Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СЪНШАЙН ЕНЕРДЖИ" ЕООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул."Михаил Маджаров" №10
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0888 66 36 34
Факс:
E-mail:ivasilev@thservise-bg.com
Представляващ:Магдалена Благовествова Батинкова
Удостоверение:423 / 20.04.2016
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Гръдна епитеза 1043X 24 10.05.2016
2 Гръдна епитеза 1053X 24 10.05.2016
3 Гръдна епитеза 1055X 24 10.05.2016
4 Гръдна епитеза 1085L/R 24 10.05.2016
5 Гръдна епитеза 1157X 24 30.05.2016
6 Гръдна епитеза - пълна компенсация 1052XV Valance Vario 24 20.04.2016
7 Гръдна епитеза - пълна компенсация 1054X Active 24 20.04.2016
8 Гръдна епитеза - пълна компенсация 1081 L/R TriNature 24 20.04.2016
9 Гръдна епитеза - пълна компенсация 1084X L/R Active Asymmetric 24 20.04.2016
10 Гръдна епитеза - пълна компенсация 1089X TriCup 24 20.04.2016
11 Гръдна епитеза - частична компенсация 1046X Sequitex 24 20.04.2016
12 Гръдна епитеза - частична компенсация 1046XV Sequitex Vario 24 20.04.2016
13 Гръдна епитеза - частична компенсация 1057X Equitex 24 20.04.2016
14 Перука Alexis 24 22.03.2017
15 Перука Avanti 24 22.03.2017
16 Перука Brad 24 22.03.2017
17 Перука Carol 24 22.03.2017
18 Перука Cat 24 22.03.2017
19 Перука City 24 22.03.2017
20 Перука Club 10 24 22.03.2017
21 Перука Elite 24 22.03.2017
22 Перука Gold 24 22.03.2017
23 Перука Jamila Hi 24 22.03.2017
24 Перука Justin 24 22.03.2017
25 Перука Pam Hi Tec 24 22.03.2017
26 Перука Push Up 24 22.03.2017
27 Перука Sue Mono 24 22.03.2017
28 Перука Take 24 22.03.2017
29 Перука Tom Sport 24 22.03.2017
30 Перука Veronica 24 22.03.2017
31 перука keira 24 14.06.2016