Република България
Регистър МИПС>>Електронно досие на търговец

Регистър на лицата, осъществяващи дейности по предоставяне на медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

Данни за търговеца:
Вид:Производител
Наименование:"МЕДИКОМФОРТ КИДС" ЕООД
Населено място:гр. Ямбол
Седалище:ул."Охрид" №26
Адрес за кореспонденция:
Телефон:046 66 19 18
Факс:
E-mail:medicomfort@mail.com
Представляващ:Георги Тодоров Славов
Удостоверение:528 / 26.09.2017
Статус: Регистриран
Критерии за филтриране на списъка:
Търсене:
Изделия, предлагани от търговеца:
Група Вид Модел Гаранционен срок (месеци) Дата на вписване Дата на заличаване
1 Демонтаж и смяна на табан 4.24. 26.09.2017
2 Индивидуални коригиращи приспособления и стелки 3.12. 26.09.2017
3 Корекция на ортопедични обувки 4.117. 26.09.2017
4 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума до 5 см тапа 3.1. 26.09.2017
5 Ортопедични обувки до Nº 16 с микропореста гума над 5 см тапа 3.2. 26.09.2017
6 Ортопедични обувки за диабетно стъпало 3.10. 26.09.2017
7 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума до 5 см тапа 3.3. 26.09.2017
8 Ортопедични обувки от Nº 17 до Nº 24 с микропореста гума над 5 см тапа 3.4. 26.09.2017
9 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума до 5 см тапа 3.6. 26.09.2017
10 Ортопедични обувки от Nº 25 с микропореста гума над 5 см тапа 3.7. 26.09.2017
11 Ортопедични обувки с корково легло с продължение 3.8. 26.09.2017
12 Ортопедични обувки тип налъм с микропореста гума над 10 см 3.9. 26.09.2017
13 Смяна на токове 4.1. 26.09.2017
14 Смяна на ходила 4.2. 26.09.2017