Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"АУРИС СП" ООД
Населено място:гр. Плевен
Седалище:ул."Д-р Л.Заменхоф" №15, ет.10, ап.48
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0898 459 280
Факс:
E-mail:stmircheva@abv.bg
Представляващ:Силвия Методиева Мирчева
Удостоверение:513 / 19.07.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Батерии Батерии ZA 10 19.07.2017
2 Батерии Батерии ZA 13 19.07.2017
3 Батерии Батерии ZA 675 19.07.2017
4 Батерии Батерии ZА 312 19.07.2017
5 Батерии RAYOVAC 10 12 02.08.2019
6 Батерии RAYOVAC 13 12 02.08.2019
7 Батерии RAYOVAC 312 12 02.08.2019
8 Батерии RAYOVAC 675 12 02.08.2019
9 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital BTE AGC 24 19.07.2017
10 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital BTE HP 24 19.07.2017
11 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital BTE PP 24 19.07.2017
12 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital BTE STD 24 19.07.2017
13 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital FRONT BTE GREY 24 19.07.2017
14 Дигитален задушен/вътреушен слухов апарат R-64 Digital PP AGC 24 19.07.2017
15 Консумативи Батерии 30.09.2019
16 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 4DF 24 02.08.2019
17 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 4DR 24 02.08.2019
18 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 4DR-M 24 02.08.2019
19 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 HP 24 02.08.2019
20 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 HP+ 24 02.08.2019
21 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 LS 24 02.08.2019
22 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 M1 24 02.08.2019
23 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 M2 24 02.08.2019
24 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 MD 24 02.08.2019
25 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 MF 24 02.08.2019
26 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 MS 24 02.08.2019
27 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 RS 24 02.08.2019
28 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 SM 24 02.08.2019
29 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3 SP 24 02.08.2019
30 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3F 24 02.08.2019
31 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 3FO 24 02.08.2019
32 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 4DR 24 02.08.2019
33 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa 4F 24 02.08.2019
34 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa CIC 24 02.08.2019
35 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa CIC-D 24 02.08.2019
36 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa F 24 02.08.2019
37 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa FO 24 02.08.2019
38 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa HP 24 02.08.2019
39 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa HP+ 24 02.08.2019
40 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITC 24 02.08.2019
41 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITC-D 24 02.08.2019
42 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITC-P 24 02.08.2019
43 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITH 24 02.08.2019
44 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITH-D 24 02.08.2019
45 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa ITH-P 24 02.08.2019
46 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa L 24 02.08.2019
47 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa LD 24 02.08.2019
48 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa M 24 02.08.2019
49 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa M+ 24 02.08.2019
50 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa M1 24 02.08.2019
51 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa M2 24 02.08.2019
52 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa MD 24 02.08.2019
53 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa MD+ 24 02.08.2019
54 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa MF 24 02.08.2019
55 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa OE 24 02.08.2019
56 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa RL 24 02.08.2019
57 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa RM 24 02.08.2019
58 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa RS 24 02.08.2019
59 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa SM 24 02.08.2019
60 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa SP 24 02.08.2019
61 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa2 CIC 24 02.08.2019
62 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Alfa2 CIC+ 24 02.08.2019
63 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria HP 24 02.08.2019
64 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria HP+ 24 02.08.2019
65 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria HPD 24 02.08.2019
66 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria HPD+ 24 02.08.2019
67 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria M1 24 02.08.2019
68 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria M2 24 02.08.2019
69 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria M4 24 02.08.2019
70 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria M4D 24 02.08.2019
71 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria MD1 24 02.08.2019
72 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria MD2 24 02.08.2019
73 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Aria SP 24 02.08.2019
74 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort 4DR 24 02.08.2019
75 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort 4DR-M 24 02.08.2019
76 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort 4F 24 02.08.2019
77 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort CIC-4 24 02.08.2019
78 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort CIC-4D 24 02.08.2019
79 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort F 24 02.08.2019
80 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort FO 24 02.08.2019
81 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITC-4 24 02.08.2019
82 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITC-4D 24 02.08.2019
83 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITC-4P 24 02.08.2019
84 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITH-4 24 02.08.2019
85 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITH-4D 24 02.08.2019
86 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort ITH-4P 24 02.08.2019
87 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort L4 24 02.08.2019
88 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M1 24 02.08.2019
89 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M2 24 02.08.2019
90 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M4 24 02.08.2019
91 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M4+ 24 02.08.2019
92 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M4D 24 02.08.2019
93 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M4D+ 24 02.08.2019
94 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort M4F 24 02.08.2019
95 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort OE 24 02.08.2019
96 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort RL 24 02.08.2019
97 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort RM 24 02.08.2019
98 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort RS 24 02.08.2019
99 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Comfort SM 24 02.08.2019
100 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Elegant16-FO 24 02.08.2019
101 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Elegant16-HP+ 24 02.08.2019
102 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Elegant16-Micro 24 02.08.2019
103 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Elegant16-Micro-P 24 02.08.2019
104 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Elegant16-RS 24 02.08.2019
105 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR L 24 02.08.2019
106 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR M 24 02.08.2019
107 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR M1 24 02.08.2019
108 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR M2 24 02.08.2019
109 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR M4 24 02.08.2019
110 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR MP 24 02.08.2019
111 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR MT1 24 02.08.2019
112 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX FR MT2 24 02.08.2019
113 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX HP4 24 02.08.2019
114 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX HP8 24 02.08.2019
115 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel 4DF 24 02.08.2019
116 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel 4DR 24 02.08.2019
117 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel CIC 24 02.08.2019
118 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel CIC-4 24 02.08.2019
119 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel CIC-4D 24 02.08.2019
120 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel F 24 02.08.2019
121 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel FO 24 02.08.2019
122 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel HP 24 02.08.2019
123 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel HP+ 24 02.08.2019
124 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITC-4 24 02.08.2019
125 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITC-4D 24 02.08.2019
126 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITC-4P 24 02.08.2019
127 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITH-4 24 02.08.2019
128 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITH-4D 24 02.08.2019
129 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel ITH-4P 24 02.08.2019
130 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel M1 24 02.08.2019
131 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel M2 24 02.08.2019
132 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel M4 24 02.08.2019
133 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel MD 24 02.08.2019
134 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel MF 24 02.08.2019
135 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel RL 24 02.08.2019
136 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel RM 24 02.08.2019
137 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel RS 24 02.08.2019
138 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel SM 24 02.08.2019
139 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Hel SP 24 02.08.2019
140 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Life8-FO 24 02.08.2019
141 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Life8-HP+ 24 02.08.2019
142 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Life8-Micro 24 02.08.2019
143 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Life8-Micro-P 24 02.08.2019
144 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Life8-RS 24 02.08.2019
145 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi 4F 24 02.08.2019
146 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi 4R 24 02.08.2019
147 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi CIC 24 02.08.2019
148 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi CIC-4 24 02.08.2019
149 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi F 24 02.08.2019
150 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi HP 24 02.08.2019
151 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi HP+ 24 02.08.2019
152 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITC 24 02.08.2019
153 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITC-2T 24 02.08.2019
154 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITC-4 24 02.08.2019
155 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITC-T 24 02.08.2019
156 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITH 24 02.08.2019
157 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITH-4 24 02.08.2019
158 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITH-4P 24 02.08.2019
159 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi ITH-T 24 02.08.2019
160 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi L 24 02.08.2019
161 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi L2T 24 02.08.2019
162 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi L4 24 02.08.2019
163 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi LT 24 02.08.2019
164 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M 24 02.08.2019
165 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M1 24 02.08.2019
166 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M2 24 02.08.2019
167 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M4 24 02.08.2019
168 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M4+ 24 02.08.2019
169 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi M4F 24 02.08.2019
170 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi MP1 24 02.08.2019
171 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi MP2 24 02.08.2019
172 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi MT 24 02.08.2019
173 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi MT1 24 02.08.2019
174 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi MT2 24 02.08.2019
175 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi OE 24 02.08.2019
176 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi RL 24 02.08.2019
177 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi RM 24 02.08.2019
178 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi RS 24 02.08.2019
179 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi SM 24 02.08.2019
180 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Logi SP 24 02.08.2019
181 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA 4DR 24 02.08.2019
182 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA 4F 24 02.08.2019
183 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA CIC 24 02.08.2019
184 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA F 24 02.08.2019
185 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA HP 24 02.08.2019
186 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA HP+ 24 02.08.2019
187 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITC 24 02.08.2019
188 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITC-D 24 02.08.2019
189 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITC-P 24 02.08.2019
190 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITH 24 02.08.2019
191 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITH-D 24 02.08.2019
192 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA ITH-P 24 02.08.2019
193 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA RIC 24 02.08.2019
194 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA SM 24 02.08.2019
195 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX ROTA SP 24 02.08.2019
196 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Voice M 24 02.08.2019
197 Програмируем цифров слухов апарат-HELIX Voice M2 24 02.08.2019
198 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Artis 24 02.08.2019
199 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Centra 24 02.08.2019
200 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Cielo 24 02.08.2019
201 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Explorer 24 02.08.2019
202 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Infiniti 24 02.08.2019
203 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Intius Dir 24 02.08.2019
204 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Intuis 2 24 02.08.2019
205 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Intuis Pro Dir 24 02.08.2019
206 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Intuis Pro SP 24 02.08.2019
207 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Intuis SP 24 02.08.2019
208 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Life 24 02.08.2019
209 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Lotus 23 24 02.08.2019
210 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Lotus Pro 24 02.08.2019
211 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Motion 24 02.08.2019
212 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Nitro 24 02.08.2019
213 Програмируем цифров слухов апарат-SIEMENS Pure 24 02.08.2019
214 Резервни части 30.09.2019
215 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 M 24 30.09.2019
216 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 P 24 30.09.2019
217 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 S 24 30.09.2019
218 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 SP 24 30.09.2019
219 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 RITE 24 30.09.2019
220 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO CIC/MIC 24 30.09.2019
221 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO CIC/MIC P 24 30.09.2019
222 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO ITC P 24 30.09.2019
223 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO ITC/ITE 24 30.09.2019
224 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO ITE VC 24 30.09.2019
225 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO MINI RITE 24 30.09.2019
226 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO BTE 24 30.09.2019
227 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO ITC/ITE 24 30.09.2019
228 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO BTE P 24 30.09.2019
229 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO CIC/MIC 24 30.09.2019
230 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO CIC/MIC P 24 30.09.2019
231 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO ITC P 24 30.09.2019
232 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO ITE VC 24 30.09.2019
233 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO MINI RITE 24 30.09.2019
234 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO PRO RITE 24 30.09.2019
235 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ACTO RITE 24 30.09.2019
236 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON AGIL ITC P OMNI/ITC P DIR 24 30.09.2019
237 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 BTE 100 24 30.09.2019
238 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 BTE 85 24 30.09.2019
239 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 CIC/MIC 24 30.09.2019
240 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
241 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 MINI BTE 24 30.09.2019
242 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 MINI RITE 24 30.09.2019
243 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO BTE 100 24 30.09.2019
244 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO BTE 85 24 30.09.2019
245 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
246 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 30.09.2019
247 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO MINI BTE 24 30.09.2019
248 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO MINI RITE 24 30.09.2019
249 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO RITE 24 30.09.2019
250 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO TI RITE 24 30.09.2019
251 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 PRO TI MINI RITE 24 30.09.2019
252 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA 2 RITE 24 30.09.2019
253 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON ALTA PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
254 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 10 24 30.09.2019
255 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 4 24 30.09.2019
256 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 6 24 30.09.2019
257 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 8 24 30.09.2019
258 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET BTE 24 30.09.2019
259 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET BTE POWER 24 30.09.2019
260 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET CIC 24 30.09.2019
261 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET CIC POWER 24 30.09.2019
262 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET ITC POWER 24 30.09.2019
263 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET ITE 24 30.09.2019
264 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET MIC 24 30.09.2019
265 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON GET MIC POWER 24 30.09.2019
266 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON HIT MIC/CIC P 24 30.09.2019
267 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON HIT PRO MIC P/CIC P 24 30.09.2019
268 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO BTE 24 30.09.2019
269 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO BTE POWER 24 30.09.2019
270 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO CIC 24 30.09.2019
271 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO CIC POWER 24 30.09.2019
272 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO IPRO TE VC 24 30.09.2019
273 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO ITC 24 30.09.2019
274 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO ITC POWER 24 30.09.2019
275 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO ITE 24 30.09.2019
276 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO ITE VC 24 30.09.2019
277 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO MIC 24 30.09.2019
278 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO MIC POWER 24 30.09.2019
279 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO MINI RITE 24 30.09.2019
280 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO ITC POWER 24 30.09.2019
281 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO ITE 24 30.09.2019
282 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO RITE 24 30.09.2019
283 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO BTE 24 30.09.2019
284 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO BTE POWER 24 30.09.2019
285 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO CIC 24 30.09.2019
286 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO CIC POWER 24 30.09.2019
287 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO ITC 24 30.09.2019
288 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO MIC 24 30.09.2019
289 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO MIC POWER 24 30.09.2019
290 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO PRO MINI RITE 24 30.09.2019
291 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INO RITE 24 30.09.2019
292 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INTIGA 10 24 30.09.2019
293 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INTIGA 6 24 30.09.2019
294 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON INTIGA 8 24 30.09.2019
295 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON K 50 BTE 24 30.09.2019
296 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON K 50 BTE P 24 30.09.2019
297 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 BTE 100 24 30.09.2019
298 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 BTE 85 24 30.09.2019
299 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 CIC/MIC 24 30.09.2019
300 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
301 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 MINI BTE 24 30.09.2019
302 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 MINI RITE 24 30.09.2019
303 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO BTE 100 24 30.09.2019
304 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO BTE 85 24 30.09.2019
305 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
306 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 30.09.2019
307 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
308 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO MINI BTE 24 30.09.2019
309 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO MINI RITE 24 30.09.2019
310 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO RITE 24 30.09.2019
311 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO TI RITE 24 30.09.2019
312 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 PRO TI MINI RITE 24 30.09.2019
313 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA 2 RITE 24 30.09.2019
314 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON NERA PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
315 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera PRO ITC/ITE WL 24 30.09.2019
316 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera BTE 13 100 24 30.09.2019
317 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera BTE 13 85 24 30.09.2019
318 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera CIC 24 30.09.2019
319 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera ITC/ITE 24 30.09.2019
320 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera ITC/ITE WL 24 30.09.2019
321 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera PRO ITC/ITE 24 30.09.2019
322 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro BTE 13 100 24 30.09.2019
323 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro BTE 13 85 24 30.09.2019
324 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro CIC 24 30.09.2019
325 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro RITE 24 30.09.2019
326 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro miniBTE 24 30.09.2019
327 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera Pro miniRITE 24 30.09.2019
328 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera RITE 24 30.09.2019
329 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera miniBTE 24 30.09.2019
330 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Nera miniRITE 24 30.09.2019
331 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN BTE 24 30.09.2019
332 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 BTE 24 30.09.2019
333 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 BTE PP 24 30.09.2019
334 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 ITE/ITC/CIC/IIC 24 30.09.2019
335 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 MINI RITE 24 30.09.2019
336 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 2 BTE PP 24 30.09.2019
337 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 2 ITE/ITC/CIC/IIC 24 30.09.2019
338 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 2 MINI RITE 24 30.09.2019
339 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 3 BTE PP 24 30.09.2019
340 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 3 ITE/ITC/CIC/IIC 24 30.09.2019
341 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 3 MINI RITE 24 30.09.2019
342 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN BTE 24 30.09.2019
343 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN MINI RITE 24 30.09.2019
344 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA MINI BTE 24 30.09.2019
345 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA MINI RITE 24 30.09.2019
346 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO BTE 13 85 24 30.09.2019
347 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO CIC 24 30.09.2019
348 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA RITE 24 30.09.2019
349 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 BTE 100 24 30.09.2019
350 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 BTE 85 24 30.09.2019
351 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 CIC/MIC 24 30.09.2019
352 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
353 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 MINI BTE 24 30.09.2019
354 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 MINI RITE 24 30.09.2019
355 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO BTE 100 24 30.09.2019
356 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO BTE 85 24 30.09.2019
357 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
358 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 30.09.2019
359 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
360 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO MINI BTE 24 30.09.2019
361 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO MINI RITE 24 30.09.2019
362 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO RITE 24 30.09.2019
363 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO TI RITE 24 30.09.2019
364 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA 2 PRO TI MINI RITE 24 30.09.2019
365 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA BTE 13 100 24 30.09.2019
366 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA BTE 13 85 24 30.09.2019
367 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA CIC 24 30.09.2019
368 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA ITE/ITC 24 30.09.2019
369 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO BTE 13 100 24 30.09.2019
370 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO DESIGNRITE 24 30.09.2019
371 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO MINI RITE 24 30.09.2019
372 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO RITE 24 30.09.2019
373 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO IIC 24 30.09.2019
374 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO ITE/ITC 24 30.09.2019
375 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON RIA PRO MINI BTE 24 30.09.2019
376 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SAFARI 300 BTE SP 24 30.09.2019
377 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SAFARI 600 BTE SP 24 30.09.2019
378 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SAFARI 900 BTE SP 24 30.09.2019
379 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SEISEI SP PRO 24 30.09.2019
380 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SENSEI SP 24 30.09.2019
381 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei BTE 13 90 24 30.09.2019
382 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei BTE 312 75 24 30.09.2019
383 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei Pro BTE 13 90 24 30.09.2019
384 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei Pro BTE 312 75 24 30.09.2019
385 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei Pro RITE 312 24 30.09.2019
386 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON Sensei RITE 312 24 30.09.2019
387 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON VIGO MIC P/CIC P 24 30.09.2019
388 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON VIGO PRO MIC P/CIC P 24 30.09.2019
389 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICONALTA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 30.09.2019
390 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON ACTO BTE 24 30.09.2019
391 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON ACTO BTE POWER 24 30.09.2019
392 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL BTE 24 30.09.2019
393 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL BTE P 24 30.09.2019
394 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL CIC P/MIC P 24 30.09.2019
395 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL CIC/MIC 24 30.09.2019
396 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL ITC/ITE 24 30.09.2019
397 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL ITE VC 24 30.09.2019
398 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL MINI RITE 24 30.09.2019
399 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO BTE 24 30.09.2019
400 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO BTE P 24 30.09.2019
401 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO CIC P/MIC P 24 30.09.2019
402 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO CIC/MIC 24 30.09.2019
403 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO ITC/ITE 24 30.09.2019
404 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO ITE VC 24 30.09.2019
405 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO MINI RITE 24 30.09.2019
406 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL PRO RITE 24 30.09.2019
407 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON AGIL RITE 24 30.09.2019
408 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON CHILI SP5 24 30.09.2019
409 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON CHILI SP7 24 30.09.2019
410 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON CHILI SP9 24 30.09.2019
411 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT BTE 24 30.09.2019
412 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT BTE P 24 30.09.2019
413 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 30.09.2019
414 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT PRO BTE 24 30.09.2019
415 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT PRO BTE P 24 30.09.2019
416 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT PRO ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 30.09.2019
417 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT PRO RITE 24 30.09.2019
418 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT PRO RITE P 24 30.09.2019
419 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT RITE 24 30.09.2019
420 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON HIT RITE P 24 30.09.2019
421 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 300 BTE 312 24 30.09.2019
422 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 300 BTE P 24 30.09.2019
423 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 600 BTE 312 24 30.09.2019
424 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 600 P 24 30.09.2019
425 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 900 BTE 312 24 30.09.2019
426 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SAFARI 900 BTE P 24 30.09.2019
427 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON SUMO DM 24 30.09.2019
428 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO BTE 24 30.09.2019
429 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO BTE CONNECT 24 30.09.2019
430 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO BTE P 24 30.09.2019
431 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO BTE P CONNECT 24 30.09.2019
432 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO CIC , MIC 24 30.09.2019
433 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO CIC CONNECT 24 30.09.2019
434 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO ITC CONNECT 24 30.09.2019
435 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO ITC/ITE 24 30.09.2019
436 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO ITE CONNECT 24 30.09.2019
437 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO ITE VC 24 30.09.2019
438 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO MIC CONNECT 24 30.09.2019
439 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO BTE 24 30.09.2019
440 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO BTE CONNECT 24 30.09.2019
441 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO BTE P 24 30.09.2019
442 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO BTE P CONNECT 24 30.09.2019
443 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO CIC CONNECT 24 30.09.2019
444 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO CIC,MIC 24 30.09.2019
445 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO ITC CONNECT 24 30.09.2019
446 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO ITC/ITE 24 30.09.2019
447 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO ITE CONNECT 24 30.09.2019
448 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO ITE VC 24 30.09.2019
449 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO MIC CONNECT 24 30.09.2019
450 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO RITE 24 30.09.2019
451 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO RITE CONNECT 24 30.09.2019
452 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO RITE P 24 30.09.2019
453 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO PRO RITE P CONNECT 24 30.09.2019
454 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO RITE 24 30.09.2019
455 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO RITE CONNECT 24 30.09.2019
456 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO RITE P 24 30.09.2019
457 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ OTICON VIGO RITE P CONNECT 24 30.09.2019
458 Цифров слухов апарат-HELIX FR ITC-T 24 02.08.2019
459 Цифров слухов апарат-HELIX FR ITH-T 24 02.08.2019
460 Цифров слухов апарат-HELIX FR LT 24 02.08.2019
461 Цифров слухов апарат-HELIX FR MT 24 02.08.2019
462 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I SP 24 19.07.2017
463 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Naida S I UP 24 19.07.2017
464 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-10 24 19.07.2017
465 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-13 24 19.07.2017
466 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312 24 19.07.2017
467 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B30-312T 24 19.07.2017
468 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-10 24 19.07.2017
469 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-13 24 19.07.2017
470 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312 24 19.07.2017
471 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-312T 24 19.07.2017
472 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B50-R 24 19.07.2017
473 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-10 24 19.07.2017
474 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-13 24 19.07.2017
475 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312 24 19.07.2017
476 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-312T 24 19.07.2017
477 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B70-R 24 19.07.2017
478 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-10 24 19.07.2017
479 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-13 24 19.07.2017
480 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312 24 19.07.2017
481 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-312T 24 19.07.2017
482 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo B90-R 24 19.07.2017
483 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-10 24 19.07.2017
484 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312 24 19.07.2017
485 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q30-312T 24 19.07.2017
486 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-10 24 19.07.2017
487 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312 24 19.07.2017
488 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q50-312T 24 19.07.2017
489 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-10 24 19.07.2017
490 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312 24 19.07.2017
491 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q70-312T 24 19.07.2017
492 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-10 24 19.07.2017
493 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312 24 19.07.2017
494 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo Q90-312T 24 19.07.2017
495 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-10 24 19.07.2017
496 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-13 24 19.07.2017
497 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312 24 19.07.2017
498 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V30-312T 24 19.07.2017
499 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-10 24 19.07.2017
500 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-13 24 19.07.2017
501 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312 24 19.07.2017
502 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V50-312T 24 19.07.2017
503 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-10 24 19.07.2017
504 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-13 24 19.07.2017
505 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312 24 19.07.2017
506 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V70-312T 24 19.07.2017
507 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-10 24 19.07.2017
508 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-13 24 19.07.2017
509 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312 24 19.07.2017
510 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Audéo V90-312T 24 19.07.2017
511 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-M 24 19.07.2017
512 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q10-SP 24 19.07.2017
513 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-M 24 19.07.2017
514 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-P 24 19.07.2017
515 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-SP 24 19.07.2017
516 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q15-UP 24 19.07.2017
517 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-M 24 19.07.2017
518 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Baseo Q5-SP 24 19.07.2017
519 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M13 24 19.07.2017
520 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-M312 24 19.07.2017
521 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-P 24 19.07.2017
522 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q30-SP 24 19.07.2017
523 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M13 H2O 24 19.07.2017
524 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 M312 24 19.07.2017
525 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 P 24 19.07.2017
526 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q50 SP 24 19.07.2017
527 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M13 H2O 24 19.07.2017
528 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 M312 24 19.07.2017
529 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 P 24 19.07.2017
530 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q70 SP 24 19.07.2017
531 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M13 H2O 24 19.07.2017
532 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 M312 24 19.07.2017
533 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 P 24 19.07.2017
534 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero Q90 SP 24 19.07.2017
535 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-M 24 19.07.2017
536 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-P 24 19.07.2017
537 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V30-SP 24 19.07.2017
538 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-M 24 19.07.2017
539 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-P 24 19.07.2017
540 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V50-SP 24 19.07.2017
541 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-M 24 19.07.2017
542 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-P 24 19.07.2017
543 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V70-SP 24 19.07.2017
544 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-M 24 19.07.2017
545 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-P 24 19.07.2017
546 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Bolero V90-SP 24 19.07.2017
547 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-RIC 24 19.07.2017
548 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-SP 24 19.07.2017
549 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q30-UP 24 19.07.2017
550 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-RIC 24 19.07.2017
551 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-SP 24 19.07.2017
552 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q50-UP 24 19.07.2017
553 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-RIC 24 19.07.2017
554 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-SP 24 19.07.2017
555 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q70-UP 24 19.07.2017
556 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-RIC 24 19.07.2017
557 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-SP 24 19.07.2017
558 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída Q90-UP 24 19.07.2017
559 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-RIC 24 19.07.2017
560 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-SP 24 19.07.2017
561 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V30-UP 24 19.07.2017
562 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-RIC 24 19.07.2017
563 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-SP 24 19.07.2017
564 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V50-UP 24 19.07.2017
565 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-RIC 24 19.07.2017
566 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-SP 24 19.07.2017
567 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V70-UP 24 19.07.2017
568 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-RIC 24 19.07.2017
569 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-SP 24 19.07.2017
570 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Naída V90-UP 24 19.07.2017
571 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-M13 24 19.07.2017
572 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-RIC 24 19.07.2017
573 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-SP 24 19.07.2017
574 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q50-UP 24 19.07.2017
575 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-M13 24 19.07.2017
576 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-RIC 24 19.07.2017
577 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-SP 24 19.07.2017
578 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q70-UP 24 19.07.2017
579 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-M13 24 19.07.2017
580 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-RIC 24 19.07.2017
581 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-SP 24 19.07.2017
582 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky Q90-UP 24 19.07.2017
583 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-M 24 19.07.2017
584 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-P 24 19.07.2017
585 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-RIC 24 19.07.2017
586 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-SP 24 19.07.2017
587 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V30-UP 24 19.07.2017
588 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-M 24 19.07.2017
589 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-P 24 19.07.2017
590 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-RIC 24 19.07.2017
591 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-SP 24 19.07.2017
592 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V50-UP 24 19.07.2017
593 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-M 24 19.07.2017
594 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-P 24 19.07.2017
595 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-RIC 24 19.07.2017
596 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-SP 24 19.07.2017
597 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V70-UP 24 19.07.2017
598 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-M 24 19.07.2017
599 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-P 24 19.07.2017
600 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-RIC 24 19.07.2017
601 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-SP 24 19.07.2017
602 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Sky V90-UP 24 19.07.2017
603 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-10 24 19.07.2017
604 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-13 24 19.07.2017
605 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q10-312 24 19.07.2017
606 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-10 24 19.07.2017
607 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-13 24 19.07.2017
608 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Tao Q15-312 24 19.07.2017
609 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 10 24 19.07.2017
610 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 13 24 19.07.2017
611 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q30 312 24 19.07.2017
612 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 10 24 19.07.2017
613 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 13 24 19.07.2017
614 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q50 312 24 19.07.2017
615 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 10 24 19.07.2017
616 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 13 24 19.07.2017
617 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q70 312 24 19.07.2017
618 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 10 24 19.07.2017
619 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 13 24 19.07.2017
620 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto Q90 312 24 19.07.2017
621 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 10 24 19.07.2017
622 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 13 24 19.07.2017
623 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V30 312 24 19.07.2017
624 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 10 24 19.07.2017
625 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 13 24 19.07.2017
626 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V50 312 24 19.07.2017
627 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 10 24 19.07.2017
628 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 13 24 19.07.2017
629 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V70 312 24 19.07.2017
630 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 10 24 19.07.2017
631 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 13 24 19.07.2017
632 Цифров/програмируем цифров слухов апарат Phonak Virto V90 312 24 19.07.2017
633 Цифров/програмируем цифров слухов апарат R-64 Digital FRONT 24 19.07.2017