Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Търговец
Наименование:"ДАРА" ЕООД
Населено място:гр. Русе
Седалище:бул. "Съединение" №37
Адрес за кореспонденция:
Телефон:0897 90 52 59
Факс:
E-mail:dara_med@abv.bg
Представляващ:Мария Христова Йорданова
Удостоверение:518-II / 14.02.2020
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Консумативи Батерии 11.09.2017
2 Резервни части 11.09.2017
3 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 M 24 04.07.2019
4 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 P 24 04.07.2019
5 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 S 24 04.07.2019
6 ЦИФРОВ СЛУХОВ АПАРАТ AURICA EVERY TR 220 SP 24 04.07.2019
7 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO CIC/MIC 24 11.09.2017
8 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO CIC/MIC P 24 11.09.2017
9 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITC P 24 11.09.2017
10 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITC/ITE 24 11.09.2017
11 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO ITE VC 24 11.09.2017
12 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO MINI RITE 24 11.09.2017
13 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO BTE 24 11.09.2017
14 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITC/ITE 24 11.09.2017
15 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO BTE P 24 11.09.2017
16 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO CIC/MIC 24 11.09.2017
17 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO CIC/MIC P 24 11.09.2017
18 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITC P 24 11.09.2017
19 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO ITE VC 24 11.09.2017
20 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO MINI RITE 24 11.09.2017
21 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO PRO RITE 24 11.09.2017
22 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ACTO RITE 24 11.09.2017
23 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ AGIL ITC P OMNI/ITC P DIR 24 11.09.2017
24 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ AGIL PRO ITC P OMNI/ITC P DIR 24 11.09.2017
25 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 BTE 100 24 11.09.2017
26 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 BTE 85 24 11.09.2017
27 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 CIC/MIC 24 11.09.2017
28 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
29 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 MINI BTE 24 11.09.2017
30 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 MINI RITE 24 11.09.2017
31 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO BTE 100 24 11.09.2017
32 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO BTE 85 24 11.09.2017
33 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
34 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 11.09.2017
35 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
36 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO MINI BTE 24 11.09.2017
37 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO MINI RITE 24 11.09.2017
38 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO RITE 24 11.09.2017
39 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO TI RITE 24 11.09.2017
40 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 PRO TI MINI RITE 24 11.09.2017
41 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA 2 RITE 24 11.09.2017
42 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ ALTA PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
43 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ HIT MIC/CIC P 24 11.09.2017
44 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ HIT PRO MIC P/CIC P 24 11.09.2017
45 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO BTE 24 11.09.2017
46 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO BTE POWER 24 11.09.2017
47 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO CIC 24 11.09.2017
48 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO CIC POWER 24 11.09.2017
49 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO IPRO TE VC 24 11.09.2017
50 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITC 24 11.09.2017
51 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITC POWER 24 11.09.2017
52 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITE 24 11.09.2017
53 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO ITE VC 24 11.09.2017
54 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MIC 24 11.09.2017
55 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MIC POWER 24 11.09.2017
56 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO MINI RITE 24 11.09.2017
57 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITC POWER 24 11.09.2017
58 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITE 24 11.09.2017
59 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO RITE 24 11.09.2017
60 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO BTE 24 11.09.2017
61 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO BTE POWER 24 11.09.2017
62 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO CIC 24 11.09.2017
63 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO CIC POWER 24 11.09.2017
64 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO ITC 24 11.09.2017
65 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MIC 24 11.09.2017
66 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MIC POWER 24 11.09.2017
67 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO PRO MINI RITE 24 11.09.2017
68 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ INO RITE 24 11.09.2017
69 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ K 50 BTE 24 11.09.2017
70 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ K 50 BTE P 24 11.09.2017
71 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 BTE 100 24 11.09.2017
72 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 BTE 85 24 11.09.2017
73 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 CIC/MIC 24 11.09.2017
74 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
75 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 MINI BTE 24 11.09.2017
76 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 MINI RITE 24 11.09.2017
77 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO BTE 100 24 11.09.2017
78 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO BTE 85 24 11.09.2017
79 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
80 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 11.09.2017
81 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
82 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO MINI BTE 24 11.09.2017
83 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO MINI RITE 24 11.09.2017
84 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO RITE 24 11.09.2017
85 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO TI RITE 24 11.09.2017
86 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 PRO TI MINI RITE 24 11.09.2017
87 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA 2 RITE 24 11.09.2017
88 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ NERA PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
89 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera PRO ITC/ITE WL 24 11.09.2017
90 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera BTE 13 100 24 11.09.2017
91 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera BTE 13 85 24 11.09.2017
92 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera CIC 24 11.09.2017
93 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera ITC/ITE 24 11.09.2017
94 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera ITC/ITE WL 24 11.09.2017
95 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera PRO ITC/ITE 24 11.09.2017
96 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro BTE 13 100 24 11.09.2017
97 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro BTE 13 85 24 11.09.2017
98 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro CIC 24 11.09.2017
99 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro RITE 24 11.09.2017
100 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro miniBTE 24 11.09.2017
101 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera Pro miniRITE 24 11.09.2017
102 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera RITE 24 11.09.2017
103 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera miniBTE 24 11.09.2017
104 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Nera miniRITE 24 11.09.2017
105 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OPN BTE 24 11.09.2017
106 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OPN MINI RITE 24 11.09.2017
107 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 10 24 11.09.2017
108 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 4 24 11.09.2017
109 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 6 24 11.09.2017
110 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON DYNAMO SP 8 24 11.09.2017
111 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN BTE 24 11.09.2017
112 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 BTE 24 11.09.2017
113 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN 1 MINI RITE 24 11.09.2017
114 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON OPN MINI RITE 24 11.09.2017
115 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SEISEI SP PRO 24 11.09.2017
116 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ OTICON SENSEI SP 24 11.09.2017
117 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA MINI BTE 24 11.09.2017
118 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA MINI RITE 24 11.09.2017
119 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO BTE 13 85 24 11.09.2017
120 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO CIC 24 11.09.2017
121 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA RITE 24 11.09.2017
122 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 BTE 100 24 11.09.2017
123 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 BTE 85 24 11.09.2017
124 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 CIC/MIC 24 11.09.2017
125 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
126 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 MINI BTE 24 11.09.2017
127 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 MINI RITE 24 11.09.2017
128 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO BTE 100 24 11.09.2017
129 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO BTE 85 24 11.09.2017
130 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
131 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO IIC/CIC/MIC 24 11.09.2017
132 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO ITC/ITE/ITEFS 24 11.09.2017
133 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO MINI BTE 24 11.09.2017
134 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO MINI RITE 24 11.09.2017
135 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO RITE 24 11.09.2017
136 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO TI RITE 24 11.09.2017
137 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 PRO TI MINI RITE 24 11.09.2017
138 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA 2 RITE 24 11.09.2017
139 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA BTE 13 100 24 11.09.2017
140 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA BTE 13 85 24 11.09.2017
141 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA CIC 24 11.09.2017
142 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA ITE/ITC 24 11.09.2017
143 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO BTE 13 100 24 11.09.2017
144 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO DESIGNRITE 24 11.09.2017
145 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO MINI RITE 24 11.09.2017
146 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO RITE 24 11.09.2017
147 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO IIC 24 11.09.2017
148 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO ITE/ITC 24 11.09.2017
149 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ RIA PRO MINI BTE 24 11.09.2017
150 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 300 BTE SP 24 11.09.2017
151 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 600 BTE SP 24 11.09.2017
152 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ SAFARI 900 BTE SP 24 11.09.2017
153 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei BTE 13 90 24 11.09.2017
154 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei BTE 312 75 24 11.09.2017
155 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro BTE 13 90 24 11.09.2017
156 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro BTE 312 75 24 11.09.2017
157 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei Pro RITE 312 24 11.09.2017
158 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ Sensei RITE 312 24 11.09.2017
159 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ VIGO MIC P/CIC P 24 11.09.2017
160 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ. АПАРАТ VIGO PRO MIC P/CIC P 24 11.09.2017
161 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL BTE 24 11.09.2017
162 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL BTE P 24 11.09.2017
163 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL CIC P/MIC P 24 11.09.2017
164 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL CIC/MIC 24 11.09.2017
165 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL ITC/ITE 24 11.09.2017
166 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL ITE VC 24 11.09.2017
167 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL MINI RITE 24 11.09.2017
168 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO BTE 24 11.09.2017
169 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO BTE P 24 11.09.2017
170 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO CIC P/MIC P 24 11.09.2017
171 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO CIC/MIC 24 11.09.2017
172 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO ITC/ITE 24 11.09.2017
173 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO ITE VC 24 11.09.2017
174 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO MINI RITE 24 11.09.2017
175 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL PRO RITE 24 11.09.2017
176 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ AGIL RITE 24 11.09.2017
177 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT BTE 24 11.09.2017
178 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT BTE P 24 11.09.2017
179 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 11.09.2017
180 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO BTE 24 11.09.2017
181 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO BTE P 24 11.09.2017
182 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO ITE/ITC/MIC/CIC/ 24 11.09.2017
183 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO RITE 24 11.09.2017
184 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT PRO RITE P 24 11.09.2017
185 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT RITE 24 11.09.2017
186 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ HIT RITE P 24 11.09.2017
187 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 300 BTE 312 24 11.09.2017
188 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 300 BTE P 24 11.09.2017
189 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 600 BTE 312 24 11.09.2017
190 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 600 P 24 11.09.2017
191 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 900 BTE 312 24 11.09.2017
192 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SAFARI 900 BTE P 24 11.09.2017
193 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ SUMO DM BTE 24 11.09.2017
194 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE 24 11.09.2017
195 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE CONNECT 24 11.09.2017
196 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE P 24 11.09.2017
197 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO BTE P CONNECT 24 11.09.2017
198 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO CIC , MIC 24 11.09.2017
199 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO CIC CONNECT 24 11.09.2017
200 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITC CONNECT 24 11.09.2017
201 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITC/ITE 24 11.09.2017
202 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITE CONNECT 24 11.09.2017
203 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO ITE VC 24 11.09.2017
204 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO MIC CONNECT 24 11.09.2017
205 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE 24 11.09.2017
206 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE CONNECT 24 11.09.2017
207 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE P 24 11.09.2017
208 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO BTE P CONNECT 24 11.09.2017
209 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO CIC CONNECT 24 11.09.2017
210 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO CIC,MIC 24 11.09.2017
211 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITC CONNECT 24 11.09.2017
212 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITC/ITE 24 11.09.2017
213 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITE CONNECT 24 11.09.2017
214 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO ITE VC 24 11.09.2017
215 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO MIC CONNECT 24 11.09.2017
216 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE 24 11.09.2017
217 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE CONNECT 24 11.09.2017
218 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE P 24 11.09.2017
219 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO PRO RITE P CONNECT 24 11.09.2017
220 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE 24 11.09.2017
221 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE CONNECT 24 11.09.2017
222 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE P 24 11.09.2017
223 ЦИФРОВ/ПРОГРАМИРУЕМ СЛ.АПАРАТ VIGO RITE P CONNECT 24 11.09.2017