR.FERRETTI, KARINA 3 10.05.2017 28.12.2018
454 ПЕРУКА FR.FERRETTI, KATRIN MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
455 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LARA 3 10.05.2017 28.12.2018
456 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LAURIE 3 10.05.2017 28.12.2018
457 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LIANE 3 10.05.2017 28.12.2018
458 ПЕРУКА FR.FERRETTI, LISA 3 10.05.2017 28.12.2018
459 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARINA 3 10.05.2017 28.12.2018
460 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARISA 3 10.05.2017 28.12.2018
461 ПЕРУКА FR.FERRETTI, MARTA 3 10.05.2017 28.12.2018
462 ПЕРУКА FR.FERRETTI, NICOLE MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
463 ПЕРУКА FR.FERRETTI, PEPITA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
464 ПЕРУКА FR.FERRETTI, RENEE 3 10.05.2017 28.12.2018
465 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SARA 3 10.05.2017 28.12.2018
466 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SASKIA 3 10.05.2017 28.12.2018
467 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SCARLET 3 10.05.2017 28.12.2018
468 ПЕРУКА FR.FERRETTI, SOPHIA 3 10.05.2017 28.12.2018
469 ПЕРУКА FR.FERRETTI, STELLA 3 10.05.2017 28.12.2018
470 ПЕРУКА FR.FERRETTI, VALERY 3 10.05.2017 28.12.2018
471 ПЕРУКА FR.FERRETTI, VANESSA MEDICO 3 10.05.2017 28.12.2018
472 ПЕРУКА FR.FERRETTI, YVONNE 3 10.05.2017 28.12.2018
473 ПЕРУКА FR.FERRETTI,ADRIANA 3 10.05.2017 28.12.2018
474 ПЕРУКА FR.FERRETTI,CAMILLA 3 10.05.2017 28.12.2018
475 ПЕРУКА FR.FERRETTI,CORA 3 10.05.2017 28.12.2018
476 ПЕРУКА FR.FERRETTI,DALIDA 3 10.05.2017 28.12.2018
477 ПЕРУКА FR.FERRETTI,DEBBIE MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
478 ПЕРУКА FR.FERRETTI,FANNY MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
479 ПЕРУКА FR.FERRETTI,MIKA MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
480 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI - KIM 3 10.05.2017 28.12.2018
481 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI, CAPRICE 3 10.05.2017 28.12.2018
482 ПЕРУКА FRANCA FERRETTI, RUMBA 3 10.05.2017 28.12.2018
483 ПЕРУКА NORIKO, ANDI 3 10.05.2017 28.12.2018
484 ПЕРУКА NORIKO, ANGELICA 3 10.05.2017 28.12.2018
485 ПЕРУКА NORIKO, ANGELICA MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
486 ПЕРУКА NORIKO, CANDI 3 10.05.2017 28.12.2018
487 ПЕРУКА NORIKO, CHLOE 3 10.05.2017 28.12.2018
488 ПЕРУКА NORIKO, CLAIRE 3 10.05.2017 28.12.2018
489 ПЕРУКА NORIKO, CLAIRE MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
490 ПЕРУКА NORIKO, CORY 3 10.05.2017 28.12.2018
491 ПЕРУКА NORIKO, CORY MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
492 ПЕРУКА NORIKO, HANNAH 3 10.05.2017 28.12.2018
493 ПЕРУКА NORIKO, JESSICA 3 10.05.2017 28.12.2018
494 ПЕРУКА NORIKO, JOLIE 3 10.05.2017 28.12.2018
495 ПЕРУКА NORIKO, JUSTINE 3 10.05.2017 28.12.2018
496 ПЕРУКА NORIKO, LEXI 3 10.05.2017 28.12.2018
497 ПЕРУКА NORIKO, MADISON 3 10.05.2017 28.12.2018
498 ПЕРУКА NORIKO, MARIAH 3 10.05.2017 28.12.2018
499 ПЕРУКА NORIKO, MASON 3 10.05.2017 28.12.2018
500 ПЕРУКА NORIKO, MEGAN 3 10.05.2017 28.12.2018
501 ПЕРУКА NORIKO, MONICA 3 10.05.2017 28.12.2018
502 ПЕРУКА NORIKO, PAM MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
503 ПЕРУКА NORIKO, REESE 3 10.05.2017 28.12.2018
504 ПЕРУКА NORIKO, ROBIN 3 10.05.2017 28.12.2018
505 ПЕРУКА NORIKO, RYAN 3 10.05.2017 28.12.2018
506 ПЕРУКА NORIKO, SALLY 3 10.05.2017 28.12.2018
507 ПЕРУКА NORIKO, SANDIE 3 10.05.2017 28.12.2018
508 ПЕРУКА NORIKO, SKY 3 10.05.2017 28.12.2018
509 ПЕРУКА NORIKO, SKY MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
510 ПЕРУКА NORIKO, STACIE 3 10.05.2017 28.12.2018
511 ПЕРУКА NORIKO, SYDNEY 3 10.05.2017 28.12.2018
512 ПЕРУКА NORIKO, TERI 3 10.05.2017 28.12.2018
513 ПЕРУКА NORIKO, TESS 3 10.05.2017 28.12.2018
514 ПЕРУКА NORIKO, VIOLET 3 10.05.2017 28.12.2018
515 ПЕРУКА NORIКO, CHANA 3 10.05.2017 28.12.2018
516 ПЕРУКА NORIКO, PAM 3 10.05.2017 28.12.2018
517 ПЕРУКА RENE OF PARIS, AUDREY 3 10.05.2017 28.12.2018
518 ПЕРУКА REVLON CONSTELLATION 3 10.05.2017 28.12.2018
519 ПЕРУКА REVLON NIGHT STAR 3 10.05.2017 28.12.2018
520 ПЕРУКА REVLON, BRAVO 3 10.05.2017 28.12.2018
521 ПЕРУКА REVLON, BRAVO MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
522 ПЕРУКА REVLON, CAREFREE 3 10.05.2017 28.12.2018
523 ПЕРУКА REVLON, CENTER STAGE 3 10.05.2017 28.12.2018
524 ПЕРУКА REVLON, CHEER 3 10.05.2017 28.12.2018
525 ПЕРУКА REVLON, CHERISH MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
526 ПЕРУКА REVLON, DESIRE 3 10.05.2017 28.12.2018
527 ПЕРУКА REVLON, DREAM 3 10.05.2017 28.12.2018
528 ПЕРУКА REVLON, ECLIPSE 3 10.05.2017 28.12.2018
529 ПЕРУКА REVLON, ECSTASY 3 10.05.2017 28.12.2018
530 ПЕРУКА REVLON, EMBRACE 3 10.05.2017 28.12.2018
531 ПЕРУКА REVLON, EMOTION 3 10.05.2017 28.12.2018
532 ПЕРУКА REVLON, ENDEARING 3 10.05.2017 28.12.2018
533 ПЕРУКА REVLON, FANTASY 3 10.05.2017 28.12.2018
534 ПЕРУКА REVLON, GIGI 3 10.05.2017 28.12.2018
535 ПЕРУКА REVLON, GINA 3 10.05.2017 28.12.2018
536 ПЕРУКА REVLON, HARMONY 3 10.05.2017 28.12.2018
537 ПЕРУКА REVLON, IMPULSE 3 10.05.2017 28.12.2018
538 ПЕРУКА REVLON, INSPIRATION 3 10.05.2017 28.12.2018
539 ПЕРУКА REVLON, JOELLE 3 10.05.2017 28.12.2018
540 ПЕРУКА REVLON, JOELLE MONO 3 10.05.2017 28.12.2018
541 ПЕРУКА REVLON, LARISSA 3 10.05.2017 28.12.2018
542 ПЕРУКА REVLON, LINDA 3 10.05.2017 28.12.2018
543 ПЕРУКА REVLON, LOVE SONG 3 10.05.2017 28.12.2018
544 ПЕРУКА REVLON, LUMINARY 3 10.05.2017 28.12.2018
545 ПЕРУКА REVLON, MAGICAL 3 10.05.2017 28.12.2018
546 ПЕРУКА REVLON, MOONBEAM 3 10.05.2017 28.12.2018
547 ПЕРУКА REVLON, NAPLES 3 10.05.2017 28.12.2018
548 ПЕРУКА REVLON, NATURAL 3 10.05.2017 28.12.2018
549 ПЕРУКА REVLON, NOEL 3 10.05.2017 28.12.2018
550 ПЕРУКА REVLON, POETRY 3 10.05.2017 28.12.2018
551 ПЕРУКА REVLON, PREMIER 3 10.05.2017 28.12.2018
552 ПЕРУКА REVLON, ROMANCE 3 10.05.2017 28.12.2018
553 ПЕРУКА REVLON, ROME 3 10.05.2017 28.12.2018
554 ПЕРУКА REVLON, SAGITTARIUS 3 10.05.2017 28.12.2018
555 ПЕРУКА REVLON, SECRET CRUSH 3 10.05.2017 28.12.2018
556 ПЕРУКА REVLON, SENTIMENTAL 3 10.05.2017 28.12.2018
557 ПЕРУКА REVLON, SILHOUETTE 3 10.05.2017 28.12.2018
558 ПЕРУКА REVLON, SOLAR 3 10.05.2017 28.12.2018
559 ПЕРУКА REVLON, SOLO 3 10.05.2017 28.12.2018
560 ПЕРУКА REVLON, STARLET 3 10.05.2017 28.12.2018
561 ПЕРУКА REVLON, VENICE 3 10.05.2017 28.12.2018
562 ПЕРУКА REVLON, VERVE 3 10.05.2017 28.12.2018
563 ПЕРУКА REVLON, WONDER 3 10.05.2017 28.12.2018
564 ПЕРУКА REVLON,VISION 3 10.05.2017 28.12.2018
565 ПЕРУКА SENTOO HANA 3 10.05.2017 28.12.2018
566 ПЕРУКА SENTOO, KAMI 3 10.05.2017 28.12.2018
567 ПЕРУКА SENTOO, KYU 3 10.05.2017 28.12.2018
568 ПЕРУКА SENTOO, MAIKO 3 10.05.2017 28.12.2018
569 ПЕРУКА SENTOO, MITSU 3 10.05.2017 28.12.2018
570 ПЕРУКА SENTOO, MORI 3 10.05.2017 28.12.2018
571 ПЕРУКА SENTOO, MYU 3 10.05.2017 28.12.2018
572 ПЕРУКА SENTOO, NAMI 3 10.05.2017 28.12.2018
573 ПЕРУКА SENTOO, SORA 3 10.05.2017 28.12.2018
574 ПЕРУКА SENTOO, SUKI 3 10.05.2017 28.12.2018
575 ПЕРУКА SENTOO, YURI 3 10.05.2017 28.12.2018
576 ПЕРУКА SENTOO,SAKURA 3 10.05.2017 28.12.2018
577 Патереца - канадка Advantic 20.10.2015 28.12.2018
578 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 20.10.2015 28.12.2018
579 Патерици тип „Канадка” KY923L 12 20.10.2015 28.12.2018
580 Патерици тип „Канадка” KY933L 12 20.10.2015 28.12.2018
581 Патерици тип „Канадка” KY937L 12 20.10.2015 28.12.2018
582 Патерици тип „Подмишечни” KY925L 12 20.10.2015 28.12.2018
583 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 20.10.2015 28.12.2018
584 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 20.10.2015 28.12.2018
585 Патерици – подлакътни, тип канадки REBOTEC 12 20.10.2015 28.12.2018
586 Проходилка Foria 12 20.10.2015 28.12.2018
587 Проходилка / Ходилка KY912L 12 20.10.2015 28.12.2018
588 Проходилка / Ходилка KY9143 12 20.10.2015 28.12.2018
589 Проходилка / Ходилка KY9146L 12 20.10.2015 28.12.2018
590 Проходилка / Ходилка KY919L 12 20.10.2015 28.12.2018
591 Проходилка / Ходилка KY963L 12 20.10.2015 28.12.2018
592 Проходилка / Ходилка KY970 12 20.10.2015 28.12.2018
593 Проходилка / Ходилка KY9701 12 20.10.2015 28.12.2018
594 Проходилка / Ходилка KY9702 12 20.10.2015 28.12.2018
595 Проходилка / Ходилка KY971 12 20.10.2015 28.12.2018
596 Проходилка / Ходилка KY972R 12 20.10.2015 28.12.2018
597 Проходилка / Ходилка LK 3003 12 20.10.2015 28.12.2018
598 Проходилка / Ходилка LK 3003 W 12 20.10.2015 28.12.2018
599 Проходилка / Ходилка LK 3004 12 20.10.2015 28.12.2018
600 Проходилка / Ходилка LK 3004 W 12 20.10.2015 28.12.2018
601 Проходилка / Ходилка LK 7010 U 12 20.10.2015 28.12.2018
602 Проходилка / Ходилка LK 7030 U 12 20.10.2015 28.12.2018
603 Регулируем бастун KY9201L 12 20.10.2015 28.12.2018
604 Регулируем бастун KY920L 12 20.10.2015 28.12.2018
605 Регулируем бастун KY927L 12 20.10.2015 28.12.2018
606 Регулируем бастун KY9282L 12 20.10.2015 28.12.2018
607 Регулируем бастун KY928L 12 20.10.2015 28.12.2018
608 Регулируем бастун KY929L 12 20.10.2015 28.12.2018
609 Регулируем бастун KY930L 12 20.10.2015 28.12.2018
610 Регулируем бастун KY938L 12 20.10.2015 28.12.2018
611 Регулируем бастун KY939L 12 20.10.2015 28.12.2018
612 Регулируем бастун LK 3013 20.10.2015 28.12.2018
613 Регулируем бастун LK 3015 20.10.2015 28.12.2018
614 Регулируем бастун Silencio 20.10.2015 28.12.2018
615 Регулируем триопорен бастун KY926 12 20.10.2015 28.12.2018
616 Регулируем четириупорен бастун KY922 12 20.10.2015 28.12.2018
617 Регулируем четириупорен бастун KY9322S 12 20.10.2015 28.12.2018
618 Регулируем четириупорен бастун KY942L 12 20.10.2015 28.12.2018
619 Резервни части За всички модели 12 20.10.2015 28.12.2018
620 Резервни части и консумативи 20.10.2015 28.12.2018
621 Стол за баня ALIZE 12 20.10.2015 28.12.2018
622 Стол за баня DH-40 L 12 20.10.2015 28.12.2018
623 Стол за баня GALAXI 12 20.10.2015 28.12.2018
624 Стол за баня KY791 12 20.10.2015 28.12.2018
625 Стол за баня KY796L 12 20.10.2015 28.12.2018
626 Стол за баня KY798LQ 12 20.10.2015 28.12.2018
627 Стол за баня L-FIT 12 20.10.2015 28.12.2018
628 Тоалетен стол Aquatec 90 12 20.10.2015 28.12.2018
629 Тоалетен стол Aquatec 900 12 20.10.2015 28.12.2018
630 Тоалетен стол Cascata 12 20.10.2015 28.12.2018
631 Тоалетен стол Izzo 12 20.10.2015 28.12.2018
632 Тоалетен стол KY810 12 20.10.2015 28.12.2018
633 Тоалетен стол KY811 12 20.10.2015 28.12.2018
634 Тоалетен стол KY893 12 20.10.2015 28.12.2018
635 Тоалетен стол KY896 12 20.10.2015 28.12.2018
636 Тоалетен стол Omega Pliante 12 20.10.2015 28.12.2018
637 Тоалетен стол Omega classique 12 20.10.2015 28.12.2018
638 Тоалетен стол Styxo 12 20.10.2015 28.12.2018
639 Тоалетен стол TS-Care 12 20.10.2015 28.12.2018
640 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660 (10CIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
641 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DM (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
642 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DM (313BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
643 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DP (13/313ITC) 24 10.05.2017 28.12.2018
644 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DP (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
645 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DS (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
646 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DS (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
647 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660DSP (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
648 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660P (10CIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
649 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 1660P (13/312ITC) 24 10.05.2017 28.12.2018
650 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 44 (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
651 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 440D (312RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
652 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 440DM (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
653 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 440DS (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
654 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 640DM (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
655 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 640DP (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
656 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 640DS (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
657 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 640DSP (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
658 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 68 (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
659 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 860DM (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
660 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 860DS (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
661 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every 8SP (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
662 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every CN9CP (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
663 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every CN9CPx (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
664 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every CN9M (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
665 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every CN9N (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
666 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every G1 (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
667 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every IN3CP (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
668 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every IN3CPx (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
669 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every IN3N (312BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
670 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R1640D (10RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
671 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R1660D (13RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
672 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R1660D (312RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
673 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R1660D (675RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
674 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R440D (10RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
675 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R440D (13RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
676 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R440D (675RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
677 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R860D (10RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
678 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R860D (13RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
679 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R860D (312RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
680 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every R860D (675RIC) 24 10.05.2017 28.12.2018
681 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR220M (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
682 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR220P (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
683 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR220S (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
684 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR220SP (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
685 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR230DM (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
686 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR230DP (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
687 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR230DS (13BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
688 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат Every TR230DSP (675BTE) 24 10.05.2017 28.12.2018
689 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO 24 20.10.2015 28.12.2018
690 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
691 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
692 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
693 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO Pro Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
694 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ACTIVO WAVE VC 24 20.10.2015 28.12.2018
695 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G 24 20.10.2015 28.12.2018
696 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
697 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
698 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Business 2G X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
699 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G 24 20.10.2015 28.12.2018
700 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
701 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
702 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ Comfort 2G X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
703 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
704 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
705 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AQ First 2G X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
706 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA 24 20.10.2015 28.12.2018
707 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
708 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC Open 24 20.10.2015 28.12.2018
709 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA CIC Power 24 20.10.2015 28.12.2018
710 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
711 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
712 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
713 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
714 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Power 24 20.10.2015 28.12.2018
715 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
716 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON AURIGA X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
717 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE m2 24 20.10.2015 28.12.2018
718 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE m2S 24 20.10.2015 28.12.2018
719 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON BASE mP 24 20.10.2015 28.12.2018
720 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA 24 20.10.2015 28.12.2018
721 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
722 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC Open 24 20.10.2015 28.12.2018
723 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA CIC Power 24 20.10.2015 28.12.2018
724 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
725 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
726 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
727 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
728 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Power 24 20.10.2015 28.12.2018
729 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
730 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON CEMIA X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
731 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON DYNAMIC HP VC 24 20.10.2015 28.12.2018
732 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
733 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Power 24 20.10.2015 28.12.2018
734 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON ESPRIA Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
735 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH 24 20.10.2015 28.12.2018
736 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive 24 20.10.2015 28.12.2018
737 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
738 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
739 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
740 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Exclusive Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
741 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON FRESH Pro 24 20.10.2015 28.12.2018
742 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
743 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Power 24 20.10.2015 28.12.2018
744 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
745 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LOONA X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
746 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO 24 20.10.2015 28.12.2018
747 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
748 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC Open 24 20.10.2015 28.12.2018
749 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO CIC Power 24 20.10.2015 28.12.2018
750 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
751 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
752 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
753 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
754 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Power 24 20.10.2015 28.12.2018
755 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
756 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON LUMEO X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
757 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON MEMO Classic 24 20.10.2015 28.12.2018
758 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX 24 20.10.2015 28.12.2018
759 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive 24 20.10.2015 28.12.2018
760 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
761 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
762 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
763 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Exclusive Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
764 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro 24 20.10.2015 28.12.2018
765 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
766 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
767 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
768 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON RELAXX Pro Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
769 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Power 24 20.10.2015 28.12.2018
770 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
771 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
772 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Classic 24 20.10.2015 28.12.2018
773 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
774 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO HighPower 24 20.10.2015 28.12.2018
775 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
776 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SALTO SuperPower 24 20.10.2015 28.12.2018
777 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
778 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
779 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Business X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
780 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
781 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
782 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON SOUL Economy X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
783 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
784 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Power 24 20.10.2015 28.12.2018
785 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VELVET Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
786 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO 24 20.10.2015 28.12.2018
787 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
788 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC Open 24 20.10.2015 28.12.2018
789 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO CIC Power 24 20.10.2015 28.12.2018
790 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
791 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Concha 24 20.10.2015 28.12.2018
792 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
793 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
794 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Power 24 20.10.2015 28.12.2018
795 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
796 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON VENTO X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
797 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Cymba 24 20.10.2015 28.12.2018
798 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Mini Canal 24 20.10.2015 28.12.2018
799 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G Slim 24 20.10.2015 28.12.2018
800 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE 2G X-Mini 24 20.10.2015 28.12.2018
801 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON WAVE Cymba VC 24 20.10.2015 28.12.2018
802 Цифров / Програмируем цифров слухов апарат - HANSATON starLITE 3 HP VC 24 20.10.2015 28.12.2018
803 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE 1 24 20.10.2015 28.12.2018
804 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE HighPower 24 20.10.2015 28.12.2018
805 Цифров слухов апарат - HANSATON BASE Power 24 20.10.2015 28.12.2018
806 Цифров слухов апарат - Microson M-34 Digital 24 20.10.2015 28.12.2018
807 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson CIMAFRONT 24 20.10.2015 28.12.2018
808 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-2 RIC 24 20.10.2015 28.12.2018
809 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-4 24 20.10.2015 28.12.2018
810 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-4 RIC 24 20.10.2015 28.12.2018
811 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-500 24 20.10.2015 28.12.2018
812 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат - Microson M-6 24 20.10.2015 28.12.2018
813 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 24 20.10.2015 28.12.2018
814 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
815 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
816 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 CICP 24 20.10.2015 28.12.2018
817 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 IIC 24 20.10.2015 28.12.2018
818 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
819 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
820 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
821 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
822 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 100 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
823 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
824 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
825 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 CICP 24 20.10.2015 28.12.2018
826 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
827 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
828 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
829 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
830 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS 80 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
831 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
832 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS CICP 24 20.10.2015 28.12.2018
833 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
834 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
835 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC BLISS miniBTE 24 20.10.2015 28.12.2018
836 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
837 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
838 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 CICP 24 20.10.2015 28.12.2018
839 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
840 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
841 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
842 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
843 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 40 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
844 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
845 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
846 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 CICP 24 20.10.2015 28.12.2018
847 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 IIC 24 20.10.2015 28.12.2018
848 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
849 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
850 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
851 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
852 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CHARM 60 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
853 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
854 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CICPW 24 20.10.2015 28.12.2018
855 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 CICW 24 20.10.2015 28.12.2018
856 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 IIC 24 20.10.2015 28.12.2018
857 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITC 24 20.10.2015 28.12.2018
858 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
859 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
860 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITCW 24 20.10.2015 28.12.2018
861 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
862 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
863 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
864 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL100 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
865 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
866 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CICPW 24 20.10.2015 28.12.2018
867 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 CICW 24 20.10.2015 28.12.2018
868 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITC 24 20.10.2015 28.12.2018
869 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
870 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
871 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITCW 24 20.10.2015 28.12.2018
872 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITED 24 20.10.2015 28.12.2018
873 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 ITEPDW 24 20.10.2015 28.12.2018
874 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 MN 24 20.10.2015 28.12.2018
875 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC CL80 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
876 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 24 20.10.2015 28.12.2018
877 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 100 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
878 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 40 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
879 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 60 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
880 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP 80 MNR 24 20.10.2015 28.12.2018
881 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP100 24 20.10.2015 28.12.2018
882 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP40 24 20.10.2015 28.12.2018
883 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP60 24 20.10.2015 28.12.2018
884 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC FLIP80 24 20.10.2015 28.12.2018
885 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC JN40 SP 24 20.10.2015 28.12.2018
886 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC JN80 SP 24 20.10.2015 28.12.2018
887 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
888 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 BTEP 24 20.10.2015 28.12.2018
889 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
890 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITC 24 20.10.2015 28.12.2018
891 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PE20 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
892 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 24 20.10.2015 28.12.2018
893 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTE 24 20.10.2015 28.12.2018
894 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 BTEP 24 20.10.2015 28.12.2018
895 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 CIC 24 20.10.2015 28.12.2018
896 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITC 24 20.10.2015 28.12.2018
897 Цифров/ Програмируем цифров слухов апарат-SONIC PEP 20 ITCD 24 20.10.2015 28.12.2018
898 Четириопорен бастун LK 3021 20.10.2015 28.12.2018
899 Четириопорен бастун LK 3023 20.10.2015 28.12.2018
900 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 20.10.2015 28.12.2018
901 гуми и лагери 20.10.2015 28.12.2018