Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"СОФИМЕД" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:ж. к. "Света Троица", бл. 371, вх. Г, ет. 7, ап. 76
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 229111 : 0886 50 29 29
Факс:
E-mail:sofi_med@abv.bg
Представляващ:София Вълова Адамова, Ивайло Василев Мадев
Удостоверение:407-II / 06.12.2018
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 а) протезни рула протезни рула Р2 12 07.12.2015
2 б) протезни чорапи протезни чорапи Р12 12 07.12.2015
3 в) протективни чорапи протективни чорапи Р6 12 07.12.2015
4 Акумулаторни батерии за протези на горен крайник с електронно устройство АБПГК 12 29.05.2019
5 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и дин.стъпало т.1.5 MP5T 6 04.07.2019
6 Бедрена модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало MP3 12 04.01.2017
7 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение MP2 12 04.01.2017
8 Бедрена модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение т.1.3 MP3T 6 04.07.2019
9 Всички видове ремонти на модулни протези от З-Д № 365/22.05.2019г. 04.07.2019
10 Изместване лост за мигачи и чистачки ЛМЧ 12 29.05.2019
11 Лост за ръчна газ и спирачка десен ЛРГС 12 29.05.2019
12 Ляв педал за газ ЛПГ 12 29.05.2019
13 Ляво лостово устройство съединител ЛУС 12 29.05.2019
14 Модулна надлакетна кпзметична протеза за горен крайник MG2 12 04.01.2017
15 Модулна надлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.9 MG3T 6 04.07.2019
16 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник MG1 12 04.01.2017
17 Модулна подлакътна козметична протеза за горен крайник т.1.7 MG1T 6 04.07.2019
18 Модулна протеза при малформация на долен крайник т.1.6 MP6T 6 04.07.2019
19 Модулна протеза при частична ампутация на длан т.1.8 MG2T 6 04.07.2019
20 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото т.1.2 MP2T 6 04.07.2019
21 Модулна протеза с бедрен маншет т.1.4 MP4T 6 04.07.2019
22 Обувки за протеза ОП 12 29.05.2019
23 Повдигане на педалите ПП 12 29.05.2019
24 Подколянна модулна протеза MP1 12 04.01.2017
25 Подколянна модулна протеза т.1.1 MP1T 6 04.07.2019
26 РЕМОНТИ RT 12 04.01.2017
27 Разширяване на спирачен педал РСП 12 29.05.2019
28 Ремонт на Акумулаторна инвалидна количка 12 19.12.2017 19.12.2017
29 Ремонт на Инвалидна количка 12 19.12.2017 19.12.2017
30 Ремонт на Комбиниран стол за тоалет и баня 12 19.12.2017 19.12.2017
31 Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза 04.07.2019
32 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
33 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
34 Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза за бедрена модулна протеза 04.07.2019
35 Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка за подколянна модулна протеза 04.07.2019
36 Смяна на колан за бедрена модулна протеза 04.07.2019
37 Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
38 Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза 04.07.2019
39 Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза 04.07.2019
40 Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 04.07.2019
41 Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
42 Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
43 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 04.07.2019
44 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 04.07.2019
45 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 04.07.2019
46 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
47 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
48 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизам за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
49 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизам за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
50 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
51 Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 04.07.2019
52 Смяна на тръба или смяна на вакуум тапа за подколянна модулна протеза 04.07.2019
53 Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 04.07.2019
54 Снемаща се топка или Вилка волан СТВВ 12 29.05.2019
55 Удължаване скоростен лост УСЛ 12 29.05.2019
56 Устройство за ръчна спирачка УРС 12 29.05.2019