Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"САМОСТОЯТЕЛНА МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ОРТОМЕДИКС" ООД
Населено място:гр. София
Седалище:ул. "Овчо поле" № 122
Адрес за кореспонденция:
Телефон:02/8033024
Факс:
E-mail:office@ortomedics.bg
Представляващ:Даниел Христов Христов
Удостоверение:520 / 11.09.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Акумулаторни батерии за протеза за горен крайник с електронно устройство АКБПГКЕ 19.12.2017
2 Бедренна модулна протеза с коляно с движение и динамично стъпало БМП-КД-ДС 11.09.2017
3 Бедренна модулна протеза с коляно с ключ и стъпало с движение БМП-КК-СД 11.09.2017
4 Козметични ръкавици за протези за горен крайник КРПГК 19.12.2017
5 Модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник МНКП-ГК 11.09.2017
6 Модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник МПКП-ГК 11.09.2017
7 Модулна протеза при малформация на долен крайник 14.06.2019
8 Модулна протеза при частична ампутация на длан 14.06.2019
9 Модулна протеза при частична ампутация на ходилото 14.06.2019
10 Модулна протеза с бедрен маншет 14.06.2019
11 Обувки за протеза Чифт ОП 19.12.2017
12 Ортеза долен крайник подколянна скелетна към сандал ОДК-ПКС-С 11.09.2017
13 Ортеза за горен крайник- пластмасова ОГКП 11.09.2017
14 Ортеза за горен крайник-кожена ОГКК 11.09.2017
15 Ортеза за долен крайник подколянна скелетна към ортопедични обувки ОДК-ПКС-ОО 11.09.2017
16 Ортеза за колянна става - пластмасова без движение ОКС-БД 11.09.2017
17 Ортеза за колянна става - пластмасова със движение ОКС-СД 11.09.2017
18 Ортеза за колянна става и т.б. с кожена към ортопедични обувки ОКС-ОО 11.09.2017
19 Ортеза за колянна става и т.б. с кожена към сандал ОКС-С 11.09.2017
20 Ортеза за подколянна кожена със шнуровка към сандал ОПКК-Ш-С 11.09.2017
21 Ортеза корекционна за "О" Байне ОК-О-Б 11.09.2017
22 Ортеза корекционна за "Х" Байне ОК-Х-Б 11.09.2017
23 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към ортопедични обувки ОНК-СО-ККС-ОО 11.09.2017
24 Ортеза надколянна кожена със седалищна опора с ключ в колянната става към сандал ОНК-СО-ККС-С 11.09.2017
25 Ортеза подколянна кожена със шнуровка към ортопедични обувки ОПКК-Ш-ОО 11.09.2017
26 Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към ортопедични обувки ОСХК-СО-КЦ-ОО 11.09.2017
27 Ортеза скелетна надколянна със седалищна опора в колянната става към сандал ОСХК-СО-КЦ-С 11.09.2017
28 Подколянна модулна протеза ПМП 11.09.2017
29 Протеза за горен крайник ПГК 11.09.2017
30 Протеза за долен крайник ПДК 11.09.2017
31 Протезни рула ПР 19.12.2017
32 Протезни чорапи ПЧ 19.12.2017
33 Протективни чорапи ПРЧ 19.12.2017
34 Смяна на вакум тапа за подколянна модулна протеза 14.06.2019
35 Смяна на вакуум тапа за бедрена модулна протеза 14.06.2019
36 Смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 14.06.2019
37 Смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 14.06.2019
38 Смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
39 Смяна на заключващ механизъм за надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
40 Смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 14.06.2019
41 Смяна на козметика за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
42 Смяна на козметика за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
43 Смяна на козметика или смяна на ринг за гилза на бедрена модулна протеза 14.06.2019
44 Смяна на козметика или смяна на силиконова наколенка на подколянна модулна протеза 14.06.2019
45 Смяна на козметика на бедрена модулна протеза 14.06.2019
46 Смяна на козметика на подколянна модулна протеза 14.06.2019
47 Смяна на колан за бедрена модулна протеза 14.06.2019
48 Смяна на колан за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
49 Смяна на колан или смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
50 Смяна на коляно без ключ за бедрена модулна протеза 14.06.2019
51 Смяна на коляно с ключ за бедрена модулна протеза 14.06.2019
52 Смяна на лакътен модул за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
53 Смяна на мека и твърда гилза за подколянна модулна протеза 14.06.2019
54 Смяна на мека и твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 14.06.2019
55 Смяна на ринг за гилза на бедрена модулна протеза 14.06.2019
56 Смяна на ръкавица за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
57 Смяна на ръкавица за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
58 Смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 14.06.2019
59 Смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
60 Смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
61 Смяна на силиконов лайнер за подколянна модулна протеза 14.06.2019
62 Смяна на стъпало за бедрена модулна протеза 14.06.2019
63 Смяна на стъпало за подколянна модулна протеза 14.06.2019
64 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за бедрена модулна протеза 14.06.2019
65 Смяна на стъпало или смяна на заключващ механизъм за подколянна модулна протеза 14.06.2019
66 Смяна на твърда гилза за бедрена модулна протеза 14.06.2019
67 Смяна на твърда гилза за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
68 Смяна на твърда гилза за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
69 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за бедрена модулна протеза 14.06.2019
70 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
71 Смяна на твърда гилза или смяна на силиконов лайнер за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
72 Смяна на твърда длан за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
73 Смяна на твърда длан за надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
74 Смяна на твърда длан или смяна заключващ механизъм за надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
75 Смяна на твърда длан или смяна на заключващ механизъм за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
76 Смяна на тръба за бедрена модулна протеза 14.06.2019
77 Смяна на тръба за модулна надлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
78 Смяна на тръба за модулна подлакетна козметична протеза за горен крайник 14.06.2019
79 Смяна на тръба за подколянна модулна протеза 14.06.2019
80 Смяна на тръба или смяна на вакум тапа за подколянна модулна протеза 14.06.2019
81 Смяна на тръба или смяна на двоен адаптор за бедрена модулна протеза 14.06.2019
82 Смяна силиконова наколенка на подколянна модулна протеза 14.06.2019
83 Тутор за глезенна става-кожен ТГС 11.09.2017
84 Тутор за колянната става с две шини-кожен ТКС-2Ш 11.09.2017
85 Тутор за колянната става с една шина-кожен ТКС-1Ш 11.09.2017
86 Тутор за тазобедрената става и коляната става-кожен ТТСКС-К 11.09.2017
87 Тутор за тазобедрената става-кожен ТТС-К 11.09.2017
88 Шина на Томас към ортопедични обувки ШТ-ОО 11.09.2017