Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АСТЕРА 75" ЕООД
Населено място:гр. Суворово
Седалище:ул."Васил Левски" №14А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
E-mail:hatidjehasanova2@abv.bg
Представляващ:Хатидже Айнурова Хасанова
Удостоверение:445 / 28.07.2016
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка ACTION 4 12 28.07.2016
2 Акумулаторна инвалидна количка AGIL 12 28.07.2016
3 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 2850 12 28.07.2016
4 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 300E 12 28.07.2016
5 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 558 12 28.07.2016
6 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 588 & 589 12 28.07.2016
7 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 6100 12 28.07.2016
8 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 6500 12 28.07.2016
9 Акумулаторна инвалидна количка AIS - 898 12 28.07.2016
10 Акумулаторна инвалидна количка DRAGON 12 28.07.2016
11 Акумулаторна инвалидна количка Elyps 12 28.07.2016
12 Акумулаторна инвалидна количка LEO 12 28.07.2016
13 Акумулаторна инвалидна количка STREAM 12 28.07.2016
14 Антидекубитален дюшек AIS - AE5 12 28.07.2016
15 Антидекубитален дюшек ALESE 12 28.07.2016
16 Антидекубитален дюшек ATMOS 12 28.07.2016
17 Антидекубитален дюшек ATMOS 120 12 28.07.2016
18 Антидекубитален дюшек CLINIC 12 28.07.2016
19 Антидекубитален дюшек EA-001/A 12 28.07.2016
20 Антидекубитален дюшек ESCAL 12 28.07.2016
21 Антидекубитален дюшек GM 3000 12 28.07.2016
22 Антидекубитален дюшек LIBER 12 28.07.2016
23 Антидекубитален дюшек MB - 300 12 28.07.2016
24 Антидекубитален дюшек OASIS 12 28.07.2016
25 Антидекубитален дюшек RC-202 12 28.07.2016
26 Антидекубитален дюшек RESPOS 12 28.07.2016
27 Антидекубитален дюшек SOFTFORM 12 28.07.2016
28 Антидекубитален дюшек WMS-100 12 28.07.2016
29 Антидекубитален дюшек Н-15 12 28.07.2016
30 Антидекубитална възглавница CLL 1616-2 12 28.07.2016
31 Антидекубитална възглавница CLL 1616-4 12 28.07.2016
32 Антидекубитална възглавница Н-6 12 28.07.2016
33 Антидекубитална възглавница Н-9 12 28.07.2016
34 Бастун - H 81 24 28.07.2016
35 Бастун - HS 95 24 28.07.2016
36 Бастун - HS 95/3 24 28.07.2016
37 Бастун - HS 95/4 24 28.07.2016
38 Батерии 10 28.07.2016
39 Батерии 13 28.07.2016
40 Батерии 312 28.07.2016
41 Батерии 675 28.07.2016
42 Батерии A10 28.07.2016
43 Батерии A13 28.07.2016
44 Батерии A312 28.07.2016
45 Батерии A675 28.07.2016
46 Говорни апарати NU-VOIS I 28.07.2016
47 Говорни апарати NU-VOIS III Digital 28.07.2016
48 Говорни апарати XTRA-VOIS 28.07.2016
49 Гръдна епитеза - 1018 Equi Light 28.07.2016
50 Гръдна епитеза - 1032 Haftpatte Valance 28.07.2016
51 Гръдна епитеза - 1034 Haftpatte Valance 28.07.2016
52 Гръдна епитеза - 1035 Haftpatte Valance Asymmetric 28.07.2016
53 Гръдна епитеза - 1045 Sequitex Trapez 28.07.2016
54 Гръдна епитеза - 1046 XV Sequitex Vario 28.07.2016
55 Гръдна епитеза - 1051 XC TriNature Soft Lite 28.07.2016
56 Гръдна епитеза - 1052 XV Valance Vario 28.07.2016
57 Гръдна епитеза - 1054 Active 28.07.2016
58 Гръдна епитеза - 1055 TriTex 28.07.2016
59 Гръдна епитеза - 1057 Equitex 28.07.2016
60 Гръдна епитеза - 1076 L/R TriNature 28.07.2016
61 Гръдна епитеза - 1082 Active Ocean 28.07.2016
62 Гръдна епитеза - 1083 LV/RV Valance Vario Asymmetric 28.07.2016
63 Гръдна епитеза - 1084 L/R Active Asymmetric 28.07.2016
64 Гръдна епитеза - 1085 L/R TriTex Asymmetric 28.07.2016
65 Гръдна епитеза - 1089 TriCup 28.07.2016
66 Гръдна епитеза - 1151 Amica Super-Soft 28.07.2016
67 Гръдна епитеза - 1157 Equitex Volume 28.07.2016
68 Гръдна епитеза - NATURALWEAR A Supreme 12 28.07.2016
69 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bella 12 28.07.2016
70 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bodicool Oval 12 28.07.2016
71 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Bodicool Triangle 12 28.07.2016
72 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Calypso 12 28.07.2016
73 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Oval 12 28.07.2016
74 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Teardrop 12 28.07.2016
75 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Duette Triangle 12 28.07.2016
76 Гръдна епитеза - NATURALWEAR E Supreme 12 28.07.2016
77 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Crescent (AB) 12 28.07.2016
78 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Eclipse 12 28.07.2016
79 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Evenly You Plus Triangle 12 28.07.2016
80 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk A Supreme 12 28.07.2016
81 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Allure 12 28.07.2016
82 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Connect 12 28.07.2016
83 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Encore Allure 12 28.07.2016
84 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Encore Triangle 12 28.07.2016
85 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Flex 12 28.07.2016
86 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Plus Triangle 12 28.07.2016
87 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Profile 12 28.07.2016
88 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Radiance 12 28.07.2016
89 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Teardrop 12 28.07.2016
90 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Triangle 12 28.07.2016
91 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Ultima Triangle 12 28.07.2016
92 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Xtend 12 28.07.2016
93 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Harmony Silk Xtend Plus 12 28.07.2016
94 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Impressions 12 28.07.2016
95 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Impressions Shell Partial 12 28.07.2016
96 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Le coeur 12 28.07.2016
97 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Partial 12 28.07.2016
98 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Serene Light 12 28.07.2016
99 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Solight 12 28.07.2016
100 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Supreme Light 12 28.07.2016
101 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony 12 28.07.2016
102 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony Encore 12 28.07.2016
103 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Symphony Light 12 28.07.2016
104 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Triangular Partial 12 28.07.2016
105 Гръдна епитеза - NATURALWEAR Tropez 12 28.07.2016
106 Гръдна епитеза ART 1081 L/R Tri Nature asymmetric SoftLite 28.07.2016
107 Гръдна епитеза art 1014 Tri First 28.07.2016
108 Гръдна епитеза art 1016 Tri First 28.07.2016
109 Гръдна епитеза art 1018 Equitex Light 28.07.2016
110 Гръдна епитеза art 1022 Tri Varia 28.07.2016
111 Гръдна епитеза art 1028 Equitex 28.07.2016
112 Гръдна епитеза art 1028 Equitex Microfibre 28.07.2016
113 Гръдна епитеза art 1043 Tri Varia 28.07.2016
114 Гръдна епитеза art 1045 Sequitex 28.07.2016
115 Гръдна епитеза art 1046 Sequitex 28.07.2016
116 Гръдна епитеза art 1051 Tri Nature Softlite 28.07.2016
117 Гръдна епитеза art 1053 Tri Wings 28.07.2016
118 Гръдна епитеза art 1054 Tri Lite 28.07.2016
119 Гръдна епитеза art 1055 Tri Tex Microfibre 28.07.2016
120 Гръдна епитеза art 1056 Sequitex 28.07.2016
121 Гръдна епитеза art 1056 Tri Shell 28.07.2016
122 Гръдна епитеза art 1057 Equitex 28.07.2016
123 Гръдна епитеза art 1057 Equitex Microfibre 28.07.2016
124 Гръдна епитеза art 1058 Tri Nature 28.07.2016
125 Гръдна епитеза art 1059 Tri Cup 28.07.2016
126 Гръдна епитеза art 1062 Tri Varia 28.07.2016
127 Гръдна епитеза art 1072 Twin Flex Asymmetric 28.07.2016
128 Гръдна епитеза art 1073 Twin Flex Asymmetric 28.07.2016
129 Гръдна епитеза art 1076 Tri Nature 28.07.2016
130 Гръдна епитеза art 1081 L/R Tri Cup SoftLite 28.07.2016
131 Гръдна епитеза art 1084 Twin Lite Asymmetric 28.07.2016
132 Гръдна епитеза art 1085 Tri Tex Microfibre 28.07.2016
133 Гръдна епитеза art 1085 Twin Tex Asymmetric 28.07.2016
134 Гръдни епитези Серена ТРИМА 28.07.2016
135 Гръдни епитези Серена ТРИМА 12 28.07.2016
136 Гръдни епитези Серена асиметрична дясна 28.07.2016
137 Гръдни епитези Серена асиметрична дясна 12 28.07.2016
138 Гръдни епитези Серена асиметрична лява 12 28.07.2016
139 Гръдни епитези Серена асиметрична лява 28.07.2016
140 Гръдни епитези Серена кръгла 28.07.2016
141 Гръдни епитези Серена кръгла 12 28.07.2016
142 Гръдни епитези Серена овално-симетрична 12 28.07.2016
143 Гръдни епитези Серена овално-симетрична 28.07.2016
144 Гръдни епитези Серена сърцевидна 12 28.07.2016
145 Гръдни епитези Серена сърцевидна 28.07.2016
146 Джобен слухов апарат – по въздушен и костен път SB1 Pocket aid 28.07.2016
147 Инвалидна количка - рингова ACTION 1 NG 12 28.07.2016
148 Инвалидна количка - рингова ACTION 2000S 12 28.07.2016
149 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 12 28.07.2016
150 Инвалидна количка - рингова ACTION 3 - COMFORT 12 28.07.2016
151 Инвалидна количка - рингова ACTION 4 12 28.07.2016
152 Инвалидна количка - рингова ACTION VERTIC 12 28.07.2016
153 Инвалидна количка - рингова AIS - ATLAS 12 28.07.2016
154 Инвалидна количка - рингова AIS - ECONOMIC 12 28.07.2016
155 Инвалидна количка - рингова AIS - TOP 12 28.07.2016
156 Инвалидна количка - рингова AIS 6565 12 28.07.2016
157 Инвалидна количка - рингова AIS – A6565 12 28.07.2016
158 Инвалидна количка - рингова ATLAS LITE 12 28.07.2016
159 Инвалидна количка - рингова BKE-3 12 28.07.2016
160 Инвалидна количка - рингова BKE-4 12 28.07.2016
161 Инвалидна количка - рингова CLEMATIS PLUS 12 28.07.2016
162 Инвалидна количка - рингова KUSCHAL 12 28.07.2016
163 Инвалидна количка - рингова S-Eco 2 12 28.07.2016
164 Инвалидна количка - рингова S-Top 12 28.07.2016
165 Инвалидна количка - рингова SPIN 12 28.07.2016
166 Инвалидна количка - рингова TOPAZ 12 28.07.2016
167 Инвалидна количка - рингова VARIABLE PLUS 12 28.07.2016
168 Инвалидна количка - рингова XLT 12 28.07.2016
169 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2087 1 28.07.2016 26.01.2018
170 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2088 1 28.07.2016 26.01.2018
171 Индивидуални ортопедични стелки Pedag OS Leather Soft 2095 1 28.07.2016 26.01.2018
172 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics 2387 1 28.07.2016 26.01.2018
173 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics 2395 1 28.07.2016 26.01.2018
174 Индивидуални стелки за диабетно стъпало Pedag OS Diabetics Sensitive 158 1 28.07.2016 26.01.2018
175 Комбиниран тоалетен стол AIS - COMPACT 12 28.07.2016
176 Комбиниран тоалетен стол AIS - Premium 12 28.07.2016
177 Комбиниран тоалетен стол AIS 4747 12 28.07.2016
178 Комбиниран тоалетен стол AIS ECO 74 12 28.07.2016
179 Комбиниран тоалетен стол BTC-2D 12 28.07.2016
180 Комбиниран тоалетен стол Cascade 12 28.07.2016
181 Комбиниран тоалетен стол Iagon 12 28.07.2016
182 Комбиниран тоалетен стол TS-1 12 28.07.2016
183 Консумативи акумулаторни батерии 28.07.2016
184 Консумативи гуми и лагери 28.07.2016
185 Масичка за инвалидна количка CLEMATIS 12 28.07.2016
186 Ортопедични обувки МПГ 274 3 28.07.2016 26.01.2018
187 Ортопедични обувки МПГ 481 3 28.07.2016 26.01.2018
188 Ортопедични обувки МПГ 572 3 28.07.2016 26.01.2018
189 Ортопедични обувки МПГ 573 3 28.07.2016 26.01.2018
190 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2044 3 28.07.2016 26.01.2018
191 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2089 3 28.07.2016 26.01.2018
192 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2090 3 28.07.2016 26.01.2018
193 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2091 3 28.07.2016 26.01.2018
194 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2092 3 28.07.2016 26.01.2018
195 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2093 3 28.07.2016 26.01.2018
196 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2095 3 28.07.2016 26.01.2018
197 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2098 3 28.07.2016 26.01.2018
198 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2099 3 28.07.2016 26.01.2018
199 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2101 3 28.07.2016 26.01.2018
200 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2102 3 28.07.2016 26.01.2018
201 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2103 3 28.07.2016 26.01.2018
202 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2104 3 28.07.2016 26.01.2018
203 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2112 3 28.07.2016 26.01.2018
204 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2113 3 28.07.2016 26.01.2018
205 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2125 3 28.07.2016 26.01.2018
206 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2126 3 28.07.2016 26.01.2018
207 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2127 3 28.07.2016 26.01.2018
208 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2128 3 28.07.2016 26.01.2018
209 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2129 3 28.07.2016 26.01.2018
210 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2130 3 28.07.2016 26.01.2018
211 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2131 3 28.07.2016 26.01.2018
212 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 2132 3 28.07.2016 26.01.2018
213 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 252 3 28.07.2016 26.01.2018
214 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 281 3 28.07.2016 26.01.2018
215 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 422 3 28.07.2016 26.01.2018
216 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 452 3 28.07.2016 26.01.2018
217 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 488 3 28.07.2016 26.01.2018
218 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 489 3 28.07.2016 26.01.2018
219 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 5 3 28.07.2016 26.01.2018
220 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 504 3 28.07.2016 26.01.2018
221 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 505 3 28.07.2016 26.01.2018
222 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 506 3 28.07.2016 26.01.2018
223 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 507 3 28.07.2016 26.01.2018
224 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 508 3 28.07.2016 26.01.2018
225 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 509 3 28.07.2016 26.01.2018
226 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 510 3 28.07.2016 26.01.2018
227 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 551 3 28.07.2016 26.01.2018
228 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 553 3 28.07.2016 26.01.2018
229 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 566 3 28.07.2016 26.01.2018
230 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 567 3 28.07.2016 26.01.2018
231 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 568 3 28.07.2016 26.01.2018
232 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 6 3 28.07.2016 26.01.2018
233 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 7 3 28.07.2016 26.01.2018
234 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 8 3 28.07.2016 26.01.2018
235 Ортопедични обувки към шина на Томас 4004 3 28.07.2016 26.01.2018
236 Ортопедични обувки към шина на Томас 4005 3 28.07.2016 26.01.2018
237 Ортопедични обувки към шина на Томас 4006 3 28.07.2016 26.01.2018
238 Ортопедични обувки към шина на Томас 4014 3 28.07.2016 26.01.2018
239 Ортопедични обувки към шина на Томас 4037 3 28.07.2016 26.01.2018
240 Ортопедични обувки към шина на Томас 4044 3 28.07.2016 26.01.2018
241 Ортопедични обувки към шина на Томас 4045 3 28.07.2016 26.01.2018
242 Ортопедични обувки към шина на Томас 4046 3 28.07.2016 26.01.2018
243 Ортопедични обувки към шина на Томас 4065 3 28.07.2016 26.01.2018
244 Ортопедични обувки към шина на Томас 4066 3 28.07.2016 26.01.2018
245 Ортопедични обувки към шина на Томас 4067 3 28.07.2016 26.01.2018
246 Ортопедични обувки към шина на Томас 4068 3 28.07.2016 26.01.2018
247 Ортопедични обувки към шина на Томас 4074 3 28.07.2016 26.01.2018
248 Ортопедични обувки към шина на Томас 4098 3 28.07.2016 26.01.2018
249 Ортопедични обувки към шина на Томас 4099 3 28.07.2016 26.01.2018
250 Ортопедични обувки към шина на Томас 4104 3 28.07.2016 26.01.2018
251 Ортопедични обувки към шина на Томас 4106 3 28.07.2016 26.01.2018
252 Ортопедични обувки към шина на Томас 4107 3 28.07.2016 26.01.2018
253 Ортопедични обувки към шина на Томас 4116 3 28.07.2016 26.01.2018
254 Ортопедични обувки към шина на Томас 4117 3 28.07.2016 26.01.2018
255 Ортопедични обувки към шина на Томас 4121 3 28.07.2016 26.01.2018
256 Ортопедични обувки към шина на Томас 4122 3 28.07.2016 26.01.2018
257 Ортопедични обувки към шина на Томас 4124 3 28.07.2016 26.01.2018
258 Ортопедични обувки към шина на Томас 4125 3 28.07.2016 26.01.2018
259 Ортопедични обувки към шина на Томас 4130 3 28.07.2016 26.01.2018
260 Ортопедични обувки към шина на Томас 4131 3 28.07.2016 26.01.2018
261 Ортопедични обувки към шина на Томас 4133 3 28.07.2016 26.01.2018
262 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 190 3 28.07.2016 26.01.2018
263 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2000 3 28.07.2016 26.01.2018
264 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2001 3 28.07.2016 26.01.2018
265 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2007 3 28.07.2016 26.01.2018
266 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2008 3 28.07.2016 26.01.2018
267 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2040 3 28.07.2016 26.01.2018
268 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2067 3 28.07.2016 26.01.2018
269 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2081 3 28.07.2016 26.01.2018
270 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2082 3 28.07.2016 26.01.2018
271 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2100 3 28.07.2016 26.01.2018
272 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2107 3 28.07.2016 26.01.2018
273 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2108 3 28.07.2016 26.01.2018
274 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2109 3 28.07.2016 26.01.2018
275 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2110 3 28.07.2016 26.01.2018
276 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2115 3 28.07.2016 26.01.2018
277 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2116 3 28.07.2016 26.01.2018
278 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2117 3 28.07.2016 26.01.2018
279 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2118 3 28.07.2016 26.01.2018
280 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2119 3 28.07.2016 26.01.2018
281 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2120 3 28.07.2016 26.01.2018
282 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2121 3 28.07.2016 26.01.2018
283 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2124 3 28.07.2016 26.01.2018
284 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 2125 3 28.07.2016 26.01.2018
285 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 272 3 28.07.2016 26.01.2018
286 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 302 3 28.07.2016 26.01.2018
287 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 306 3 28.07.2016 26.01.2018
288 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 339 3 28.07.2016 26.01.2018
289 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 362 3 28.07.2016 26.01.2018
290 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 363 3 28.07.2016 26.01.2018
291 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4002 3 28.07.2016 26.01.2018
292 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4127 3 28.07.2016 26.01.2018
293 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4128 3 28.07.2016 26.01.2018
294 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4129 3 28.07.2016 26.01.2018
295 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4132 3 28.07.2016 26.01.2018
296 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 417 3 28.07.2016 26.01.2018
297 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.01.01.7 3 28.07.2016 26.01.2018
298 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.0101.5 3 28.07.2016 26.01.2018
299 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 4201.0101.6 3 28.07.2016 26.01.2018
300 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 438 3 28.07.2016 26.01.2018
301 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 439 3 28.07.2016 26.01.2018
302 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 447 3 28.07.2016 26.01.2018
303 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 448 3 28.07.2016 26.01.2018
304 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 475 3 28.07.2016 26.01.2018
305 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 476 3 28.07.2016 26.01.2018
306 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 477 3 28.07.2016 26.01.2018
307 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 479 3 28.07.2016 26.01.2018
308 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 491 3 28.07.2016 26.01.2018
309 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 492 3 28.07.2016 26.01.2018
310 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 497 3 28.07.2016 26.01.2018
311 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 499 3 28.07.2016 26.01.2018
312 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 511 3 28.07.2016 26.01.2018
313 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 515 3 28.07.2016 26.01.2018
314 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 516 3 28.07.2016 26.01.2018
315 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 542 3 28.07.2016 26.01.2018
316 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 543 3 28.07.2016 26.01.2018
317 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 544 3 28.07.2016 26.01.2018
318 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 545 3 28.07.2016 26.01.2018
319 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 548 3 28.07.2016 26.01.2018
320 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 552 3 28.07.2016 26.01.2018
321 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 560 3 28.07.2016 26.01.2018
322 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 561 3 28.07.2016 26.01.2018
323 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 563 3 28.07.2016 26.01.2018
324 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 588 3 28.07.2016 26.01.2018
325 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 590 3 28.07.2016 26.01.2018
326 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 595 3 28.07.2016 26.01.2018
327 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 596 3 28.07.2016 26.01.2018
328 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 597 3 28.07.2016 26.01.2018
329 Ортопедични обувки с ортопедично легло за цяло ходило 598 3 28.07.2016 26.01.2018
330 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4118 3 28.07.2016 26.01.2018
331 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4119 3 28.07.2016 26.01.2018
332 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4123 3 28.07.2016 26.01.2018
333 Ортопедични обувки тип “Налъм” 4126 3 28.07.2016 26.01.2018
334 Перуки "Clip on Hair" Avena 28.07.2016
335 Перуки "Clip on Hair" Briza 28.07.2016
336 Перуки "Clip on Hair" Erika 28.07.2016
337 Перуки "Clip on Hair" Had 28.07.2016
338 Перуки "Clip on Hair" Pan 28.07.2016
339 Перуки "Clip on Hair" Rosa 28.07.2016
340 Перуки "Clip on Hair" Salix 28.07.2016
341 Перуки "Clip on Hair" Viola 28.07.2016
342 Перуки "Clip on Hair" Vita 28.07.2016
343 Перуки "Clip on Hair" Yucca 28.07.2016
344 Перуки "Clip on Hair" Zea 28.07.2016
345 Перуки "Devine Hair" Ajtra hm 28.07.2016
346 Перуки "Devine Hair" Ares 28.07.2016
347 Перуки "Devine Hair" Ariadna light 28.07.2016
348 Перуки "Devine Hair" Atena mono 28.07.2016
349 Перуки "Devine Hair" Danaja light 28.07.2016
350 Перуки "Devine Hair" Diana-S light 28.07.2016
351 Перуки "Devine Hair" Dike mp 28.07.2016
352 Перуки "Devine Hair" Erida light 28.07.2016
353 Перуки "Devine Hair" Gea light 28.07.2016
354 Перуки "Devine Hair" Hera light 28.07.2016
355 Перуки "Devine Hair" Hestija light 28.07.2016
356 Перуки "Devine Hair" Ira hm 28.07.2016
357 Перуки "Devine Hair" Kirka light 28.07.2016
358 Перуки "Devine Hair" Kirka mp 28.07.2016
359 Перуки "Devine Hair" Medeja light 28.07.2016
360 Перуки "Devine Hair" Minerva light 28.07.2016
361 Перуки "Devine Hair" Minerva mono 28.07.2016
362 Перуки "Devine Hair" Rea mc 28.07.2016
363 Перуки "Devine Hair" Venera mp 28.07.2016
364 Перуки "Hair Point" Agila light 28.07.2016
365 Перуки "Hair Point" Arosa mc 28.07.2016
366 Перуки "Hair Point" Arosa mono 28.07.2016
367 Перуки "Hair Point" Bora mc 28.07.2016
368 Перуки "Hair Point" Bora mono 28.07.2016
369 Перуки "Hair Point" Brava mc 28.07.2016
370 Перуки "Hair Point" Corsa mono 28.07.2016
371 Перуки "Hair Point" Corsa-F mono 28.07.2016
372 Перуки "Hair Point" Dedra mono 28.07.2016
373 Перуки "Hair Point" Epica mp 28.07.2016
374 Перуки "Hair Point" Felicia mp 28.07.2016
375 Перуки "Hair Point" Felicia-F mp 28.07.2016
376 Перуки "Hair Point" Jazz mono 28.07.2016
377 Перуки "Hair Point" Kappa light 28.07.2016
378 Перуки "Hair Point" Laguna mc 28.07.2016
379 Перуки "Hair Point" Legacy-F mp 28.07.2016
380 Перуки "Hair Point" Libra light 28.07.2016
381 Перуки "Hair Point" Micra delux 28.07.2016
382 Перуки "Hair Point" Nexia mp 28.07.2016
383 Перуки "Hair Point" Omega mono 28.07.2016
384 Перуки "Hair Point" Rava mp 28.07.2016
385 Перуки "Hair Point" Serena mp 28.07.2016
386 Перуки "Hair Point" Stilo mp 28.07.2016
387 Перуки "Hair Point" Temrpa mp 28.07.2016
388 Перуки "Hair Point" Xsara m 28.07.2016
389 Протезен чорап за долен крайник с протеза 002:98 28.07.2016
390 Протезни рула 001:98 28.07.2016
391 Протезни чорапи 002:98 28.07.2016
392 Протезни чорапи 004:04 28.07.2016
393 Протезно руло за долен крайник с протеза 001:98 28.07.2016
394 Протективни чорапи 003:02 28.07.2016
395 Стол за баня ALIZE 12 28.07.2016
396 Стол за баня DH-40 L 12 28.07.2016
397 Стол за баня GALAXI 12 28.07.2016
398 Стол за баня L-FIT 12 28.07.2016
399 Тоалетен стол Aquatec 90 12 28.07.2016
400 Тоалетен стол Aquatec 900 12 28.07.2016
401 Тоалетен стол Cascata 12 28.07.2016
402 Тоалетен стол Izzo 12 28.07.2016
403 Тоалетен стол Omega Pliante 12 28.07.2016
404 Тоалетен стол Omega classique 12 28.07.2016
405 Тоалетен стол Styxo 12 28.07.2016
406 Тоалетен стол TS-Care 12 28.07.2016
407 Четириопорен бастун LK 3021 28.07.2016
408 Четириопорен бастун LK 3023 28.07.2016
409 Щипки за хващане на предмети от разстояние EXTENSO 12 28.07.2016
410 ротезен чорап за долен крайник с протеза 004:04 28.07.2016