Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДИНЕЙРО" ЕООД
Населено място:гр. Варна
Седалище:жк."Владислав Варненчик" бл.214, вх.З, ет.2, ап.68
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0895 616 192
Факс:
E-mail:
Представляващ:Десислава Стилиянова Ганчева
Удостоверение:400 / 20.10.2015
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 20.10.2015
2 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 20.10.2015
3 Акумулаторна инвалидна количка CS800 12 20.10.2015
4 Акумулаторна инвалидна количка CS820A 12 20.10.2015
5 Акумулаторна инвалидна количка CS820B 12 20.10.2015
6 Акумулаторна инвалидна количка CS820R 12 20.10.2015
7 Акумулаторна инвалидна количка CS860A 12 20.10.2015
8 Акумулаторна инвалидна количка CS860B 12 20.10.2015
9 Акумулаторна инвалидна количка CS880A 12 20.10.2015
10 Акумулаторна инвалидна количка CS880B 12 20.10.2015
11 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 20.10.2015
12 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 20.10.2015
13 Акумулаторна инвалидна количка FS101A 12 20.10.2015
14 Акумулаторна инвалидна количка FS110A 12 20.10.2015
15 Акумулаторна инвалидна количка FS111A 12 20.10.2015
16 Акумулаторна инвалидна количка FS121 12 20.10.2015
17 Акумулаторна инвалидна количка FS122LG 12 20.10.2015
18 Акумулаторна инвалидна количка FS122LGC 12 20.10.2015
19 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 20.10.2015
20 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-03 12 20.10.2015
21 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-04 12 20.10.2015
22 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-05 12 20.10.2015
23 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4-06 12 20.10.2015
24 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-03 12 20.10.2015
25 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-04 12 20.10.2015
26 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-05 12 20.10.2015
27 Акумулаторна инвалидна количка OSD-L4HS-06 12 20.10.2015
28 Акумулаторна инвалидна количка OSD-ROCKET 12 20.10.2015
29 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-03 12 20.10.2015
30 Акумулаторна инвалидна количка OSD-TR3-49-06 12 20.10.2015
31 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-04 12 20.10.2015
32 Акумулаторна инвалидна количка OSD-WT-T4D-06 12 20.10.2015
33 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 20.10.2015
34 Антидекубитален дюшек ALESE 12 20.10.2015
35 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 20.10.2015
36 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 20.10.2015
37 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 20.10.2015
38 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 20.10.2015
39 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 20.10.2015
40 Антидекубитален дюшек EXCEL1000 20.10.2015
41 Антидекубитален дюшек EXCEL2000 20.10.2015
42 Антидекубитален дюшек EXCEL2500 20.10.2015
43 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 20.10.2015
44 Антидекубитален дюшек LIBER 12 20.10.2015
45 Антидекубитален дюшек LTM602 20.10.2015
46 Антидекубитален дюшек LTM661 20.10.2015
47 Антидекубитален дюшек LTM662 20.10.2015
48 Антидекубитален дюшек LTM663 20.10.2015
49 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 20.10.2015
50 Антидекубитален дюшек OASIS 12 20.10.2015
51 Антидекубитален дюшек OSD-4100 20.10.2015
52 Антидекубитален дюшек OSD-4101 20.10.2015
53 Антидекубитален дюшек OSD-4200 20.10.2015
54 Антидекубитален дюшек OSD-516-K 20.10.2015
55 Антидекубитален дюшек OSD-U2206402 20.10.2015
56 Антидекубитален дюшек RC-202 12 20.10.2015
57 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 20.10.2015
58 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 20.10.2015
59 Антидекубитален дюшек ST725 20.10.2015
60 Антидекубитален дюшек ST728 20.10.2015
61 Антидекубитален дюшек ST730 20.10.2015
62 Антидекубитален дюшек ST732 20.10.2015
63 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 20.10.2015
64 Антидекубитален дюшек Н-15 12 20.10.2015
65 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 20.10.2015
66 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 20.10.2015
67 Антидекубитална възглавница FS520 6 20.10.2015
68 Антидекубитална възглавница OSD-4000 6 20.10.2015
69 Антидекубитална възглавница OSD-4001 6 20.10.2015
70 Антидекубитална възглавница OSD-4016 6 20.10.2015
71 Антидекубитална възглавница OSD-4017 6 20.10.2015
72 Антидекубитална възглавница OSD-4018 6 20.10.2015
73 Антидекубитална възглавница ST700 6 20.10.2015
74 Антидекубитална възглавница ST703 6 20.10.2015
75 Антидекубитална възглавница ST705 6 20.10.2015
76 Антидекубитална възглавница ST710 6 20.10.2015
77 Антидекубитална възглавница ST720 6 20.10.2015
78 Антидекубитална възглавница Н-6 12 20.10.2015
79 Антидекубитална възглавница Н-9 12 20.10.2015
80 Бастун нерегулируем FS910L 20.10.2015
81 Бастун нерегулируем RP144 20.10.2015
82 Бастун регулируем FS9206L 20.10.2015
83 Бастун регулируем FS920L 20.10.2015
84 Бастун регулируем FS927L 20.10.2015
85 Бастун регулируем FS928L 20.10.2015
86 Бастун регулируем FS9296L 20.10.2015
87 Бастун регулируем FS929L 20.10.2015
88 Бастун регулируем FS9306L 20.10.2015
89 Бастун регулируем FS930L 20.10.2015
90 Бастун регулируем FS9386L 20.10.2015
91 Бастун регулируем FS938L 20.10.2015
92 Бастун регулируем FS939L 20.10.2015
93 Бастун регулируем OSD-8110 20.10.2015
94 Бастун регулируем OSD-8700 20.10.2015
95 Бастун регулируем OSD-8800-DX/SX 20.10.2015
96 Бастун регулируем OSD-RPM-76080 20.10.2015
97 Бастун регулируем RP145NC 20.10.2015
98 Бастун регулируем RP145NL 20.10.2015
99 Бастун регулируем RP146 20.10.2015
100 Бастун регулируем RP147 20.10.2015
101 Бастун регулируем RP148 20.10.2015
102 Бастун регулируем RP149 20.10.2015
103 Бастун триопорен FS926 20.10.2015
104 Бастун триопорен OSD-RPM-70035 20.10.2015
105 Бастун триопорен RP715 20.10.2015
106 Бастун триопорен RP720 20.10.2015
107 Бастун триопорен RP721 20.10.2015
108 Бастун четириопорен FS921 20.10.2015
109 Бастун четириопорен FS924 20.10.2015
110 Бастун четириопорен FS931 20.10.2015
111 Бастун четириопорен FS932 20.10.2015
112 Бастун четириопорен FS934 20.10.2015
113 Бастун четириопорен FS942 20.10.2015
114 Бастун четириопорен FS944 20.10.2015
115 Бастун четириопорен OSD-RPM-70003 20.10.2015
116 Бастун четириопорен OSD-RPM-70030 20.10.2015
117 Бастун четириопорен RP723 20.10.2015
118 Бастун четириопорен RP724 20.10.2015
119 Бастун четириопорен RP726 20.10.2015
120 Батерии 10 20.10.2015
121 Батерии 13 20.10.2015
122 Батерии 312 20.10.2015
123 Батерии 675 20.10.2015
124 Гръдна епитеза Balance 1+2 O (Balance Extra Soft) 20.10.2015
125 Гръдна епитеза Balance 1+2C (Balance Part Bottom) 20.10.2015
126 Гръдна епитеза Balance 1+2T (Balance Part Top) 20.10.2015
127 Гръдна епитеза Balance 2D (Balance Delta) 20.10.2015
128 Гръдна епитеза Balance Contact 1+ 2T ( Balance Part Contact Top) 20.10.2015
129 Гръдна епитеза Balance Contact 1+2C (Balane Part Contact Bottom) 20.10.2015
130 Гръдна епитеза Balance Contact 2D ( Balance Delta Contact) 20.10.2015
131 Гръдна епитеза Climate Light 2A (Classic Light with climate control 20.10.2015
132 Гръдна епитеза Climate Light 2S (Tria Light with climate control ) 20.10.2015
133 Гръдна епитеза Contact 1S(Tresia Personally Contact) 20.10.2015
134 Гръдна епитеза Contact 3E 20.10.2015
135 Гръдна епитеза Contact 3S (Tria Contact) 20.10.2015
136 Гръдна епитеза Contact Light 3S (Tria Contact Light) 20.10.2015
137 Гръдна епитеза Contact Plus 3S (Tria Plus) 20.10.2015
138 Гръдна епитеза Discrene Asymmetric 20.10.2015
139 Гръдна епитеза Discrene Teardrop 20.10.2015
140 Гръдна епитеза Discrene Triangle 20.10.2015
141 Гръдна епитеза Energy 2U 20.10.2015
142 Гръдна епитеза Energy 3U 20.10.2015
143 Гръдна епитеза Essential 1S (Tresia Personally) 20.10.2015
144 Гръдна епитеза Essential 2A (Classic Basic) 20.10.2015
145 Гръдна епитеза Essential 2E (Teardrop Basic) 20.10.2015
146 Гръдна епитеза Essential 2S 20.10.2015
147 Гръдна епитеза Essential 3A (Classic Standart) 20.10.2015
148 Гръдна епитеза Essential 3S (Tria Basic) 20.10.2015
149 Гръдна епитеза Essential Light 2A (Classic Basic Light) 20.10.2015
150 Гръдна епитеза Essential Light 2S (Tria Aire) 20.10.2015
151 Гръдна епитеза Essential Light 3E (Luxa Aire) 20.10.2015
152 Гръдна епитеза Essential Light 3S (Tria Basic Light) 20.10.2015
153 Гръдна епитеза Individual 2A (Classic Flow) 20.10.2015
154 Гръдна епитеза Individual 3S (Tria Flow) 20.10.2015
155 Гръдна епитеза Individual Light 1S (Tresia) 20.10.2015
156 Гръдна епитеза Individual Light 3A (Prema) 20.10.2015
157 Гръдна епитеза Natura 1S (Trasia Personally Lite) 20.10.2015
158 Гръдна епитеза Natura 2A (Classic II) 20.10.2015
159 Гръдна епитеза Natura 3E (Luxa Lite) 20.10.2015
160 Гръдна епитеза Natura 3S (Tria II) 20.10.2015
161 Гръдна епитеза Natura Light 1S (Tresia Light) 20.10.2015
162 Гръдна епитеза Natura Light 2A (Classic light) 20.10.2015
163 Гръдна епитеза Natura Light 3S (Tria Light) 20.10.2015
164 Гръдна епитеза Priform 20.10.2015
165 Гръдна епитеза Tria Swimform 20.10.2015
166 Инвалидна количка - рингова CA100 12 20.10.2015
167 Инвалидна количка - рингова CA103 12 20.10.2015
168 Инвалидна количка - рингова CA110 12 20.10.2015
169 Инвалидна количка - рингова CA113 12 20.10.2015
170 Инвалидна количка - рингова CA120 12 20.10.2015
171 Инвалидна количка - рингова CA123 12 20.10.2015
172 Инвалидна количка - рингова CA130 12 20.10.2015
173 Инвалидна количка - рингова CA133 12 20.10.2015
174 Инвалидна количка - рингова CA140 12 20.10.2015
175 Инвалидна количка - рингова CA143 12 20.10.2015
176 Инвалидна количка - рингова CA150 12 20.10.2015
177 Инвалидна количка - рингова CA153 12 20.10.2015
178 Инвалидна количка - рингова CA160 12 20.10.2015
179 Инвалидна количка - рингова CA163 12 20.10.2015
180 Инвалидна количка - рингова CA170 12 20.10.2015
181 Инвалидна количка - рингова CA173 12 20.10.2015
182 Инвалидна количка - рингова FS802-35 12 20.10.2015
183 Инвалидна количка - рингова FS802C 12 20.10.2015
184 Инвалидна количка - рингова FS809 12 20.10.2015
185 Инвалидна количка - рингова FS809B 12 20.10.2015
186 Инвалидна количка - рингова FS809Y 12 20.10.2015
187 Инвалидна количка - рингова FS846L 12 20.10.2015
188 Инвалидна количка - рингова FS864LY 12 20.10.2015
189 Инвалидна количка - рингова FS871 12 20.10.2015
190 Инвалидна количка - рингова FS872L 12 20.10.2015
191 Инвалидна количка - рингова FS873 12 20.10.2015
192 Инвалидна количка - рингова FS873LA-43 12 20.10.2015
193 Инвалидна количка - рингова FS874 12 20.10.2015
194 Инвалидна количка - рингова FS874-51 12 20.10.2015
195 Инвалидна количка - рингова FS874A 12 20.10.2015
196 Инвалидна количка - рингова FS874B 12 20.10.2015
197 Инвалидна количка - рингова FS874L 12 20.10.2015
198 Инвалидна количка - рингова FS874LAH 12 20.10.2015
199 Инвалидна количка - рингова FS874LAH-35 12 20.10.2015
200 Инвалидна количка - рингова FS874LAJ 12 20.10.2015
201 Инвалидна количка - рингова FS874LJ 12 20.10.2015
202 Инвалидна количка - рингова FS874LX 12 20.10.2015
203 Инвалидна количка - рингова FS874Y 12 20.10.2015
204 Инвалидна количка - рингова FS875 12 20.10.2015
205 Инвалидна количка - рингова FS901 12 20.10.2015
206 Инвалидна количка - рингова FS901B 12 20.10.2015
207 Инвалидна количка - рингова FS902GC 12 20.10.2015
208 Инвалидна количка - рингова FS903 12 20.10.2015
209 Инвалидна количка - рингова FS903L 12 20.10.2015
210 Инвалидна количка - рингова FS903LB 12 20.10.2015
211 Инвалидна количка - рингова FS903LC 12 20.10.2015
212 Инвалидна количка - рингова FS908A 12 20.10.2015
213 Инвалидна количка - рингова FS908L 12 20.10.2015
214 Инвалидна количка - рингова FS908LABH 12 20.10.2015
215 Инвалидна количка - рингова FS908LAJ 12 20.10.2015
216 Инвалидна количка - рингова FS909 12 20.10.2015
217 Инвалидна количка - рингова FS909B 12 20.10.2015
218 Инвалидна количка - рингова FS950LB 12 20.10.2015
219 Инвалидна количка - рингова FS951B 12 20.10.2015
220 Инвалидна количка - рингова FS952LBC 12 20.10.2015
221 Инвалидна количка - рингова FS952LC 12 20.10.2015
222 Инвалидна количка - рингова FS954GC 12 20.10.2015
223 Инвалидна количка - рингова FS954LGC 12 20.10.2015
224 Инвалидна количка - рингова FS955L 12 20.10.2015
225 Инвалидна количка - рингова FS971LB 12 20.10.2015
226 Инвалидна количка - рингова FS972 12 20.10.2015
227 Инвалидна количка - рингова FS974L 12 20.10.2015
228 Инвалидна количка - рингова FS974LJ 12 20.10.2015
229 Инвалидна количка - рингова FS975-51 12 20.10.2015
230 Инвалидна количка - рингова FS980LA 12 20.10.2015
231 Инвалидна количка - рингова FS980LA-35 12 20.10.2015
232 Инвалидна количка - рингова FS983 12 20.10.2015
233 Инвалидна количка - рингова FS983L 12 20.10.2015
234 Инвалидна количка - рингова NE-28093 12 20.10.2015
235 Инвалидна количка - рингова NE-28094 12 20.10.2015
236 Инвалидна количка - рингова NE-28095 12 20.10.2015
237 Инвалидна количка - рингова NE-28096 12 20.10.2015
238 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS 12 20.10.2015
239 Инвалидна количка - рингова OSD-LWSS-E 12 20.10.2015
240 Инвалидна количка - рингова OSD-NPR20-40 12 20.10.2015
241 Инвалидна количка - рингова OSD-STCQ 12 20.10.2015
242 Инвалидна количка - рингова OSDSTC2D 12 20.10.2015
243 Инвалидна количка - рингова СА700 12 20.10.2015
244 Инвалидна количка - рингова СА703 12 20.10.2015
245 Инвалидна количка - рингова СА710 12 20.10.2015
246 Инвалидна количка - рингова СА713 12 20.10.2015
247 Инвалидна количка - рингова СВ100 12 20.10.2015
248 Инвалидна количка - рингова СВ103 12 20.10.2015
249 Инвалидна количка - рингова СВ110 12 20.10.2015
250 Инвалидна количка - рингова СВ113 12 20.10.2015
251 Инвалидна количка - рингова СВ120 12 20.10.2015
252 Инвалидна количка - рингова СВ123 12 20.10.2015
253 Инвалидна количка - рингова СВ130 12 20.10.2015
254 Инвалидна количка - рингова СВ133 12 20.10.2015
255 Инвалидна количка - рингова СВ140 12 20.10.2015
256 Инвалидна количка - рингова СВ143 12 20.10.2015
257 Инвалидна количка - рингова СВ150 12 20.10.2015
258 Инвалидна количка - рингова СВ153 12 20.10.2015
259 Инвалидна количка - рингова СВ160 12 20.10.2015
260 Инвалидна количка - рингова СВ163 12 20.10.2015
261 Инвалидна количка - рингова СВ170 12 20.10.2015
262 Инвалидна количка - рингова СВ173 12 20.10.2015
263 Инвалидна количка - рингова СВ220 12 20.10.2015
264 Инвалидна количка - рингова СВ223 12 20.10.2015
265 Инвалидна количка - рингова СВ230 12 20.10.2015
266 Инвалидна количка - рингова СВ233 12 20.10.2015
267 Инвалидна количка - рингова СВ260 12 20.10.2015
268 Инвалидна количка - рингова СВ263 12 20.10.2015
269 Инвалидна количка - рингова СВ270 12 20.10.2015
270 Инвалидна количка - рингова СВ273 12 20.10.2015
271 Инвалидна количка - рингова СВ300 12 20.10.2015
272 Инвалидна количка - рингова СВ310 12 20.10.2015
273 Инвалидна количка - рингова СВ320 12 20.10.2015
274 Инвалидна количка - рингова СВ330 12 20.10.2015
275 Инвалидна количка - рингова СВ400 12 20.10.2015
276 Инвалидна количка - рингова СВ403 12 20.10.2015
277 Инвалидна количка - рингова СВ405 12 20.10.2015
278 Инвалидна количка - рингова СВ408 12 20.10.2015
279 Инвалидна количка - рингова СВ410 12 20.10.2015
280 Инвалидна количка - рингова СВ413 12 20.10.2015
281 Инвалидна количка - рингова СВ415 12 20.10.2015
282 Инвалидна количка - рингова СВ418 12 20.10.2015
283 Инвалидна количка - рингова СВ420 12 20.10.2015
284 Инвалидна количка - рингова СВ423 12 20.10.2015
285 Инвалидна количка - рингова СВ425 12 20.10.2015
286 Инвалидна количка - рингова СВ428 12 20.10.2015
287 Инвалидна количка - рингова СВ430 12 20.10.2015
288 Инвалидна количка - рингова СВ433 12 20.10.2015
289 Инвалидна количка - рингова СВ435 12 20.10.2015
290 Инвалидна количка - рингова СВ438 12 20.10.2015
291 Инвалидна количка - рингова СВ440 12 20.10.2015
292 Инвалидна количка - рингова СВ443 12 20.10.2015
293 Инвалидна количка - рингова СВ450 12 20.10.2015
294 Инвалидна количка - рингова СВ453 12 20.10.2015
295 Инвалидна количка - рингова СВ460 12 20.10.2015
296 Инвалидна количка - рингова СВ463 12 20.10.2015
297 Инвалидна количка - рингова СВ470 12 20.10.2015
298 Инвалидна количка - рингова СВ473 12 20.10.2015
299 Инвалидна количка - рингова СВ700 12 20.10.2015
300 Инвалидна количка - рингова СВ703 12 20.10.2015
301 Инвалидна количка - рингова СВ710 12 20.10.2015
302 Инвалидна количка - рингова СВ713 12 20.10.2015
303 Инвалидна количка - рингова СВ800 12 20.10.2015
304 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 20.10.2015
305 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 20.10.2015
306 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 20.10.2015
307 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 20.10.2015
308 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 20.10.2015
309 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 20.10.2015
310 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 20.10.2015
311 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 20.10.2015
312 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 20.10.2015
313 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 20.10.2015
314 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 20.10.2015
315 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 20.10.2015
316 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 20.10.2015
317 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 20.10.2015
318 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 20.10.2015
319 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 20.10.2015
320 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 20.10.2015
321 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 20.10.2015
322 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 20.10.2015
323 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 20.10.2015
324 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 20.10.2015
325 Инвалидна количка - рингова XLT 12 20.10.2015
326 Инвалидна количка - с чужда помощ FS800L 12 20.10.2015
327 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870ABJ 12 20.10.2015
328 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LAH 12 20.10.2015
329 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LB 12 20.10.2015
330 Инвалидна количка - с чужда помощ FS870LBJ 12 20.10.2015
331 Инвалидна количка - с чужда помощ FS871LB 12 20.10.2015
332 Инвалидна количка - с чужда помощ FS907LB 12 20.10.2015
333 Инвалидна количка - с чужда помощ FS953LB 12 20.10.2015
334 Инвалидна количка - с чужда помощ FS956L 12 20.10.2015
335 Инвалидна количка - с чужда помощ FS972LB 12 20.10.2015
336 Инвалидна количка - с чужда помощ FS984L 12 20.10.2015
337 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRD 12 20.10.2015
338 Инвалидна количка - с чужда помощ OSD-STTRL 12 20.10.2015
339 Инвалидна количка - с чужда помощ СА500 12 20.10.2015
340 Инвалидна количка - с чужда помощ СА505 12 20.10.2015
341 Инвалидна количка - с чужда помощ СА510 12 20.10.2015
342 Инвалидна количка - с чужда помощ СА515 12 20.10.2015
343 Инвалидна количка - с чужда помощ СА520 12 20.10.2015
344 Инвалидна количка - с чужда помощ СА525 12 20.10.2015
345 Инвалидна количка - с чужда помощ СА530 12 20.10.2015
346 Инвалидна количка - с чужда помощ СА535 12 20.10.2015
347 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ500 12 20.10.2015
348 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ505 12 20.10.2015
349 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ510 12 20.10.2015
350 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ515 12 20.10.2015
351 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ520 12 20.10.2015
352 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ525 12 20.10.2015
353 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ530 12 20.10.2015
354 Инвалидна количка - с чужда помощ СВ535 12 20.10.2015
355 Комбиниран стол за тоалет и баня FS691 12 20.10.2015
356 Комбиниран стол за тоалет и баня FS692 12 20.10.2015
357 Комбиниран стол за тоалет и баня FS693 12 20.10.2015
358 Комбиниран стол за тоалет и баня FS810 12 20.10.2015
359 Комбиниран стол за тоалет и баня FS811 12 20.10.2015
360 Комбиниран стол за тоалет и баня FS812 12 20.10.2015
361 Комбиниран стол за тоалет и баня FS894 12 20.10.2015
362 Комбиниран стол за тоалет и баня FS895L 12 20.10.2015
363 Комбиниран стол за тоалет и баня FS896 12 20.10.2015
364 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-20065176 12 20.10.2015
365 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68600 12 20.10.2015
366 Комбиниран стол за тоалет и баня OSD-RPM-68680D 12 20.10.2015
367 Комбиниран стол за тоалет и баня RC100 12 20.10.2015
368 Комбиниран стол за тоалет и баня RC110 12 20.10.2015
369 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209223 12 20.10.2015
370 Комбиниран стол за тоалет и баня RFSU-80209224 12 20.10.2015
371 Комбиниран стол за тоалет и баня RS940 12 20.10.2015
372 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 20.10.2015
373 Комбиниран тоалетен стол AIS - Eсо 74 12 20.10.2015
374 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 20.10.2015
375 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 20.10.2015
376 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 20.10.2015
377 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 20.10.2015
378 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 20.10.2015
379 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 20.10.2015
380 Консумативи акумулаторни батерии 20.10.2015
381 Консумативи гуми и лагери 20.10.2015
382 Консумативи гуми, лагери 20.10.2015
383 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 20.10.2015
384 Масичка за инвалидна количка FS560 6 20.10.2015
385 Масичка за инвалидна количка FS561 6 20.10.2015
386 Масичка за инвалидна количка FS562 6 20.10.2015
387 Масичка за инвалидна количка FS563 6 20.10.2015
388 Масичка за инвалидна количка OSD-NS-0409 6 20.10.2015
389 Масичка за инвалидна количка RS988 6 20.10.2015
390 Масичка за инвалидна количка RS990 6 20.10.2015
391 Патереца - канадка Advantic 20.10.2015
392 Патерица - канадка FS923L 20.10.2015
393 Патерица - канадка FS933L 20.10.2015
394 Патерица - канадка FS937L 20.10.2015
395 Патерица - канадка OSD-8005(BK,BL,GR) 20.10.2015
396 Патерица - канадка OSD-8006(BK,BL,GR) 20.10.2015
397 Патерица - канадка RP700(B,G,R) 20.10.2015
398 Патерица - канадка RP701(V,R,B,A,N) 20.10.2015
399 Патерица - канадка RP705A 20.10.2015
400 Патерица - подмишечна FS925L(S,M,L) 20.10.2015
401 Патерица - подмишечна FS935 20.10.2015
402 Патерица - подмишечна FS935L 20.10.2015
403 Патерица - подмишечна FS935S 20.10.2015
404 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86001 20.10.2015
405 Патерица - подмишечна OSD-RPM-86002 20.10.2015
406 Патерица - подмишечна RP710 20.10.2015
407 Патерица - подмишечна RP713 20.10.2015
408 Патерици - подмишечни LK 3010 L, M, S 20.10.2015
409 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3030 20.10.2015
410 Патерици – подлакътни, тип канадки LK 3031 20.10.2015
411 Перука -CAMAFLEX Alexa 20.10.2015
412 Перука -CAMAFLEX Angelina 20.10.2015
413 Перука -CAMAFLEX Anna 20.10.2015
414 Перука -CAMAFLEX Antonia 20.10.2015
415 Перука -CAMAFLEX Beatrice 20.10.2015
416 Перука -CAMAFLEX Bijou 20.10.2015
417 Перука -CAMAFLEX Carola 20.10.2015
418 Перука -CAMAFLEX Catalina 20.10.2015
419 Перука -CAMAFLEX Charleen 20.10.2015
420 Перука -CAMAFLEX Charming 20.10.2015
421 Перука -CAMAFLEX Dallas 20.10.2015
422 Перука -CAMAFLEX Esmerald 20.10.2015
423 Перука -CAMAFLEX Eva 20.10.2015
424 Перука -CAMAFLEX Fabia 20.10.2015
425 Перука -CAMAFLEX Fabienne 20.10.2015
426 Перука -CAMAFLEX Fancy Wig 20.10.2015
427 Перука -CAMAFLEX Felipa 20.10.2015
428 Перука -CAMAFLEX Fiona 20.10.2015
429 Перука -CAMAFLEX Franka 20.10.2015
430 Перука -CAMAFLEX Giana 20.10.2015
431 Перука -CAMAFLEX Graciella 20.10.2015
432 Перука -CAMAFLEX Hanne 20.10.2015
433 Перука -CAMAFLEX Heavenly Mono 20.10.2015
434 Перука -CAMAFLEX Hella 20.10.2015
435 Перука -CAMAFLEX Jamila 20.10.2015
436 Перука -CAMAFLEX Jarla 20.10.2015
437 Перука -CAMAFLEX Johanna 20.10.2015
438 Перука -CAMAFLEX Jolina 20.10.2015
439 Перука -CAMAFLEX Julia 20.10.2015
440 Перука -CAMAFLEX Karima 20.10.2015
441 Перука -CAMAFLEX Kirsten 20.10.2015
442 Перука -CAMAFLEX Kitty 20.10.2015
443 Перука -CAMAFLEX Laura Mono 20.10.2015
444 Перука -CAMAFLEX Libby 20.10.2015
445 Перука -CAMAFLEX Lilou 20.10.2015
446 Перука -CAMAFLEX Lina 20.10.2015
447 Перука -CAMAFLEX Lydia 20.10.2015
448 Перука -CAMAFLEX Mara 20.10.2015
449 Перука -CAMAFLEX Margit 20.10.2015
450 Перука -CAMAFLEX Maxi 20.10.2015
451 Перука -CAMAFLEX Mira 20.10.2015
452 Перука -CAMAFLEX Nadia 20.10.2015
453 Перука -CAMAFLEX Nicole 20.10.2015
454 Перука -CAMAFLEX Paula 20.10.2015
455 Перука -CAMAFLEX Pearl 20.10.2015
456 Перука -CAMAFLEX Precious 20.10.2015
457 Перука -CAMAFLEX Sabine 20.10.2015
458 Перука -CAMAFLEX Sai Mono 20.10.2015
459 Перука -CAMAFLEX Salia 20.10.2015
460 Перука -CAMAFLEX Sandie 20.10.2015
461 Перука -CAMAFLEX Sandra 20.10.2015
462 Перука -CAMAFLEX Sandria 20.10.2015
463 Перука -CAMAFLEX Senja 20.10.2015
464 Перука -CAMAFLEX Silvia 20.10.2015
465 Перука -CAMAFLEX Smilja 20.10.2015
466 Перука -CAMAFLEX Sofia 20.10.2015
467 Перука -CAMAFLEX Tabea 20.10.2015
468 Перука -CAMAFLEX Tania 20.10.2015
469 Перука -CAMAFLEX Tessa 20.10.2015
470 Перука -CAMAFLEX Tina 20.10.2015
471 Перука -CAMAFLEX Vicky 20.10.2015
472 Перука -CAMAFLEX Viola 20.10.2015
473 Перука -CAMAFLEX Virna 20.10.2015
474 Перука -CAMAFLEX Wallis 20.10.2015
475 Перука -FRANCA FERRETTI Alicia 20.10.2015
476 Перука -FRANCA FERRETTI Alisha 20.10.2015
477 Перука -FRANCA FERRETTI Amber 20.10.2015
478 Перука -FRANCA FERRETTI Amelie 20.10.2015
479 Перука -FRANCA FERRETTI Anna medico 20.10.2015
480 Перука -FRANCA FERRETTI Belinda 20.10.2015
481 Перука -FRANCA FERRETTI Bella Medico 20.10.2015
482 Перука -FRANCA FERRETTI Blues Klein 20.10.2015
483 Перука -FRANCA FERRETTI Camilla 20.10.2015
484 Перука -FRANCA FERRETTI Caprice 20.10.2015
485 Перука -FRANCA FERRETTI Carlotta 20.10.2015
486 Перука -FRANCA FERRETTI Chiara 20.10.2015
487 Перука -FRANCA FERRETTI Daria 20.10.2015
488 Перука -FRANCA FERRETTI Diamond 20.10.2015
489 Перука -FRANCA FERRETTI Diana 20.10.2015
490 Перука -FRANCA FERRETTI Dolomit 20.10.2015
491 Перука -FRANCA FERRETTI Dominiquie 20.10.2015
492 Перука -FRANCA FERRETTI Doro 20.10.2015
493 Перука -FRANCA FERRETTI Emerald 20.10.2015
494 Перука -FRANCA FERRETTI Eva 20.10.2015
495 Перука -FRANCA FERRETTI Fox Neu 20.10.2015
496 Перука -FRANCA FERRETTI Giselle 20.10.2015
497 Перука -FRANCA FERRETTI Gloria 20.10.2015
498 Перука -FRANCA FERRETTI Helena 20.10.2015
499 Перука -FRANCA FERRETTI Janine 20.10.2015
500 Перука -FRANCA FERRETTI Jasmin Medico 20.10.2015
501 Перука -FRANCA FERRETTI Karina 20.10.2015
502 Перука -FRANCA FERRETTI Katrin Medico 20.10.2015
503 Перука -FRANCA FERRETTI Lara 20.10.2015
504 Перука -FRANCA FERRETTI Laurie 20.10.2015
505 Перука -FRANCA FERRETTI Lenja 20.10.2015
506 Перука -FRANCA FERRETTI Liane 20.10.2015
507 Перука -FRANCA FERRETTI Lisa 20.10.2015
508 Перука -FRANCA FERRETTI Mambo 20.10.2015
509 Перука -FRANCA FERRETTI Marica 20.10.2015
510 Перука -FRANCA FERRETTI Marina Medico 20.10.2015
511 Перука -FRANCA FERRETTI Marta 20.10.2015
512 Перука -FRANCA FERRETTI Melina Medico 20.10.2015
513 Перука -FRANCA FERRETTI Mona medico 20.10.2015
514 Перука -FRANCA FERRETTI Nadine 20.10.2015
515 Перука -FRANCA FERRETTI Nancy 20.10.2015
516 Перука -FRANCA FERRETTI Nicole Medico 20.10.2015
517 Перука -FRANCA FERRETTI Nina 20.10.2015
518 Перука -FRANCA FERRETTI Nora Mono 20.10.2015
519 Перука -FRANCA FERRETTI Pamela 20.10.2015
520 Перука -FRANCA FERRETTI Paola medico 20.10.2015
521 Перука -FRANCA FERRETTI Pepita Medico 20.10.2015
522 Перука -FRANCA FERRETTI Reggae 20.10.2015
523 Перука -FRANCA FERRETTI Renee 20.10.2015
524 Перука -FRANCA FERRETTI Rubin 20.10.2015
525 Перука -FRANCA FERRETTI Rumba 20.10.2015
526 Перука -FRANCA FERRETTI Sara 20.10.2015
527 Перука -FRANCA FERRETTI Saskia 20.10.2015
528 Перука -FRANCA FERRETTI Scarlet 20.10.2015
529 Перука -FRANCA FERRETTI Smaragd 20.10.2015
530 Перука -FRANCA FERRETTI Sophia 20.10.2015
531 Перука -FRANCA FERRETTI Stefania 20.10.2015
532 Перука -FRANCA FERRETTI Stella 20.10.2015
533 Перука -FRANCA FERRETTI Suplex 20.10.2015
534 Перука -FRANCA FERRETTI Tanja Medico 20.10.2015
535 Перука -FRANCA FERRETTI Tatjana 20.10.2015
536 Перука -FRANCA FERRETTI Ulla Medico 20.10.2015
537 Перука -FRANCA FERRETTI Valery 20.10.2015
538 Перука -FRANCA FERRETTI Vanessa Medico 20.10.2015
539 Перука -FRANCA FERRETTI Vera Medico 20.10.2015
540 Перука -FRANCA FERRETTI Yvonne 20.10.2015
541 Перука -JAMES MORRIS President 20.10.2015
542 Перука -JAMES MORRIS Ramas 20.10.2015
543 Перука -JAMES MORRIS Samar 20.10.2015
544 Перука -JAMES MORRIS Sir 20.10.2015
545 Перука -NORIKO Andi 20.10.2015
546 Перука -NORIKO Angelica 20.10.2015
547 Перука -NORIKO Angelika Mono 20.10.2015
548 Перука -NORIKO Bree 20.10.2015
549 Перука -NORIKO Candy 20.10.2015
550 Перука -NORIKO Chana 20.10.2015
551 Перука -NORIKO Chloe 20.10.2015
552 Перука -NORIKO Claire 20.10.2015
553 Перука -NORIKO Claire Mono 20.10.2015
554 Перука -NORIKO Cori Mono 20.10.2015
555 Перука -NORIKO Cory 20.10.2015
556 Перука -NORIKO Dana 20.10.2015
557 Перука -NORIKO Florence Mono 20.10.2015
558 Перука -NORIKO Hannah 20.10.2015
559 Перука -NORIKO Jassica 20.10.2015
560 Перука -NORIKO Justine 20.10.2015
561 Перука -NORIKO Katie 20.10.2015
562 Перука -NORIKO Kylie 20.10.2015
563 Перука -NORIKO Lexi 20.10.2015
564 Перука -NORIKO Madison 20.10.2015
565 Перука -NORIKO Mason 20.10.2015
566 Перука -NORIKO Monica 20.10.2015
567 Перука -NORIKO Pam 20.10.2015
568 Перука -NORIKO Pam Mono 20.10.2015
569 Перука -NORIKO Reese 20.10.2015
570 Перука -NORIKO Robin 20.10.2015
571 Перука -NORIKO Roni 20.10.2015
572 Перука -NORIKO Ryan 20.10.2015
573 Перука -NORIKO Sally 20.10.2015
574 Перука -NORIKO Sally Mono 20.10.2015
575 Перука -NORIKO Sandie 20.10.2015
576 Перука -NORIKO Sky 20.10.2015
577 Перука -NORIKO Stacie 20.10.2015
578 Перука -NORIKO Sydney 20.10.2015
579 Перука -NORIKO Teri 20.10.2015
580 Перука -NORIKO Tess 20.10.2015
581 Перука -NORIKO Tiara Mono 20.10.2015
582 Перука -NORIKO Violet 20.10.2015
583 Перука -RENE OF PARIS Ashley 20.10.2015
584 Перука -RENE OF PARIS Audrey 20.10.2015
585 Перука -RENE OF PARIS Bailey 20.10.2015
586 Перука -RENE OF PARIS Bianca 20.10.2015
587 Перука -RENE OF PARIS Coco 20.10.2015
588 Перука -RENE OF PARIS Dawn 20.10.2015
589 Перука -RENE OF PARIS Felicity 20.10.2015
590 Перука -RENE OF PARIS Gillian 20.10.2015
591 Перука -RENE OF PARIS Heavenly 20.10.2015
592 Перука -RENE OF PARIS Heidi 20.10.2015
593 Перука -RENE OF PARIS Hunter 20.10.2015
594 Перука -RENE OF PARIS Jade 20.10.2015
595 Перука -RENE OF PARIS Jamie 20.10.2015
596 Перука -RENE OF PARIS Jana 20.10.2015
597 Перука -RENE OF PARIS Joey 20.10.2015
598 Перука -RENE OF PARIS Jordin 20.10.2015
599 Перука -RENE OF PARIS Laine 20.10.2015
600 Перука -RENE OF PARIS Lizzy 20.10.2015
601 Перука -RENE OF PARIS Mattie 20.10.2015
602 Перука -RENE OF PARIS Samy 20.10.2015
603 Перука -RENE OF PARIS Shannan 20.10.2015
604 Перука -RENE OF PARIS Shasta 20.10.2015
605 Перука -RENE OF PARIS Sierra 20.10.2015
606 Перука -RENE OF PARIS Tyler 20.10.2015
607 Перука -RENE OF PARIS Zoe 20.10.2015
608 Перука -REVLON Barcelona 20.10.2015
609 Перука -REVLON Bravo 20.10.2015
610 Перука -REVLON Bravo Mono 20.10.2015
611 Перука -REVLON Carefree 20.10.2015
612 Перука -REVLON Carmen 20.10.2015
613 Перука -REVLON Center Stage 20.10.2015
614 Перука -REVLON Cheer 20.10.2015
615 Перука -REVLON Constellation 20.10.2015
616 Перука -REVLON Desire 20.10.2015
617 Перука -REVLON Dream 20.10.2015
618 Перука -REVLON Eclipse 20.10.2015
619 Перука -REVLON Elite 20.10.2015
620 Перука -REVLON Embrance 20.10.2015
621 Перука -REVLON Emotion 20.10.2015
622 Перука -REVLON Endearing 20.10.2015
623 Перука -REVLON Extasy 20.10.2015
624 Перука -REVLON Fantasy 20.10.2015
625 Перука -REVLON Gigi 20.10.2015
626 Перука -REVLON Gina 20.10.2015
627 Перука -REVLON Harmony 20.10.2015
628 Перука -REVLON Impulse 20.10.2015
629 Перука -REVLON Inspiration 20.10.2015
630 Перука -REVLON Larissa 20.10.2015
631 Перука -REVLON Legacy 20.10.2015
632 Перука -REVLON Linda 20.10.2015
633 Перука -REVLON Love Song 20.10.2015
634 Перука -REVLON Luminary 20.10.2015
635 Перука -REVLON Magical 20.10.2015
636 Перука -REVLON Millennium 20.10.2015
637 Перука -REVLON Moonbeam 20.10.2015
638 Перука -REVLON Naples 20.10.2015
639 Перука -REVLON Nathalie 20.10.2015
640 Перука -REVLON Natural 20.10.2015
641 Перука -REVLON Night Star 20.10.2015
642 Перука -REVLON Petite Overture 20.10.2015
643 Перука -REVLON Poetry 20.10.2015
644 Перука -REVLON Premier 20.10.2015
645 Перука -REVLON Raquel 20.10.2015
646 Перука -REVLON Romance 20.10.2015
647 Перука -REVLON Rome 20.10.2015
648 Перука -REVLON Sagittarius 20.10.2015
649 Перука -REVLON Secret crush 20.10.2015
650 Перука -REVLON Sentimental 20.10.2015
651 Перука -REVLON Silhouette 20.10.2015
652 Перука -REVLON Solar 20.10.2015
653 Перука -REVLON Solo 20.10.2015
654 Перука -REVLON Star Struck 20.10.2015
655 Перука -REVLON Starlet 20.10.2015
656 Перука -REVLON Supreme 20.10.2015
657 Перука -REVLON Venice 20.10.2015
658 Перука -REVLON Verve 20.10.2015
659 Перука -REVLON Wonder 20.10.2015
660 Перука -SENTOO Aya 20.10.2015
661 Перука -SENTOO Hana 20.10.2015
662 Перука -SENTOO Kami 20.10.2015
663 Перука -SENTOO Kyn 20.10.2015
664 Перука -SENTOO Maiko 20.10.2015
665 Перука -SENTOO Mitsu 20.10.2015
666 Перука -SENTOO Mori 20.10.2015
667 Перука -SENTOO Myn 20.10.2015
668 Перука -SENTOO Nami 20.10.2015
669 Перука -SENTOO Sakura 20.10.2015
670 Перука -SENTOO Suki 20.10.2015
671 Перука -SENTOO Sumure 20.10.2015
672 Перука -SENTOO Suna 20.10.2015
673 Перука -SENTOO Yama 20.10.2015
674 Перука -SENTOO Yuri 20.10.2015
675 Проходилка Foria 12 20.10.2015
676 Проходилки LK 3003 12 20.10.2015
677 Проходилки LK 3003 W 12 20.10.2015
678 Проходилки LK 3004 12 20.10.2015
679 Проходилки LK 3004 W 12 20.10.2015
680 Проходилки LK 7010 U 12 20.10.2015
681 Проходилки LK 7030 U 12 20.10.2015
682 Регулируем бастун LK 3013 20.10.2015
683 Регулируем бастун LK 3015 20.10.2015
684 Регулируем бастун Silencio 20.10.2015
685 Резервни части и консумативи 20.10.2015
686 Стол за баня ALIZE 12 20.10.2015
687 Стол за баня DH-40 L 12 20.10.2015
688 Стол за баня FS796L 12 20.10.2015
689 Стол за баня FS797L 12 20.10.2015
690 Стол за баня FS798L 12 20.10.2015
691 Стол за баня GALAXI 12 20.10.2015
692 Стол за баня L-FIT 12 20.10.2015
693 Стол за баня OSD-RPM-68030 12 20.10.2015
694 Стол за баня RS929 12 20.10.2015
695 Тоалетен стол Aquatec 90 12 20.10.2015
696 Тоалетен стол Aquatec 900 12 20.10.2015
697 Тоалетен стол Cascata 12 20.10.2015
698 Тоалетен стол FS696 12 20.10.2015
699 Тоалетен стол FS893 12 20.10.2015
700 Тоалетен стол Izzo 12 20.10.2015
701 Тоалетен стол OSD-RPM-68200 12 20.10.2015
702 Тоалетен стол Omega Pliante 12 20.10.2015
703 Тоалетен стол Omega classique 12 20.10.2015
704 Тоалетен стол RP760 12 20.10.2015
705 Тоалетен стол RP761 12 20.10.2015
706 Тоалетен стол Styxo 12 20.10.2015
707 Тоалетен стол TS-Care 12 20.10.2015
708 Ходилка /проходилка/ FS912L 12 20.10.2015
709 Ходилка /проходилка/ FS913L 12 20.10.2015
710 Ходилка /проходилка/ FS915L 12 20.10.2015
711 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91010 12 20.10.2015
712 Ходилка /проходилка/ OSD-RPM-91040 12 20.10.2015
713 Ходилка /проходилка/ RP730 12 20.10.2015
714 Ходилка /проходилка/ RP734 12 20.10.2015
715 Ходилка /проходилка/ RP735 12 20.10.2015
716 Ходилка /проходилка/ RP740 12 20.10.2015
717 Ходилка /проходилка/ RP744 12 20.10.2015
718 Ходилка /проходилка/ RP745 12 20.10.2015
719 Ходилка /проходилка/ RP750 12 20.10.2015
720 Четириопорен бастун LK 3021 20.10.2015
721 Четириопорен бастун LK 3023 20.10.2015
722 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 20.10.2015