Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СТИ 1" ЕООД
Населено място:гр. Пазарджик
Седалище:ул."Генерал Гурко" №3
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0895 733 599
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Димитров Серафимов
Удостоверение:488 / 04.04.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка Agin 12 04.04.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 12 04.04.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 12 04.04.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка HS665 12 04.04.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 12 04.04.2017
6 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 12 04.04.2017
7 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 02.08.2018
8 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 02.08.2018
9 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 02.08.2018
10 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 02.08.2018
11 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 02.08.2018
12 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 02.08.2018
13 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 02.08.2018
14 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 02.08.2018
15 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 02.08.2018
16 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 12 04.04.2017
17 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 12 04.04.2017
18 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 12 04.04.2017
19 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 12 04.04.2017
20 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 12 04.04.2017
21 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 12 04.04.2017
22 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 12 04.04.2017
23 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 12 04.04.2017
24 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 12 04.04.2017
25 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 12 04.04.2017
26 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 12 04.04.2017
27 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 12 04.04.2017
28 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 12 04.04.2017
29 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 12 04.04.2017
30 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 12 04.04.2017
31 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 12 04.04.2017
32 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 12 13.02.2019
33 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 12 04.04.2017
34 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 12 04.04.2017
35 Антидекубитален дюшек T 3036 12 02.08.2018
36 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 12 04.04.2017
37 Антидекубитален дюшек T 6036 12 04.04.2017
38 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 12 13.02.2019
39 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 02.08.2018
40 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 02.08.2018
41 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 02.08.2018
42 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 12 13.02.2019
43 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 12 13.02.2019
44 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 12 13.02.2019
45 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 12 13.02.2019
46 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 12 13.02.2019
47 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 12 13.02.2019
48 Антидекубитална възглавница 40407 12 04.04.2017
49 Антидекубитална възглавница 45503 12 04.04.2017
50 Антидекубитална възглавница 45504 12 04.04.2017
51 Антидекубитална възглавница 45505 12 04.04.2017
52 Антидекубитална възглавница 45506 12 04.04.2017
53 Антидекубитална възглавница 45507 12 04.04.2017
54 Антидекубитална възглавница 45508 12 04.04.2017
55 Антидекубитална възглавница 45509 12 04.04.2017
56 Антидекубитална възглавница 45510 12 04.04.2017
57 Антидекубитална възглавница 45511 12 04.04.2017
58 Антидекубитална възглавница 604012 12 04.04.2017
59 Антидекубитална възглавница 604014 12 04.04.2017
60 Антидекубитална възглавница KY564 12 13.02.2019
61 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 12 13.02.2019
62 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 12 04.04.2017
63 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 04.04.2017
64 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 04.04.2017
65 Бастун - нерегулируем 10080 04.04.2017
66 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 04.04.2017
67 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 04.04.2017
68 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 04.04.2017
69 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 04.04.2017
70 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 04.04.2017
71 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 04.04.2017
72 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 04.04.2017
73 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 04.04.2017
74 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 04.04.2017
75 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 04.04.2017
76 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 04.04.2017
77 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 04.04.2017
78 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 04.04.2017
79 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 04.04.2017
80 Бастун - нерегулируем 10107/BI 04.04.2017
81 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 04.04.2017
82 Бастун - нерегулируем 10107/SL 04.04.2017
83 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 04.04.2017
84 Бастун - нерегулируем 10108/BI 04.04.2017
85 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 04.04.2017
86 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 04.04.2017
87 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 04.04.2017
88 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 04.04.2017
89 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 04.04.2017
90 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 04.04.2017
91 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 04.04.2017
92 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 04.04.2017
93 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 04.04.2017
94 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 04.04.2017
95 Бастун - регулируем 1315 04.04.2017
96 Бастун - регулируем 1315 G 04.04.2017
97 Бастун - четириопорен 10047 04.04.2017
98 Бастун - четириопорен 10110 04.04.2017
99 Бастун - четириопорен 10111 04.04.2017
100 Бастун - четириопорен 10113 04.04.2017
101 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 02.08.2018
102 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 12 13.02.2019
103 Детска инвалидна количка 3404 12 02.08.2018
104 Детска инвалидна количка 6800 12 02.08.2018
105 Детска инвалидна количка Aris 12 02.08.2018
106 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 12 13.02.2019
107 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 12 13.02.2019
108 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 02.08.2018
109 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 02.08.2018
110 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 02.08.2018
111 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 02.08.2018
112 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 02.08.2018
113 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 02.08.2018
114 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 12 13.02.2019
115 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 12 13.02.2019
116 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 12 04.04.2017
117 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 12 04.04.2017
118 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 12 04.04.2017
119 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 12 04.04.2017
120 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 12 04.04.2017
121 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 12 04.04.2017
122 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 12 04.04.2017
123 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 12 04.04.2017
124 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 12 04.04.2017
125 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 12 04.04.2017
126 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 12 04.04.2017
127 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 12 04.04.2017
128 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 12 04.04.2017
129 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 12 04.04.2017
130 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 12 04.04.2017
131 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 12 04.04.2017
132 Инвалидни колички рингови G R 103 12 04.04.2017
133 Инвалидни колички рингови серия G R 102 12 04.04.2017
134 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 12 04.04.2017
135 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 12 04.04.2017
136 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 12 04.04.2017
137 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 12 04.04.2017
138 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 12 04.04.2017
139 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 12 04.04.2017
140 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 12 04.04.2017
141 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 02.08.2018
142 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 12 04.04.2017
143 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 02.08.2018
144 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 13.02.2019
145 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 13.02.2019
146 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 02.08.2018
147 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 02.08.2018
148 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 1 12 04.04.2017
149 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 02.08.2018
150 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 12 13.02.2019
151 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 12 13.02.2019
152 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 12 13.02.2019
153 Консумативи акумулаторни батерии 04.04.2017
154 Консумативи гуми и лагери 04.04.2017
155 Масичка за инвалидна количка 12120 12 04.04.2017
156 Основен ремонт на инвалидна количка 12 13.02.2019
157 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 12 13.02.2019
158 Патерица - канадка 10070 04.04.2017
159 Патерица - канадка 10071 04.04.2017
160 Патерица - канадка 10073 04.04.2017
161 Патерица - канадка 10074 04.04.2017
162 Патерица - канадка 10075 04.04.2017
163 Патерица - канадка 10076 04.04.2017
164 Патерица - канадка 10079N 04.04.2017
165 Патерица - канадка 10081 04.04.2017
166 Патерица - канадка 10082 04.04.2017
167 Патерица - канадка 460 04.04.2017
168 Патерица - канадка 463 04.04.2017
169 Патерица - подмишечна 10010 04.04.2017
170 Патерица - подмишечна 10021 04.04.2017
171 Патерица - подмишечна 10022 04.04.2017
172 Патерица - подмишечна 10023 04.04.2017
173 Проходилка 10180 12 04.04.2017
174 Проходилка 10184 12 04.04.2017
175 Проходилка 10188 12 04.04.2017
176 Проходилка 10193 12 04.04.2017
177 Проходилка 10195 12 04.04.2017
178 Проходилка 10196 12 04.04.2017
179 Проходилка 10198 12 04.04.2017
180 Проходилка 326 NPU 12 04.04.2017
181 Проходилка G 104 12 02.08.2018
182 Проходилка G 201 12 02.08.2018
183 Проходилка GR 200 12 04.04.2017
184 Проходилка GR201 12 04.04.2017
185 Проходилка - ролатор Fakto 12 02.08.2018
186 Проходилка - ролатор Ligero 12 02.08.2018
187 Резервни части 04.04.2017
188 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 02.08.2018
189 Рингова инвалидна количка Primo Basico 12 04.04.2017
190 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 12 13.02.2019
191 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 12 13.02.2019
192 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 02.08.2018
193 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 12 13.02.2019
194 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 12 13.02.2019
195 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 12 13.02.2019
196 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 02.08.2018
197 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 02.08.2018
198 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 02.08.2018
199 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 02.08.2018
200 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 02.08.2018
201 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 02.08.2018
202 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 02.08.2018
203 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 02.08.2018
204 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 02.08.2018
205 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 02.08.2018
206 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 02.08.2018
207 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 02.08.2018
208 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 02.08.2018
209 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, свалящи се подлакътници и степенки, с непомпащи гуми 1618P0302S/FB 12 13.02.2019
210 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 02.08.2018
211 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи степенки, с непомпащи гуми 1618C0102S 12 13.02.2019
212 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 02.08.2018
213 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 02.08.2018
214 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 02.08.2018
215 Стол за баня 10505 12 04.04.2017
216 Стол за баня 10547 12 04.04.2017
217 Стол за баня 10555 12 04.04.2017
218 Стол за баня 10568 12 04.04.2017
219 Стол за баня 10569 12 04.04.2017
220 Стол за баня 10570 12 04.04.2017
221 Стол за баня 10573 12 04.04.2017
222 Стол за баня 10574 12 04.04.2017
223 Стол за баня 10579 12 04.04.2017
224 Стол за баня 10650 12 04.04.2017
225 Тоалетен стол 10498 12 04.04.2017
226 Тоалетен стол 10539 12 04.04.2017
227 Тоалетен стол 10578 12 04.04.2017
228 Тоалетен стол 10581 12 04.04.2017
229 Тоалетен стол 10582 12 04.04.2017
230 Тоалетен стол 10583 12 04.04.2017
231 Тоалетен стол 10584 12 04.04.2017
232 Тоалетен стол 10589 12 04.04.2017
233 Тоалетен стол 10604 12 04.04.2017
234 Тоалетен стол 10679 12 04.04.2017
235 Тоалетен стол 10839 12 04.04.2017
236 Тоалетен стол 10840 12 04.04.2017
237 Тоалетен стол 10841 12 04.04.2017
238 Ходил ки 10275 12 04.04.2017
239 Ходилки 10271 12 04.04.2017
240 Ходилки 10273 12 04.04.2017
241 Ходилки 10277 12 04.04.2017
242 Ходилки 10278 12 04.04.2017
243 Ходилки 10280 12 04.04.2017
244 Ходилки 10281 12 04.04.2017
245 Ходилки 10283 12 04.04.2017
246 Ходилки 10284 12 04.04.2017
247 Ходилки 10292 12 04.04.2017
248 Ходилки 10293 12 04.04.2017
249 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10200 04.04.2017
250 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10201 04.04.2017
251 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10208 04.04.2017
252 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10209 04.04.2017
253 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10211 04.04.2017
254 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10214 04.04.2017
255 Щипка за захващане.яа.предмети от разстояние 10213 04.04.2017