Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"СТИ 11" ЕООД
Населено място:гр. Пазарджик
Седалище:ул."Генерал Гурко" №3А
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0895 733 599
Факс:
E-mail:
Представляващ:Георги Димитров Серафимов
Удостоверение:492 / 24.04.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторна инвалидна количка Agin 12 24.04.2017
2 Акумулаторна инвалидна количка FS 110 12 24.04.2017
3 Акумулаторна инвалидна количка HS 666 12 24.04.2017
4 Акумулаторна инвалидна количка HS665 12 24.04.2017
5 Акумулаторна инвалидна количка P200 24 20.08.2019
6 Акумулаторна инвалидна количка P201 24 20.08.2019
7 Акумулаторна инвалидна количка P268 24 20.08.2019
8 Акумулаторна инвалидна количка P278 24 20.08.2019
9 Акумулаторна инвалидна количка P301 24 20.08.2019
10 Акумулаторна инвалидна количка Р 101 12 24.04.2017
11 Акумулаторна инвалидна количка Р 110 12 24.04.2017
12 Акумулаторна инвалидна количка - мултифункционална P288 24 20.08.2019
13 Акумулаторна инвалидна количка - олекотена P207 24 20.08.2019
14 Акумулаторна инвалидна количка - олекотена P208 24 20.08.2019
15 Акумулаторна инвалидна количка - олекотена P209 Ultra Light 24 20.08.2019
16 Акумулаторна инвалидна количка - олекотена P209 XL Ultra Light 24 20.08.2019
17 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Agin-745 12 02.08.2018
18 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Alvaro 12 02.08.2018
19 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Carvo 12 02.08.2018
20 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-101 12 02.08.2018
21 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 123-110 12 02.08.2018
22 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС GR 141 B 12 02.08.2018
23 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Luggie 12 02.08.2018
24 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Minko 12 02.08.2018
25 Акумулаторна инвалидна количка - производство от страни членки на ЕС Varga 12 02.08.2018
26 Акумулаторна инвалидна количка - скутер PSCT 24 20.08.2019
27 Антидекубитален дюшек 195 LV-WF -r8030 12 24.04.2017
28 Антидекубитален дюшек 195-Nf+ 7000 12 24.04.2017
29 Антидекубитален дюшек 390 LV - WF 8003P 12 24.04.2017
30 Антидекубитален дюшек 390 WF + 8030 12 24.04.2017
31 Антидекубитален дюшек CSI 02 RO 12 24.04.2017
32 Антидекубитален дюшек CSI 13 RO 12 24.04.2017
33 Антидекубитален дюшек CSI 17 RO 12 24.04.2017
34 Антидекубитален дюшек CSI 19RO 12 24.04.2017
35 Антидекубитален дюшек CSI 53 RO 12 24.04.2017
36 Антидекубитален дюшек CSI 59 RO 12 24.04.2017
37 Антидекубитален дюшек CSI 69 Rp 12 24.04.2017
38 Антидекубитален дюшек CSI 72 RO 12 24.04.2017
39 Антидекубитален дюшек CSI 79 RO 12 24.04.2017
40 Антидекубитален дюшек CSI 82 RO 12 24.04.2017
41 Антидекубитален дюшек CSI 89 RO 12 24.04.2017
42 Антидекубитален дюшек CSI18RO , 12 24.04.2017
43 Антидекубитален дюшек GM по т.14.2. 12 13.02.2019
44 Антидекубитален дюшек SR 195 WF + 8040 12 24.04.2017
45 Антидекубитален дюшек SR 306 + SR 102LV 12 24.04.2017
46 Антидекубитален дюшек T 3036 12 02.08.2018
47 Антидекубитален дюшек T 4040 Е 12 24.04.2017
48 Антидекубитален дюшек T 6036 12 24.04.2017
49 Антидекубитален дюшек АДД по т.14.2. 12 13.02.2019
50 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 250E+Q1-01 12 02.08.2018
51 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери 418+Q2-01/50 12 02.08.2018
52 Антидекубитален дюшек - с помпа и въздушни камери SY200 12 02.08.2018
53 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM 8002+A 12 13.02.2019
54 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери GM по т. 14.3. 12 13.02.2019
55 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY 12 13.02.2019
56 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери KY-H5 12 13.02.2019
57 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери OPTIMAL 12 13.02.2019
58 Антидекубитален дюшек с помпа и въздушни камери АДДПВК по т.14.3. 12 13.02.2019
59 Антидекубитална възглавница 40407 12 24.04.2017
60 Антидекубитална възглавница 45503 12 24.04.2017
61 Антидекубитална възглавница 45504 12 24.04.2017
62 Антидекубитална възглавница 45505 12 24.04.2017
63 Антидекубитална възглавница 45506 12 24.04.2017
64 Антидекубитална възглавница 45507 12 24.04.2017
65 Антидекубитална възглавница 45508 12 24.04.2017
66 Антидекубитална възглавница 45509 12 24.04.2017
67 Антидекубитална възглавница 45510 12 24.04.2017
68 Антидекубитална възглавница 45511 12 24.04.2017
69 Антидекубитална възглавница 604012 12 24.04.2017
70 Антидекубитална възглавница 604014 12 24.04.2017
71 Антидекубитална възглавница KY564 12 13.02.2019
72 Антидекубитална възглавница АДВ по т.14.1. 12 13.02.2019
73 Антидекубитални дюшеци Q 1-02/50+250E 12 24.04.2017
74 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10145 24.04.2017
75 Бастун - бял за незрящи- сгъваем, телескопичен, несгъваем 10146 24.04.2017
76 Бастун - нерегулируем 10080 24.04.2017
77 Бастун - нерегулируем 10090BL/C 24.04.2017
78 Бастун - нерегулируем 10090BL/F 24.04.2017
79 Бастун - нерегулируем 10090BL/H 24.04.2017
80 Бастун - нерегулируем 10090BL/O 24.04.2017
81 Бастун - нерегулируем 10090BLU/F 24.04.2017
82 Бастун - нерегулируем 10090BZ/C 24.04.2017
83 Бастун - нерегулируем 10090BZ/F 24.04.2017
84 Бастун - нерегулируем 10090BZ/H 24.04.2017
85 Бастун - нерегулируем 10090BZ/O 24.04.2017
86 Бастун - нерегулируем 10090S1/C 24.04.2017
87 Бастун - нерегулируем 10090S1/F 24.04.2017
88 Бастун - нерегулируем 10090S1/O 24.04.2017
89 Бастун - нерегулируем 10090SI/H 24.04.2017
90 Бастун - нерегулируем 1010010107S/SL 24.04.2017
91 Бастун - нерегулируем 10107/BI 24.04.2017
92 Бастун - нерегулируем 10107/BZ 24.04.2017
93 Бастун - нерегулируем 10107/SL 24.04.2017
94 Бастун - нерегулируем 10107S/B1 24.04.2017
95 Бастун - нерегулируем 10108/BI 24.04.2017
96 Бастун - нерегулируем 10108/BZ 24.04.2017
97 Бастун - нерегулируем 10108S/BI 24.04.2017
98 Бастун - нерегулируем 10108S/BZ 24.04.2017
99 Бастун - регулируем 10120/BL/LADY 24.04.2017
100 Бастун - регулируем 10120/BZ/LADY 24.04.2017
101 Бастун - регулируем 10121/91/BL/1 24.04.2017
102 Бастун - регулируем 10121/91/BZ/1 24.04.2017
103 Бастун - регулируем 10121/91/SL/1 24.04.2017
104 Бастун - регулируем 10121/BL/LADY 24.04.2017
105 Бастун - регулируем 10121/BZ/LADY 24.04.2017
106 Бастун - регулируем 1315 24.04.2017
107 Бастун - регулируем 1315 G 24.04.2017
108 Бастун - четириопорен 10047 24.04.2017
109 Бастун - четириопорен 10110 24.04.2017
110 Бастун - четириопорен 10111 24.04.2017
111 Бастун - четириопорен 10113 24.04.2017
112 Бял бастун P515 24 20.08.2019
113 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания S-3 12 02.08.2018
114 Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания ВСИПДУ по т. 16. 12 13.02.2019
115 Детска инвалидна количка 3404 12 02.08.2018
116 Детска инвалидна количка 6800 12 02.08.2018
117 Детска инвалидна количка Aris 12 02.08.2018
118 Детска инвалидна количка Rolid 110-P 12 13.02.2019
119 Детска инвалидна количка ДИК по т. 12.6. 12 13.02.2019
120 Детска инвалидна количка с чужда помощ - функционална P958 24 20.08.2019
121 Детска инвалидна количка с чужда помощ - функционална P981 24 20.08.2019
122 Детска инвалидна количка с чужда помощ - функционална P990 24 20.08.2019
123 Детска инвалидна рингова количка с чужда помощ P970 24 20.08.2019
124 Детска инвалидна рингова количка с чужда помощ - функционална P980 24 20.08.2019
125 Детска рингова инвалидна количка 4800 12 02.08.2018
126 Детска рингова инвалидна количка 5900 12 02.08.2018
127 Детска рингова инвалидна количка 6100 12 02.08.2018
128 Детска рингова инвалидна количка 6120 12 02.08.2018
129 Детска рингова инвалидна количка GR 101 12 02.08.2018
130 Детска рингова инвалидна количка Pinguino 12 02.08.2018
131 Детска рингова инвалидна количка Rolid 100-P 12 13.02.2019
132 Детска рингова инвалидна количка ДРИК по т. 12.5. 12 13.02.2019
133 Инвалидна количка - рингова 1618 C0103SP 12 24.04.2017
134 Инвалидна количка - рингова 1618 C0104SP 12 24.04.2017
135 Инвалидна количка - рингова 1618 C0203SP 12 24.04.2017
136 Инвалидна количка - рингова 1618 C0303SP 12 24.04.2017
137 Инвалидна количка - рингова 1618 P0103SP 12 24.04.2017
138 Инвалидна количка - рингова 1618 P0104SP 12 24.04.2017
139 Инвалидна количка - рингова 1618 P0203SP 12 24.04.2017
140 Инвалидна количка - рингова 1618 P0303SP 12 24.04.2017
141 Инвалидна количка - рингова 1700 СОЗОЗМР 12 24.04.2017
142 Инвалидна количка - рингова 4318 С0103М 12 24.04.2017
143 Инвалидна количка - рингова 4318 С0303М 12 24.04.2017
144 Инвалидна количка - рингова 4318С0304М 12 24.04.2017
145 Инвалидна количка - рингова 7118 СОЗОЗМР 12 24.04.2017
146 Инвалидна количка - рингова 7118С0304МР 12 24.04.2017
147 Инвалидна количка - рингова 7700 СОЗОЗМР 12 24.04.2017
148 Инвалидна количка - рингова 7П8С0603МР 12 24.04.2017
149 Инвалидни колички рингови G R 103 12 24.04.2017
150 Инвалидни колички рингови серия G R 102 12 24.04.2017
151 Комбиниран вариант на рингова инвалидна количка с чужда помощ и стол за тоалет и баня P615 24 20.08.2019
152 Комбиниран вариант на рингова инвалидна количка с чужда помощ и стол за тоалет и баня P617 24 20.08.2019
153 Комбиниран вариант на рингова инвалидна количка с чужда помощ и стол за тоалет и баня P618 24 20.08.2019
154 Комбиниран стол за тоалет и баня 10522 12 24.04.2017
155 Комбиниран стол за тоалет и баня 10581С 12 24.04.2017
156 Комбиниран стол за тоалет и баня 10585 12 24.04.2017
157 Комбиниран стол за тоалет и баня 10591 12 24.04.2017
158 Комбиниран стол за тоалет и баня 10592 12 24.04.2017
159 Комбиниран стол за тоалет и баня 10593 12 24.04.2017
160 Комбиниран стол за тоалет и баня 10598 12 24.04.2017
161 Комбиниран стол за тоалет и баня 10677/W 12 02.08.2018
162 Комбиниран стол за тоалет и баня 11590 12 24.04.2017
163 Комбиниран стол за тоалет и баня GR 129 12 02.08.2018
164 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 100 12 13.02.2019
165 Комбиниран стол за тоалет и баня MC 110 12 13.02.2019
166 Комбиниран стол за тоалет и баня P561 24 20.08.2019
167 Комбиниран стол за тоалет и баня P689 24 20.08.2019
168 Комбиниран стол за тоалет и баня P770 24 20.08.2019
169 Комбиниран стол за тоалет и баня P771 24 20.08.2019
170 Комбиниран стол за тоалет и баня TSS 12 02.08.2018
171 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 12 02.08.2018
172 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU 1 12 24.04.2017
173 Комбиниран стол за тоалет и баня TSU/10585-SV 12 02.08.2018
174 Комбиниран стол за тоалет и баня КСТБ по т. 13.1. 12 13.02.2019
175 Комплект гуми, лагери за инвалидна количка 12 13.02.2019
176 Комплект гуми, лагери за комбиниран стол за тоалет и баня 12 13.02.2019
177 Консумативи Батерии 24 20.08.2019
178 Консумативи Гуми, лагери 24 20.08.2019
179 Консумативи акумулаторни батерии 24 20.08.2019
180 Консумативи акумулаторни батерии 24.04.2017
181 Консумативи гуми и лагери 24.04.2017
182 Масичка за инвалидна количка 12120 12 24.04.2017
183 Основен ремонт на инвалидна количка 12 13.02.2019
184 Основен ремонт на тоалетен стол, стол за баня и комбиниран вариант (комбиниран стол за тоалет и баня) 12 13.02.2019
185 Патерица - канадка 10070 24.04.2017
186 Патерица - канадка 10071 24.04.2017
187 Патерица - канадка 10073 24.04.2017
188 Патерица - канадка 10074 24.04.2017
189 Патерица - канадка 10075 24.04.2017
190 Патерица - канадка 10076 24.04.2017
191 Патерица - канадка 10079N 24.04.2017
192 Патерица - канадка 10081 24.04.2017
193 Патерица - канадка 10082 24.04.2017
194 Патерица - канадка 460 24.04.2017
195 Патерица - канадка 463 24.04.2017
196 Патерица - канадка P521 24 20.08.2019
197 Патерица - канадка P522 24 20.08.2019
198 Патерица - подмишечна 10010 24.04.2017
199 Патерица - подмишечна 10021 24.04.2017
200 Патерица - подмишечна 10022 24.04.2017
201 Патерица - подмишечна 10023 24.04.2017
202 Подмишечна патерица P531 24 20.08.2019
203 Проходилка 10180 12 24.04.2017
204 Проходилка 10184 12 24.04.2017
205 Проходилка 10188 12 24.04.2017
206 Проходилка 10193 12 24.04.2017
207 Проходилка 10195 12 24.04.2017
208 Проходилка 10196 12 24.04.2017
209 Проходилка 10198 12 24.04.2017
210 Проходилка 326 NPU 12 24.04.2017
211 Проходилка G 104 12 02.08.2018
212 Проходилка G 201 12 02.08.2018
213 Проходилка GR 200 12 24.04.2017
214 Проходилка GR201 12 24.04.2017
215 Проходилка P550 24 20.08.2019
216 Проходилка P551 24 20.08.2019
217 Проходилка P552 24 20.08.2019
218 Проходилка P557 24 20.08.2019
219 Проходилка - ролатор Fakto 12 02.08.2018
220 Проходилка - ролатор Ligero 12 02.08.2018
221 Проходилка - ролатор P580 24 20.08.2019
222 Проходилка - ролатор P777 24 20.08.2019
223 Проходилка - ролатор P787 24 20.08.2019
224 Проходилка - ролатор P888 24 20.08.2019
225 Регулируем бастун P510 24 20.08.2019
226 Регулируем бастун P511 24 20.08.2019
227 Регулируем бастун P512 24 20.08.2019
228 Регулируем бастун P513 24 20.08.2019
229 Резервни части 24.04.2017
230 Рингова инвалидна количка 1618С0102S 12 02.08.2018
231 Рингова инвалидна количка Primo Basico 12 24.04.2017
232 Рингова инвалидна количка Rolid 100-D 12 13.02.2019
233 Рингова инвалидна количка РИК по т. 12.1. 12 13.02.2019
234 Рингова инвалидна количка с чужда помощ P100 24 20.08.2019
235 Рингова инвалидна количка с чужда помощ - многофукционална P140 24 20.08.2019
236 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, двойно подсилена за пациенти над 120кг. P114 XXXL 24 20.08.2019
237 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, олекотена P805 24 20.08.2019
238 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, функционална и олекотена P957 24 20.08.2019
239 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, чупещ гръб и свалящи се страници P111 24 20.08.2019
240 Рингова инвалидна количка с чужда помощ, чупещ гръб, свалящи се страници и степенки P120 24 20.08.2019
241 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, олекотена, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Tokin 12 02.08.2018
242 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 100 12 13.02.2019
243 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки Rolid 110 12 13.02.2019
244 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб и/или подвижни подлакътници и/или подвижни степенки РИК+ по т. 12.2. 12 13.02.2019
245 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и свалящи се стъпенки, с бързо свалящи се задни колела и пневматични гуми, стомана CANEO B 12 02.08.2018
246 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб, с регулируеми подлакътници и стъпенки 8065 12 02.08.2018
247 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници и свалящи се стъпенки, пневматични гуми, с колелца против обръщане, за тежки хора 3022POGR203SE 12 02.08.2018
248 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR203SPE 12 02.08.2018
249 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с повдигащи се подлакътници, свалящи се стъпенки, пневматични гуми GR 103 12 02.08.2018
250 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, повдигащи се съпенки, пневматични гуми, стомана 4655 12 02.08.2018
251 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки със спирачки, с пневматични гуми, с бързо свалящи се задни колела и пневматчини гуми, алуминиева CANEO E 12 02.08.2018
252 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с вдигащи се подлакътници, с регулиращи се стъпенки, с пневматични гуми, с ръкохватки със спирачки, алуминиева Porter 12 02.08.2018
253 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми с бързо освобождаване, алуминиева, за високи хора CANEO L 12 02.08.2018
254 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с едностранно задвижване, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Caneo S 12 02.08.2018
255 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращ се наклон на седалището, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи и повдигащи се стъпенки, с опора за глава, с пневматични гуми, с колeла против обръщане Serena II 12 02.08.2018
256 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се по височина ръкохватки със спирачки, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, алуминиева Basik + 12 02.08.2018
257 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, с регулиращи се подлакътници, с регулиращи се и свалящи се стъпенки, с ръкохватки с регулируема височина и спирачки, с пневматични гуми, подсилена рама, за тежки хора CANEO XL 12 02.08.2018
258 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращ се гръб, свалящи се подлакътници и степенки, с непомпащи гуми 1618P0302S/FB 12 13.02.2019
259 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с регулиращи се подлакътници, регулиращи се и свалящи се стъпенки, с пневматични гуми, стомана Basik 12 02.08.2018
260 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи степенки, с непомпащи гуми 1618C0102S 12 13.02.2019
261 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, с фиксирани подлакътници, с повдигащи стъпенки, пневматични гуми 1618P0GR104SPE 12 02.08.2018
262 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, свалящи се стъпенки, твърди гуми GR 102 12 02.08.2018
263 Рингова инвалидна количка, с чужда помощ, твърди гуми 1618P0GR102SE 12 02.08.2018
264 Ринова инвалидна количка с чужда помощ, чупещ се гръб, регулиращи се степенки, свалящи се страници P112 24 20.08.2019
265 Стол за баня 10505 12 24.04.2017
266 Стол за баня 10547 12 24.04.2017
267 Стол за баня 10555 12 24.04.2017
268 Стол за баня 10568 12 24.04.2017
269 Стол за баня 10569 12 24.04.2017
270 Стол за баня 10570 12 24.04.2017
271 Стол за баня 10573 12 24.04.2017
272 Стол за баня 10574 12 24.04.2017
273 Стол за баня 10579 12 24.04.2017
274 Стол за баня 10650 12 24.04.2017
275 Тоалетен стол 10498 12 24.04.2017
276 Тоалетен стол 10539 12 24.04.2017
277 Тоалетен стол 10578 12 24.04.2017
278 Тоалетен стол 10581 12 24.04.2017
279 Тоалетен стол 10582 12 24.04.2017
280 Тоалетен стол 10583 12 24.04.2017
281 Тоалетен стол 10584 12 24.04.2017
282 Тоалетен стол 10589 12 24.04.2017
283 Тоалетен стол 10604 12 24.04.2017
284 Тоалетен стол 10679 12 24.04.2017
285 Тоалетен стол 10839 12 24.04.2017
286 Тоалетен стол 10840 12 24.04.2017
287 Тоалетен стол 10841 12 24.04.2017
288 Триопорен регулируем бастун P541 24 20.08.2019
289 Ходил ки 10275 12 24.04.2017
290 Ходилки 10271 12 24.04.2017
291 Ходилки 10273 12 24.04.2017
292 Ходилки 10277 12 24.04.2017
293 Ходилки 10278 12 24.04.2017
294 Ходилки 10280 12 24.04.2017
295 Ходилки 10281 12 24.04.2017
296 Ходилки 10283 12 24.04.2017
297 Ходилки 10284 12 24.04.2017
298 Ходилки 10292 12 24.04.2017
299 Ходилки 10293 12 24.04.2017
300 Четириопорен регулируем бастун P542 24 20.08.2019
301 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10200 24.04.2017
302 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10201 24.04.2017
303 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10208 24.04.2017
304 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10209 24.04.2017
305 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10211 24.04.2017
306 Щипка за захващане на предмети от разстояние 10214 24.04.2017
307 Щипка за захващане.яа.предмети от разстояние 10213 24.04.2017